LAPIN TUTKIMUSSEURA

POHJOIS-SUOMEN BIBLIOGRAFIA IV

VUOTEEN I960

NORDFINLANDS BIBLIOGRAFI

OULU 1976

LAPIN TUTKIMUSSEURA

POHJOIS-SUOMEN BIBLIOGRAFIA IV

VUOTEEN 1960

NORDFINLANDS BIBLIOGRAFI

Toimittanut Leena-Kaarina Uuttu

OULU 1976

ISBN 95i-9^2 7-00- 2 (koko teos) ISBN 951-932 7-04- 5 (IV osa)

Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva — Oulu 1976

AINEENMUKAINEN RYHMITYS
SYSTEMATIK
3b. Vapaussota valmisteluineen.
Frihetskriget med förberedelser
a. Yleistä. Allmänt 937
b. Paikallista. Lokalt 944
3c. Heimosodat. Läskikapina.
Broderkrigen. Fläskupproret.
a. Yleistä. Allmänt 952
b. Paikallista. Lokalt 953
3d. Talvisota Jatkosota. Lapinsota.
Vinterkriget. Fortsättningskriget. Kriget i Lappland.
a. Yleistä. Allmänt 956
b. Paikallista. Lokalt 967
4. Suojeluskunta ja lotat.
Skyddskåren och Lotta Svärd-föreningen.
a. Yleistä. Allmänt 977
b. Paikallista. Lokalt 979
5. Itsenäisyyden ajan puolustuslaitos.
Försvarsväsen under självständighetstiden.
a. Yleistä. Allmänt 986
b. Paikallista. Lokalt 991
6. Rajakysymykset. Gränsfrågor.
a. Yleistä. Allmänt 996
b. Paikallista. Lokalt 1000
7. Suku- ja henkilöhistoria. Släkt- och personhistoria.
a. Yleistä. Allmänt 1003
b. Henkilö-ja sukunimet. Person-och släktnamn 1005
8. Muistelmat. Memoarer.
a. Yleistä. Allmänt 1068
b. Paikallista. Lokalt IO 73
9. Paikallishostoria. Hembyagsforskning.
a. Yleistä. Allmänt 1078
b. Paikallista. Lokalt 1085
X MAANTIEDE. MATKAILU. GEOGRAFI. TURISM.
a.b. Yleistä. Allmänt Paikallista. Lokalt 1094 1 1 50
XI URHEILU. SPORT.
a.b. Yleistä. Allmänt Paikallista. Lokalt 1 196 1203

LYHENTEITÄ. FÖRKORTNINGAR

Acta bot. fenn. = Acta botanica fennica Acta for. fenn. = Acta forestalia fennica Acta geogr. = Acta geographica Acta soc. f. fl. fenn. = Acta societatis pro fauna et flora fennica Acta soc. sei. fenn. = Acta societatis scientiarum fennica Acta zool. fenn. = Acta zoologica fennica Ann. chir. gyn. fenn. = Annales chirurgie et gynaecologie Fenniae Anzeiger der FUF = Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen BNF = Bidrag till kännedom av Finlands natur oc folk Bull. comm. géol. Finl. = Bulletin de la commission geologique de Finl. FLH = Finska läkaresällskapets handlingar FM = Finskt museum FT = Finsk tidskrift FUF = Finnisch-ugrische Forschungen Georgr. fören. medd. = Meddelanden af geografiska föreningen i Finland HA = Historian aitta HAik = Historiallinen aikakauskirja HArk = Historiallinen arkisto HLS = Historiska och litteraturhistoriska studier H T = Historisk tidskrift HTF = Historisk tidskrift för Finland JFT = Tidskrift utg. af Juridiska föreningen i Finl. Kal. SFV = Kalender utg. av Svenska Folkskolans vänner Kansantal. Aik. = Kansantaloudellinen aikakauskirja Karjanjal. yhd. = Karjanjalostusyhdistys KArk = Kansatieteellinen arkisto Kasv. Aik. = Kasvatusopillinen aikakauskirja KTV = Kirjallisuuden tutkijain seuran vuosikirja KV = Kalevalaseuran vuosikirja Kvs. Kai. = Kansanvalistusseuran kalenteri Kvs. toim. = Kansanvalistusseuran toimituksina Maatal. Aik. = Maataloustieteellinen aikakauskirja Medd. soc. f. fl. fenn. = Meddelanden af societas pro fauna et flora fennica Mem. soc. f. fl. fenn. = Memoranda societatis pro fauna et flora Fenn. Metsätal. Aik. = Metsätaloudellinen aikakauskirja

MYA = Suomen maanmittariyhdistyksen aikakauskirja Notis, sällsk. f. fl. förh. = Notiser ur sällskapets pro fauna et flora fennica förhandlingar Notul. ent. = Notulae entomologicae PLK :n julk. = Peräpohjolan ja Lapin kotiseutuyhdistyksen julkaisuja PPM vuosik. = Pohjanmaan maakuntaliiton vuosik. S HT = Suomen hammaslääkäriseuran toimituksia SKHS = Suomen kirkkohistoriallinen seura SKS = Suomalaisen kirjallisuuden seura SKY Aikak. = Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja SLY = Suomen lakimiesyhdistyksen julkaisu SM = Suomen museo S MYA = Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikak. Sos. Aik. = Sosiaalinen aikakauskirja SSV = Suomen sukututkimusseuran vuosikirja STA Esit. = Suomalainen tiedeakatemia. Esitelmät ja pöytäkirjat STA toim. = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia SUS = Suomalais-ugrilainen seura Suom. geol. s. julk. = Suomen geologisen seuran julk. Suomen geol. s. toim. = Suomen geologisen seuran toim. Suomen hyönt. aik. = Suomen hyönteistieteellinen aikakauskirja TAik. = Teologinen aikakauskirja — Teologiskt tidskrift. THYJ = Turun historiallisen yhdistyksen julk. toim. = toimituksia Vanamon eläint. julk. = . . . Vanamon eläintieteelliset julkaisut Vanamon kasvit, julk. = . . . Vanamon kasvitieteelliset julkaisut Vanamon tied, ja pöytäk. = . . . Vanamon tiedonannot ja pöytäkirjat vuosik. = vuosikirja ÅT = Åbo tidningar (kaikissa muodoissaan)

IX. Historia 3. 937
3b.
Vapaussot a valmisteluineen .
Frihetskriget med förberedelser.
a.
Yleistä .
Allmänt.
142111421214213142141421 5142161421714218142191422014221 Aikomus, Arvi, Kahden puolen Tornionjokea. Aktivistimuistelmia luoteisrajalta. [På båda sidor om Torne älv. Aktivistminnen från nordvästgränsen.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s. 233 — 234. Arajuuri, J. V., Uuden jääkärietapin suunnittelumatka kesällä 1916 Kainuun saloilla. [En resa i Kainuus ödemarker för att planera en ny jägaretapp sommaren 1916J — Suomen vapaussota 1938 s. 370—377. Befrielsekriget i Österbotten i midvintertid 1918. Vasa 1918. 97 s. — 2. uppl. Vasa 1918. 100 s., kuv. Dahlbo, G., Från Voimaförbundets och John Graftons tider. — Skyddskåristen 1929 s. 20 5 — 206, 2 37—2 38, 280. Ekberg, Leo, Kun jääkärirekryytit murtautuivat ruotsalaiseen huvilaan matkalla Kemistä Haaparantaan. [Då jägarrekryterna bröt sig in i en svenk villa under färden från Kemi till Haparanda.] — Suomen vapaussota 1935 s. 33 — 38. Finlands frihetskrig år 1918. Utg. av Kommittén för frihetskrigets historia: Gösta Theslöf, Hannes Ignatius, E. G. Palmen .. . 2. Hfors 1920. Sis. mm.: Händelserna i Nord-Österbotten 28. 1.—7. 2. s. 181 — 323. Haahti, G. A., Luettelomainen esitys Suomen vapaussodan tapahtumista. [En överiskt över händelserna under Finlands frihetskrig.] — Sotilasaikakauslehti 1938s. 51-59, 137-143 , 230-255, 313-332, 385-386. Sis. lyhyet selostukset myös Pohjois-Suomessa suoritetuista sotatoimista paikkakunnittain eriteltyinä. Hagberg, J.[ussi], Koillisen rintaman ensi päiviltä. Kuvaus vuodelta 1918. [De första dagarna vid fronten i nordost år 1918.] — Heimosoturi 1938 s. 56— 57 Hagberg, Jussi, Matka koilliselle rintamalle [1918]. I En färd till fronten i nordost 1918.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s. 392 — 393. Hagelstam, Magnus, Några hågkomster från John Grafton -äventyret. — Pedersöre 1937 s. 26—28. Hannula, J. O., Suomen vapaussodan historia. [Finlands frihetskrigs historia.] Porvoo & Hki 1933. Sis. mm.: Pohjois-Pohjanmaan taistelut 62—71; Sotatoimet Itä-Karjalassa ja Petsamossa 311 —317. [Inneh. bl.a.: Striderna i norra Österbotten; Krigshandlingarna i Öst-Karelen och Petsamo.] 2. p. 1934. 3. p. 1934. 4. p. 1938. Harden, Atte, Itä-Pohjanmaan kansanopisto vapaustaistelussa. — 14237. Harden, Atte, Kuusamon kansanopisto vapaustaistelussa. — 4084.
938 Pohjois-Suomen bibliografia
14222 Harkkila, Eino, Salaperäinen etappi [pakoreitti Muurmanni — Petsamo — Norja)
Jäämeren äärillä maailmansodan aikana. [Flyktvägen Murmansk — Petsamo —
Norge under andra världskriget.] — Hakkapeliitta 1937 s. 1444—1448,
1556-1558.
14223 Heikinheimo, Otto, Pelkäämättömästä jääkärivärväristä [Viljo Lyytikäinenl ja
muuan kohtaaminen [Oulun läänin kuvernöörin] af Enehjelmin kanssa. [Jägar
värvaren Viljo Lyytikäinen och hans möte med guvernören i Uleåborgs län, af
Enehjelm.] — Sotavanhus 1943 s. 58—60.
14224 Hiilpherus, E. Walter, Med svenska brigaden. Personliga upplevelser under Fin
lands frihetsstrid 1918. Sthlm 1918. 216 s., kuv. Alkuosa käs. Pohjois-Suo
men tapahtumia.
14225 Ikonen, Veikko, Perä-Pohjolan pataljoonan muisto elää! [Pataljoona v:n 1918
taisteluissa.] [Nordbottens bataljon i striderna år 1918.] — Sotavanhus 1939
s. 19-24.
14226 Jauho, Antti, Oulun II rintamakomennuskunnan osanotto vapaussotaan. [Uleå
borgs II frontmannakommenderings deltagande i frihetskriget.] — Pohjan mies
1935 s. 109—i 11, 140—143.
14227 Jauhola, Klaus, Tervolasta Tornioon. [Perä-Pohjolan valkoisten toimintaa v.
1918.] [Från Tervola till Torneå. De vitas verksamhet i Nordbotten år
191 8.] — Suojeluskuntalaisen lehti 192 1 s. 1 50—1 52, 16 5 — 1 66.
14228 Jokisalo, Allu, Menimme ryömien yli Tornionjoen . . . [Aktivistimuistelma v:lta
1916. [Vi kröp över Torne älv. Aktivistminnen från år 1916.] Haastattelija:]
Lauri Temmes. — Sotavanhus 1944 s. 29—30.
14229 Jääkärien jäljiltä Länsipohjassa. "Kalkki-Kalle" kertoilee kajaanilaisten aktivistien
urheasta pakomatkasta Hakkapeliitan haastattelijalle. [I jägarnas spår i Väster
botten. "Kalkki-Kalle" berättar om Kajana-aktivisternas tappra flykt.] [Kirj.]
V. N. — Hakkapeliitta 1935s. 3 8—41.
14230 20 [kahdenkymmenen] vuoden takaa II. [Mm. Pohjois-Suomen vapautus 1918.]
[För 20 år sedan. Bl.a. Norra Finlands befrielse år 1918.1 — Reservialiupsee
rilehti 1938 s. 20—22.
142 31 Kamuun vapausliikkeen historia. [Julkaisusuunnitelma. Allekirj.] Historiatoimikun
ta. [Frihetsrörelsens historia i Kainuu.] — Kajaanin sissi-rykmentin io-vuotis
muistojuhlan ohjelma 16/5 1928 (Kajaani 1928) s. 1 2—1 5.
14232 Kaitera, Isak, Piirteitä Vapaussodan valmisteluista Pohjois-Pohjanmaalla. [Förbe
redelserna för Frihetskriget i norra Österbotten.] — Suojeluskuntalaisen lehti
192 i s. 2 10—2 13; 1922 s. 25 — 27. Myös: Pohjan mies 1928 s. 37—41.
14233 Kajaanin kihlakuntalaisten osanotto vapaussotaan. [Kajana häradsfolks deltagande
i frihetsstrid.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1922 s. 262 — 263.
14234 Kananen, J. E., Oulusta rintamalle. [Från Uleåborg till fronten.] — Suomen va
paussota 1936 s. 41—43.
14235 Kangasvuori, Hannes, Partioretkiä Lapin rajoilla [1918I. [Patrullfärder vid
Lapplands gränser år 1918.] — Otava 1920s. 55 —61.
14236 Kansalaissodan rintamilta. Suomalaisten vallankumouksellisten muistelmia taiste
luista Neuvostovallan puolesta. [Medborgarkriget. Finska revolutionärers min
nen av striderna för Sovjetväldet.] Toim. T. Antikainen, K. Pietarinen, T.
Törmälä. [Julk.] Suomen vallankumousliikkeen tutkijakunta. Leningrad & Pet
roskoi 1930.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: T. Antikainen, Pohjoinen rintama [Fronten i norr] s.
59—78; J. M., Läskikapinan osanottajat Neuvosto-Karjalassa [deltagarna i
fläskupproret i Fjärr-Karelen.] s. 410—41 3.
14237 Kansanopisto ja vapaustaistelu. [Folkhögskolan och frihetskampen.] Toim. Rope
Kojonen. Hki 1920.

IX. Historia 3. 939

Sis. mm. Inneh. bl.a.: Atte Harden, Itä-Pohjanmaan kansanopisto vapaustaistelussa [Östra Österbottens folkhögskola i frihetskampen] s. g—22; J. E. Tuompo, Perä-Pohjolan kansanopisto vapaustaistelussa [Nordbottens folkhögskola i frihetskampen] s. 23— 33; Onni Tolvanen, Limingan kansanopisto ja Suomen vapaustaistelu [Limingo folkhögskola och Finlands frihetskamp] s. 34—47; Lauri Merikallio, Keski-Pohjanmaan (Haapaveden) kansanopisto ja vapaussotamme [Mellersta Österbottens (Haapavesi) folkhögskola och vårt frihetskrig.] s. 48—89.

14238 Karanko, T. T., Napapiirin laitamien kautta jääkäripataljoonaan. [Via Polcirkeln till jägarbataljonen.] — Jääkäri-invaliidi 1934 s. 90—96.

14239 "Kassahuoneen kokous", jossa Suomen historiaan alettiin kirjoittaa uutta lehteä. 20-vuotismuisto. [Itsenäisyysmiesten salainen neuvottelukokous Ostrobottnialla lokakuussa 1914.] [Självständighetsmännens hemliga möte i Ostrobotnia i oktober 1914.] — Hakkapeliitta 1934 s. 1 278—1 279.

14240 Kemijärven suojeluskunta vapaussodassa. [Kemijärvi skyddskår i frihetskrig.] Rovaniemi 1928. 56 s.

14241 Keskeytynyt jauhojen hakumatka. [Oulu — Kuusamo, helmik. 1918. [En avbruten provianteringsresa. Uleåborg — Kuusamo februari 1918.] Kirj.] Juhani. — Vesaiset 7 (193 3) s. 1 7—2 1.

14242 Keskipohjalaisen nuorisoseuratyön osuus kansamme itsenäisyystaistelussa. [Ungdomsföreningsarbets i mellersta Österbotten andel i vår självständighetskamp.] [Kirj.] J. R. — Neuvontatyö 1939: 2 s. 2,4—5.

14242a Kohtamäki, Ilmari, Eräs uusi itsenäisyyshistorian muistomerkki. Taiteilija Elias Ilkan jääkäriaiheinen pronssireliefisarja Ostrobotniaan. [Ett nytt minnesmärke från självständighetstiden. Konstnären Elias Ilkkas bronsrelief med jägarmotiv till Ostrobotnia.] — Hakkapeliitta 1941 s. 270—271.

14243 Kokko, Väinö, Jääkäriliikkeen etappimiehistä. [Pohjoiset etapit.] [Jägarrörelsens etappmän. Etapperna i norra Finland.] — Lotta-Svärd 1937 s. 36—38. 14244 Kuussaari, E [ero], Jääkäreitä Ruotsinmaalla "Rannan" [Haaparannan] kaupungis

sa. [Jägare i Haparanda, Sverige.] — Jääkäri-invaliidi 1937 s. 60—63. 14245 Kuussaari, Eero, Miten jääkäriliikkeen pääväylät suuntautuivat Peräpohjolaan. [Hur jägarrörelsens vägar riktades mot Nordbotten.] — Jääkäri-invaliidi 1936

s. 36-39. 14246 Lahdensuo, E., Perä-Pohjolan valtaus. [Nordbottens intagning.] — Pohjan poika 1937: ios. 3-5; 11 s. 4—5.

14247 Lehvä, Hannes, Krenatöörien mukana sekä muitakin muistelmia [1 krenatöörirykmentin III Oulun pataljoona v:n 1918 taisteluissa]. [Med 1 grenadörregementets III Uleåborgs-bataljon i striderna år 1918.] — Kuormarenki 1926 s. 99—101. Merikallio, Lauri, Keski-Pohjanmaan (Haapaveden) kansanopisto ja vapaussotamme. — 14237.

14248 Muistelmia [kajaanilaisen vapaaehtoisjoukkueen vaiheista] vapaussodan ajoilta. [Minnen av Kajana-frivilligkårs öden under frihetskriget.] [Kirj.] O. S:nen. — Kainuun sissi 1928 s. 106—108.

14249 Muistelmia Perä-Pohjolan vapautumisen päiviltä. [Minnen från Nordbottens befrielse.] (Fr. Tiura, Einar Labbart, V. Nuotio, S. A. Kuusisto, M. Remsu.) — Pohjolan vartio 1928: 2 s. 3 — 1 5.

14250 Muistojulkaisu Kajaanin seminaarin osanotosta vapaustaisteluumme 1918. [Minnespublikation över Kajana seminariums deltagande i vår frihetskamp 1918.] 68 s. Toim. P. S. Vuoristo. (Kajaanin seminaari. Kertomus lukuvuosista 1917—1918, 1918—1919. [Liite.])

142 51 Muonitusmestarin muistelmia v:lta 1918. [Kajaanin Sissi-Rykmentin I pataljoo

940 Pohjois-Suomen bibliografia

nan II komppania. [En proviantmästares minnen från år 1918.] Kirj.] II komppanian muonamestari. — Kajaanin sissi 1929 s. 1 34—1 3 5.

Mäkelä, S., Vapaustaistelun uhrit [Keski-Pohjanmaan nuorisoseuroista]. — 3210.

14252 Niemelä, L., Jutun päitä. Routavuosien muistoja. Pekka Ahmavaaran karkoitus. [Minnen från ofärdsåren. Pekka Ahmavaaras förvisning.] — Kuormarenki 1932 s. 3-4.

14253 Niemelä, L., Kymmen vuoden takaa. [Haapaveden suojeluskuntalaisten taisteluja 1918.] [Från tio år tillbaka. Striderna i vilka skyddskårister från Haapajärvi deltog år 1918.] — Kuormarenki 1928 s. 96-98. — Ks. myös ibid. s. 126—

128.

14254 Niemelä, L., Talonpoikaispäällikön karkoitus. Kuinka Pekka Ahmavaara joutui kaksipäisen kotkan uhriksi 30 v. sitten. [Bondeledarens förvisning. Hur Pekka Ahmavaara blev offer för den dubbel-örnen för 30 år sedan.] — Hakkapeliitta 1933 s. 300—301.

14255 Nuotio, Valo, Muistelmia vapaustaisteluista Perä-Pohjolassa. [Minnen från frihetskampen i Nordbotten.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s. 390—391. 14256 Oulujärvi, K., Hajanaisia muistelmia 21 vuoden takaa. [Spridda minnen från 21 år tillbaka.] — Kainuun sissi 1939 s. 160—161, 225— 226, 281— 282, 314— 3 l6

14257 Oulun L. vapaaehtoiset rintamakomennuskunnat. [De frivilliga frontkommandona från Uleåborgs län.] [Kirj.] A. A. P. — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s. 2 i 3 — 2 18.

14258 Parmanen, Eino I., Aselaiva John Graftonin seikkailurikas matka. [Vapentransportfartyget John Graftons äventyrliga färd.] — Kainuun sissi 1933 s. 204—

205.

14259 Parmanen, Eino I., Sortovuosilta. "John Graftonilla" ja "Cysnellä" tapahtunut aseitten salakuljetus Suomeen. [Från ofärdsåren. Den hemliga vapentransporten med "John Grafton" och "Cysne".] — Laivastolehti 193 1 s. 200—203.

14260 Paulaharju, Samuli, Korven kamppailukentillä. Kuvia "koilliselta rintamalta". [Slagfält i Ödemarken. Berättelser från den "nordostliga fronten".] — Nuori Suomi 28 (1918) s. 12— 23.

14261 Pekkola, SluloJ W., Pommijääkärinä Pohjan perukoilla. [Som bombjägare i Höga Norden.] — Suomen vapaussota 1933 s. 46—48. 14262 Pekkola, Sulo V., På värvning. [Norra Finland:] — Jägarbataljonen 27. Red.: Jaakko Suomalainen. Hfors 1919 s. 3 54—370.

14263 Pentein, Leino, Vapautussodan muistoja. [Oulun I vapaaehtoinen rintamakomennuskunta.] [Minnen från Frihetskriget. Uleåborgs I frivilliga frontkommando.] Oulu 1918. 134 s.

14264 Pohjois-Pohjalaisia jääkäriliikkeen eturivin miehiä. [Väinö Kokko, Yrjö Ruutu, Arvi Hällfors.] [Framträdande män inom järgarrörelsen i norra Österbotten.]

— Ylioppilaslehti 1932 s. 22—23.

14265 Punakaarti rintamalla. Luokkasodan muistoja. [Röda gardet vid fronten. Minnen från klasskampen.] Toim. Y. Lehtosaari, Leningrad 1929. Sis. mm. Inneh. bl.a.: K. Kajava, Kun Pohjois-Pohjanmaan kohtalo ratkaistiin Oulussa 1918 [Då norra Österbottens öde avgjordes i Uleåborg 19181 s. 268—27 5; Kajaanin "valkaiseminen" [Kajanas "blekning"] s. 282 — 286.

14266 Punakaartilaisten muistelmia Suomesta v. 1918. [Rödgardistminnen från Finland år 1918.] Leningrad 1933. Sis. mm. Inneh. bl.a.: K. Summanen, Työväen liikehtimiset Pohjolassa 1917— 1918 [Arbetarnas aktivitet i Norden 1917—1918] s. 163 — 170; L. E., Hajamuistelmia Kemin punakaartin toiminnasta [Spridda minnen från röda gardets verksamhet i Kemi.] s. 171 —175.

IX. Historia 3. 941
14267 Raahen porvari- ja kauppakoulun oppilaiden ja opettajien osanotto vapaussotaan.
— Raahen porvari ja kauppakoulu. [Elevernas och lärarnas från Brahestads
borgar och handelskola deltagande i frihetskrig.] Kertomus lukuvuodelta
1917—1918 ja 1918—1919. Toim. Eino Kuusi ja Leino Pentzin. Raahe
1919. S. 7-14 .
14268 Ruotsin rajalla Vapaussodan ovella. [Vid svenska gränsen kort före Frihetskri
get.] Kirj. E. H. — Suojeluskuntalaisen lehti 192 1 s. 147—148.
14269 Ruotsinmaalainen ehdotus Pohjois-Suomen valtaamiseksi v. 1918. [En svensk
plan på att erövra Nord-Finland år 1918.] [Suomennos. Kirj.] Cämillus. —
Suomen heimo 1934 s. 201 — 204, 224—226.
14270 Rusanen, L. j. , Muistelmia jääkäriliikkeen ajoilta. [Minnen från jägartiden.] —
Nuori Kainuu 1938: 1 s. 3.
14271 Ryssänvallan ajoilta Asiakirjoja kuvernööri af Enehjelmin valtakunnasta. 1. Kir
jailija Kyösti Vilkunan vaino. 2. jääkärien takaa-ajoa [Oulun läänissä]. 3. [Si
mon kahakkaan osallistuneiden poliisimiesten palkitseminen.] [Från ryska ti
den. Dokument från guvernör af Enehjelms rike. 1. Förföljelsen av författaren
Kyösti Wilkuna. 2. jakten på jägarna i Uleåborgs län. 3. Premieringen av de
poliser som deltog i upploppet i Simo.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s.
368-371 , 375, 405.
14272 Sihvo, Aarne, Asioita ja elämyksiä neljännen komennukseni vaiheilta. 7. Rajan yli
Suomeen. [Händelser och upplevelser under min fjärde kommendering 7. Over
gränsen till Finland.] — Suomen vapaussota 1942 s. 306—309.
14273 Sihvo, Aarne, jääkäri salosissien kouluttajana Pohjois-Suomessa 1917. [jägaren
som utbildare av partigängare i norra Finlands ödemarker.] — Suomen vapaus
sota 1941 s. 314—317.
14274 Sjöblom, Arthur, Det hvita Österbotten. Skildringar af befrielsestriderna i de ös
terbottniska städerna. H fors 1918. 158s.
14275 Stenij, O., K. Sissi-R. (Kajaanin Sissi-Rykmentti). Piirteitä Kainuun osuudesta
Suomen vapaussotaan. [Partigängare-R. Kajana partigängare-regement. Om
Kainuus del i Finlands frihetskrig.] Kajaani 1928. 272 s.
14276 Suomen jääkärit. Elämä ja toiminta sanoin ja kuvin. [Finlands jägare. Liv och
verksamhet i ord och bild.] Päätoim. Jaakko Suomalainen. [ I.] Kuopio 1918.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Taavi Kahra, Piirteitä Kemin ja rajaseudun etappitoi
minnasta vv. 1915 —1917 [Drag ur etappverksamheten i Kemi och gränstrak
ten åren 1915 —1917] s. 335 — 347; Sulo V. Pekkola, Värväämässä [Pohjois-
Suomessa] [På värvingsuppdrag i norra Finland] s. 348—362; (Eija Rihtnie
mi ym.). Etappityötä Kajaanissa [Etapparbete i Kajana] s. 402—411; Oskari
Juntunen, "Hallan Ukko" [J. A. Heikkinen, Hyrynsalmi] s. 412—414; (Os
kari Juntunen). Piirteitä Hyrynsalmen etapista [Drag från Hyrynsalmi etap
pen.] s. 41 5—421 2. p. 1933.
14277 Suomen luokkasota. Historiaa ja muistelmia. [Klasskampen i Finland. Historia
och minnen.] Toim. A. Halonen. Superior, Wis., 1928.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Akseli Kauppinen, Sotatoimet peräpohjolassa
[Krigshandlingarna i Nordbotten] s. 234—239; O. Huttunen, Luokkasodan
tapahtumia Torniossa [Klasskampen i Torneå] s. 239—240; Katsaus Muur
mannin legioonaan [Murmansk-legionen] s. 266—270; Akseli Kauppinen,
Muurmanin legioonan parissa [Vid Murmansk-legionen.] s. 270—288.
14278 Suomen vapaussota. Toim. Kai Donner, Th. Svedlin, Heikki Nurmio. 2: Sodan
puhkeaminen ja rintaman muodostuminen; 8: Viimeiset sotatoimet Itä-Suomes
sa. Jyväskylä 1922, 1927.
2: Sis. mm.: E. E. Kaila, Suojeluskuntatyö Suomessa sodan puhkeamiseen
[Oulun piiri] s. 73—78; [Kemin piiri] s. 78—79; [Kajaanin piiri] s. 79—84;
942 Pohjois-Suomen bibliografia
Isak Kaitera, Pohjois-Pohjanmaan puhdistus, s. 2 50—3 39.
8: Sis. mm.: Yrjö A. Kemppainen Vienan-Karjalan retkikunnat [Kuusamon
komennuskunta] s. 114—130; [Kuolajärven pataljoonal s. 130—136.
Sama ruots.:
Finlands frihetskrig. Skildrat av deltagarna. Under red. av Kai Donner, Th.
Svedlin, Heikki Nurmio. 2: Krigsutbrottet och frontbildningen; 8: Krigets
slutoperationer i Östra Finland. Hfors 1922 — 1928.
Sis. mm.: 2: E. E. Kaila, Skyddskårsarbetet i Finland intill krigsutbrottet
[Uleåborgs distrikt] s. 69—74; [Kemi distrikt] s. 74—76; [Kajana distrikt] s.
76—80; Isak Kaitera, Nord-Österbottens rensning s. 238—323. 8: Yrjö A.
Kemppainen, De fjärrkarelska expeditionerna [Kuusamo kommandot] s. 112 —
116; [Kuolajärvi bataljonen] s. 116—118.
14279 Suomen vapaussota 1918. [Finlands frihetskrig 1918.] Toim. Erkki Kivijärvi. 2.
Kansannousu Pohjanmaalla. Hki 1918. 144 s.
14280 Suomen vapaussota vuonna 1918. [Finlands frihetskrig år 1918.] Julk. Vapaus
sodan historian komitea: Hannes Ignatius. . . 2. Hki 1920.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Pohjois-Pohjanmaan tapahtumat 28. 1.—7. 2. [Händel
serna i norra Österbotten 28. I.—7. 2.] s. 1 7 3 — 3 13.2. pain. 1926.
14281 Svenska brigaden. En skildring från Finlands frihetskrig på uppdrag av Förenin
gen Finlands vänner utg. av Axel Boethius. Hfors 1920.
Sis. mm.: Anmälan vid högkvarteret. [Av] A. B. s. 8—15. Förhållanden vid
gränsen. [Av] B. Appelberg s. 17—22. Samling i Uleåborg [Av] H. Bakke s.
2 3-45
14282 Teira, Kurt, Petter Morottaja "Suomen sotaherrana". [Inarinlappalainen P. M.
vapaaehtoisena Suomen armeijassa v. 1918.] [Petter Morottaja som.
"Finlands krigsherre". Enarelappen P. M. som frivillig i Finlands arme år
191 8.] — Kansan kuvalehti 1933: 12 s. 22, 26.
Tolvanen, Onni, Limingan kansanopisto ja Suomen vapaustaistelu. — 14237.
14283 Tuompo, V. E., Muistelmia Suuren jääkärivärväyksen alkuvaiheilta ja
jääkärietappien järjestelyn ajoilta. Haaparannan etapissa. [Minnen från den
stora jägarvärvningens första tider och jägaretappernas upprättande. Haparan
da-etappen.] — Jääkäri-invaliidi 1936 s. 32— 36.
14284 Tuompo, V. E., Perä-Pohjolan kansanopisto ja vapaustaistelu. — Kansanopisto ja
vapaustaistelu. [Perä-Pohjola folkhögskola och befrielsekriget.] Toim. Rope
Kojonen. Hki 1920. S. 23 — 33.
Tuompo, y. E., Perä-Pohjolan kansanopisto vapaustaistelussa. — 14237.
14285 Tuompo, V. E., Suomen jääkärit. Muistelmia harjoituskentältä ja rintamalta. [1.]
Jyväskylä 1918.
Sis. mm.: Pohjolan partiopojat [Komennuksella Pohjois-Suomessa.] s. 57 —
100.
Sama ruots.:
De finländska jägarne. Öfvers. af Holger Nohrström. Hfors 191 8.
Sis. mm.: Nordens partigängare s. 82—86.
14286 Wallenius, K. M., Ensimäiset sotatoimet Peräpohjolassa [1918]. |De första
krigshandlingarna i Nordbotten 191 8.] — Pohjolan vartio 1928: 2 s. 2.
14287 Wallenius, K. M., Kun Suomea vapautettiin. [Sotatapahtumia Pohjois-Suomessa
v. 1918.] [Då Finland befriades. Krigshändelser i norra Finland år 1918. —
Peitsi 1958: 4 s. 10—11; 5 s. 14—15; 6 s. 4, 7; 7 s. 18—19; 8 s. 20—21;
9 s. 15— 16.
14288 Vapaussodan kertomuksia. Muistelmia ja kokemuksia. Toim. Erkki Räikkönen.
1— 3. Hki 1934, 1935, 1938.— 1: 2. pain. 1934.
Sis. mm.: 1: Aarne Blick, Etappimiehestä jääkäriksi (Kemi) s. 62—64; S.-W.

IX. Historia 3. 943

Pekkola, Pommijääkärinä Pohjan perukoilla s. 272 — 276; Väinö Vainio, Simon kahakka s. 323 — 325; '2: Heikki Kekoni, Valkoiseen Tornioon s. 209— 212; G. A. Finne, Marraskuun lakko Kemissä s. 427—431 ja Kemin varuskunnan aseistariisuminen s. 432—436; 3: J. E. Kananen, Oulusta rintamalle s.

468—472.

Sama ruots.:

Finlands frihetskrig. Minnen och upplevelser. Red. Erkki Räikkönen. Overs,

av Kaj Klinge. 1 — 2. Hfors 1933—193 5.

Sis. mm.: 1: Aarne Blick, Från etappman till jägare (Kemi) s. 60—62; S. W. Pekkola, I högan nord s. 266—270; Väinö Vainio, Träffningen vid Simo s. 316—318. 2: Heikki Kekoni, till det vita Torneå s. 213 — 216; Leo Ekberg, Från Kemi till Haaparanda s. 239—246; G. A. Finne, Novemberstrejken i Kemi s. 430—434; G. A. Finne, När skolpojkarna i Kemi avväpnade den

ryska garnisonen s. 43 5—439.

14289 Vapaussodassa ja kapinan aikana kuolleet pohjoispohjalaiset. [De under Frihetskriget och upproret stupade nord-österbottningarna.] — Ylioppilaslehti 1919 s. 119—i 20.

14290 Wegelius, K. A., Aseveljet. 1: Läntinen etappi ja Simon kahakka. 2: Itäinen etappi ja Peräpohjolan vapaustaistelu. Porvoo 1924. 376 s., 1 kuval., 2 karttal. + 479 s., 1 kuval., 4 karttal. — 1: 2. — 4. pain. 1924, 1925, 1934; 2:

2. — 3. pain. 1925, 1934. Arv.: Rafael Engelberg, Rajaseutu 1927 s. 21 —

23. Sama ruots.: Vapenbröderna 1 — 2. Hfors 1925 —1926. 197 s., 2 karttaa 180 s., 2 karttaa.

14291 Wegelius, K. A., Routaa ja rautaa. Peräpohjolassa ja Kainuussa jääkäriliikkeen vuosina suoritettu itsenäisyystyö. [Det självständighetsarbete som utförts i Nordbotten och Kainuu under jägarrörelsens tid.] 1: Tornion etappi. [Torneåetappen.] 2: Kemin etappi. [Kemi-etappen.] 3: Oulu ja sen ympäristö, Tervolan ja Muurolan etapit, Rovaniemi, Haaparanta, Tornionjoki-laakso, Tornion-ja Kemijoen välinen kaira. [Uleåborg med omnejd, Tervola och Muurola etapper, Rovaniemi, Haaparanta, Torne-älvdal. Området mellan Torne och Kemi älv.] 4: Kajaanin etappi, Kuopion ja Iisalmen seudut, jääkäreitä liikkeellä Kainuussa. [Kajana etappen, trakterna kring Kuopio och Idensalmi, jägare i rörelse i Kainuu.] Porvoo 1926, 1927, 1929, 1931. 288 s., 2 karttal., 1 taul.l.

+ 420 s., 4 karttal. + 499 s., 2 karttal. -I- 426 s., 2 karttal. — 2. pain. 1926.

14292 Wickström, Nils V., Som officer med Svenska Brigaden i Finland. Anteckningar. Hfors 1919. Sis. mm.: Förhållandena i Torneå. Färden till Uleåborg s. 7—19; I Uleåborg. Hur staden befriats från de röda s. 20—29; De sista förberedelserna i Uleåborg. Avresan från staden s. 30—37.

14293 Vihantola, Siiri, Vapaustaistelumme ja Pohjanmaan naiset. [Vår frihetskamp och Österbottens kvinnor.] — Lotta Svärd 1938 s. 6—11.

14294 Wik, Edvard, Runeberginpäivä [1918] Merenkurkun jäillä, [jääkäreitä matkalla Suomen vapaussotaan.] [Runebergsdagen 1918 på Kvarkens is. Jägare på väg till Finlands frihetskrig.] — Suomen vapaussota 1939 s. 122 — 126.

14295 Vuoristo, P. S., Muistojulkaisu Kajaanin seminaarin osanotosta vapaustaisteluumme 1918. [Minnesbok av Kajana seminariums deltagande i vår frihetsstrid 1918. Kajana 1919.I Kajaani 1919. 68 s. — Kajaanin seminaari. Kertomus lukuvuosilta 191 7—19.

14296 Vuorjoki, Risto, Piirteitä jääkäriliikkeen alkuajoilta. [Pohjois-Pohjalaisen osakunnan osuudesta]. [Drag ur jägarrörelsens första skeden. Den Nord-Österbottniska nationens insats.] — Ylioppilaslehti 1932 s. 24—2 5.

944 Pohjois-Suomen bibliografia

Vuorjoki, Risto, Pohjois-pohjalaisen osakunnan jäsenten osuus jääkäriliikkeeseen.

-4232.

14297 Österbottningar i frihetskriget. Pohjalaisia vapaussodassa. 1918. Album utg. av.

— Toim. Ruth Anderson. [Kuvateos.] S.l.&a. (2) 71s. Ks. myös 147 5 3, 14772.

b.

Paikallista.

Lokalt.

14298 Näsi, Valde, Valkoisten soturien ensimmäinen juhannus [Kaakamavaaralla [Alatornio ] [De vita soldaternas första midsommar vid Kaakamavaara.] — Hakkapeliitta 1936 s. 782—783.

14299 Aho, Oiva A., Lapin pamaus. [Siilastuvan (Enontekiö ) varastojen tuhoaminen 1916.] [Smällen i Lappland. Förstörelsen av förråden i Siilastupa, Enontekis år 1916.] — Asemies 1939: 4 s. 38—39. Myös ibid. 1941; 5/6 s.

59—60: Suomen aliupseeri 1941 s. 401—402.

14300 Innala, Erkki, Kilpisjärven räjäytys 6.-7 . 6.[Sprängningen av ett ryskt militärförråd i Kilpisjärvile 1958: i s. 8—10.

14301 Kilpisjärven räjäytyksen muistomerkin paljastustilaisuus.täckningen av minnesmärket över sprängningen av

1916. [Enontekiö] 6—7. 6. 1916.] — Paro

[Enontekiö] [Av ett ryskt militärupplag i

Kilpisjärvi för 41 år sedan.] [Kirj.l P-s. — Lapin reserviupseeri 1 Q5 7: 3 s. 5, 714302 Manninen, E. N., Pöytäkirja Kilpisjärven räjäyksestä. [Enontekiö ] [Protokoll över explosionen i Kilpisjärvi.] — Suomen kuvalehti 1935 s. 8 58—8 59. 14303 Munsterhjelm, Ludv., Kilpisjärven pamaus.f Enontekiö ] [Smällen i Kilpisjärvi.] — Hakkapeliitta 193 1 s. 1 206—1 207, 1 2 1 5. 14304 Rantanen, Frans L, "Siilastuvan pamaus." [Sotatarvikevaraston räjäytys keväällä 1917.] [Enontekiö ] ["Smällen i Siilastupa". Explosionen vid krigsmaterielförrådet våren 1917.] — Itsenäinen Suomi 1935 s. 151 —154. Myös: Rajamme vartija 1937 s. 43—44. Enontekiö. Ks. myös 14400. 14305 Merikallio, Lauri, Keski-Pohjanmaan (Haapaveden ) kansanopisto ja viimetalvinen sotamme. — Keski-Pohjanmaan kansanopisto Haapavedellä . . . Toimintakertomukset lukuvuosilta 1914—1915 [Mellersta Österbottens (Haapavesi) folkhögskola och kriget senaste vinter.] . . . 1917—1918 (Kokkola 1918) s. 83— 1 20. Myös eripain., nimekkeenä Keski-Pohjanmaan (Haapaveden) kansanopisto ja viimetalvinen sotamme. Kokkola 191 8. 40 s. 14306 Halla. [Mm. H:ssa 30. 12. 16.—1. 1. 17 vietetystä kymmenvuotismuistojuhlasta. [Hyrynsalmi ] [Halla. Bl.a. tioårsminnet som firades den 30. 12. 16.—i. i. 17.] Kirj.l Mukana ollut. — Suomen sotilas 1927 s. 35— 37. 14307 Halla kymmenvuotisten muistojen valossa. [Hyrynsalmi ] [Kirj.l Mukanaollut. — Pohjois-Hämeen vartio 1927: 1 s. 3—6. 14308 Hallan jääkärimuistomerkki paljastettu. [Hyrynsalmi ] [Jägarmonumentet i Halla har avtäckts.] — Reservinupseeri (myös Reservin aliupseeri) 1959 s.

272.

IX. Historia 3. 945

14309 Hallan kautta kunniakkaisiin tehtäviin. [Kirj.l Nique. [ Hyrynsalmi ] —

Misericordia 1957 s. 16—19, 29Sama ruots.: Över Halla till ärorika värv. [av] Nique. — Misericordia fruots. pain.] 1957

s. 22—2 3, 26—27, 31. 14310 Hallan vieraskirja kertoo. [Hyrynsalmi ] [Hallas gästbok berättar.]

[ Kirj. ] A. K. — Suomen kuvalehti 1939s. 22—23. 14311 Itäisen Etapin kymmenvuotismuiston vietto Hyrynsalme n Hallassa 31.

12. 1926—1. 1. 1927. [Tioårsminnet av den östra etappen firat den 31. 12. 1926—1. 1. 1927 i Halla, Hyrynsalmi.] [Kirj.] H. S. — Pohjois-Karjalan suojeluskuntalainen 1927: 1 s. 2—5.

Juntunen, Oskari, Piirteitä Hyrynsalme n etapista. — 14276.

14312 Jääkärien jäljillä Kainuussa. Käynti kuulussa Hallan ukon talossa. [Hyryn salmi ] [I jägarnas spår i Kainuu. Ett besök hos den berömde H alla-gubben.] [Kirj.] U. R. — Reservinupseeri (myös Reservin aliupseeri) 1958 s. 342-344.

14313 Jääkärien retki Hallaan. [Hyrynsalmi ] Muistorikas juhlatilaisuus 31. 12.

26. [Jägarnas färder till Halla. Hyrynsalmi. En minnesrik fest den 31. 12. 26.] — Kainuun sissi 1927 s. 5—9.

14314 Jääkärit Hallassa. 1 o-vuotismuistojuhla [31. 12. 26—1. 1. 27]. [Hyrynsal mi ] [Jägarna i Halla. En 1 o-årsminnesfest 31. 12. 26—1. 1. 27.] — Suomen kuvalehti 1927 s. 1 36—1 37.

1431 5 Kauko, Jorma, Hyrynsalme n Jääkäri-Hallan ja sen kuulun isäntäväen vaiheista. [Halla gård i Hyrynsalmi och dess husbondfolk.] — Aliupseeri 1958 s.

7 2~7314316 Kauko, Jorma, Jääkäri-Halla Hyrynsalmella . [Halla-gubben (Johan Alfred Heikkinen) på Halla gård i Hyrynsalmi.] — Kainuun joulu 1956 s. 5—6,

39' 14317 Kauko, Jorma, "Talo oli varma turvapaikka". Hallan "etapin" vaiheilla henkii yhä historia. [Hyrynsalmi ] [Halla etapp.1 — Uusi kuvalehti 1954: 32

s. 26—27.

14318 Kauko, K. J., Muistelmia Hyrynsalme n osuudesta maamme itsenäistyttämisessä ja puolustuksessa. [Hyrynsalmis andel i kampen för vårt lands självständighet och i landets försvar.] — Kainuun sissi 1938 s. 72—76, 117—

1 20.

14319 Kianto, Ilmari, Hallan ukon talo Hyrynsalmell a kuulutaan hävitettävän. [Det går ett rykte om att Halla-gubbens gård i Hyrynsalmi skall förstöras.] — Kaltio 1959 s. 52—53.

14320 Kokko, Arvo, Venäläisten kätyrien ja punaisten yhteistyö Hallan Ukon [J. A. Heikkisen] toiminnan tuhoamiseksi. [Hyrynsalmi ] [De ryska hantlangarnas och de rödas samarbete för att hindra Halla-gubbens, J. A. Heikkinens verksamhet.] — Hakkapeliitta 1939 s. 110—111.

14321 Koli, Pekka, Hallan talon hävitys [Hyrynsalme n Haiiavaaralla]. [Odeläggelsen av Halla gård på Hallavaara i Hyrynsalmi.] — Kuvaposti 1959: 28

s-4-5

14322 Korhonen, Kusti, Hallan jääkäripirtti on poissa. [ Hyrynsalmi ] [Jägarpörtet i Halla är borta.] — Kainuun joulu 1959 s. 44—45.

14323 Korhonen, Kusti, Henkinen köyhyys kaatoi Hallan jääkäripirtin. [Hyryn salmi ] [Halla gård i Hyrynsalmi håller på att förfalla.] — Uusi kuvalehti 1959: 32 s. 5. 14324 Kuulumisia Hyrynsalme n Hallavaaralta. [Muistopatsaan vihkiäiset 23. 8.

59. [Nytt från Hallavaara i Hyrynsalmi. Avtäckningen av minnesstoden 23.

8. 59.] Kirj.] A. B. — Parole 1959: 3 s. 2— 3.

946 Pohjois-Suomen bibliografia
14325 Muistelma käynnistäni Hallassa. [Minnen från ett besök i Halla.] [Kirj.] Kai
nuunkävijä. [Hyrynsalmi ] — Suomen sotilas 1927 s. 38.
14326 Ruutu, Yrjö, Kalterijääkärit Hallassa. [Hyrynsalmi ] [Galler jägarna i
Halla.] — Kalterijääkäri. 20-vuotisjuhlajulkaisu. (Porvoo 1937)5. 60—61.
14327 Schantz, Monica von, Genom Halla till ärorika värv. Ett apropå till jägarnas
historia. [Hyrynsalmi ] — Lotta-Svärd 1944 s. 8—9, 14—16.
Sama suom.: Hallan kautta kunniakkaisiin tehtäviin /jääkäreiksi Saksaan/. —
Parole 1958: 1 s. 26—29.
14328 Susitaival, Paavo, Hallan etappi kymmenen vuotta sitten. [Hyrynsalmi ]
[Etappen Halla för tio år sedan. Hyrynsalmi.] — Hakkapeliitta 1927: 15/16
s. 18—19.
14329 Wallenius, K. M., Halla. [Hyrynsalmi ] — Jääkäri-invaliidi 1928 s.
[30-31].
14330 Volanen, V., Jääkärit jälleen Hallassa. [Muistokiven paljastus elokuussa 1959.]
[ Hyrynsalmi ] [Jägarna har återvänt till Halla. Avtäckningen av min
nesstenen i augusti 1959.] — Suomen kuvalehti 1959: 36 s. 39.
Hyrynsalmi . Ks. myös 14333.
143 31 Manninen, E. N., Seurustelua Inarill a [v. 1918] kenraalin [Harald Hjal
marsonin] ja Määtän kanssa. [Umgänge i Enare år 1918 med general Harald
Hjalmarson och Määttä.] — Kansan kuvalehti 1932: 1 s. 22—24.
14332 Ahonen, Armas, Nyt viimeistään on häivyttävä. [ Kajaani n Lapin miesten
pakomatka Ruotsiin syksyllä 191 5.] [Jägarvärvning i Kaj ana -trakten hösten
191 5.] — Sotavanhus 1943 s. 30—3 2,82.
14333 Bahne, Eric, Ur fängelse i landsflykt. Minnen från en nödtvungen resa genom
Finland vår vintern 1917. [Mm. Kajaan i ja Hyrynsalmi. ] —
Arena 1919 s. 383 — 389, 479—487, 511— 518.
14334 Kariniemi-Willamo, Annikki, Saappaat ja santarmit. Muistelma vuoden 1916
etappimatkalta Keisarillisen Suomen Kajaanissa . [Minnen från en
etappresa år 1916 till Kajana i det Kejserliga Finland.] — Kylkirauta 1958:
4 s. 25, 27-29 .
14335 Rihtniemi, Eija m. fl., Etappen i Kajana. [Kajaani ] — Jägarbataljonen 27.
Red.: Jaakko Suomalainen. Hfors 1919 s. 410—420.
Rihtniemi, Eija, Etappityötä Kajaanissa . — 14276.
14336 Toukokuun 16 — [Kajaanin ] "Sissien" muistopäivä. [Kymmenvuotisjuhla
Kajaanissa 16. 5. 28. ] [Den 16 maj — Kajana "partigängares" minnesdag.
Tioårsfest i Kajana den 16. 5. 28.] — Kainuun sissi 1928 s. 1 36—1 37.
14337 Vapaussodan päättymisen muistopäivä Kajaaniss a [16. 5. 27] [Minnesda
gen med anledning av Frihetskrigets slut 16. 5. 27.] — Kainuun sissi 1927 s.
210—2 1 3.
Kajaani . Ks. myös 14265.
14338 Kärje, Alfred, Maakuntamme jääkäriliike. Kalajoki . [Jägarrörelsen i vårt
landskap. Kalajoki.] — Keski-Pohjanmaan vartio 1939 s. 147.
14339 Ahmala, Heikki, Aselaiva John Grafton Kemi n edustalla. — Työväen kalen
teri 1940 s. 173 — 183.
Sama ruots.:
När John Graftons vapenlast skulle bärgas. — Folkkalender 1940 s. ill —
116.
14340 Aselöytöjen johdosta pidetyt poliisitutkinnot Kemissä . [Polisförhören i Ke
mi i samband med upptäckten av vapengömmor.] — Vapaita lehtisiä lokak.
28 p:nä 1905 s. 3—4.
14341 Blick, Aarne, Etappimiehestä jääkäriksi. [Kemi ] [Från etappkarl till jägare.
Kemi.] — Suomen vapaussota 1933 s. 38—39.
IX. Historia 3. 947
Blick, Aarne, Etappimiehestä jääkäriksi (Kemi) . — 14288.
Finne, G. A., Kemi n varuskunnan aseistariisuminen. — 14288.
14342 Finne, G. A., Kun Kemi n koulupojat riisuivat ryssät aseista ja kiiruhtivat
Rovaniemen valtaukseen ylimääräisellä junalla. [Då skolpojkarna i Rovaniemi
avväpnade ryssarna och skyndade till erövringen av Rovaniemi med ett extra
tåg.] — Suomen vapaussota 1934 s. 20—23.
Finne, G. A., Marraskuun lakko Kemissä . — 14288.
14343 Hajamuistelmia Kemi n punakaartin toiminnasta. [Några minnen ur röda gar
dets verksamhet i Kemi.] [Kirj.] L. E. — Punakaartilaisten muistelmia Suo
mesta v. ig 18 (Leningrad 1933) s. 171 —175.
14344 Hirvonen, J. J., Viispennisen vuosiluku oli Kemi n etapin avaimena. [Kemi
etappen.] — Suomen vapaussota 1935 s. 46—51.
14345 Hällfors, Arvi, Kemi n etapin ja jääkärivärväyksen alkuvaiheet. [Kemi-etap
pen och jägarvärvningens första tider.] — Jääkäri-invaliidi 1936 s. 40—46.
14346 Hällfors, Arvi, Yliloikkari. Kertomus jääkäriliikkeen ajoilta. [Kemi n —Tor
n i o n etappi.] [En berättelse från jägartiden. Etappen Kemi—Torneå.] —
Suomen aliupseeri 1941 s. 33— 36.
14347 Kahra, Taavi, Etappverksamheten i Kem i och vid gränsen 19151917.
Jägarbataljonen 27. Red. Jaakko Suomalainen. Hfors 1919 s. 340—3 5 3.
14348 Kemi n etapin muistomerkin paljastustilaisuus. [Avtäckningen av minnesmär
ket över Kemi-etappen.] — Lapin reserviupseeri 1957:4s . 5.
Kahra, Taavi, Piirteitä Kemi n ja rajaseudun etappitoiminnasta vv. 191 5 —
1917. 14276.
Korpelainen, Emmi, Aktivistien toimintaa Kemiss ä v. 1905. Möylynkarin
tarina. — 17787.
Kupiainen, U., Eräs kemiläine n aktivisti, Allu Jokisalo. — 17787.
14349 Niemelä, L., Jutun päitä. Kemiläisten ilonhuuto. [Kemi n vapautus 1918.]
[Ett glädjerop från Kemi-borna. Kemis befrielse 1918.] — Kuormarenki 1929
s. 195-197 .
14350 Nurmio, Heikki, 18 vuoden takainen joulumuisto. [Kemi n etappitiellä v.
191 5.] [Ett 18 år gammalt julminne. Vid Kemi etappväg år 191 5.] — Suo
men aliupseeri 1933s. 31 o— 312.
143 51 Oikelmus, Reino, "Euroopan portti" [jääkärien majapaikka Pihlajaniemessä]
Kemissä . ["Porten mot Europa". Jägarnas samlingsplats i Pihlajaniemi,
Kemi.] — Vesaiset 16 (1943) s. 19—20.
14352 Ruotsalainen, Paavo, Pääjoukosta erilleen joutuneen suojeluskuntalaisen [Fredrik
Juntusen] seikkailu Kemi n taistelussa [9. 4. i8[. [Skyddskåristen Fredrik
Juntunens upplevelser under striden vid Kemi den 9. 4. 18, sedan han avsku
rits från huvudstyrkan.] — Suomen vapaussota 1934 s. 242—245.
Siikala, Veli, Jääkäriliikkeen vaiheita Kemi n seudulla. — 17787.
14353 Työnjohtaja T. Lukkarisen [Kemi ] kova kohtalo [1916]. [Arbetsledaren T.
Lukkarinens hårda öde 1916.] — Pohjolan vartio 1925; 1 s. 5—6; 2 s.
6-7 ; 3 s. 3-4;
Kemi . Ks. myös 14376, 14383.
14354 Hagberg, Jussi, Kemijärvell ä kahdeksan vuotta sitten. [I Kemijärvi för
åtta år sedan.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1924 s. 506—507.
Kittilä . Ks. 14396.
Sohlo, Anna, Liminga n Naisyhdistyksen toiminta vapaussodan aikana. —
264.
14355 Kianto, Ilmari, Marraskuun matkamies. Eräitä vapaussodan esituntuja Pohjoises
ta .. . Punataudin oireita Muhoksella . Marraskuun [ 1917] Oulu . . .
[November-resor. Några föraningar om frihetskriget i norra Finland. Symptom
948 Pohjois-Suomen bibliografia
på rödsot i Muhos. Uleåborg i november 1917.J — Nuori Suomi 30, 1920 s.
i 2—26.
14356 Ikonen, V., Nivala n taistelu 1918. [Striden i Nivala år 1918.I — Pohjolan
vartio 1930 s. 27—28, 72—74.
Bakke, H., Samling i Uleåborg. [Oulu ] — 14281.
14357 Bergdahl, Bertel, Uhkarohkea tiedustelumatka punaisten hallussa olevaan kaupun
kiin [Ouluun ] . [En riskfylld spaningstur till den av de röda besatta sta
den Uleåborg.] — Suomen vapaussota 1938 s. 3 36—3 39.
14358 Bonsdorff, Hjalmar von, Lääkintätoiminta Oulu n valloituksessa helmik. 3
p:nä 1918. [Sanitetsverksamheten under Uleåborgs erövring den 3 februari
1918.] — Pohjan mies 1932 s. 87—91.
14359 Borg, Gabriel, Lääkärin näkemyksiä Oulu n valtauksesta. [En läkares upple
velser under Uleåborgs erövring.] — Suomen vapaussota 1936 s. 112.
14360 Bäckström-Boije, I., En sjuksköterskas dagboksanteckningar från frihetsstriden i
Finland år 191 8. [ O u 1 u ] — Skyddskåristen 1934 s. 4—5, 24—2 5.
14361 Fazer, Sven, Veturissa kärkijoukkona Oulu a valloittamaan. [En resa i januari
1918 till Uleåborgs erövring.] — Suomen vapaussota 1933 s. 131 —132.
14362 Gratschoff, L., Sjukvården i Uleåborg. [Oulu ] — Lääkärien muistelmia va
paussodasta, Suomen Lääkintäupseeriliiton julkaisemia (Hki 1928) s. 68—71.
Myös: Läkare i fält och bakom fronten. Minnen från Finlands frihetskrig utg.
av Finlands Sanitetsofficersförbund (Hfors 1928) s. 68—71.
14363 H[aataja], J[uho], Oulun läänin maanmittarien osanotto vapaustaisteluun.
Osanotto sotatoimiin Oulu n kaupungin vapauttamisessa. [Lantmätarnas i
Uleåborgs län deltagande i frihetskampen. Deltagandet i striderna om Uleå
borgs befrielse.] — MYA aik. 1918 s. 142—152.
14364 Haataja, Juho, Sotatoimet Oulu n vapauttamisesta 1918 ja maanmittauskont
tori. [Krigshandlingarna vid Uleåborgs befrielse 1918 och lantmäterikontoret.]
— Pohjan mies 1938 s. 28—30.
14365 Jauho, Antti, Kynttilänpäivän muistoja Oulusta v:lta 1918. [Oulu n valtaus.]
[Minnen från Uleåborgs erövring år 1918.] — Pohjan mies 1935 s. 88—90.
Kajava, K., Kun Pohjois-Pohjanmaan kohtalo ratkaistiin Oulussa . —
14265.
Kananen, J. E., Oulust a rintamalle. — 14288.
14366 Karhula, jääk. luutn., Aseiden kuljetus Kokkolasta Ouluu n tammikuulla
1918. [Vapentransporterna från Gamlakarleby till Uleåborg i januari 1918.]
— Suojeluskuntalaisen lehti 1922 s. 89—90, 1 36—1 38.
14367 Kemppainen, Yrjö A., Pikapiirtoja murrosvuosilta. Muistelmia /Vapaussodan
ajoilta Oulusta/ . [Snabbskisser från brytningsåren. Minnen från tiden
för Frihetskriget i Uleåborg.] Oulu 1920. 143 s.
14368 Kokko, Heikki, "Mun isän oli sotamies". [Halkokarin kahakasta 75 vuotta. Ou
lulaisen Heikki Kokon muistelmia.] [Oulu ] [75 år har förflutit sedan
upploppet i Halkokari. Uleåborgaren Heikki Kokkos minnen.] — Hakkapeliit
ta 1929 s. 890.
14369 Kokko, Heikki, Oulu n vapautuksen velvoittava muisto. [Det förpliktand
minnet av Uleåborgs befrielse.] —Pohjanmies 1925 s. 7—10, 1928 s. 3—7.
14370 Muuan sortovuosien kauhumuisto. Aktivisti T. Lukkarisen hirttämismuisto saanut
merkkinsä [Oulu n hautausmaalla]. Mikä mies oli Lukkarinen. Silminnäkijä
[Arvi Järventaus 1 kertoo telotuksesta. [Ett skräckminne från ofardsåren. Ett
minnesmärke har rests på Uleåborgs begravningsplats över den hängde aktivis
ten T. Lukkarinen. Vem var Lukkarinen. Ögonvittnet Arvi Järventaus berättar
om avrättningen.] —Pohjanmies 1935 s. 234—236.
14371 Niemelä, [L.], Muistelmia Oulu n apuretkikunnan matkalta (1918]. [Minnen
IX. Historia 3. 949
från den färd som hjälpexpeditionen från Uleåborg företog 1918.] — Suoje
luskuntalaisen lehti 1922 s. 38—39.
14372 Ojmi, J., Apujoukot matkalla Oulu n valtaukseen [1918]. [Hjälptrupperna på
väg till Uleåborgs intagning 1918.] —Pohjanmies 1928 s. 34—36.
14373 Oulu n taisteluista v. 1918. [Striderna vid Uleåborg 1918.] [Kirj.] Otto
K-n. — Punavartio (Petroskoi) 1935: 1 s. 14—16.
14374 Oulu n valloitus 10 vuotta sitten [1918]. [Uleåborgs erövring för 10 år se
dan. 1918.] — Pohjan mies 1928 s. 28—34.
14375 Oulu n valtauksen 2 o.-vuotis juhlat 3. 2. 38. [2 o-årsminnet av Uleåborgs
erövring 3. 2. 38.] — Pohjan mies 1938 s. 63—66.
14376 Parmanen, Eino I., Aktivistisista koulupoikajärjestoista Ouluss a ja Kemissä
sortovuosina. [Om aktivistiska skolpojkeföreningar i Uleåborg och Kemi på
ofredsåren.] — Nuori voima 1934 s. 216—217
14377 Parmanen, Eino I., Itsenäisyysliikkeemme historiaa. Muutamia pikapiirtoja Ou
1 u n voimaliittolaisten toiminnasta. [Vår självständighetsrörelses historia. Någ
ra snabbskisser ur Oulun voimaliitto och dess medlemmars verksamhet.] —
Suomen aliupseeri 1934 s. 1 28—1 30.
14378 Peiramo, K. A., Itsenäisyytemme aamuhämärässä. Muistelma routavuosilta
[Oulu n tullilaitoksen osalta.] [Vår självständighets morgongryning. Min
nen från ofärdsåren. Tullväsendet i Uleåborg.] — Kaltio 1950 s. 6—7.
14379 Pentzin, Leino, Synkkiä muistoja taistelun tieltä. [Taavetti Lukkarisen teloitus
Ouluss a v. 1916.] [Kampminnen Taavetti Lukkarinens avrättning i Uleå
borg år 1916.] — Sotavanhus 1943 s. 77—78.
14380 Potti, Kalle, Kun laihialaiset [tykkimiehet] pommittivat Oulu a [v. 1918].
[Då kanonjärerna från Laihela bombarderade Uleåborg år 1918.] — Raittius
kansan kalenteri 1921 (Hancock, Mich. s.a.) s. 104—111.
14381 Rantaniemi, Ape, Kuvia kenttäsairaalasta rintamalla. [Mm. Oulu n vapautuk
sesta.] [Bilder från ett fältsjukhus vid fronten. Bl.a. Uleåborgs befrielse.] —
Otava 1918 s. 230—239.
14382 Roos, Sigurd, Sortovuodet ja suurlakko v. 1905 Oulu n kaupungissa ja lää
nissä. [Ofärdsåren och storstrejken år 1905 i Uleåborgs stad och län.] Suom.
Einar Wichmann. Oulu 1909. 367 s.
14383 Sihvo, Ilmari, "Jääkäritransportti no 1 :n" matka 16. 9.-3 . 10. 191 5. [Muisti
kuvia mm. Oulun , Kemi n ja Tornio n etapeista.] "Jägartran
sporten nr i" den 16. 9.-3 . 10. 191 5. Minnen från bl.a. Uleåborgs, Kemi
och Torneå etapper.] — Kansa taisteli — miehet kertovat 1958 s. 42—44.
14384 Visuri, Hannes, Tasavallan rakuunat. [Oulu n valtauksen 2. 2. 1918 yhtey
dessä perustettu ratsuosasto. 1 [Republikens dragoner. Den ryttartrupp som
upprattades i samband med Uleåborgs erövring den 2. 2. 1918.] — Sarkatak
ki 1936 s. 224—22 5.
14385 "Puolanga n pojat" [Libaussa 1917. ["Puolanka-pojkarna" i Libau 1917.]
Kirj.] X. — Kainuun sissi 1933 s. 37—39, 66—67 92 ~94» 124—126, 155,
209—2 10.
1438 6 Muistelmia vapaussodan alkuvaiheista Pyhäjärvellä . [Minnen från fri
hetskrigets första tider i Pyhäjärvi.] [Kirj.] T. J:la. — Kuormarenki 1938 s.
14387 Janhonen, T., Pappilamuistoja v. 1918. [Ristijärvi. ] [Prästgårdsminnen
från år 1918. Ristijärvi.] — Kainuun sissi 1929 s. 1 30—1 3 1.
1438 8 Kemppainen, Johan, Menneiltä päiviltä. [Sortovuosimuistoja Ristijärvel -
tä. ] [Minnen från ofärdsåren i Ristijärvi.] — Kajaanin sissi 192 9 s. 132—
133
1438 9 Murrosajan [1917—1918] muistoja Ristijärveltä . [Minnen från bryt
950 Pohjois-Suomen bibliografia
ningstiden 1917—1918 i Ristijärvi.l [Kirj.J H. O. — Suojeluskuntalaisen lehti
1922 s. 301— 302. Myös: Kainuun sissi 1924 s. 1 74—1 7 5-
14390 Castren, Aina, Rovanieme n naisten toiminta vapaussodan aikana. [Kvin
nornas verksamhet i Rovaniemi under frihetskriget.] — Naiset Suomen vapaus
sodassa. Kvinnorna i Finlands frihetskrig. (Hki 193 3) s. 40—41.
14391 Klemetti, Oskari, Historiikki Rovanieme n Muurolan (Rautiosaaren) kylän
osanotosta Suomen vapaussotaan ja sitä edeltäviin tapahtumiin. [Historik över
Muurola (Rautiosaari) bys i Rovaniemi deltagande i Finlands frihetskrig och i
de händelser som föregick kriget.] Rovaniemi 1938. 85 s., kuv.
14392 Kuoksa-Wave, Viola, Eräs joulumuisto. [jääkäri P. A. Autti etappimatkalla Pe
runkajärvelle vuonna 1916.] [Rovaniemi ] [Jägaren P. A. Autti på en
etappresa vid Perunkajärvi år 1916]. — Jouluveli 7 s. 21— 23.
14393 Leivo, Lauri, Rovanieme n metsänvartijakoulun toiminta sodan [1918] ai
kana. [Rovaniemi skogsvaktarskola under kriget 1918.] — Metsämies 1918 s.
60.
14394 Palanen Vapaussodan historiaa Rovaniemeltä . [Ett kapitel ur Frihetskri
gets historia i Rovaniemi.] Kirj. F. E. V. — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s.
388-389.
14395 Törmänen, V. E., Kolme tapaamista. Eräs luonnekuva vuodelta 1918. [Tre mö
ten. En karaktärsbild från år ig 18.1 [Tuomas Huhta, Rovaniemi. ] —
Hakkapeliitta 1935 s. 116— 11 7.
14396 Vankeja vapauttamassa. Muistelma v. 1917—18. [Rovaniem i ja Kitti
lä . [Fångarna befrias. Minnen från åren 1917—18. (Rovaniemi och Kitti
lä.)] Kirj.] Airo. — Puna-apu (Leningrad) 1933:4 s. 21—24.
14397 Tuompo, V. E., Savukoske n työmiehet. [Jääkärien tie Tornion ja Haapa
rannan kautta Lockstedtiin.] [Arbetarna i Savukoski. Jägarnas väg via Torneå
och Haparanta till Lockstedt.] — Jääkäri-invaliidi 1933 s. 61—62.
14398 Lihtonen, Toivo, Simo n taistelu. [Striden i Simo.] — Suomen kuvalehti
1919s. 436-437.
1439 9 Maaninkajärven taistelu [16. 12. 16] [Simo ] [Striden vid Maaninkajärvi
16. 12. 16.] — Keski-Pohjanmaan vartio 1927 s. 149—1 50.
1440 0 Muistojuhlia ja -merkkejä. Simo n kahakan muistojuhla .. . Kilpisjärven räjäy
tyksen muistomerkki. [Minnesfester och -märken. Minnesfesten över upploppet
i Simo. Minnesmärket över explosionen i Kilpisjärvi.] — Parole 1957 : 4 s.
10—i 3.
14401 Simo n kahakka. [Oulun poliisimestarin kirje Oulun läänin kuvernöörille sekä
mukana olleiden poliisimiesten selontekoja.] [Upploppet i Simo. Det brev som
polismästaren i Uleåborg sänt till Uleåborgs läns guvernör samt redogörelser
givna av de poliser som deltog.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s. 325 —
327.
14402 Simo n kahakka [Upploppet i Simo] [11. 12. i6[. — Pohjan mies 1927 s.
4-6 .
14403 Simo n kahakka [Upploppet i Simo] [il. 12. 16]. — Suojeluskuntalaisen leh
ti 1920 s. 1140—1142.
14404 Simo n taistelu [li. 12. 16]. [Simo 11. 12. 16] — Suomen kuvalehti 1921
s. 660—661.
14405 Vainio, V. H., Jääkärit muistelevat: Simo n kahakka. [Jägarna minns:
upploppet i Simo.] — Peitsi 1958: 2 s. 8—9.
14406 Vainio, Väinö, Simo n kahakka [11. 12. 16]. [Upploppet i Simo 11. 12.
16] — Suomen vapaussota 1933 s. 54—55. Myös: Parole 1958: 1 s. 13 —
16. Ks. myös 14288.
14407 (Wegelius, K. A.), Maaninkajärven taistelu [11. 12. 1916]. (K. A. W:n Asevei

IX. Historia 3. 951

kot-teoksen mukaan.) [ S i m o J IStriden vid Maaninkajärvi II, 12. 1916.

(Enligt K. A. W:s verk Aseveikot.)] — Hakkapeliitta 1927: 35 s. 8—11.

Myös: Pohjolan vartio 1927: 9 s. 5—9.

14408 Yli neljänkymmenen haavan mies. [Jääkärimajuri Sven Erik Weckström.] Kuvaus Simo n kahakasta [11. 12. 16]. [Mannen med över fyrtio sår, Jägarmajor Sven Erik Weckström. En redogörelse för tumultet i Simo.] — Suunta 1921

s. 330-331.

Myös: Suojeluskuntalaisen lehti 1921: 51/52.

14409 Kianto, Ilmari, Turjanlinnan pyhä jääkärimuisto. [Suomussalmi ] [Turjalinnas heliga jägarminne.] —Ahjo 1938: 2 s. 8—9.

1441 o Nuortimo, Vilppu, Kun Suomussalmella huhtikuussa 191 7 Suomi julistettiin itsenäiseksi ja Vienan-Karjala maahamme kuuluvaksi. [Då Finland förklarades självständigt och Fjärr-Karelen tillhörigt Finland i april 1917 i Suomussalmi.] — Hakkapeliitta 1937 s. 519—521, 538.

14411 Vallankumouskokous Suomussalmell a 7. 4. 1917. [Revolutionsmötet i Suomussalmi 7. 4. 191 7.] — Heimosoturi 1937 s. 40—41.

14412 Kaasila, Kyösti, Tervola n taistelu 2. 2. 1918 ja sitä edeltänyt suojeluskuntatoiminta Tervolassa. [Slaget vid Tervola den 2. 2. 1918 och skyddskårsverksamheten i Tervola därförinnan.] — Pohjolan vartio 1938 s. 34-41.

14413 Koskinen, Paavo, Karanneita sotavankeja kuljettamassa [Tervolast a Haaparannalle]. [En transport av förrymda krigsfångar från Tervola till Haparanda.] — Kalterijääkäri. 2o-vuotisjuhlajulkaisu (Porvoo 1937) s. 66—69.

14414 Tervola n taistelun [2. 2. 1918] muistojuhla [2. 2. 25]. [Minnesfesten [2.

2. 25] över striden vid Tervola 2. 2. 1918.] — Pohjolan vartio 1925: 2 s. 7-11.

14415 Wallenius, K. M., Kertomus pienen [Tervolan ] taistelun suuresta merkityksestä. [Berättelse om den stora betydelsen av den lilla striden vid Tervola.]

— Suomen vapaussota 1939 s. 63—67. Huttunen, O., Luokkasodan tapahtumia Torniossa . — 14277.

14416 Huurtamo, Esko, Pohjan Tornio n etappi. [Muistomerkin suunnittelua.] [Torneå-etappen. Planerna på ett minnesmärke.] — Suomen nainen 1957: 4 s.

21. 14417 Kekoni, Heikki, Rajan takaa valkoiseen Tornioon . [Från andra sidan gränsen till "det vita" Torneå.l — Suomen vapaussota 1935 s. 28—3 1. Kekoni, Heikki, Valkoiseen Tornioon . — 14288. 14418 Kinnunen, Leevi, Tornio n "sotapoikia". [Torniolaispoikien sotaleikeistä v. 1918.] [Torneå-pojkarnas krigslekar år 1918.] —Kuvaposti 1956: 23 s. 12.

14419 Kuussaari, Eero, Helmikuun manifestista jääkäriliikkeeseen. [Etup. Tornio n tapahtumista.] [Från februarimanifestet till jägarrörelsen. Händelserna i Torneå.] —Ostrobotnia 1957; 1 s. 10—12.

14420 Kuussaari, Eero, Tornio n seudun salateillä. [På smygvägar i Torneå-trakten.] — Jääkäri-invaliidi 1930s. [49—50].

14421 Kuussaari, Eero, Vallankumouksen jäätä — kepillä koettamassa. [Haaparannalta Tornioo n 1917J [Över isen från Haparanda till Torneå år 1917J — Kalterijääkäri. 2o-vuotisjuhlajulkaisu (Porvoo 1937)5. 62—64.

14422 Länsi-Pohjan vapaussoturit viettivät muistojen juhlaa [Tornioss a 15. 5. 60]. [Västerbottens frihetskrigare firade en minnsfest i Torneå 15. 5. 60I. — Vapaussoturi i960: 3 s. 10—11.

14423 Porthan, K. W., Tornio n taistelu 6. 2. 1918. [Striden vid Torneå 6. 2. 1918.] — Pohjolan vartio 1938 s. 28—3 1,34. 14424 Rantanen, Frans J., "Svaboda". Muuan muistelma Torniost a parin vuosi

952 Pohjois-Suomen bibliografia
1442514426144271442814429kymmenen takaa. [En memoar från Torneå för två decennier sedan.] — Hakkapeliitta 1935 s. 1496—98. Santarmilaitoksen toiminnasta sortovuosina Torniossa . [Gendarminstitutionen i Torneå under ofärdsåren.] — Postimies 191 7 s. 243. Stelander, B. O., Pohjolan nousu vapaustaisteluun. [Tornio ] [Norden reser sig till frihetskamp. Torneå.] — Hakkapeliitta 1933 s. 77—79. Tornio n taistelu [1918. [Striden vid Torneå 1918.] Kirj.] V. O. — Pohjolan vartio 1928:2 s. 15 —18. Wallenius, K. M., Kun sotaa aloitettiin Suomen Torniossa . [Då kriget började i finska Torneå.] — Suomen vapaussota 1939 s. 41—44. Tornio . Ks. myös 14346, 14383. Helakaltio, Viljo, Ryssät poroja, Ville ryssiä jahtaamassa. Muistelmia jääkäriajoilta. [Ylitornio n Kainuunkylä.] [Minnen från jägartiden, Kainuunkylä by i Övertorneå.] —Hakkapeliitta 1938 s. 1076—1077.
3c.
Heimosodat . Läskikapina .
Broderkrigen. Fläskupproret.
a.
Yleistä .
Allmänt.
14430144 3114432144331443414435 Alanen, Aulis J., Läskikapinalliset Neuvostoliitossa. "Janne Myyryläinen" [Jahvetti Moilanen] kertoo. [Upprorsmännen från fläskupproret i Sovjetunionen. "Janne Myyryläinen" [Jahvetti Moilanen] berättar.] — Hakkapeliitta 1944 s. 44-4 5- Itkonen, O. V., Muurmannin suomalainen legioona. [Den finska Murman-legionen.] Hki 1927. 1 58 s., kuv., kartt. 2. p. 1927. Kallio, Sulo, Pohjalaisia Viron tantereilla. Muistelmia Pohjan Poikain rykmentin II pataljoonan 6 komppanian osanotosta Wiron vapaustaisteluun. [Sjätte kompaniet tillhörande regementet Pohjan Pojats andra division i Estlands frihetskamp.] Oulu 1922. 43 s. Kauppinen, Akseli, Muurmanin legioonan parissa. — 14277. /Kemppainen, Yrjö A./, Suur-Suomen puolesta koillisilla rajamailla. [För Stor-Finland i de nordöstra gränstrakterna.] Kirj. Ounas Kittilä. Oulu 1919. 126 s. Koutanen, K., Muistelmia Muurmannista vallankumousajalta v. 1917—1920. [Minnen från Murmansk under revolutionen 1917—1920.] — Kommunisti (Leningrad) 1929 s. 344—351. "Läskikapina". [Kirj.] An. — 14452. Läskikapinan osanottajat Neuvosto-Karjalassa. [Kirj.] J. M. — 14236. ••• Mutta taisteluun olemme valmiit. Kymmenen vuotta Karjalan bandiittikapinan kukistumisesta. [Tio år har förflutit sedan banditupproret i Karelen slogs ned.] Toimitusprikaadi: Jalmari Virtanen... [Julk.] Karjalan Proletaarikirjailijain yhdistys. Leningrad 1932.
IX. Historia 3. 953
Sis. mm. Inneh. bl.a.: jyrä Kivimäki, Muistuupa mieleen vuodet... [1921 —
22 valkoisessa Suomessa.] [Minnen från åren 1921 — 22 i det vita Finland.] s.
46-52 .
14436 Saarroksissa Kiimasjärvellä. Vuoden 1922 Vienankarjalan retkellä mukana ollut
kertoo Antti Marjoniemen [Nivala] kohtalosta. [Omringade på Kiimasjärvi.
En medlem i expeditionen till Fjärr-Karelen år 1922 berättar om Antti Mar
joniemis [Nivala] öde.] [Kirj.] H. P. — Hakkapeliitta 1935 s. 578—579.
SKP:n taistelusta Neuvostoliiton puolesta... Kivääri kädessä Neuvostoliiton
puolesta [läskikapina]. [Kirj.] Rauhanjulistaja. — 1 530.
b.
Paikallista .
Lokalt.
14437 Aarnio, M. A., Heimosodista... Kuusamo n ja Kuolajärven suunnan taiste
lut [v. 1918]. Petsamon retki v. 1918. [Broderkrigen... Striderna i Kuusa
mo och Kuolajärvi år 1918. Petsamo-expeditionen år 1918.] — Kylkirauta
1938: 8 s. 7—8, 10—11.
14438 Heimosodat vuosina 1918—22. [Mm. Kuusamo n — Kuolajärven suunnan
taistelut v. 1918; Laitisen ja Renvallin retkikunta Petsamoon v. 1918; Petsa
mon retki v. 1920.] [Broderkrigen 1918—22. Bl.a. striderna i Kuusamo —
Kuolajärvi år 1918; Laitinens och Renvalls expeditioner till Petsamo år
1918; Petsamo-expeditionen år 1920.] —Heimosoturi 1935 s. 8—12.
Kemppainen, Yrjö A., Vienan-Karjalan retkikunnat [Kuusamo n komennus
kunta]. — 14278.
14439 Itkonen, O. V., Maanpakolaisen muistelmia. [En landsflyktigs minnen.] Porvoo
1928.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Petsamo a valloittamassa [Petsamo erövras.] s.
1 20—1 28.
14440 Itkonen, O. V., Sankareita, sotavankeja, seikkailijoita. [Hjältar, krigsfångar och
äventyrare.] Porvoo—Hki 1929.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Petsamon retki v. 1918 ja sen seuraukset [Petsamo-ex
peditionen 1918 och dess följder] s. 89—112; Saksalaisten sotavankien pako
retket Muurmannilta [Det tyska krigsfångarnas flykt från Murmansk.] s.
113-133. 2. p. 1929.
14441 Järvinen, E. L, P.J.P:n [Pohjanmaan jääkäripataljoonan] vaiheet Petsamo n
retkellä v. 1920. [Österbottens jägarbataljon under Petsamo-expeditionen år
1920.] — Suomen sotilas 1926 s. 392—395.
14442 [Kahdenkymmenen] 20 vuoden takaa. [Mm.] Petsamo n retkikunta. Koil
lisrintama. [För 20 år sedan. Bl.a. Petsamo-expeditionen. Fronten i nordost.]
— Heimosoturi 1938 s. 42, 5 5, 79—80.
14443 Kersantin muistelmia Petsamo n retkestä vuosina 1919—20 ja Salmijärven
taistelusta. [En sergeants minnen från Petsamo-expeditionen år 1919—1920
samt från striden vid Salmijärvi.] Kirj. Valistusohjaaja. — Sarkatakki 1928 s.
263 — 265, 295—298, 325— 326.
14444 Kuussaan, Eero, Heimosodat 1918—1922. 1. Taistelu Petsamosta .
[Frändekrigen 1918—1922. 1. Kampen om Petsamo.1 Hki 1939. 372 s., 1
karttal. (Puolustusministeriön Sotahistoriallisen toimiston julk. 5.)

954 Pohjois-Suomen bibliografia

Arv.: Heimosoturi 1939 s. 90, 110; Pohjolan vartio 1939 s. 175; Heimosoturi-aseveli, Suomen heimo 1939 s. 209—211.

14445 Kuussaan, E [ero], Heimosotien merkityksestä. Petsamo n retki v. 1918. Pohjois-Vienan taistelut v. 1918. [Frändekrigens betydelse. Petsamoexpeditionen 1918. Striderna i norra Fjärr-Karelen år 1918.] — Heimosoturi 1937 s- 4-5. 26-27. 14446 Laitinen, Onni, Kun suomalaiset taistelivat Petsamo n tuntureilla englantilaisia ja punaisia vastaan. [Då finnarna kämpade mot engelsmännen och de röda på Petsamos fjäll.] — Suomen vapaussota 1938 s. 233 — 240.

14447 Laitinen, Onni, Kun vapaussodan miehet taistelivat englantilaisia vastaan Pet samo n valtausretkellä. [Då frihetskrigets soldater kämpade mot engelsmännen under erövringståget till Petsamo.) — Suomen vapaussota 1935 s. 7—10.

14448 Lehti, Lahja, Petsamoss a viisitoista vuotta sitten. [I Petsamo för 1 5 år sedan.] — Pohjantähti 1932 s. 76—77. 14449 Lehtola, A. J., Suomea suurentamassa. [Petsamo n retki.] [För ett större Finland.] — Otava 1919s. 214—2 18.

14450 Mättö, Tuulikki, Maailman pohjoisin jääkäri. Antti Helander, Utsjoelta soti Petsamo a Suomelle neljäkymmentä vuotta sitten. [Världens nordligaste jägare. Antti Helander från Utsjoki krigade Petsamo tili Finland för 40 år sedan.] — Viikkosanomat 19 58: 18 s. 10—11.

144 51 Nelimarkka, Eero, Rovaniemeltä — Petsamoon sotatalvena 1918. [Från Rovaniemi till Petsamo krigsvintern 1918.] — Finlandia. Vuosik. 1918 s. 11 —16.

14452 Neuvosto-Karjalan puolesta. Taistelukuvauksia Pohjoiselta rintamalta. [För Sovjet-Karelen. Krigsskildringar från fronten i norr.] Toim. Toivo Antikainen. Leningrad 1927. Sis. mm. Inneh. bl.a.: A. M., Petsamo n retkestä v. 1920 [Petsamo-expeditionen år 1920] s. 115 —123; An, "Läskikapina" ["Fläskupproret"] s. 162 — 164.

14453 Nousiainen, T., V. 1920 retkikunnan mukana "Petsamo a perimässä". [Med en expedition år 1920 "efter Petsamo".] — Vliipurin] A[liupseeri Y[yhdistyksen] jouluviesti 1938 s. 28—31.

14454 Pekkola, Sulo-Weikko, Petsamo a perimässä. [Petsamo-expeditionen.] Porvoo 1930. 2 16 s., 1 karttal. — 2. pain. 1930.

s s —

Myös: Kansan kuvalehti 1929: 40 s. 12—13; 41-I2~M; 42-M I4; 43 s. 10—11; 44 s. 7—8; 45 s. 12— 13; 46 s. 12— 13; 47 s. 10—11; 48/

s s

49 s. 12—13; 5°-I4~IVi 51- IJ—16, 52 s. 12— 13; 1930: 1 s. 9—10; 2 s. 19—20; 3 s. 18; 4 s. 8—9.

14455 Petsamo n ensimmäinen retkikunta. Laitisen ja Renvallin retkikunta Petsamossa 1918. [Den första expeditionen till Petsamo. Laitinens och Renvalls expeditionen till Petsamo 1918.] [Kirj.] R-ja. — Pohjolan vartio 1938 s. 171—

H4

14456 Petsamo n retki 1918. [Expeditionen till Petsamo år 1918.] — Suomen sotilas 1939 s. 158.

14457 Petsamo n retki [En resa till Petsamo] [1920]. Kirj. Valistusohjaaja. — Sarkatakki 1925 s. 23— 25.

14458 Petsamo n retki 1920. [Expeditionen till Petsamo år 1920.] — Suomen sotilas 1939 s. 170.

14459 Petsamo n seikkailun jälkiselvitys suorittamatta. [Petsamo-äventyret undgick efterräkningar.] —Suunta 1920s. 340—341.

14460 Petsamo n seikkailusta vielä kerran. Hbl: ja H.S:n polemiikin johdosta. [Petsamo-äventyret än en gång. Med anledning av polemiken mellan Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat.] — Suunta 1920s. 233. Ks. myös Ibid s. 241.

IX. Historia 3. 955
14461 Pohjankanervo, T., Taistelu Petsamosta . [Kampen om Petsamo.] — Kar
jalan miekka 1942: 12 s. 16—18.
14462 Rivinoja, Ale, Suomalaiset Petsamo a perimässä 1918. [Finnarnas
expedition till Petsamo år 1918.] — Hakkapeliitta 1938 s. 950—952, 982—
983.
14463 Taistelu Petsamosta . [Kampen om Petsamo.] [Kirj.] W. E. T. — Suo
men vapaussota 1939 s. 174—176.
14464 Teira, Kurt, Eräs retki Muurmanskiin. [Neuvottelemassa punaisten kanssa Pet
samost a käsin v. 1920.] [En resa till Murmansk. Förhandlingar med de
röda i Petsamo år 1920.] — Heimosoturi 1936 s. 46—48.
14465 Teira, K[urt], Juho Vesaisen jäljillä. Suomalaiset soturit Jäämerta haistamassa
vuonna 1920. [Petsamo ] [I Juho Vesainens spår. De finska krigarna
nosar på Ishavet år 1920.] —Hakkapeliitta 1933 s. 396—398.
14466 Teira, Kurt, Petsamo n valloitus. Suomen pojat Juho Vesaisen jäljillä 15
vuotta sitten. [Petsamos erövring. Finlands söner gick för 1 5 år sedan i Juho
Vesainens spår.] — Hakkapeliitta 193 5 s. 770—771, 785.
14467 Tuisku, luutn., Kajaanin sissit Petsamossa . [Kajana partigängare i Petsa
mo.] — Suomen sotilas 1922 s. 12 5 — 1 28.
14468 Wallenius, K. M., Seitsemän päivää Petsamo n historiaa. [Sju dagar av
Petsamos historia.] [6. 3. 1918, 19. 9. 1919, 27. 1. 1920, 25. 2. 1920,
16. 9. 1921, 26. 12. 1934, 21. 12. 1939.] — Asemies 1942: 2 s. 70—75;
3 s. 85—88; 4 s. 72—75; 5 s. 72—74; 6 s. 88—91. Myös: Pohjolan vartio
1942 s. 4—7, 28—3 1, 55— 58, 82—87, 108—111.
14469 Virallista seikkailupolitiikkaa. 2. [Mm. Petsamo n retkestä 1920.] [Officiell
äventyrspolitik. Bl.a. Petsamo-expeditionen 1920.] — Suunta 1920 s. 172—
174
Petsamo . Ks. myös 14437.
14470 Herranen, V., Muistoja läskikapinasta. [Sall a helmik. 1922.] [Minnen från
fläskupproret. Salla februari 1922.] — Metsämies 1956 s. 119.
14471 Ikonen, V., "Läskikapina" [1922]. [Salla ! ["Fläskupproret" år 1922.] —
Pohjolan vartio 1930 s. 240—243, 268—270; 193 1 s. 16—1 7, 35 — 38.
Kemppainen, Yrjö A., Vienan-Karjalan retkikunnat [Kuolajärven (Sallan )
pataljoona]. — 14278.
14472 Kari, Y., "Läskikapina". Sotatila Kuolajärven kirkolla v. 1922 ja miten se päät
tyi. [Salla ] ["Fläskupproret". Striden vid Kuolajärvi kyrkby.] — Hakka
peliitta 1935 s. 1101 —1103.
14473 Koskimaa, Juho, Kuolajärven ja Savukoske n tapahtumat. ["Läskikapi
na".] [Salla ] [Händelserna i Kuolajärvi och Savukoski. "Fläskupproret".]
— Suomen sotilas 1922 s. 146.
14474 Kuka oli Läskikapinan johtaja. Janne Myyryläinen eli Jahvetti Moilanen?
[Salla ] [Vem var ledare för Fläskupproret. Janne Myyryläinen eller Jah
vetti Moilanen?] — Suomen kuvalehti 1943 s. 805—806.
14475 Muistelma Perä-Pohjolan [läski]kapinasta. [Salla ] [Minnen från fläskuppro
ret i Nordbotten.] [Kirj.] A. J.— Kommunisti (Petroskoi) 1926 s. 140—141.
14476 Turunen, Veikko, "Kuolajärven läskikapina". [Salla ] ["Kuolajärvi fläskup
pror".] — Rajajääkäri 1958: 5 s. 12.
14477 Väinölä, Risto, Kaukotiedustelumatka "läskikapinan" aikoihin [1922]. [Sal
la ] [På långväga spaningsfärd under tiden för "fläskupproret". [1922].] —
Hakkapeliitta 1936 s. 1462 —1463.
Salla . Ks. myös 14437, 14438.
Savukoski . Ks. 14442.
956 Pohjois-Suomen bibliografia
3d.
Talvisota . Jatkosota . Lapinsota .
Vinterkriget. Fortsättningskriget. Kriget i Lappland.
a.
Yleistä .
Allmänt.
1447814479144801448114482144831448414485 Ahlsten, Stig, Erfarenheter från verksamheten som tandläkare vid Svenska Röda Korsets ambulans II i Nordfinland. — Krigskirurgiska erfarenheter från Finland 1939—40 (Göteborg 1941)5. 1 24—1 38. Kantaesiintymä: Nordisk medicin 1940: 8: 2683. Ahonius, R., Erikoisoloissa [Lapissa jatkosodan aikana] toiminut kenttäposti. [En fältpost som under fortsättningskriget i Lappland fungerat under exceptionella förhållanden.] — Suomen postimerkkilehti 1954 s. 1 22 — 1 2 3. Alatie, Arvo, Aarne Olavi, pohjolan nuori ristiretkeläinen fperäpohjalaisen hiihtopartion johtaja, 26. 3. 42]. [Den nordbottniska skidpatrulledaren Aarne Olavi död den 26. 3. 42.] — Nuori vartio 1942 s. 4 5—47. Arrela, V., Lasikantinen sanakirja. [Saksalaisten ja suomalaisten kosketuksista Pohjois-Suomessa jatkosodan edellä ja sen aikana.] [Kontakterna mellan finnar och tyskar i norra Finland före och under fortsättningskriget.] — Kansa taisteli — miehet kertovat 1957: 2 s. 1—6. Arrela, V., "Lukekaa sotilaspassista valankaava!" [Saksalaiset joukot Pohjois-Suomessa jatkosodan aikana.] [De tyska trupperna i norra Finland under fortsättningskriget.] — Kansa taisteli — miehet kertovat 1957:4 s. 29—33. Blum, Peter, En urskogens "bunckerknäckare". Skildring från Lappland-fronten. Övers, av R. L-st. — Finlands underofficer 1943 s. 93—94. Bliicher, Wipert von, Gesandter zwischen Diktatur und Demokratie. Erinnerungen aus den Jahren 193 5 —1944. Wiesbaden 1951. Sis. mm.: Besuch bei Generaloberst Dietl und seiner Armee s. 299—301. Sama suom.: Suomen kohtalonaikoja. Muistelmia vuosilta 1935—44. Suom. Lauri Hirvensalo. Porvoo 1958. — 2 — 3. pain. 1950; 4. pain. 1951. Sis. mm.: Käynti kenraalieversti Dietlin luona ja hänen armeijassaan s. 308— 311 . Sama ruots.: Odesdigra år. Diplomatiska minnen från Finland 1935 —1944. Övers, från det tyska manuskriptet. H fors 1950. Sis. mm.: Ett besök hos generalöverste Dietl och hans armé s. 3 28—3 30. Borgman, F. W., Der Uberfall der Sowjetunion auf Finnland 1939—40. Berlin
14486Sis. mm.: Der finnische Gegenangriff im Osten: Pelkosenniémi (Lappland) s. 124-131; Suomussalmi — Raate s. 131 —151; Intermezzo: Lieksa — Kuhmo s. 1 72—184; Lappland s. 184—193. Christensen, Chr. A. R., Andra världskriget. Den svenska uppl. av Yngve Lorents. Sthlm 1949. Sis. mm.: Det finsk-ryska kriget de två första månaderna: Salla och Petsamo
IX. Historia 3. 957
s. 389—390; Finnarna ta initiativet s. 390—395; Detaljoperationerna i Fin
landskriget dec. 1939 och januari 1940: Suomussalmi s. 405—410; Salla
(Kuolajärvi) s. 410—413; Ishavsfronten (mm. Petsamo) s. 413—418;
Finlandskrigets två sista månader: Övriga frontavsnitt [mm. Pohjois-Suomes
sa] s. 538—540.
14487 Cox, Geoffrey, The red army moves. London 1941.
Sis. mm.: War in the snow [Kuhmo] s. 52— 58; Forest general [Suomussal
mi] s. 59—63; Arctic war s. 63—66; Troop train [Rovaniemil s. 67—69;
The battle of Kemi river s. 75—82; Road to battle [Rovaniemi — Pelkosen
niemi] s. 82—87; Battle scene s. 87—92; Finnish town [Rovaniemi] ss. 92 —
103; The battle of Suomussalmi s. 112—126; The Raattee road s. 126—
133; Kuhmo front s. 134—136; Petsamo forgotten front s. 162—171; Salla
front s. 17 5 — 180.
14488 Danjou, Henri, L'heroique Finlande. Visions de guerre 2 décembre 1939 — ier
février 1940. Paris 1940.
Sis. mm.: Sur le front arctique avec les chasseurs d'ours s. 103 — 168; Petsamo
s. 169—203 ; Suomussalmi ou la garde de la frontiére suédoise s. 205—247.
14489 Died, Gerda-Luise und Herrmann, Kurt, General Dietl. Miinchen 19 51.
Lappia koskevaa s. 219—274.
Sama suom.:
Herrmann, Kurt, Dietl — napapiirin kenraali. Saksalaisten sotatoimet Pohjois-
Skandinaviassa ja Suomessa toisen maailmansodan aikana. Suom. Väinö Länsi
luoto ja Erkki Haglund. Loviisa 1957.
Lappia koskevaa s. 181—232.
14490 Droste, W. Fr., Kun Lapin suot sulavat. Kelirikko talven ja kesän välillä. Dietlin
Lapin joukkojen parissa. [Då Lapplands myrar smälter. Menföre mellan vinter
och sommar. Hos Dietls styrkor i Lappland.] — Hakkapeliitta 1942 s. 878—
879.
14491 Ehrensvärd, C. A., När Finlands sak var vår. [Mm. ruotsalaisen vapaaehtoisosas
ton toiminnasta talvisodan aikana Lapissa.] [Bl.a. den svenska frivilligbataljo
nens verksamhet under vinterkriget i Lappland.] — Förbundet Svenska
Finlandsfrivilligas tidn. i960: 1 s. 2—4, 35.
14492 Erdeos Låzlo, Finnorszåg szabadsågharca. Az 1939/40. évi hadjårat. Budapest
I942
Sis. mm.: Az elso harcok Petsamo és a Rovaniemi mikit birtokåért s. 32—34;
Események az arcvonal középso szakaszån 1939. december havåban. Bevezeto
harcok Kuhmo-nal s. 37—38; Az elso Suomussalmi-i csata s. 38—39; Beveze
to harcok a Kemi-i szakaszon s. 40; Események 1940. januår havåban a K-i
arcvonalon. a) A måsodik Suomussalmi-i csata s. 45—46; Események Kuhmo
nål 1940. januår havåban s. 46; Események a Kemi-i szakaszon 1940 januår
havåban s. 46; Esemånyek Petsamonål 1940 januår havåban s. 46.
14493 Erfurth, Waldemar, Der finnische Krieg 1941 — 1944. Wiesbaden 1950.
Sis. mm.: Der deutsche Riickzug s. 282—321.
Sama suom.:
Suomi sodan myrskyssä 1941 —1944. Suom. W. E. Tuompo. Porvoo 19 51.
— 2. pain. 1951.
Sis. mm.: Saksalaisten vetäytyminen s. 2 58—294.
Sama ruots.:
Förbindelseofficer vid Finlands armé 1941—44. Overs, av S. R. Malmström.
Tammerfors 19 51.
Sis. mm.: Det tyska återtåget s. 1 84—209.
14494 Ettighoffer, P. C , Heimat unterm Polarkreis. Unsere R. K. — Schwestern am
Werk. — Deutsche Warte 194 3 s. 172.
958 Pohjois-Suomen bibliografia
14495 F 19 för 15 år sedan. [Ruotsalainen vapaaehtoisosasto talvisodassa Lapissa.]
[Den svenska frivilligkåren under vinterkriget i Lappland.] — Förbundet
Svenska Finlandsfrivilligas tidn. 1955: 3 s. 4—6.
14496 Felde, Anders, Pohjolan automiehet [jatkosodassa]. [Lastbilschaufförerna i nor
den under fortsättningskriget.] — Asemies 1942: 5 s. 75—77.
14497 Finland från krig till krig 1939—1940—1941. Utg. Itsenäisyyden liitto (Finska
självständighetsförbundet). Red.: Örnulf Tigerstedt. Sthlm 1941.
Sis. mm.: Olof Ribling, Näset och Summa. Tolvajärvi, Syskyjärvi—Lemetti,
Suomussalmi—Raate, Märkäjärvi—Petsamo bära evigt vittne om nordiskt man
namod s. 10—18; R. Fieandt, Petsamo var i fara s. 60—61.
Tansk. pain.:
Finlands Selvstaendighedskamp 1959—1942. Uds. af Finlands Selvstaendig
hedsforbund. Kobenhavn 1942.
Sis. mm.; Olof Ribling, Det Karelske Naes og Summa, Tolvajärvi, Syskyjär
vi—Lemetti, Suomussalmi—Raate, Märkäjärvi—Petsamo er for evigt Vidner
om nordisk Mandsmod og Styrke s. 10—18; R. Fieandt, Petsamo var i Fare
s. 60—61.
14498 Finland, landet som kämpade. Den första sammanfattande skildringen i ord och
bild av det finska kriget 1939—40. Utg.: Itsenäisyyden liitto (Självständig
hetsförbundet). Red. Örnulf Tigerstedt & Richard Winter. Sthlm 1940.
Sis. mm.: Erik Zech, I skogarna bortom Lieksa och Kuhmo slogs fienden
tillbaka. Segerbytet hopade sig kring Suomussalmi och Raate. Norrskenet
flammade över slagfälten i Lapplands och Petsamos ödemarker [s. 42—51].
14499 Finlandskommitténs verksamhet och de frivilliga svenska förbanden i Finland
1939—1940. Redogörelse utg. af Styrelsen för föreningen Finlands-kommit
tén. Sthlm 1941.
Sis. mm.: Svenska frivilligkåren [järjestelyjä ja sotatapahtumia Pohjois-Suomes
sa] s. 61—7 5.
14500 Finnland das Land, das kämpfte. Erste Zusammenfassende Schilderung des Fin
nischen Krieges 1939/40. (Auszugweise Ubersetzung.) [Moniste.]
Sis. mm.: Erik Zeeh, In den Wäldern jenseits von Kuhmo wurde der Feind
zuruckgeschlagen. Die Operationen an der nördlichen Front s. 31— 33.
14 501 Freitas, Amaden de, Finlandia mårtir. S.l. 1940.
Sis. mm.: No deserto branco do circulo polar årtico s. 121 — 134.
14502 Fritsch, Rudolf, Soldaten in Sumpf und Urwald. Aus dem Leben der Deutschen
Soldaten an der Front vor Kandalakscha. Hki 1944. 67 s.
14503 Front am Polarkreis. Deutsche Soldaten im finnischen Urwald. Das Buch eines
Lappland-Korps. [Vorwort von] A. Ruppert. Hfors 1943. 163 s., 8 kuval.
14504 Från finsk-ryska vinterkriget 1939—1940. [1.] Finska kadetters krigsminnen.
Urval ur Korutonta kertomaa, Satayksi sotamuistelmaa julk. Kadettioppilas
kunta. 2. Krigsskildringar från mark — och luftkriget. Urval ur Hurtti Ukko
m.fl. Övers, av B. G. Geijer. Sthlm 1941. (Bihäfte 1—2 till Kungl. Krigsve
tenskapsakademiens tidskrift 1941). — 1. osa myös Söderström & C:on kus
tantamana painoksena (Hki 1941).
Sis. mm.: [1:] Norra fronten. O. Ojonen, Jag fick ett kulsprutegevär av en
stormalet [Hyrynsalmi ja Suomussalmi] s. 127—130; J. Kiiskinen, En nattlig
expedition s. 130—133; L. U. Kangas, Död åt inkräktarna [Suomussalmi] s.
133—135; L. T. Norvio, Larm i ödemarkstorpet s. 135 — 138; P. I. Nikkola,
Vi fira annandagjul [Petsamon rintama] s. 139—140; U. Karjalainen, Mellan
två linjer [Kainuu] s. 141 —142. 2: [Kuvauksia Kuhmon rintamalta:] Tauno
Lahtinen, En djärv fiende s. 81—85; Tauno Lahtinen, Käx och jordklumpar i
tur och ordning s. 8 5—88; En krigslist s. 100—105.
IX. Historia 3. 959
14505 Gabrielsson, B., Lentojoukkojen osallistuminen sotatoimiin saksalaisia vastaan
Pohjois-Suomessa 1944—45. [Flygstyrkornas deltagande i krigsoperationerna
mot tyskarna i norra Finland 1944—45.] ~~ Ilmailu 1950: 4 s. 2—3; 5 s.
6—7, n .
14506 Gudme, Peter de Hemmer, Finland, land van leed en heldendom. Vert, van An
nie Posthumus. 4. dr. Den Haag s.a.
Sis. mm.: Finsche overwinningen [mm. Pohjois-Suomessa talvisodassa käydyis
tä taisteluistal s. 168—178.
14507 Gudme, Peter de Hemmer, Finlands Folk i Kamp. Kobenhavn 1940.
Sis. mm.: Verdens nordligste Krig i den evige Nat [Petsamon rintama] s.
73—92; "Flaskehalsen" [Pohjois-Suomen taistelut] s. 92—101; Suomussalmi
s. 10 1 —1 1 2 ; Kuhm o s. 11 3 —123 .
14508 Haag, Karl, Sommerkrieg in der Lappmark. Die Front am Polarkreis im som
merlichen Stellungskampf. — Deutsche Warte (Hki) 1943 s. 184.
14509 Haag, Karl & Pfeiffer, G. W., Lapin soturien kertomaa. [Lapplands-krigarna
berättar.] — Hakkapeliitta 1943 s. 394—396.
14510 Halsti, Wolf H., Suomen sota 1939—1945. [Finlands krig 1939—1940.] Keu
ruu.
1: Talvisota 1939—1940. 1955. [Pohjois-Suomen taistelut [1: Vinterkriget
1939—1940. Striderna i norra Finland.] s. 121 —141, 205—240]. — 2.-3 .
pain. 1956—1957.
2: Kesäsota 1941. [2: Sommarkriget 1941. Norra Finland.] 1956. [Pohjois-
Suomi s. 80—1 56.]
3: Ratkaisu 1944. [3: Avgörandet 1944. Fälttåget i Lappland.] 1957. [La
pin sotaretki s. 486—517.]
14511 Hannula, J. O., Neuvostoliitto hyökkää pohjolaan. Suomen — Venäjän talvisota
1939—40. Hki 1944. [Sovjetunionen går till anfall i norr. Vinterkriget mel
lan Finland och Sovjetunionen 1939—40.] — [2. pain.] 1944.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Suomalaiset saavuttavat loistavan voiton Tolvajärven,
Ägläjärven ja Suomussalmen taisteluissa [Finnarna har vunnit en storslagen se
ger vid Tolvajärvi, Ägläjärvi och i Suomussalmi] s. 40—6 5; Pohjois-Suomen
taistelut [Striderna i norra Finland] s. 92—107; Rauhanteko:
[Fredsförhandlingarna: 5., 6.] 5., 6. Artikla [kosk. Petsamon aluetta] [Arti
keln som berör Petsamo-området.] s. 1 29—1 32.
1451 2 Hannula, ]. O., So kämpfte Finnland. Der finnischsowjetische Krieg 1939—
1940. Miinchen 1941.
Sis. mm.: Erfolge im Norden s. 92 —115.
14513 Henne, H., Pioneerit kärkeen! Kuvaus taisteluista Lapin erämaissa. [Pionjärerna
fram! Berättelser om striderna i Lapplands ödemarker.] — Hakkapeliitan joulu
1941 s. 46—49.
14514 Henttinen, T., Lapin sota v. 1944—1945. [Kriget i Lappland 1944—45.] —
Aliupseeri 1954 s. 276.
1451 5 Hirvonen, Pauli, Raskaan sarjan laivueet. Pommittajien sotaa. [De tunga eskad
rarna. Bombplanen i kriget.] Keuruu 1956. — 2. pain. 1957.
Lapin sotaa [Kriget i Lappland.] s. 148—164.
14516 H[olster], K. J., In memoriam. [Kaatuneiden poromiesten muistolle.] [Till minne
av de stupade renkarlarna.] — Poromies 1940 s. 34.
14517 Hovilainen, Pentti, Tankkirykmentistä panssaripataljoonaan 1919—1949. [Från
pansarregemente till pansarbataljon 1919—1949.] Julk. Panssaripataljoonan
upseeri- ja aliupseerikunta. Hämeenlinna 1949. — 2. pain. 1949.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Lapin sotaretki [Kriget i Lappland.] s. 27 5 — 279.
14 518 Hyvärinen, M., Suluttamisen merkitys oloissamme tarkasteltuna Karjalan kannak
960 Pohjois-Suomen bibliografia
sen ja Pohjois-Suomen taistelujen taustaa vasten. [Spärrningstaktikens betydelse
mot bakgrunden av striderna på Karelska näset och i norra Finland.] — Tiede
ja ase i^( 1956) s. 163 — 201.
1451g Hölter, Hermann, Armee in der Arktis. Die Operationen des deutschen
Lappland-Armee. Bad Nauheim 1953. 67 s., 1 karttal.
14520 I österled. En bokfilm om svenska frivilligkåren. Utg.: Självständighetsförbun
det. Red. Örnulf Tigerstedt, Carolus Sjöstedt, Allan Winge. Sthlm 1940.
14521 Isänmaan puolesta 1939—1940. (Sankarivainajat.] Pohjois-Pohjalainen osakunta,
Etelä-Pohjalainen osakunta, Vasa Nation, hki 1941. 99 s.
Sama mots.:
Fallna för Finland 1939—1940. Vasa Nation. Etelä-pohjalainen osakunta.
Pohjois-pohjalainen osakunta. Hfors 1941. 99 s.
14522 Isänmaan puolesta vuosien 1941 —1945 sodassa kaatuneet tai sen johdosta muul
la tavalla kuolleet Raittiuden Ystävien seuran jäsenet . . . [Medlemmar i före
ningen Nykterhetens vänner som stuppt eller på annat sätt omkommit på
grund av kriget åren 1941 —1945 . . .] Oulun piiri . . . Kainuun piiri; Tornion
piiri. — Kertomus Raittius Ystävien toiminnasta vuonna 1944 (Hki 1945) s.
64-65,72-73 .
14523 Jonsson, Sten, Under sliten fana. [Ruotsalainen vapaaehtoisosasto talvisodassa
Lapissa.] [Den svenska frivilligkåren under vinterkriget i Lappland.] — För
bundet Svenska Finlands Frivilligas tidn. 1959: 1 s. 4—5, 12; 1959: 2 s.
8—10; 1959: 3 s. 4—5, 10—1 2; 1959:4s. 11 —12; i960: 1 s. 31— 33.
14524 Kaatuneita poromiehiä. [Renkarlar som stupat i kriget.| — Poromies 1940 s.
3 5-43
14525 Kaila, Toivo T., Lapin sota. Hki 19 50. 436 s., 24 kuval, 7 karttal.
Sama ruots.:
Kriget i Lappland. Övers, i sammandrag av Hjalmar Dahl. Hfors 1950. 289
s., 24 kuval., 1 karttal.
Arv.: A. Kurenmaa, Kaltio 1951 s. 161 —162; Olavi Liekoski, Reserviupsee
rilehti 1952 s. 2 30—243 ; Eino E. Suolahti, Valvoja 1951 s. 137.
14526 Kainuulaisten sankarien muisto. [Minne över de stupade i Kainuu. 1 Kajaani
1940. 24 s. — Kainuun sissi 1940: 10.
14527 Karanko, V., Perä-Pohjolan miehet sotapolulla [talvi ja jatkosodassa]. [Mannen
från Nordbotten i vinter och fortsättningskriget.] — Reservinupseeri 1955 s.
50-51 .
14528 Karhunen, Joppe, Sissejä linjojen taakse. Korpisoturien ja lentäjien yhteistoimin
taa. [Partisaner bakom linjerna. Samarbetet mellan ödemarkskrigarna och fly
garna.] Keuruu 1958. — 2. pain. 1958.
Lapin sotaa [Kriget i Lappland.] s. 180—188.
14529 Karhunen, V., Korpi-Kainuun muistoja [talvi- ja jatkosodasta], [krigsminnen från
ödemarkerna i Kainuu. Vinter och fortsättningskriget.] — Reservinupseeri
1956s. 42-43 .
14530 Kauranen, Mirja, Sairasjunassa pohjoista evakuoimassa. [På sjuktranporttåget un
der norra Finlands evakuering.] — Suomen vapaussota 1945 s. 50—5 3.
145 31 Kenraalieversti Dietlin puheilla [Lapin rintaman esikunnassa]. [Samtal med gene
ralöverste Dietl i staben för fronten i Lappland.] — Pohjolan vartio 1942 s.
131-133.
14532 Kiesewetter, Rudolf, Tunturien, jänkien ja korpien rintama. Sotaa Vienan ja La
pin erämaissa. [Krig i Fjärr-Karelens och Lapplands ödemarker.! — Asemies
1944 s. 28—30.
14533 Knauer, Eyvind, Och sedan — ? [Tanskalaisena vapaaehtoisena talvisodassa mm.
Pohjois-Suomen alueella.] [En dansk frivillig i Vinterkriget, bl.a. i norra Fin
land.] Sthlm 1941. 224 s.
IX. Historia 3. 961
14534 Knyphausen, Anton, Finnlands Freiheitskampf. Die Verteidigung Europas in den
finnischen wäldern. Hamburg 1942.
sis. mm.: Eismeerfront. Hotel Pohjanhovi s. 145 — 149; Eismeerstrasse s.
150—159; Stadt in Schlamm und Wind s. 159—162; Feindliche Tundra s.
162—166; Nördlichste Front s. 167—1 70.
14535 Korhonen, Reino, Hyvästi rakas koti! Näkymiä sekä pohjan periltä että etelän
rintamailta. [Mm. Lapin evakuointi 1944.] [Vyer från höga norden och fron
terna i södern. Bl.a. Lapplands evankuering 1944.1 — Hakkapeliitta 1944 s.
i 22 5 —1 228, i 241 .
14536 Korutonta kertomaa. 1. Satayksi sotamuistelmaa. [Enkla berättelser. I. 101 krig
sminnen.] Julk. Kadettioppilaskunta. Porvoo 1940.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Pohjoisrintama. [Nordfronten.] J. Kouri, Epäonnistunut
hyökkäys [Joutsijärven puolustusta vastaan] [Ett misslyckat anfall mot Jout
sijärvi försvar] s. 271—272; O. Ojonen. Sain pikakiväärin eräältä suurvallal
ta [Kiantajärvellä] [Jag fick ett snabbeldsgevär av en stormakt. Kiantajärvi] s.
273—277; J. Kiiskinen, Eräs yöllinen retki |En nattlig färd| s. 278—281; L.
U. Kangas, Kuolema tunkeilijoille [Suomussalmen saloilla! [Död åt inkräktar
na, Suomussalmi ödemarker] s. 282—284; E Kurkela, Kuollut kulma [Suo
mussalmen taistelussa] [Ett dött hörn, striderna i Suomussalmi] s. 285 — 286;
L. T. Norvio, Herätys salotorpassa [Onkamon kylässä] [Väckning i ett öde
torp, Onkamo by] s. 287—291; P. I. Nikkola, Tapania ajelemassa [Petsamon
rintamalla] [Petsamo-fronten] s. 292—294; U. Karjalainen, Kahden linjan vä
lissä [Kainuun alueella] [Mellan två linjer, Kainuu] s. 295 — 297; H. Timo
nen, Tuomittujen tehtävä [Raatteen rintamalla] [De dömdas uppgift, fronten i
Raate] s. 298—300.
14537 Kranz, Kurt, Winteralltag im Urwald Lapplands. Eine Bildreihe von der
finnischen Urwaldfront. Porvoo 1944. [62] s.
14538 Krassler, Arne, Olin vakoojana Suomessa (2). Napapiirin sotaa. [Jag var spion i
Finland. (2). Kriget vid Polcirkeln.] — Kyntäjä 1955:2 s. 28—29.
14539 Krig och politik. Höstkriget i Lappland. [Av] S R. M. — Fältvakten 1944: 12
s. 5.
14540 Kunnia — isänmaa. Miten Suomi taisteli. Toim. W. E. Tuompo ja V. A. M.
Karikoski. Hki 1941. — 2. pain. 1942. — 3. uus. ja täyd. pain. 1944.
Sis. mm.: W. E. Tuompo, Taistelut Pohjois-Suomessa ja arktisilla alueilla s.
270—3 17; Hj. Siilasvuo, Suomussalmen taistelut s. 3 18—329.
Ruotsinnosote W. E. Tuompon em. kirjoituksesta: Operationerna i Kuhmo
under finsk-ryska vinterkriget 1939—1940. — Kungl. Krigsvetenskaps-akade
miens handlingar och tidskr. (Sthlm) 1942 s. 39—56.
14541 Kuussaari, Eero & Niitemaa, Vilho, Suomen sota vv. 1941 —1945. [1.] Maa
voimien sotatoimet. Hki 1948. (Puolustusvoimain pääesikunnan Sotahistorialli
sen toimiston julk. 8.)
Sis. mm.: Sota saksalaisia vastaan (15.9 . 1944—2 5. 4. 194 5) s. 255— 265.
Sama ruots.:
Finlands krig. 1941—1945. Lantstridskrafternas operationer. Övers, av Ola
Zweygbergk. Hfors 1949.
sis. mm.: Kriget mot tyskarna (15.9 . 1944—2 5.4. 1945) s. 223 —232.
14542 Lapin kirje. [Sodan aiheuttamasta tilanteesta. [Ett brev från Lappland. Läget ef
ter kriget.] Kirj.] ö-ra. — Poliisimies 1944 s. 796—797.
14543 Lapin saksalainen armeija. [Den tyska Lapplands-armén.] [Kirj.] Varakonsuli. —
Itsenäinen Suomi 1944: 10 s. 8—9.
14544 Lapin sota v. 1944—45. [Kriget i Lappland 1944—45.] — Suomen sotilas —
Suomen mies 1949: 4 s. 3 3—40.
962 Pohjois-Suomen bibliografia
1454 5 Lefevre, Halfdan, Danmark sender en ambulance. Kobenhavn 1940.
Sis. mm.: Nordfronten s. 25 — 3 3; Ambulancen arbejder s. 34—41.
Sama suom.:
Tanska lähetti ambulanssin. Suom. Juho Tervonen. Porvoo 1941.
Sis. mm.: Pohjoisrintama s. 33—43 ; Ambulanssi työskentelee s. 44—5 5.
14546 Lehto, Ilmari, Koillis-Lapin ratkaisutaistelut Talvisodassa. [De avgörande strider
na under vinterkriget i nordvästra Lappland.] — Kansa taisteli — miehet ker
toivat i960 s. 1 30—1 34, 17 5 —181.
14547 Lehväslaiho, Reino, Panssarisotaa 19411944. [Pansarkriget 1941 —1944.]
Porvoo 1958. — 2. pain. 1958.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Lapin sodassa [Kriget i Lappland.] s. 2 59—274.
14548 Linder, Ernst, Kring Finlands andra frihetskrig. Strödda minnen från min ver
ksamhet. [Ruotsalaiset vapaaehtoiset Pohjois-Suomen taisteluissa talvisodassa.]
[de svenska frivilliga i striderna i norra Finland.] Sthlm 1942.
14549 Lobenthal, Oeltze v. Versorgungsbilanz von der Lappland-Front. — Deutsche
Warte (Hki) 1943 s. 149— 1 50.
14550 Lodenius, E., Ryssjakt bland fjällen. Glimtar från jakt genom Lapplands öde
marker. — Rannikkovartio 1942: 2 s. 20—23.
14 5 51 Lundin, C. Leonard, Finland in the Second World War. Bloomington 1957.
Sis. mm.: The Lapland war s. 231 — 249.
Sama suom.:
Suomi toisessa maailmansodassa. Suom. Jorma Aaltonen. Jyväskylä i960.
Lapin sota s. 420—440.
1455 2 Löwgren, Stig, Jag minns... [Ruotsalaisen vapaaehtoisosaston ilmasuojelumiehen
muistelmia talvisodasta.] [En svensk frivillig lutfvärnssoldats minnen från vin
terkriget.] — Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas tidning i960: 3 s. 8—9.
1455 3 Löwgren, Stig, "Så går en dag än från vår tid". [Ruotsalaisen vapaaehtoisen
muistelmia talvisodan Lapin-rintamalta.] [En svensk frivilligs minnen från
fronten i Lappland under vinterkriget.] — Förbundet Svenska Finlandsfrivilli
gas tidn. i960: 4 s. 7.
1455 4 Majewski, Ulrich, Napapiiritalven korpimotti. (Saksalaisten krenatöörien ja suo
malaisten rajajääkärien yhteistoimintaa jatkosodassa.) [Samarbete mellan tyska
grenadörer och finska gränsjägare under fortsättningskriget.] — Rajamme var
tija 1944 s. 6—7, i 2.
14555 Manneria, Einari, Jäämeren tuntureilla Saksan sotureihin tutustumassa. [På besök
hos Tysklands soldater bland Ishavets fjäll.] — Maanpuolustusnuoriso 1943:
5/6 s. 4—6.
1455 6 Matilainen, M. O., Korpisoturit. Muistelmia JR 8:n sotilaitten vaiheista sodassa
1941—44. [Ödemarkskrigarna. Minnen från JR 8 :s öden under kriget
1941—44.] Porvoo i960. — 2—3. pain. i960.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Kohti pohjoista [Mot norr.] s. 253 — 301.
1455 7 Meister, Jörg., Der Seekrieg in den osteuropäischen Gewässern 1941—45. Mun
chen 1958.
Sis. mm.: Die finnische Landung bei Kemi s. 100—102; Tätigkeit der Finnen
im Eismeer s. 170—171.
1455 8 Mikola, K. J., Talvisodan taistelut Laatokan ja Jäämeren välillä, niiden luonne ja
opetukset. [Striderna under Vinterkriget mellan Ladoga och Ishavet, deras ka
raktär och vad de lärde oss.] — Sotilasaikakauslehti 1958 s. 162 — 166.
Mutikainen, E., Lääkintähuoltoa Lapin sodassa, "Komunkeräyksessä" ja sen jäl
keisenä aikana. — 14914.
1455 9 Miillern, Gunnar, Sitä ei ole kerrottu lehdissä. Ruotsalaisen ulkomaankirjeenvaih
tajan muistoja kahdelta sotavuodelta. [En svensk utlandskorrespondents min
nen från två krigsår.] Suom. Oiva Talvitie. Porvoo 1942.

IX. Historia 3. 963

Sis. mm. Inneh. bl.a.: Rovaniemeltä Saksan pääkaupunkiin [Från Rovaniemi till Tysklands huvudstad.] s. 5 — 19.

14560 Mäkelä, Sanfrid, Käynti rintamalinjoilla maakunnan miesten parissa. [Ett besök hos frontmännen från mellersta Österbotten.] — Neuvontatyö 1942: 4 s. 4-5,8.

14561 Mäki, T., Rintamalta. [Poromiehet maanpuolustajina.] [Från fronten. Renkarlarna som fosterlandsförsvarare.] — Poromies 1940 s. 6—8. 14562 Mäkinen, Hugo L., Kaunis Virginia [Cowles], Reuter ja maailman suurin päivälehti [New York Times] pohjoisella rintamallamme. [Den vackra Virginia Cowles, Reuter och världens största dagstidning New York Times vid vår nordliga front.] — Hurtti Ukko 1940s. 204—205, 232. 14563 Nöden i norr. [Lapin sodan tuhot.] [Förödelsen efter kriget i Lappland.] [Av.]

H. — Turistliv i Finland 1945:4/5 s. 1 o— 11.

14564 Paavonkallio, T. W., Lapin tuho 1944. Suurtapahtumien varjossa nähtyä ja koettua. [Ödeläggelsen i Lappland år 1944. Sett och upplevt i skuggan av de stora händelserna.] Hämeenlinna 1946. 204 s., iokuval.

14565 Palmer, I., Sjukvårdstaktiska erfarenheter från Röda Korsets ambulans' II verksamhet i norra Finland. — Krigskirurgiska erfarenheter från Finland 193 9—1940 (Göteborg 1941)5. 3 4—4 3. Kantaesiintymä: Nordisk medicin 1940: 8: 2683.

14566 Palmstierna, Carl Fredrik, Frivilligt i öst. (Ur Vecko-journalen.) [Ruotsalaisen vapaaehtoisen muistelmia talvisodan Lapin-rintamalta.] [En svensk frivilligs minnen från fronten i Lappland under vinterkriget.] — Förbundet Svenska finlandsfrivilligas tidn. i960: 1 s. 9—11.

14567 Peitsara, Y., Suomen ja Venäjän talvisota 1939—40. Yleistajuinen katsaus. [Finlands och Sovjetunionens vinterkrig 1939—1940. En allmän översikt.] Hki 1941. Sis. mm. Inneh. bl.a.: Suomalaisten vastahyökkäykset itärajalla [Finnarnas motangrepp vid östgränsen.] s. 23 — 30.

14568 Pentikäinen, P. V., Lapin sotatapahtumia koskevat tiedot talteen! [Uppgifter om krigshändelserna i Lappland bör bevaras!] — Lapin reserviupseeri 1958: 1 s. 3-414569 Peräpohjolan sankaripatsaita. [Hjältemonumenten i Nordbotten.] [Kirj.] A. W-aa. — Suojeluskuntalaisen lehti 1925 s. ill 2—1115. 14570 Peuranheimo, Orvo, Laivaston toiminta Perämerellä v. 1944. [Flottans operationer på Bottenhavet år 1944.] — Suomi merellä 1953 s. 97—116. 14571 Pohjoinen rintama. [Kartta.] [Den nordliga fronten. Karta.] — Suomen sotilas 1944: 22 s. 14—1 5. 14572 Pohjoisen sotatien varrelta syksyllä 1944- [Nordliga krigsstigar hösten 1944.] — Suomen vapaussota 1944 s. 268—273.

14573 Pohjois-Pohjalaisen osakunnan sankarivainajat 1939—1940. [De stupade från Nord-österbottniska Nationen 1939—1940.] — Joukahainen 16 (1941) s. i 58—203.

14574 Pokki, A. D., Kymmenen vuoden takaa. [Lapin sota.] [För tio år sedan. Kriget i Lappland.] — Tie ja vesi 1955: 1 s. 18—2 1, 40.

14575 Pulli, E. A., Sota Pohjan perillä. Miksi Suomessa käytiin sotaa ja mitä sen aikana tapahtui. [Kriget i norr. Varför man förde krig Finland och vad som då hände.] Duluth, Minn. 1940. — 2.-3. pain. 1940. Sis. mm. Inneh. bl.a.: Sota revontulien alla [Krig under norrskenet.] s. 105 —

117.

14576 Pyyry, E., Arviointia Pohjois-Suomen miinoituksesta syksyllä 1944- [En uppskattning av mineringen i norra Finland hösten 1944.] — Sotilasaikakausl. 1955 s. 195-199.

964 Pohjois-Suomen bibliografia
1457 7 Pyyry, E., Pohjois-Suomen hävittämistoiminnasta syksyllä 1944 . [Ödeläggningen
av norra Finland hösten 1944.] — Hakku 1957: 3 s. 3—5, 7.
14578 Rendulic, Lothar, Gekämpft, gesiegt, geschlagen. Wels — Heidelberg 1952.
Sis. mm.: Lappland s. 2 30—3 10.
Arv.: M. K. Stewen, Sotilasaikakausl. 1956 s. 440—444.
14579 Repo, A., Jääkäripataljoona 4:n historiikki. 4. Lapin sotaretki. (Historik över Jä
garbataljon 4. Fälttåget i Lappland.] — JP 4. Jääkäripataljoona 4:n julkaisu
1951:4 s. 8—10.
14580 Der Ruhmesweg einer deutschen Division in Finnland. Hfors 1941. [48] s.,
kuv.
14 581 "Ryssä matalaksi" [Lehtimiehet tutustumassa Pohjois-Suomessa sijaitsevaan saksa
laiseen esikuntaan. ["Ned med ryssen". Journalister på besök vid den tyska
staben i norra Finland.] Kirj.] Eima. — Hakkapeliitta 1943 s. 201 — 203.
14582 Saksalaiset komentajat [kenraalieverstit Dietl ja Rendulic] "Pohjan pitkillä peril
lä". [De tyska kommendörerna, generalöverste Dietl och Rendulic, i "nordens
vidsträckta ödemarker".] — Viena-Aunus 1944 s. 1 2 5 — 1 26.
14583 Saksalaisten Suomen alueella tekemiä sotarikoksia tutkimaan asettaman [p.o. ase
tetun] toimikunnan selvitys. [Redogörelse avgiven av den kommitté som
tillsatts för att utreda de krigsförbrytelser som tyskarna gjort sig skyldiga till i
Finland.] Hki 1945. 2, 25 s., 33 liit. [Moniste.]
14584 105 [sataviisi] taistelun päivää. Suomen ja Neuvostoliiton sota talvella 1939—
40. [105 kampdagar. Kriget mellan Finland och Sovjetunionen vintern
1939—40.] Julk.: Itsenäisyyden liitto. Toimituskunta: Ornulf Tigerstedt...
Hki 1940. (Itsenäinen Suomi 1940: 5.)
sis. mm. Inneh. bl.a.: Erik Zeeh, Pohjoisrintaman operaatiot [Operationerna
vid nordfronten.] s. 43—5 5.
14585 Schuler, Emil, Mit dem Bergschuh in Russland und Finnland. Kriegserlebnisse
und Kriegsersfahrungen der 7. Gebirgs-Division. Munchen 11949]
sis. mm.: Absetzen und Rikkzug zum Eismeer 1944 s. 152 —211.
Arv.: K. J. Mikola, Sotilasaikakausl. 1959 s. 226.
14586 Sipilä, Anna-Leena, Lapin sotaa "Tk-naisen" näkökulmasta. [Kriget i Lappland
med en "kvinnlig krigskorrespondents" ögon.) — Suomen nainen 1944 s.
91-94 .
14587 Sodan 1939—1940 lunnaat. [Kaatuneita Oulun läänin Talousseuran johto ja
toimihenkilöitä.] [Under kriget 1939—40 stupade ledande funktionärer och
tjänstemän inom Uleåborgs läns Hushållningssällskap.] — Oulun läänin Ta
lousseuran vuosik. 1940 (Oulu 1941) s. 11 —17; I94i( Oulu 1942) s. 7; ks
myös ibid. s. 8—10.
14588 Spieker, Heinrich, Sowjetterror in Lappland. — Deutsche Warte (Hki) 1944 s.
228 .
14 589 Stolpe, Sven, I smältdegeln. Inlägg och skisser. Sthlm 1941.
Sis. mm.: Kampen vid Polarcirkeln s. 100—106.
14590 Stormaktskriget 1939—. 2. Finland. En försvarskamp. Av Gylfe Svedlund...
Sthlm 1940.
Sis. mm.: Olof Enckell, Fronten vid polcirkeln s. 121; Vid norra fronten s.
I33-I34 -
14 591 Strassl, Ernst Erich, Ihmisiä Jäämeren tiellä. [Saksalaisen rintamakirjeenvaihtajan
muistelma jatkosodan ajalta.] [Människor på Ishavsvägen. En tysk
krigskorrespondens minnen från fortsättningskriget.] — Itsenäinen Suomi
1941 : i I/ I 2 s. 16—i 7.
14592 Stubbenhagen, Arthur, Krenatöörit valtaavat korpimotin. Saarretut toverit vapau
tetaan viime hetkessä. Intiaanisotaa [jatkosodan aikana I Pohjois-Suomessa.

IX. Historia 3. 965

[Grenadjärerna erövrar en motti i ödemarken. De omringade befrias i sista

stund. Indiankrig under fortsättningskriget i norra Finland.] — Hakkapeliitta 1943 s. 950-951.

14593 Suomen sota (vv.) 1941 —1945. [Finlands krig åren 1941 —1945.] 1. Eero Kuussaari & Vilho Niitemaa, Maavoimien sotatoimet. [Landsstridskrafternas krigshandlingar.] 5. Sotatoimet Seesjärven ja jäämeren välillä. [Krigshandlingarna mellan Seesjärvi och Ishavet.] 8. Sotatoimet Laatokan ja Jäämeren välillä 1944—1945. [Krigshandlingarna mellan Ladoga och Ishavet 1944-1945.]

9. Merivoimat, ilmavoimat, kotijoukot ja naisjärjestöt. [Sjöstridskrafterna, luftstridskrafterna, hemvärnet och kvinnoorganisationerna 1 Hki & Kuopio 1948, 1954, 1958, i960. (Puolustusvoimain Pääesikunnan Sotahistoriallisen toimiston julk. 8, 9: 5, 9: 8, 9: 9.) Sis. mm.: inneh. bl.a.: 1: Pohjoiset sotatoimet (vuonna 1941): Sotatoimien valmistelut [Krigshandlingarna i norr (år 1941): Förberedelserna för krigshandlingarna] s. 107—109; Sotatoimet Sallan suunnalla [Krigshandlingarna i riktningen mot Salla] s. 116—119; Taistelut Petsamon rintamalla [Striderna vid fronten i Petsamo] s. 119—120; 10. Sota saksalaisia vastaan éi 5. 9. 1944—25. 4. 1945) [Kriget mot tyskarna (15. 9. 1944—24. 4. 1945)] s. 255 — 265. 5: V. Pesonius, AOK Norwegenin sotatoimet venäläisiä vastaan. Sotanäyttämön erikoisluonteen vaikutus [AOK Norwegens krigshandlingar mot ryssarna. Betydelsen av krigsskådeplatsernas speciella natur) s. 81—82; Johtosuhteiden järjestely pohjoisrintamalla [Regleringen av krigsledningens relationer vid fronten i norrl s. 84—85; Suomalaiset joukot Pohjois-Suomessa [De Finska trupperna i norra Finland] s. 85—86; Saksalaiset joukot Pohjois-Suomessa [De tyska trupperna i norra Finland] s. 86—90; Suomalaisten ja saksalaisten joukkojen eroavuudet sekä yhteistoimintavaikeudet [Skillnaderna mellan de finska och tyska trupperna samt samarbetssvårigheterna] s. 90—93; AOK Norwegenin sotatoimisuunnitelma ja sen muutokset [AOK Norwegens krigsplan och ändringarna i den] s. 93 — 104. 8: A. Puroma & L. Hj. Sonck, Sotatoimet saksalaisia vastaan Pohjois-Suomessa 1944—1945 [Krigshandlingarna mot tyskarna i norra Finland 1944—1945] s. 389—556, karttal. 16,

17, 18. 9: Y. E. Pohjanvirta, Sotatoimet rannikoilla ja merialueilla. Merivoimien yleisjärjestely ja sotatoimet v. 1941 . . . Vaasan saariston ja Perämeren rannikon puolustus [Krigshandlingarna vid kusten och till havs. Sjöstridskrafternas allmänna struktur och krigshandlingarna år 1941 . . . Försvaret i Vasa skärgård och vid Bottenvikens kust] s. 26—27; Sotatoimet saksalaisia vastaan meririntamilla . . . Perämeren merisotatoimet v. 1944 [Krigshandlingarna mot tyskarna till sjöss... Krigshandlingarna på Bottenviken år 1944] s. 182— 186; V. Rantalainen, Ilmapuolustus, ilmasotatoimet ja ilmasuojelu. 1. luku. Ilmapuolustuksen yleisjärjestely ja toiminta sodan alkuvaiheessa . . . Pohjois-Suomen sotatoimet [Luftförsvaret, krigshandlingarna i luften och luftvärnet. 1 kapitlet. Luftvärnets struktur och verksamhet under krigets första skeden . . . Krigshandlingarna i norra Finland] s. 235 — 241; Ilmapuolustus asema-sodan aikana 1942—1944 . . . Pohjois-Suomi [Luftförsvaret under ställningskriget 1942—1944 .. . Norra Finland] s. 280—283; Aune Tudeer, Sotilaskotiliitto sodan ajan tehtävissä . . . Sotatoimet saksalaisia vastaan [ Soldathemsförbundet i krigstida uppdrag . . . Krigshandlingarna mot tyskarna.] s. 581— 583.

14594 Suomi tahtoi elää. [Finland ville leva.] [1—] 2. Toim. Taavi Patoharju. Hki 1955, 1958. — 1: 2. pain. 1956, 3. pain. 1957; 2: 2 — 3. pain. 1958. Sis. mm. Inneh. bl.a.: 1: Wolf H. Halsti, Sotaretki Lappiin 1944—45 [Krigsexpeditionen till Lappland 1944—45] s. 360—362. — 2: T. Patoharju, Petsamon nikkeliä ja Jäniskosken voimaa [Petsamos nickel och Jäniskoskis

966 Pohjois-Suomen bibliografia
kraftj s. 82—91, Jäämeren tie Suomen valtahermo 1940—41 s. 210—216 ja
Liinahamarin merikuljetustoimikunta ohjaa Suomen kauppamerenkulkua
1940—1941 [Ishavsvägen Finlands centralnerv 1940—41 och Linhammar
sjöfartskommission leder Finlands sjöfart 1940—1941] s. 217—222; Saksalai
set karkoitetaan Suomesta [Tyskarna körs ut ur Finland] s. 434—441; Martti
Santavuori, Sodan loppu Kilpisjärvellä [Krigsslutet i Kilpisjärvi] s. 442—444.
14595 Suomitoimikunnan toiminta ja vapaaehtoiset ruotsalaiset joukko-osastot Suomessa
1939—1940. [Finlandskommitténs verksamhet och de frivilliga svenska för
banden i Finland 1939—1940.] Suomitoimikunta yhdistyksen johtokunnan
julkaisema selonteko. Tammisaari 1942.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Ruotsalainen Vapaaehtoisjoukko [Pohjois-Suomessa] s.
59—71
14596 Susitaival, Paavo Eräitä tilapäisratkaisuja talvisodassa. [Kainuun taistelut.] [Vissa
provisoriska avgöranden under vinterkriget. Striderna i Kainuu.] —
Reservinupseeri (myös Reservin aliupseeri) 1958 s. 3 38—3 39.
14597 Tiilikainen, Pekka, Radioselostajana tulilinjoilla. [Som radioreporter i eldlinjen.]
[1.—] 2. pain. 1940.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Suomussalmen voitontanterilla [Suomussalmi segerrika
slagfält] s. 75—93; Vihdoinkin pohjoiseen [Äntligen mot norr] s. 109—139;
Hangosta Petsamoon [Från Hangö tili Petsamo] s. 205 — 232.
14598 TK — kirjeenvaihtajat etulinjoilla. 8. Korpien sotaa. [Krigskorrenspondenterna i
främsta linjen. 8. Ödemarkskriget.] Hki 1942.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Eino Varo, Taka-Lapin sotaa [Kriget i det bortersta
Lappland] s. 5 —n ; V. E. Koskimäki, Poroerotuksella Kolttain maassa
[Renskillning i skolternas rike] s. 12—17; H. Roivainen, Selkossoturin seik
kailuja [En krigares äventyr] s. 17—21; V. E. Koskimäki, Turskaa juksaamas
sa Jäämeren rannalla [Torskfiske vid Ishavskusten] s. 21 — 28; V. Hollming,
Lapin panssarijääkärit ]Lapplands pansarjägare] s. 38—40; V. E. Koskimäki,
Rajamiehet hakkaavat ryssää [? Sodankylässä] [Gränskarlarna slår ryssen ? i
Sodankylä] s. 44—49; V. Hollming, Jääkäripartio hyökkää [Lapin rintamalla]
[Jägarpatrullen anfaller vid fronten i Lappland] s. 52—55; Blatte, Jos. G.,
SuksiDa ja pulkalla [På skidor och med pulkal s. 56—60; Eino Varo, Yksilöl
listä taistelutaitoa [Taka-Lapin erämaissa] [Individuella krigsinsatser i det bor
tersta Lapplands ödemarker] s. 60—67; Eino Varo, "Myrkyttäjiä" ja ryssän
hätyyttäjiä [Taka-Lapin erämaissa] ["Giftblandare" och ryssens plåga i det bor
tersta Lapplands ödemarker] s. 76—81; H. Roivainen, Hiljainen päivä Lapin
lohkolla [En stilla dag i Lappland] s. 81—88; Walter Jokinen, Täysosumia
viholliskorsuihin [Lapin erämaassa] [Fullträffar i fiendens korsus i Lapplands
ödemarker.] s. 100—108.
14599 Tolvanen, Sirkka, "Lotta-Schwesterinä" sotasairaalassa Peräpohjolassa. [Som
"Lotta-Schwester" på ett militärsjukhus i Nordbotten. ] — Kansa taisteli —
miehet kertovat 1960s. 137—139.
14600 Tysk vandalism i [den finska] Tornedalen. [Av] Maud. — Tornedalen (Haparan
da) 1945 s. 579-581.
14601 Tyskarna i Lappland. — Medd. från Svenska Tysklandsvänner i Finland 1943:
5 s. 4.
14602 Wallenius, K. M. — Hämäläinen, A., Lapin sota 1939—40 sanoin ja kuvin.
[Kriget i Lappland 1939—40 i ord och bild.] [1.—] 2. pain. 1940. 22 s., 36
kuval., 2 karttal.
14603 Varo, Eino, Taka-Lapin sissit partiomatkalla. [Partisanerna i det bortersta
Lappland på patrullfärd.] — Rannikkovartio 1942: 3 s. 8—9.
14604 Varo, Eino, "Villin Pohjolan" ankarat partiotaistelut. [De häftiga patrullstriderna
i "den vilda norden".] — Rannikkovartio 1942: 2 s. 3—5.
IX. Historia 3. 967
14605 Vater, Georg, Kampfraum hoher Norden. — Deutsche Warte (Hki 1943 s.
253-254-
14606 Weisenberger, kenr., Erämaan sotaa. [Luku teoksesta Front am Polarkreis,
1943.] [Ödemarkskriget. Ett kapitel ur Front am Polarkreis.] — Itsenäinen
Suomi 1944: 5 s. 8—12.
14607 Westhoff, Franz, Sendboten der Heimat zur Lappland-Front. — Deutsche Warte
(Hki) 1942 s. 1 54.
14608 Viimetalven sodassa kaatuneiden Lapin läänin poliisimiesten muistotaulun paljas
tus [Rovaniemellä 2. 12. 40. [Avtäckningen i Rovaniemi den 2. 12. 40 av
minnestavlan över de poliser i Lapplands län som stupade i kriget senaste vin
ter.] Kirj.] R. P. — Suomen poliisilehti 1940 s. 7 34—7 3 5.
14609 Vinterkriget i öster. [Av] 35 krigskorrespondenter. Sthlm 1942.
Sis. mm.: Andreas Feldle, På prickskyttejakt vid Ishavet s. 16—17; Erich
Ernst Strassl, Alpjägare vid Ishavet s. 43—46; Victor Maurer, Vinterspel på
tundran. Världens nordligaste skidtävlan s. 87—89.
1461 o Wockatz, L., Nord-finska operationerna 1944—45. — Förbundet Svenska Frivil
ligkårens tidn. 1945 s. 34—36.
14611 Vuorimaa, Artturi, Peräpohjolan sankaripatsaita. [Hjältemonumenten i Nordbot
ten.] — Pohjolan vartio 1926: 1 s. 5—9.
14612 Åkerblom, B., Rön och lärdomar. [Ruotsalaisen vapaaehtoisen muistelmia talviso
dan Lapinrintamalta.] [En svensk frivilligs minnen från Lapplands-fronten un
der vinterkriget.] — Förbundet Svenska Frivilligkårens tidn. 1947 s. 18—2 1.
14613 Ära — fädernesland. Kriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939—40. Red.
av W. E. Tuompo och V. A. M. Karikoski. Hfors 1942.
Sis. mm.: W. E. Tuompo, Operationerna i Norra Finland och de arktiska
områdena s. 2 58—302; Hj. Siilasvuo, Striderna i Suomussalmi s. 303— 31 5.
Ks. myös 9604.
b.
Paikallista .
Lokalt.
14614 Alatornio n Laivajärvelle rakennettu sotilashautamuistomerkki. [Ett min
nesmärke över de stupade har rests vid Laivajärvi i Nedertorneå.] — Lapin
loimu 1955:6 s. 20.
1461 5 Ahonius, E., Karkulaisten välinen taistelu. Eräs kohtaus saksalais-sodan [syksyllä
1944] ajoilta. [Nunnanen — Repojoki — Mäntyvaara.] [ Enontekiö ]
[En strid hösten 1944 mellan tyska desertörer och ryska krigsfångar som flytt
från finska fångläger. Nunnanen — Repojoki — Mäntyvaara.] — Tutka 1956:
19 s. i 2—1 3.
Santavuori, Martti, Sodan loppu Kilpisjärvellä. [Enontekiö ] — 14 594.
Hyrynsalmi . Ks. 14504 .
1461 6 Hauta Muddusjärvessä. [M—een sodan loppuvuosina syöksynyt saksalainen Jun
kers-kuljetuskone.] [Inari ] [En grav i Muddusjärvi. Ett tyskt Junkers
transportplan som under krigets sista år störtat i Muddusjärvi sjö.l — Uusi ku
valehti i960 : 32 s. 33.
14617 Hunger, Heinz, Valkoinen rintama. Inarijärveltä Litsajoelle. [ Inari ] [Den
vita fronten. Från Enare träsk till Litsajoki.] — Itsenäinen Suomi 1941 : 11 /
i 2 s. 20—22.
968 Pohjois-Suomen bibliografia
14618 Sauri, Seppo, Muddusjärven kummituskone. [Järveen v. 1943 pudonnut saksalai
nen lentokone Junkers 52.] [Inari ] [Muddusjärvi spökmaskin. Det tyska
flygplan av typ Junkers 52 som störtat i sjön år 1943.] — Apu i960: 33 s.
16—20.
Inari . Ks. myös 1474 5.
14619 Kajaani n seminaarin sankarivainajat 1939—1940, 1941 —1945. [De fallna
för Finland i Kajana seminar.] — Kajaanilainen. Kajaanin seminaariliiton vuo
sik. 3 (1940) s. 13-36; 4 (1945) s. 15-70.
14620 Hyötyniemi, J. E., Kemi n sankaripatsashanke. [Planerna på ett hjältemonu
ment i Kemi.] — Kaatuneitten muistolle. Huoltoviesti 1949: 2— 3 s. 7.
14621 "Ja toiset saivat kutsun". Kemi n kaatuneet ja muut sodan uhrit vuosien
1939—1940 ja 1941 —1944 sodissa. [De stupade från Kemi och andra offer
för kriget 1939—1940 och 1941 —1944.] Toim. J. E. Hyötyniemi. Kemi
1952. 140 s.
14622 Helling, Rafael, På vakt vid Joutsijärvi. [Kemijärvi ] — Förbundet svens
ka frivilligkårens tidn. 1944 s. 15— 17, 28—32.
14623 Kajava, Viljo, Märkäjärvi — Joutsjärvi — Salla. [Kemijärvi l — Suomen
kuvalehti 1940s. 402—403.
Kouri, J., Epäonnistunut hyökkäys [Joutsijärven puolustusta vastaani. [Kemi
järvi ] — 14536.
14624 Minns du Laijeselkä? [Av.] Isak, stabsfurir. [Ruotsalaisen vapaaehtoisen muistel
ma talvisodan Lapin-rintamalta.] [ Kemijärvi ] [En svensk frivilligs min
nen från Lapplandsfronten under vinterkriget.) — Förbundet Svenska Frivillig
kårens tidn. 1946 s. 17,20—21.
14625 Mäntyvaaran taistelun muistomerkki paljastettu. [Kemijärvi ] [Ett minnes
märke över striden vid Mäntyvaara har avtäckts.] — Lapin nuija i960 : 4 s.
5-7-
14626 Väisänen, Viljo O., Erään taistelun muisto. [Joutsijärvi 19. 12. 39.] [Kemi
järvi ] [Minnet av en strid. Joutsijärvi 19. 12. 39.] — Uusi kuvalehti
1957: 36 s. 24.
14627 Arhosuo, Urpo, Desantteja Kainuun korvessa. [Kuhmo , Lentuajärvi.] [De
santer i Kainuu ödemarker. Lentuajärvi, Kuhmo.) — Peitsi 1959: 4 s. 46—
47
14628 Enckell, Olof, Krigaren och bonden. Efterskrift till "Vakt i öster". Hfors 1940.
— 2. uppl. 1940.
Sis. mm.: 13. Kuhmo n taistelukenttä talvisodan jälkeen [Slagfältet i Kuh
mo efter vinterkriget] s. 135 — 143.
Sama suom.:
Talonpoika ja soturi. Jälkikirjoitus teokseen "Rajan vartio". Suom. Toini Ha
vu. Hki 1941.
Sis. mm.: 1 3. Kuhmon taistelukenttä talvisodan jälkeen s. 94—100.
14629 Hannikainen, Lauri, Kahinaa korvessa. [Kuhmo n taistelut tammikuussa
1940.] [Striderna i Kuhmo i januari 1940.] — Kansa taisteli — miehet kerto
vat 1958 s. 262— 26 5.
14630 Hävitystä ja kuolemaa Kuhmo n taistelutantereilla. [Förödelse och död på
Kuhmo stridsskådeplatser.] [Kirj.J A. H. — Hakkapeliitta 1940 s. 389—391.
146 31 Ilomäki, Fr., Ensimmäiset sotapäivät Kuhmo n suunnalla. [De första krigsda
garna i Kuhmo.] — Suomen vapaussota 1941 s. 158—159.
14632 Kallela, Paavo, Talvisodan viimeiset hetket Kuhmo n Saunajärvellä. [Vinter
krigets sista stunder i Saunajärvi, Kuhmo.) — Suomen vapaussota 1944 s.
66-69 .
14633 Kare, Kauko, Kuhmo n Luelahti. Kaarlo Kähkönen. [Talvisodan taistelu
IX. Historia 3. 969
muistoja.] [Minnen från vinterkriget. Luelahti, Kuhmo.] — Uusi kuvalehti
1955: 16 s. 18—19, 11.
14634 Koivukoski, T., Sodan viime hetket Kuhmo n itäkulmilla. [Krigets sista stun
der i östra Kuhmo.] — Suomen vapaussota 1941 s. 1 34—140.
14635 Kuvia Kuhmo n Kilpelänkankaalle talvisodan taistelujen muistoksi pystytetyn
patsaan paljastusjutuista elokuun 9 ja 10 päivinä 1958. [Bilder från
avtäckningsfestligheterna den 9—10 augusti 1958 av minnesmärket i Kilpelän
kangas i Kuhmo, över striderna under vinterkriget.] Julk. muistopatsastoimik.
Valokuvat: V. Volanen. Hki 1958. 12 s.
Lahtinen, Tauno, En djärv fiende. [Kuhmo ] — 14 504.
14636 Lahtinen, Tauno, Kiekinkoskelta Kesseliin. [8/JR 65 Kuhmo n rintamalla.]
[Från Kiekinkoski tili Kessel. 8/JR 65 vid fronten i Kuhmo.] — Hurtti Ukko
1941 s. 8—9.
Lahtinen, Tauno, Käx och jordklumpar i tur och ordning. [ K u h m o [ —
14504.
14637 Lahtinen, Tauno, Vuoroin keksejä vuoroin maakokkareita. [III/JR 65 Kuh
mo n rintamalla.] [Turvis kex och turvis jordkokor. III/JR 65 vid fronten i
Kuhmo.] — Hurtti Ukko 1940 s. 173— 174.
14638 Lehtomäki, Yrjö, "...de t är ju bara fältvakten". En skildring från Kuh
m o fronten . — Gamle Hurtig 1942 s. 108—110.
14639 Lehtomäki, Yrjö, Epäonnistunut läpimurto [JR 27:n asemiin Kuhmo n Löy
tövaaralla maaliskuussa 1940]. [Ett misslyckat genombrott vid JR 271s
ställningar på Löytövaara, Kuhmo i mars 1940.) — Hurtti Ukko 1941 s.
149-1 50.
14640 Lehtomäki, Yrjö, "...sehä n on vain kenttävartio!" f3./JR 27:n kenttävartion
torjuntataistelu Kuhmo n Kylmäjärvellä 28. 2. 40.] [Fältvaktens vid 3./
JR 27 avvärjningsstrid i Kylmäjärvi, Kuhmu den 28. 2. 40.] — Hurtti Ukko
1940 s. 28—29.
14641 Piippo, Matti Veikko, Vierailu vihollisen komentomotissa Kuhmoss a [tam
mikuussa 1940]. [Ett besök i fiendens kommandomotti i Kuhmo i januari
1940.] — Hurtti Ukko 1940 s. 109—111.
14642 Ryssien jäljillä Kuhmo n rintamalla. Kertomus kolmen kuukauden taistelusta
ylivoimaa vastaan. [I ryssarnas spår vid fronten i Kuhmo. En berättelse om en
tre månader lång kamp mot övermakten.] [Kirj.] A. H. — Hakkapeliitta
1940s. 359-361 .
14643 Siilasvuo, H]., Kuhm o talvisodassa. Hki 1944. 228 s., 8 kuval., 7 karttal.
Sama ruots.:
Kampen i Kuhmo 1939—1940. Hfors 1944. 235 s., 8 kuval., 5 karttal.
14644 Siperialaisen hiihtoprikaati Dolinin tuhoaminen Kuhmoss a 11 —15. helmik.
1940. [Tillintetgörandet av den sibiriska skidlöparbrigaden Dolin i Kuhmo
den 11 —15 februari 1940.] [Kirj.] Mukana ollut. — Aseveli. 20-vuotisjuhla
julkaisu. (Brooklyn, New York 1945) s. 11 —1 3.
14645 Tienari, Artturi, Korsu-Järvinen [Vilho J.], Kuhmo n sankari. [Korsu-Järvi
nen, Vilho J., Kuhmos hjälte.] — Hakkapeliitta 1941 s. 596—599.
14646 Timonen, H., Muistopatsas talvisodan sankareille paljastettu Kuhmossa .
[Ett minnesmärke över de i Vinterkriget stupade har avtäckts i Kuhmo.] —
Rajajääkäri 1958: 5 s. 5—6.
14647 Tuompo, W . E., Operationerna i Kuhm o under finskryska vinterkriget
1939—1940. — Kungl. Krigsvetenskapsakad. handlingar och tidskrift
(Stockholm) 1942 s. 39—56.
14648 Vierailu vihollisen Komentomotissa Kuhmossa . [Ett besök i fiendens kom
mandomotti i Kuhmo.] — Työn äärestä 2 5/26 (1939/1940) s. 6 5—67.
970 Pohjois-Suomen bibliografia
14649 Volanen, T., Kuhmo n kirkon pelastus |pommituksessa 26. 1. 1940I. [Kuh
mo kyrkas räddning undan bombningen den 26. 1. 1940.) — Kuvaposti
i960: 4 s. 13.
14650 Volanen, V., Kohti Löytövaaraa. [Kuhmo n taistelujen muistoksi Kilpelän
kankaalle pystytetyn muistomerkin paljastustilaisuus elokuussa 1958.] [Mot
Löytövaara. Avtäckningen i augusti 1958 av det minnesmärke som rests vid
Kilpelänkangas till minne av striderna i Kuhmo.) — Reservinupseeri (myös Re
servin aliupseeri) 1958 s. 345 — 348.
146 51 Volanen, V., Motteja ja siperialaisia Kuhmo n talvisodassa. [Mottin och sibi
rier under vinterkriget i Kuhmo.] — Kansa taisteli — miehet kertovat i960 s.
197-199, 231-236.
Zeeh, Erik, In den Wäldern jenseits von Kuhm o wurde der Feinde
zuriickgeschlagen. — 14500.
Kuhmo . Ks. 147 16, 14724, 14729, 14734.
1465 2 Ahonius, E., Eräs "korpivaellus" kesällä 1941- 6. divisiona pohjolan erämaissa.
[Alakitka — Salla.] [Kuusamo ] [En "ödemarksvandring" sommaren
1941 . 6. divisionen i ödemarkerna i norr. Alakitka — Salla.] — Tutka 1955 :
24 s. 9, 20.
14653 Jokela, Veikko, Oulangalta Vuorikylän tielle. [Muistelma jatkosodan alkuvaiheis
ta.] [Kuusamo ] [Från Oulanka till vägen till Vuorikylä. Minnen från
fortsättningskrigets första tider.] — Kansa taisteli — miehet kertovat 1959 s.
186—190.
14654 Oulaiste n sankarivainajien muisto. [Minnesmärket över de stupade i Ou
lais.] [Toim.] Hilkka Karanko, Aaro Takalo-Eskola & Esko Aaltonen. Oulu
[1953]. 64 s.
14655 Helling, Rafael, Striden vid Pelkosenniem i 1939. — Förbundet svenska
frivilligkårens tidn. 1944 s. 3—8.
Pelkosenniemi . Ks. myös 1471 7.
14656 Ainamo, Erkki, Sotatoimet Petsamo n alueella 1941 —1945. [Krigs
operationerna i Petsamo 1941—45.] — Suomi merellä 1954 s. 1 —12.
14657 Alkio, S. I., Kaivosmiesten tulikaste [talvisodassa] Petsamossa . [Yläluos
tarin taistelu.] [Gruvarbetarnas eldprov under vinterkriget i Petsamo. Striden
vid Yläluostari.] — Peitsi i960: 2 s. 26—27.
14658 "American Legion" kävi Petsamossa . [Yhdysvaltain hallituksen lähettämä
höyrylaiva Amerikan kansalaisia noutamassa.] ["American Legion" i Petsamo.
Ett fartyg sänt av Förenta staternas regering evakuerade de amerikanska med
borgarna.] — Laivastolehti 1940 s. 157.
14659 Erho, Kaarlo, Tunturisotaa. Tuokiokuva Kalastajasaarennon rintamalta. [Pet
samo ] [Krig i Fronten fronten på Fiskarhalvön.] — Kansa taisteli — mie
het kertovat 1959s. 263—267.
14660 Essen, Riitger, Ishavsfronten. [Petsamo ] — Medd. från Svenska
Tysklandsvänner i Finland r.f. 1943 : 4 s. 1.
14661 Ettighoffer, C , Taistelu valkoisella alueella. Ei-kenenkään-maa Euroopan liepeil
lä. [Saksalaiset alppijääkärit Petsamossa. ] [Strider i det vita området.
Ingenmanslandet i norra Europa. Tyska alpjägare i Petsamo. | — Hakkapeliitta
1944 s. 109—111, 121 .
Fieandt, R., Petsam o var i fara. — 14497.
14662 Hess, Wilhelm, Eismeerfront 1941. Aufmarsch und Kampfe des Gebirgskorps
Norwegen in den Tundren vor Murmansk. Heidelberg 1956.
Sis. mm.: Petsam o s. 39—50; Am Luttojoki s. 132 — 136.
14663 Hurmerinta, U., Jäämeren rannoillakin taistellaan. Kuvakirje maailman pohjoisim
malta rintamalta. [Petsamo ) [Strider vid Ishavskusten. Ett bildbrev från
världens nordligaste front.] — Hakkapeliitta 1941 s. 1485 —1487.

IX. Historia 3. 971

14664 Huttunen, H., Jäämeren alueen sotatoimet vuosina 1941—45 suursodan taustaa vasten tarkasteltuna. [Petsamo ] [Krigshandlingarna i Ishavsområdet åren 1941 1945, granskade mot bakgrunden av storkriget.] — Reservinupseeri 1952 s. 399-408.

14665 Kuvat kertovat. [1. Petsamo , Heinäsaaret.] 4. Professori [V. A. Koskenniemi] rajamiesten parissa [Sallassa. [Bilderna berättar. 1. Petsamo, Henöarna.

4. Professor V. A. Koskenniemi besöker gränsbevakningen i Salla.] Kirj.] U.

P. — Rajamme vartija 1945 s. 18—21, 158—163.

14666 Lahdenperä, Leo, jäämeren sotaa. [Muistelma jatkosodasta.] [Ishavskriget. Minnen från fortsättningskriget.] — Kansa taisteli — miehet kertovat i960 s. 193-196. Nikkola, P. I., Tapania ajelemassa [Petsamo n rintamalla]. — 145 36. Nikkola, P. I., Vi fira annandagjul [Petsamon rintama]. — 14504.

14667 Ott, Estrid, Med lotterne bag fronten. Khvn 1940. Sis. mm.: En Petsamo -lotte s. 132—1 36. Sama suom.: Lottien mukana Suomen sodassa. Suom. Kielo Ovaskainen. Hki 1940. Sis. mm.: Petsamon lotta s. 164—169. Sama ruots.: Med Finlands lottor i fält. Till svenska av Dagny Carlhammar. Hfors 1940.

— 2. uppl. 1940. Sis. mm.: En Petsamolotta s. 168—173. Sama norj.: Blandt lottene i Finnland. Overs, av Esther Normann Treider. Oslo 1940. Sis. mm.: En Petsamo-lotte s. 1 52 — 1 57. Sama saks.: Mit den finnischen Lottas. Vom Heldentum der Frau. Aus dem Dänischen iibers. Zurich 1940. — [2.—] 7. Aufl. 1940. Sis. mm.: Eine Petsamo-Lotte s. 11 2—1 1 7.

14668 Ott, Estrid, Petsamolaine n lotta. [En Petsamo-lotta.] — Suomen sotilas 1940s. 71-72. 14669 Pohjankanervo, T., Petsamo n puolustus. [Försvaret av Petsamo.] — Suomen aliupseeri 1940s. 73—75. 14670 Rantanen, Maj L., Yläluostarin taistelu 3. 12. 1939. [Petsamo ] — Kalpa

42. Kadettikurssi, 42. lentokadettikurssi 28. merikadettikurssi, (R) (Kouvola [1958]) s. 10—14.

14671 Ruppert, [A.], [Saksalaisen rykmentin marssi] Petsamosta Sallaan. [Ett tyskt regementes marsch från Petsamo till Salla.] — Itsenäinen Suomi 1941: 11/1 2 s. 18—19.

14672 Saksalaisten hyökkäys Lizajoelle ja maasotatoimien mahdollisuudet Jäämeren rannikolla. [Petsamo ] [Tyskarnas anfall mot Liza älv och möjligheterna för markoperationer vid Ishavskusten.] — Suomen sotilas — Suomen mies 1949: 2 [po. 3] s. 3-7.

14673 Taistelujen tauottua Petsamo n rintamalla. [Sedan striderna upphört vid Petsamo-fronten.] [Kirj.] A. H. — Hakkapeliitta 1940 s. 414—416.

14674 Vartia, Antero, Korintista Kalastajasaarennolle. [Petsamo ] [Från Korint till Fiskarhalvön.] Porvoo 1943. Sis. mm. Inneh. bl.a.: Ateenan kommendantti [kenraali Ferdinand Schörner] muutti pohjoiseen [Jäämeren rintaman komentajaksi] [Kommendanten i Aten general Ferdinand Schörner flyttade norrut som kommendör vid Ishavsfronten] s. 155 — 159; Kevät [1943] Jäämeren rannalla. [Kuvaus saksalaisten Jäämeren rintamalta] [Våren 1943 vid Ishavskusten. En beskrivning från tyskarnas front vid Ishavet.] s. 460—46 5.

972 Pohjois-Suomen bibliografia

1467 5 Vilkuna, Kustaa, "Petsamo n kauhu" [sotamarsalkka Ferdinand Schörnerj ja Redrik Seurujärven perunat. [Suomalaisten poliisimiesten ja saksalaisten sotilaiden yhteenotto Petsamon Pitkäjärven kylässä v. 194 3.] ["Petsamos skräck", krigsmarskalk Ferdinand Schörner och Redrik Seurujärvis potatis. De finska polisernas och de tyska soldaternas sammandrabbning i Pitkäjärvi by i Petsamo år 1943.] — Uusi kuvalehti 1955:7 s. 20—2 1.

Petsamo. Ks. myös 14594, 14725.

14676 Frick, M., Jääkärijoukkojen liikuntasotaa Lapissa 1944. Ylimaa — Saukkojärven operaatio. [Ranua ] [Jägartruppernas rörliga krig i Lappland 1944. Operation Ylimaa — Saukkojärvi.] — Reservin aliupseeri 1958 s. 115 —118.

14677 Moisala, U. E., Laukaus, jota en unohda. [Rovaniem i 14.—1 5. 10. 1944.] [Ett bombardemang som inte glöms. Rovaniemi 14—15. 10. 44.] — Kansa taisteli — miehet kertovat 1960 s. 243—246. 14678 Sotien uhrit Rovaniemell ä 1939—1945. [Krigens offer i Rovaniemi 1939—1945.] (Toim. Veikko Hynynen. Julk.) Rovaniemen hautatoimikunta. Oulu 1947. 194 s. 14679 Venesoja, Olavi M., Kaksi suurta paukkua. [Rovaniem i 12— 13. 10. 1944.] [Två stora smällar. Rovaniemi 12—13. IO-X944-1 — Kansa taisteli — miehet kertovat 1958 s. 192— 195. Rovaniemi. Ks. myös 14742. 14680 Aapa, Uula, Viimeiseen mieheen. [Rautatiepartio linjalla Sall a — Kelloselkä 19.—20. 12. 1943.] [Till sista man. Järnvägspatrullen på linjen Salla — Kelloselkä 19—20. 12. 1943J — Kansa taisteli — miehet kertovat 1959 s. 193-194. 14681 Ahonius, E., Ensi kohtaaminen Klim Voroshilovin kanssa. [Salla ] [Mitt första möte med Klim Vorosjilov. Salla.] —Tutka 1956: 20 s. 8—9. 14682 Aino, S., Talvisodan päivinä Sallassa . Vinterkrigets dagar i Salla. — Tervehdys Oulun Diakonissakodista 1943: 3/4 s. 22— 25. 14683 Beckhammar, Hugo, Frivilligflyget under vinterkriget. Några minnen 20 år senare. [Ruotsalainen vapaaehtoislentue Salla n rintamalla.] — Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas tidn. i960: 1 s. 13 — 15. 14684 Ensimäinen taistelupäivämme Sallassa . [Vår första kampdag i Salla.] [Kirj.] J. M.— Työn äärestä 2 5/26 (1939/1940) s. 84—8 5. 14685 Ettighoffer, P. C , Sissi, Salla n sankari. [Partisanen, Sällas hjälte.] — Sotainvaliidi 1943: 9/1 o s. 3 8—39. 14686 Fernström, Gunnar, Flygöverfallet. [Märkäjärven suunnalla talvisodassa.] [Sal 1 a ] [Vid Märkäjärvi under vinterkriget.] — Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas tidn. 1954:2 s. 15 —16. 14687 Friang, Knut, De ha inte dött förgäves. [Ruotsalaiset vapaaehtoiset talvisodassa Pohjois-Suomen rintamalla.] [Salla ] [De svenska frivilliga i vinterkriget vid fronten i norra Finland.] Hfors 1944. Sis. mm.: Det var lång väg till Märkäjärvi s. 5 — 17. 14688 Häätänen, Martta, Sall a on meidän! [Salla är vårt!| — Suomen kuvalehti 1941 s. 1004—1005, 1016. 14689 Heikki, pataljoonamme "sotilaspoika". Kuvaus Salla n rintamalta. [Heikki, vår bataljons "soldatgosse". En berättelse från fronten i Salla.] [Kirj.] D-l. — Hakkapeliitta 1940s. 1456—1457. 14690 Helling, Rafael, Hjälten Kalervo. Från de finska truppernas insättande vid Märkäjärvi januari 1940. [Salla ) . — Förbundet svenska frivilligkårens tidn. 1944 s. 40-42, 55-58. 14691 Holm, Karl-Erik, 1. Bilkompaniet och 9 april. [Ruotsalaisen vapaaehtoisen muistelmia Salla n rintamalta.] [En svensk frivilligs minnen från fronten i Salla.] — Förbundet Svenska Finlands-frivilligas tidn. i960: 1 s. 29, 35.

IX. Historia 3. 973
14692 Hynynen, Erkki, Kolme sivilistiä kävi Salla n suunnalla [rintamalla!. [Tre ci
vilister besökte fronten i Salla.] — Pohjolan vartio 1942 s. 191195.
14693 Knuutti, Lauri, Salla n neljä sotilashautaa. [De fyra krigargravarna i Salla.]
— Uusi kuvalehti 1956: 45 s. 18—19.
14694 Kuuden sodan veteraani muistelee. 6. Vihollisen linjojen taakse eksyneenä. [Jat
kosota, Salla n suunta.] [En veterans minnen från sex krig. 6. Som vilse
gången bakom fiendens linjer. Fortsättningskriget, Salla.] — Tutka 1956: 17
s. 7, 19, 24.
14695 Lagercrantz, Olof, Liten resa till Märkäjärvi. [Salla ] — Förbundet svenska
frivilligkårens tidn. 1941 s. 4—5.
14696 Lukander, Rolf, Vi väntade på dem vid Märkäjärvi. [Ruotsalaisen vapaaehtoisen
muistelmia talvisodan Lapin-rintamalta.] [En svensk frivilligs minnen från
fronten i Lappland under vinterkriget.] [Salla ] — Förbundet Svenska
Frivilligkårens tidn. 1947 s. 30—33, 35— 36, 39—43.
14697 Mäki, Tauno V., Olin Salla n komendanttina [jatkosodan aikana]. [Jag var
kommendant i Salla under fortsättningskriget.] — Uusi kuvalehti 1955: 49 s.
i 2 — 1 5; 50 s. 14—16.
14698 Naess, Ragnar Em., Marschen till Märkäjärvi. [Salla ] Sthlm 1940. 266 s.
14699 Niinikoski, Olavi, Talvisodan joulun viettoa Salla n suunnalla 1939. [Julfi
randet under vinterkriget i Salla-trakten år 1939.] — Kansa taisteli — miehet
kertovat 1958 s. 3 18—322.
Norvio, L. T., Herätys salotorpassa [Onkamon kylässä]. [Salla ] — 145 36.
14700 Päähyökkäyksen Salla a vastaan. Mielenkiintoinen kuvaus Sallan taisteluista.
[Huvudangreppet mot Salla. En intressant skildring av striderna vid Salla.] —
Kalevan kontio 1941: 2 s. 5.
14701 Rabe, Sven, Resa till Sallafronten . [Retki ruotsalaisen vapaaehtoisosas
ton talvisodan aikaisille taistelupaikoille.) [En resa till den svenska frivilligkå
rens stridsplatser under vinterkriget.] — Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas
tidn. 1950; 3 s. 3—5.
14702 Rauha on palannut Salla n rintamalle. [Fred har inträtt vid fronten i Salla.]
— Hakkapeliitta 1940 s. 428—429.
14703 Roslund, Nils-Ivar, Hälsning från Märkäjärvi. [Käynti ruotsalaisen
vapaaehtoisosaston talvisodan aikaisilla taistelupaikoilla.] [ Salla ] [Ett be
sök vid den svenska frivilligkårens stridsplatser under vinterkriget.] — Förbun
det Svenska Finlandsfrivilligas tidn. 1949: 3 s. 6—8.
14704 "Schagwegin" mutkia oikomassa [Salla n — Kantalahden tien ja rajan leik
kauskohdassa syksyn 1941 taisteluissa]. [Vid skärningspunkten för Salla —
Kantalahti väg och gräns under striderna hösten 1941.] — Suomen vapaussota
1943 s. 298—301, 290.
14705 Selander, Sten, Finsk front. Sthlm 1940. 127 s. — [2. uppl.] 1940.
Koskee Pohjois-Suomen, erit. Salla n alueen rintamaa. [Berör norra Fin
land, spec, fronten i Salla.]
14706 Sundqvist, Jarl, Ääni ei peloita, voimaa olla pitää. . . [Sotilastavaroiden kuljetusta
Auhtijärvellä jatkosodassa.] [ S a 11 a 1 [Militärmaterielens transport i Auhti
järvi under fortsättningskriget.] — Reservinupseeri 1955 s. 62—63.
14707 Söderberg, Akr, F 19 anfaller [Märkäjärvi. 1 (Tidigare publicerad i Levande li
vet.) [Salla ] — Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas tidn. i960 : 4 s.
14—16.
14708 Tikkanen, ltn, "Riettaanperän" [ Salla n Onkamon kylän] tukikohta motitet
tuna [tammikuussa 1940I. [Stödjepunkten vid Onkamo by i Salla, "Riettaan
perä" blev inringad i januari 1940.] — Peitsi 1959:9s . 16—1 7.
14709 Tossava, Yrjö, Sodanaikaista Sallaa . [Det krigstida Salla.] — Osuusliike
1942 s. 96—98.
974 Pohjois-Suomen bibliografia
14710 [Väänänen, A. O.], Salla n pataljoona vapaussodassa v. 1939—1940. [Salla
bataljon i frihetskriget åren 1939—1940.] Rovaniemi 1940. 16 s.
Salla . Ks. myös 14623, 14652, 14665, 14671, 1472 5, 14734.
14711 Julkunen, Kaarlo, Seitajärvi ja Lokka [partisaanihyökkäysten kohteina jatkosodas
sa]. [Savukoski ] [Seitajärvi och Lokka, mål för partisanernas anfall un
der fortsättningskriget.] — Suomen kuvalehti 1944 s. 914.
Sodankylä . Ks. 14711.
14712 Coates, W. P. & Zelda, K., The Soviet-Finnish campaign. Military & political
1939—1940. London [1942].
Sis. mm.: The Suomussalm i sector s. 74—79.
14713 Erkkilä, Juhani, Suomussalme n taistelujen muisto [merkin paljastustilai
suus]. [Avtäckningen av minnesmärket över striderna i Suomussalmi.] — Viik
kosanomat 1959: 36s. 2o—21.
14714 Halme, Pentti, Kranaatinheitinkomppanian mukana Raatteella. [Suomus -
salmi ] [Med ett granatkastarkompani i Raate.] — Suomen vapaussota
1941 s. 71—73.
14715 Harjula, U., P å krigsstigen i Suomussalmi . — Gamle Hurti g 194 1 s.
IOO-IOI.
14716 Helminen, A., Pommittajana pohjoisessa. Lentäjän vaiheita Suomussal
me n ja Kuhmo n suunnalla [talvisodassa]. [Som bombflygare i norr. En
flygares upplevelser i Suomussalmi och Kuhmo under vinterkriget.] — Suomen
vapaussota 1941 s. 62—63, 66—68.
1471 7 Huhtala, Pauli, Toinen maailmansota. Hki 1948.— 2. pain. 1954.
Sis. mm.: Suomussalm i — Raate s. 111-112 ; Pelkosenniem i
s. 112.
14718 Jämsä, Matti, Yhdeksän luotia, yhdeksän tuntia. [Nikolai Huovinen partisaani
hyökkäyksen uhrina Suomussalmell a v. 1943.] [Nio skott, nio tim
mar. Nikolai Huovinen, offer för partisanernas angrepp i Suomussalmi år
1943.] — Apu i960: 15 s. 52— 54.
14719 Kainuun korpisoturien 20-vuotisjuhla ja Suomussalme n talvisodan taiste
lujen muistomerkin paljastamistilaisuus 29.—30. 8. 1959. [Avtäckningen av
minnesmärket över striderna under vinterkriget i Suomussalmi och
ödemarkskrigarnas 20-årsfest den 29—30. 8. 1959.] [Kirj.] E. E. — Reservi
nupseeri (myös Reservin aliupseeri) 1959 s. 278.
Kangas, L. U., Död åt inkräktarna [Suomussalmi) . — 14 504.
Kangas, L. U., Kuolema tunkeilijoille [Suomussalme n saloilla]. —
14536.
14720 Karjalainen, Sulo, Sotaretkellä Suomussalme n mailla. [Kriget i Suomus
salmi.] — Suomen vapaussota 1941 s. 192— 196.
14721 [Karvonen, M.], Raatteen tiellä. Muistoja ja kokemuksia. [Suomussalmi ]
[Som frontofficer i Suomussalmi.] [Kirj.] Onttoni Miihkali. Hämeenlinna
1940, 209 s. — 2.-4 . pain. (Hämeenlinna s.a.)
14722 [Karvonen, MJ , Raatteen tieltä Vuonniseen. Sotapäiväkirja. [Suomussal
mi ] [En krigsdagbok. Från Raate till VuonninenJ [Kirj.] Onttoni Miihkali.
Hki 1941. 87 s.
14723 [Karvonen, Mj , Suomussalme n sotatanterilla. Rintamamiehen kokemuk
sia. [Kirj.] Onttoni Miihkali. Hämeenlinna 1940. 177 s. — 2.-6 . pain.
1940.
Arv.: S. K-nen, Pyrkijä 1940 s. 89—95.
Ruotsinnosjulkaisu:
Som frontofficer i Suomussalmi. I finskt original två böcker med titlarna Suo
mussalmen sotatanterilla och Raatteen tiellä. Övers, i förkort, och bearb. form
av S. R. Malmström. Hfors 1940. 158 s.
IX. Historia 3. 975
14724 Kauhanen, A., Raatteen tieltä Kuhmo n korpeen. [ Suomussalmi ]
[Från Raate tili Kuhmo ödemark.] — Hurtti Ukko 1940 s. 188—189.
1472 5 Kleen, W., Kriget i Finland. 2. Sthlm 1940. (Kriget 7.)
sis. mm.: Nordfronten: Suomussalm i s. 211 —216; Sall a s. 217—
218; Petsam o s. 218—220.
14726 Koli, Pekka, Suomussalme n kunnia kiveen. [Talvisodan taistelujen muis
tomerkit S :11a.] [Minnesmärkena över Vinterkriget i Suomussalmi.] — Kuva
posti 1959: 35 s. 12.
Kurkela, E., Kuollut kulma [Suomussalme n taistelussa] . — 14536.
14727 Lehtomäki, Yrjö, "Raatteen maantierosvot [JR 27]. [Suomussalmi ] [JR
27 i Raate.] — Hurttiukko 1942 s. 58—59.
14728 Muukkonen, Tauno, Sitä kivelläoloa ei kukaan mukanaollut unohda. Muistelma
viime sodan päiviltä. [Kenttäpiispa J. Björklund Suomussalmell a
1942.] [Den händelsen glömmer ingen som var med. Minnen från senaste
krig. Fältbiskop J. Björklund i Suomussalmi 1942.] — PohPr AUK 3/1958
[Oulu 1959] s. 4—5.
Sama: Unohtumaton sotamuisto. — PohmTR AUK 3/1959 (Oulu i960) s.
6-7 .
14729 Mäkinen, Ensio, Hiihtopartiossa. Suomussalm i — Raate — Kuhmo .
[En skidpatrull. Suomussalmi — Raate — Kuhmo.] Hki 1940. 143 s. — 2.
pain. 1940.
14730 Nuorto, Olli, Suomussalmelt a tuli mies. Sotakertomuksia pohjoisilta
rintamilta. [Från Suomussalmi kom en man. Krigshistorier från de nordliga
fronterna.] —Hakkapeliitta 1940s. 108—109, 138—139.
Ojonen, O., Sain pikakiväärin eräältä suurvallalta [Kiantajärvellä]. [Suomus
salmi ] — 14536.
14731 Penttilä, E., Talvisodan taistelujen muistopatsas Suomussalmelle . [En
minnesstod över Vinterkrigets strider skall resas i Suomussalmi.] — Rajajääkäri
/959 : 5 s- 7-8 .
14732 Päivärinta, Aimo, Hyökkäysvaunutaistelussa Suomussalme n tiellä. [Pan
sarvagnsstrider på vägen till Suomussalmi.] — Suomen vapaussota 1941 s.
209—2 10.
1473 3 Rauhallinen Raatteen tie. [Suomussalmi ] [Den fredliga Raattee-vägen.]
[Kirj.] Quijote. — Miesten mies 1955: 1 s. 18—19, 30.
14734 Rivinoja, A., Niin se motti sitten laukesi. [Suomussalmi , Kuhmo ,
Salla , JR 27m vaiheita.] [Så sträckte slutligen den mottin vapen. Suomus
salmi, Kuhmo, Salla. JR 27:5 (Jägarregemente 27:5) öden.] — Hakkapeliitan
joulu 1939 s. 46—49.
14735 Räsänen, L., Suomussalme n Hulkonniemessä ja Raatteen tiellä. [I Hul
konniemi, Suomussalmi och på landsvägen till Raattee.] — Suomen vapaussota
1941 s. 67—70.
14736 Salmi, Into A., Partisaanien tihutyö [Juntusrannan — Kurvisen maantiellä heinä
kuussa 1942]. [Suomussalmi ] (Partisanernas illdåd vid landsvägen
mellan Juntusranta och Kurvinen i juli 1942.] — Kansa taisteli — miehet ker
tovat 1959 s. 76—78.
Siilasvuo, Hj., Striderna i Suomussalmi . — 1461 3.
14737 Siilasvuo, Hj., Suomussalme n taistelut. Hki 1940. 178 s., 11 kuval., 5
karttal. — 2.-4. pain. 1940.
Arv.: J. T-o, Asemies 1941: 1 s. 81 ; T-o, Suomen aliupseeri 1941 s. 22; T.
J. T., Suomen heimo 1940 s. 164.
Sama ruots.;
Striderna i Suomussalmi. Hfors 1940. 205 s., 11 kuval., 5 karttal. — 2.-4.
uppl. 1940.
976 Pohjois-Suomen bibliografia
Arv. :E[irik] Hfornborg], Nya Argus 1940s. 193— 194.
Sama norj.:
Kampene om Suomussalmi. Overs, av H. P. L'Orange, Oslo 1941. 158 s.,
1 2 kuval., 5 karttal.
Sama saks.:
Suomussalmi. Kampf und Sieg in nordfinnischer Wildmark. Ins Deutsche
iibertr. und bearb. von Vitalis Pantenburg. Regensburg 1942. 210 s., 8 ku
val., 6 karttal. — 6.—10. Tausend 1943.
Sama tansk.:
Kampene i Suomussalmi. Overs, af Haakon Husted. Khvn 1941. 176 s., 6
karttal.
Siilasvuo, Hj., Suomussalme n taistelut. — 14 540.
14738 Sissisotaa Suomussalmella . [Gerillakrig i Suomussalmi.] [Kirj.] T.
L-nen. — Suomen sotilas 1940 s. 63—64.
14739 Suontila, Martti, Raatteen tietä eteenpäin. [Suomussalmi ] — TK-rinta
makirjeenvaihtajat etulinjoilla 1 (Hki 1941)5. 27—33.
Sama ruots.:
Framåt längs Raatevägen. — Kustvakten 1941: 4/5 s. 6—7.
Timonen, H., Tuomittujen tehtävä [Raatteen rintamalla]. [Suomussalmi ]
-14536 .
14740 Vuokkola, H. J., Korpipitäjä Talvisodan kurimuksessa. [Suomussalmi ]
[En ödemarkssocken i Vinterkrigets gastkramning. Suomussalmi.] — Aliupseeri
1958s. 71, 73.
Suomussalmi . Ks. myös 14 5 04.
14741 Kaila, Toivo T., Maihinnousu Tornioo n v. 1944. [Landstigningen i Tor
neå år 1944.] — Kyntäjä 1953:4s . 13 —15; 5 s. 14—1 5; 6 s. 14—1 5.
14742 Moisala, U. E., Tornio n motissa ja Rovanieme n tiellä koettua. [I
Torneås motti och på Rovaniemis landsväg.] — Kansa taisteli — miehet kerto
vat 1958 s. 246—247.
14743 Stenius, Harry, Tyskt stukaanfall mot Torneå. [Tornio ] — Förbundet
Svenska Finlandsfrivilligas tidn. 1957: 1 s. 12.
14744 Uutisnälkää ja ruudinsavua. [Ulkomaisia sotakirjeenvaihtajia Tornio n taiste
luja seuraamassa. [Nyhetshunger och krutrök. Utländska krigskorrespondenter
bevakar striderna i Torneå.] Kirj.] Ali. — Suomen kuvalehti 1944 s. 12 10—
12 i 2.
14745 Lapin lentokoneet. [Kolme jatkosodan aikaista lentokoneenhylkyä Utsjoe n
ja Sevettijärven välisessä erämaassa.] [Lapplands flygmaskiner. Tre flygplans
vrak härstammande från fortsättningskriget i ödemarken mellan Utsjoki och
Sevettijärvi.] —Viikkosanomat i960: 48 s. 26—31.
14746 Rautanen, A., Pelson sotavankileiri. [Vaala ] [Pelso läger för krigsfångar.] —
Vankeinhoito 1940 s. 25—26.
14747 Säräisnieme n sankarivainajat sotavuosilta 1939—1944. [De stupade från
Säräisniemi 1939—1944.] (Julk.: Vaalan kunnan Kaatuneiden omaisten yhdis
tys. Toimikunta: Paavali Toivio, Väinö Vähäsarja ja Matti A. Leinonen.)
[Oulu 1959.] 69 s.
14748 Köhkö, Timo, Sankaripatsaan paljastusjuhla Ylitorniolla . [Avtäckningen
av hjältemonumentet i Övertorneå.] — Lapin reserviupseeri 1958: 3 s. 6.

IX. Historia 4. 977

4

SUOJELUSKUNTA JA LOTAT.

Skyddskåren och Lotta Svärd-föreningen.

a.

Yleistä.

Allmänt.

1474g Ahola, Helmi, Piirteitä Kainuun piirin kymmenvuotisesta lottatyöstä. [Några drag ur tioåriga lottaverksamhet i Kainuu distrikt.] Kajaani 193 1. 34 s.

147 jo Ailio, V. Pasi, Ampumataidosta Kainuun s.k.-piirissä. Lyhyt yhteenveto ampumataidon kehityksestä Kainuun piirissä vuosina 1918—1926. [Skjutfärdigheten inom Kainuu skyddskårsdistrikt. Ett kort sammandrag över tiden 1918— 1926.] — Hakkapeliitta 1927: 1 5/16 s. 20—2 1.

147 51 Ailio, W. Pasi, Lyhyt yhteenveto ampumataidon kehityksestä Kainuun sk. piirissä vuosina 1918—1926. [Ett kort sammandrag om skjutförmågans utveckling i Kainuu skyddskårsdistrikt 191 8—1926.] — Kainuun sissi 1927 s. 140-143.

14752 Heikkinen, Iida, 20-vuotistaipaleen taitteessa. [Lotta-Svärd Kainuun piiri.] [Lotta Svärd-föreningen i Kainuu distrikt 20 år.] — Kainuun sissi 1941 s. 131

133.

14753 Hersalo, N. V., Suojeluskuntain historia. [Skyddskårernas historia.] 1. Lahti 1955.- 2. pain. 1955. Sis. mm. Inneh. bl.a.: Sotavuosien toimintaa ja ilmiöitä [mm. Pohjois-Suomen etappiteistä] [Verksamheten under krigsåren. Bl.a. etapperna] s. 126—137; Kainuun suojeluskunnat [Skyddskårerna i Kainuu] s. 368—373; Pohjanmaan suojeluskunnat, yleistä [Skyddskårerna i Österbotten, allmänt] s. 384—400, Pohjois-Pohjanmaa [Norra Österbotten] s. 449—461; Pohjois-ja Keski-Suomi valkoisille [Norra oh mellersta Finland tili de vita] s. 493 — 501; Yhteenveto: Pohjanmaa [Sammandrag: Österbotten] s. 546; Tilastotaulukot [Statistiska uppgifter] s. 577-579.

14754 Huomioita alipäällystöstä Piirissämme. [Kainuun Suojeluskuntapiiri. [Underbefälet i vårt distrikt. Kainuu skyddskårsdistrikt.] Kirj.] W. — Kainuun sissi 1926

s. 2 11—2 i 3. 14755 Järventaus, Arvi, Tervehdys Lapin suojeluskuntaväelle. [En hälsning till skyddskårerna i Lappland.] — Hakkapeliitta 1926: 46 s. 16—19.

14756 Kainuun sk.-piirin valistuskurssit [14. 11.—19. 11. 32]. [Bildningskursen i Kainuu skyddskårsdistrikt 14. 11.—19. 11. 32.] — Kainuun sissi 1932 s. 307—

308.

14757 Kivitie, Valma, "Tällaista täällä on — täällä Kainuussa. . ." [Kiertomatka Kainuun lottaosastojen keskuudessa kesällä 1940.] [En rundresa till lotta avdelningarna i Kainuu sommaren 1940.] — Lotta-Svärd 1940 s. 154—156, 174-176.

14758 Kokko, Heikki, Perä-Pohjolan suojeluskunnat. [Skyddskåren i Nordbotten.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1918 s. 189—191.

14759 Kontio, Pauli, Kainuun piirin suojeluskuntain sotilastarkastukset. [Skyddskårernas inspektionsdagar i Kainuu distrikt.] — Kainuun sissi 1930 s. 366—367. 14760 Korpelainen, Emmi, Lotta-Svärd yhdistyksen Pohjolan piirin lottien toiminnasta.

978 Pohjois-Suomen bibliografia
[Lottornas verksamhet inom Lotta Svärd-föreningens distrikt i norra Finland.]
— Lotta-Svärd 1934 s. 151 —152.
14761 Kupiainen, Unto, Erämaan kansaa. [Mm. Perä-Pohjolan Suojeluskunta ja lotta
työstä.] [Ödemarkens folk. Bl.a. Skyddskårs och lotta-arbetet i Nordbotten.]
— Lotta-Svärd 1934s. 160—161.
14762 Kvander, Leo, Selostus Kainuun sk.-piirin ja Kainuun Rajavartioston välisestä
taisteluharjoituksesta [13. 10. 28]. [Kainuus skyddskårsdistrikts och Kainuu
gärnsbevaknings stridsmanöver den 13. 10. 28.] — Kainuun sissi 1928 s.
278-280.
14763 10-vuotta sitten. Vähän sk.-kuntien alkuhistoriaa Kainuun piirissä. [För 10 år se
dan. Något om skyddskårernas första tider i Kainuu-distriktet.] — Kainuun
sissi 1928 s. 33— 34.
14764 Lahdenperä, E., Petsamosta Inarin rannoille. Suojeluskuntatoimintaa Lapissa ja
"Lapin takana". [Från Petsamo till Enares stränder. Skyddskårsverksamheten
i Lappland och i bortersta Lappland.] —Hakkapeliitta 1932 s. 543 — 545.
14765 Lotta-Svärd Kainuun piiri io-vuotias. [Lotta Svärd Kainuu distrikt 10 år.] Ka
jaani 193 1. 34 s. 4: o.
14766 Lotta-Svärd yhdistyksen Oulun piirin 1 o-vuotiskaudelta [1920—1932]. [Lotta
Svärd-föreningens avdelning i Uleåborg under 10 år 1920—1932.] — Lotta-
Svärd 1932 s. 102 — 103.
14767 Lyhyt katsaus [Lotta-Svärd yhdistyksen] Oulun piirin 1 5-vuotiseen toimintaan.
[En kort historik över Föreningen Lotta-Svärds Uleåborgs-distrikt och dess
1 5-åriga verksamhet.] [Kirj.] J. L. — Lotta-Svärd 1937 s. 163 — 164.
14768 Lyytikäinen, V. A., Kainuun [suojeluskunta] piirin vaiheita. [Kainuu
skyddskårsdistrikts öden.] — Hakkapeliitta 1927: 15/16 s. 9—10.
14769 Lähes viisi tonnia lumppuja kerätty "Armeijan suurkeräyksessä" Kainuun suoje
luskuntapiirin alueella. [Närmare fem ton lump har insamlats vid "Arméns sto
rinsamling" storinsamling" inom skyddskårsdistrikt.] — Kainuun sissi 1942 s.
9—10.
14770 Näsi, Valde, Valkeus voittaa pimeyden Lapissakin. [Suojeluskuntavalistustyöstä.]
[Ljuset övervinner mörkret också i Lappland. Bildningsarbetet inom skyddskå
rerna.] — Hakkapeliitta 1930 s. 994—995.
14771 Ollila, Väinö, Suojeluskuntain nousu Peräpohjolassa. [Skyddskårerna grundas och
går i strid i Nordbotten.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s. 148, 150.
Myös: Pohjolan vartio 1938 s. 50—51, 56.
14772 Oulun piirin suojeluskuntia. [Skyddskårer i Uleåborgs distrikt.] H. J., Haukipu
das; K. N. Sankala, li; Suojeluskuntalainen, Kempele; J. H., Kiiminki; J. E.
L., Kuivaniemi; T. K:nen, Kuusamo; J. S., Liminka; I. R., Lumijoki; H. W.,
Muhos; Suojeluskuntasotilas Oulujoki; L. I., Oulunsalo; A. F., Pudasjärvi; V.
A. N., Taivalkoski; K. G., Temmes; M. J. Matinolli, Tyrnävä; J. K., Utajär
vi; V. K., Ylikiiminki. — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s. 221—226. [Berör
1918.]
14773 Pohjolan suojeluskuntapiiri. [Nordens skyddskårsdistrikt.] — Suojeluskuntalaisen
lehti 192 1 s. 1 36—1 37. Myös: Hakkapeliitta 1926: 46 s. 10—11.
14774 Pohjolan suojeluskuntien vaiheita. [Nordens skyddskårshistoria.] J. E. Tuompo,
Alatornio, Karunki; Suojeluskuntalainen, Kemijärvi; E. H., Kittilä; A. J. L.,
Sodankylä; M. K., Turtola. — Suojeluskuntalaisen lehti 192 1 s. 142 — 146.
Koskevat erit. vuosien 191 7—1918 tapahtumia.
14775 Reinikainen, Anni, Aatteellinen lottakasvatustyö rajaseutupaikallisosastoissa. [Erit.
Kainuussa.] [Krigslottornas ideella fostran vid de lokala avdelningarna i gräns
trakterna. Spec, i Kainuu.] — Lotta-Svärd 193 1 s. 2 57—2 59, 266.
14776 Rivinoja, Ale, "Isiemme Jumala ja pakkastalvi turvanamme". Suojeluskuntatyön
IX. Historia 4. 979
muotoja pohjoisilla tukkityömailla. ["Våra föders Gud och den kalla vintern
vårt skydd". Skyddskårsarbetets former vid ne nordliga skogsarbetsplatserna. 1
— Hakkapeliitta 1938 s. 664—666.
14777 Salmi, vänr., Pioneerityöt Kainuun sk-piirin pioneerikursseilla 27. g.—10. II .
28. [Pionjärarbetena vid pionjätkursen den 27. 9.—10. 11. 28 inom Kainuus
skyddskårsdistrikt.] — Kainuun sissi 1928 s. 248—2 50.
14778 S[chön]b[er]g, E., Suojeluskuntien alueleiripäivien ja tarkastusten [26. 9.-2 . 11.
30] tulokset. [Kainuun piiri] [Resultaten av skyddskårernas distriktslägerdagar
och av mönstringen 26. 9.-2 . 11. 30. Kainuu distrikt.] — Kainuun sissi
1930 s. 368—371.
14779 Suojeluskuntalaiset luoteisrajan vartijoina. [Skyddskåristerna som vaktposter vid
nordvästgränsen.] Kirj. A. A. K. — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s. 140—
141.
14780 Suojeluskuntatyö Peräpohjolassa. [Skyddskårsarbetet i Nordbotten.] I Kirj.] A.
W:aa. — Suojeluskuntalaisen lehti 1925 s. 997—998.
Tukkilainen maanpuolustustyössä. [Kirj.] Ajanhammas. — 2208.
14781 Tuompo, J. E., Pohjolan suojeluskuntapiiri Vapaussodan aikana. [Nordens
skyddskårsdistrikt under Frihetskriget.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s.
146-147.
14782 Valkoinen kirja. Lotta Svärd yhdistyksen keskusjohtokunnan julkaisema 1928.
Hki 1928.
Sis. mm.: Elise Keisaari, Peräpohjola s. 34—60; Aini Kivekäs, Oulu ympäris
töineen s. 61—83; Ann a Väyrynen, Kainuu s. 84—102; Iida Utukka, Raahen
seudut s. 103 —1 22 ; Hanna Lehtinen, Keski-Pohjanmaa s. 123 — 142.
Sama ruots.:
Vita boken. Utg. av Lotta Svärd centralstyrelsen 1928. Hfors 1928.
Sis. mm.: Elise Keisaari, Norra Finland s. 34—57; Aini Kivekäs, Uleåborg
med omnejd s. 58—78; Anna Väyrynen, Kainuu s. 78—98; Iida Utakka,
Brahestad med omnejd s. 99—117; Hanna Lehtinen, Mellersta Österbotten s.
118-138.
14783 Visuri, Hannes, Suojeluskuntatyö Kainuussa. [Skyddskårsarbetet i Kainuu.] —
Kainuun sissi 1939 s. 69.
14784 Vuorela, E., Kalastajatkin ovat suojeluskuntamiehiä. [Perämeri] [Också fiskarna
år skyddkårister. Bottenviken] — Hakkapeliitta 1939 s. 9—10.
14785 Vuorimaa, Artturi, Maata ja matkaa. [Pohjolan suojeluskuntapiirin alue.] [Land
och resa. Nordens skyddskårsdistrikt.] — Hakkapeliitta 1926: 46 s. 1 2—1 5.
Paikallista .
Lokalt.
Tuompo, J. E., Al a to r nio . —14774.
14786 Sk. lipun vihkiäiset Alavieskass a 4. 7. 43. [Skyddskårsfanans invigning
i Alavieska den 4. 7. 43.] — Keski-Pohjanmaan vartio 1943 s. 107—108.
Alavieska . Ks. myös 148 2 1.
14787 Kuvasatoa ja jälkikaikuja Haapajärve n Sk.-talon vihkiäisjuhlasta [13. 10.
1940] [Bilder och ekon från invigningen av skyddskårshuset i Haapajärvi den
13. 10. 1940.] — Keski-Pohjanmaan vartio 1941 s. 9—10.
14788 Laakkonen, Markus, Haapajärve n suojeluskunta 20-vuotias. Katsaus suo

980 Pohjois-Suomen bibliografia

jeluskunnan alkuvaiheisiin. [Skyddskåren i Haapajärvi 20 år. Kårens första verksamhetsår.] — Kuormarenki 1937 s. 336—343. 14789 Haapavede n suojeluskunnan 20-vuotistoiminnasta. [Haapavesi skyddskår under 20 år.] [Kirj.] O. L. — Kuormarenki 1937 s. 296—299.

14790 Hakkila, U. J., Shrapnellin kuoret. [Haapavede n suojeluskunta Lillierin hiihtokomppaniassa Ikaalisten taistelussa 1918.] [En berättelse från striderna i Ikalis 1918. Haapavesi skidkompani.I — Kuormarenki 1928 s. 98—99.

14791 Muistiinpanoja Haapavede n suojeluskunnan toiminnasta 1917—1918. [Anteckningar rörande Haapavesi skyddskårs verksamhet åren 1917—1918.]

Suojeluskuntalaisen lehti 192 1 s. 417—418. 14792 Piirteitä Hailuodo n lottain toiminnasta. [Om Karlö lottornas verksamhet.]
Pohjan mies 1939 s. 206—207. 14793 Suomela, J. L., Hailuodo n sk:n vaiheita. [Om Karlö skyddskår.] — Pohjan mies 1939 s. 204—205. Haukipudas. Ks. 14772.

14794 Viro, Hilma, Hajapiirteitä Hyrynsalme n lottain toiminnasta viime sodan aikana. [Spridda drag ur lottornas verksamhet i Hyrynsalmi under det senaste kriget.] —Lotta-Svärd 1940s. 318—319.

14795 Jussila, [H.], Ii n suojeluskunnan alkuvaiheista. [Ijo skyddskårs första tider.] — Pohjan mies 1928 s. 1 76—1 79. Sankala, K. N., li . —14772. 14796 Ailio V. Pasi, Kainuu n sk-piirin keskus-ampumarata. [Kainuu skyddskårsdistrikts centrala skjutbana.] — Ampujain lehti 1930s. 241 — 242.

14797 A[ili]o, W. Pfasi], Kajaani n sk. konekiväärikomppania 1918—1929. [Ka-jana skyddskårs maskingevärskompani 1918—1929.] — Kainuun sissi 1929 s. 316-318.

14798 Ailio, W. Pasi, Kajaani n suojeluskunnan ampumarata. [Kajana skyddskårs skjutbana.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1925 s. 1075 —1078. 14799 A[ili]o, V. P[asi], Kajaani n suojeluskunta 20-vuotias. [Kajana skyddskår 20 år.] — Kainuun sissi 1937 s. 2 37—2 38. 14800 KKK/K a j a a n i sk. [Kainuu skyddskårs kamratskapsmärke.] f Kirj. ] E. E. — Kainuun sissi 1937 s. 91—92. Kaila, E. E., Suojeluskuntatyö Suomessa sodan puhkeamiseen [ Kajaani n piiri]. — 14278.

14801 Kainuun lottien neuvottelupäivät Kajaanissa 15— 16 p. syyskuuta [1933]. [Kainuu-lottornas diskussionsdagar i Kajana 15— 16. september 1933.] — Kainuun sissi 1933 s. 241 — 245.

14802 Kainuun sk. piirin leiripäivät Kajaaniss a 11 —14. 10. 28. [Lägardagarna inom Kainuu skyddskårsdistrikt den 11 —14. 10. 28.] [Kirj.] P. K. — Kainuun sissi 1928 s. 21 7—2 19. Myös ibid. s. 24 5—246.

14803 [Kainuun suojeluskuntapiirin] I alueen [Kajaani , Kajaanin mlk.] uusia yksiköitä. [Murtomäki, Uusikylä. [De nya enheterna inom Kainuu skyddskårsdistrikts I krets. Kajana, Kajana landskommun.] Kirj.] Alisotilasohjaaja. — Kainuun sissi 1939 s. 11 —12.

14804 Kajaani n mlk. sk:n 20-vuotistaipaleelta. [Skyddskåren i Kajana landskommununder 20 år.] [Kirj.J V. W. — Kainuun sissi 1937 s. 266—268.

14805 Kajaani n mlk. suojeluskunnan talon rakennushistoriaa. [Skyddskårshuset i Kajana landskommun och dess byggnadshistoria. 1 [Kirj.] L. — Kainuun sissi 1928 s. 21 1—2 i 2.

14806 Kajaani n sk;n aliupseerikerhon ensimmäiseltä taipaleelta. [Kajana skyddskårs underofficersklubb.] [Kirj.] E. E:nen. — Kainuun sissi 1934 s. 273 — 274

IX. Historia 4. 981
14807 Kajaani n sk:n uuden ampumamajan vihkiäisjuhlat ampumakilpailuineen [7.
9. 35]. [Invigningen av Kaj ana skyddskårs nya skyttestuga samt skyttetävlin
gen den 7. 9. 3 5.] — Kainuun sissi 1935 s. 2 37—2 38.
14808 Kajaani n suojeluskunnan Aliupseerikerho 1933 —1938. [Kajana skyddskårs
underofficersklubb 1933 —1938.] [Kirj.] Sihteeri. — Kainuun sissi 1939 s.
I38-I39
14809 Kajaani n Suojeluskuntapiirille uusi nimi ja kunniamarssi. [Kajana skydds
kårsdistrikt får ett nytt namn och en honnörsmarsch.] — Kainuun sissi 1926
s. 206.
1481 o Karvonen, Anna, L-S. yhdistyksen Kajaani n paik.osasto. [Föreningen Lot
ta-Svärds lokalavdelning i Kajana.] — Kainuun sissi 1929s. 324—325.
14811 Katsaus Piirimme [Kajaani n Suojeluskuntapiirin] talon rakennusvaiheisiin.
[Skyddskårshuset i Kajana.] — Kainuun sissi 1926 s. 136—137.
14812 Lottakurssit Kajaaniss a [26. 6.—10. 7. 29. [Lottakurserna i Kajana den
26. 6.—10. 7. 29.] Kirj.] A. K. — Kainuun sissi 1929 s. 2 11— 2 1 2.
14813 Lottien iltakurssit Kajaaniss a [tammikuussa 1935]. [Lottornas kvällskur
ser i Kajana i januari 1935.] — Kajaanin sissi 1935 s. 40—42.
14814 Muistelmia Kajaani n mlk:ssa sk:n toiminnasta v. 1918—21. [Minnen från
skyddskåren i Kajana landskommun och dess verksamhet åren 1918—1921.]
— Kainuun sissi 1928 s. 21 3—2 14.
1481 5 Oikeusjuttu Kajaani n Suojeluskunta — Aliupseerikerhoa vastaan. [Kajana
skyddskårs rättegång mot Underofficersklubben.] [Kirj.] Jere. — Reservialiup
seerilehti 1937 s. 10—12.
14816 Piirimme [Kajaani n Suojeluskuntapiirin] talon juhlalliset vihkiäiset 11. 4.
26. [Kajana Skyddskårsdistrikts hus invigdes under högtidliga former 11. 4.
26.] — Kainuun sissi 1926 s. 105.
14817 Sotilaallisesta toiminnasta [Kajaanin ] mlk. sk:ssa. [Militär verksamhet
inom skyddskåren i Kaj ana landskommun.] [Kirj. I Aluepäällikkö. — Kainuun
sissi 1928 s. 219—220.
14818 Suojeluskuntalaisen lehti 1922: 29/30 (Kajaani n suojeluskuntapiirille omis
tettu). [Skyddskåristens tidning. 1922: 29/30 (Ägnad Kajana skyddskårsdis
trikt.)] Hki s. [25 5—274].
Sis. mm.: Kajaanin kihlakuntalaisten osanotto vapaussotaan s. 262—264.
14819 Taipale, A. E., Kajaani n suojeluskunta. Piirteitä sen vaiheista ja toiminnas
ta. [Kajana skyddskår. Drag ur dess öden och verksamhet.] — Suomen sotilas
1919 s. 687—689.
14820 Vuori, Saimi, Kajaani n lottain juhla 7. 6. 42. [Kajana-lottornas fest 7. 6.
42.] — Kainuun sissi 1942 s. 1 53 — 1 54.
Kajaani . Ks. myös 14893.
14821 25 [kaksikymmentäviisi] vuotta suojeluskuntatyötä. [Mm. Kalajoki , Ni
vala , Alavieska . [Skyddskårsarbete under 2 5 år. Bl.a. Kalajoki, Ni
vala, Alavieska.] Kirj.] Asiaa seurannut sk.lainen. — Keski-Pohjanmaan vartio
1943 s. 37-40.
14822 Kalajoe n suojeluskunta. [Kalajoki skyddskår.] — Keski-Pohjanmaan vartio
1939 s. 67—68.
14823 Kalajoe n suojeluskuntatalo vihitty [3. 6. 34I. [Kalajoki skyddskårshus in
vigdes den 3. 6. 34.] — Keski-Pohjanmaan vartio 1934 s. 88—89.
14824 Kertomus Lotta-Svärd yhd:n Kalajoe n paikallisosaston toiminnasta 1920—
40. [Verksamhetsberättelse för Lotta Svärd-föreningens lokalavdelning i Kala
joki åren 1920—40.] — Keski-Pohjanmaan vartio 1940 s. 96—99.
14825 Keskinen, E., Piirteitä Kalajoe n suojeluskunnan historiasta. [Några drag ur
skyddskårs historia i Kalajoki.] — Keski-Pohjanmaan vartio 1931 (kesäk.) s.
30-32.
982 Pohjois-Suomen bibliografia
14826 Kärjä, Alfred, Kalajoe n suojeluskunnan historiikkia. [Historik över Kalajo
ki skyddskår.] — Keski-Pohjanmaan vartio 1938 s. 136—137, 162 — 163.
14827 Lottajuhla Kalajoella . [14. 7. 1940. [Lottafesten i Kalajoki 14. 7.
1940.] Kirj.] E. L.— Keski-Pohjanmaan vartio 1940 s. 72, 87, 89.
14828 Karungi n suojeluskunnan vaiheita. [Karungi skyddskår.] [Kirj.] J. V. V. —
Pohjolan vartio 1938 s. 25 2—2 54.
14829 Näsi, Valde, 20 vuoden takaa. 1. Karungi n suojeluskunnan alkuajoista ja
vähän muustakin. 3—4. Kittilä n sk:n historiikki. [Sedan 20 år tillbaka,
i. Om Karunki skyddskårs första tider och litet annat. 3—4. Historik över
Kittilä skyddskår. (Utdrag ur V. Itkonens historik.)] — Pohjolan vartio 1938
s. 54—56,91, 110-112.
Tuompo, J. E., Karunki . — 14774.
14830 Ikonen, V., Suomalaisen sisun näyte. [Laitakarin (Kemi ) suojeluskuntatalon
valmistuminen.] [Ett exempel på finsk sisu. Skyddskårshuset i Kemi.] — Hak
kapeliitta 1930s. 1302 —1303.
Kaila, E. E., Suojeluskuntatyö Suomessa sodan puhkeamiseen [Kemi n piiri].
- 14278.
14831 Karihaaran suojeluskunta 1921 — 1930.1 K e m i ] [Karihaara skyddskår.] —
Pohjolan vartio 193 1: 3.
14832 Lopenniemi, J., Suojeluskuntatoimenpiteitten alku Kemi n Kivaloilla tammi
kuulla v. 1918. [Skyddskårsverksamhetens början i Kivalo, Kemi i januari
1918.] — Pohjolan vartio 1928: 3 s. 5—6.
Kemijärvi . Ks. 14774.
Kempele . Ks. 14772.
Kiiminki . Ks. 14772.
Kittilä . Ks. 14774, 14829.
14833 Pfaler, Maria von, Lotta-Svärd Kemi n p.o:n 10-vuotiskertomus. [Lotta-
Svärd, Kemis distriktsavdelnings i o-årsberättelse.] — Pohjolan vartio 1929:
11.
Mäkiniemi, A., Vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta Kemi n seudulla. —
17787.
14834 Haataja, V., Kuhmo n suojeluskunnan syntyajoilta. [Kuhmo skyddskårs upp
komst.] (Kirjoitus laadittu A. J. Kontion kertomuksen ja teoksen "K. Sissi-R".
mukaan.) — Kainuun sissi 1938 s. 68—7 1.
14835 Kontio, Pekka, Kuhmoniemeltä . [Om Kuhmoniemi.] — Suojeluskunta
laisen lehti 1922 s. 271 — 273.
14836 [Kontio, Pekka], Kuhmonieme n suojeluskunta. Piirteitä sen toiminnan
vaiheista. [Kuhmoniemi skyddskår. Drag ur dess verksamhet.] — Kainuun sissi
1927 s. 83-87 .
14837 Kuhmoniemen Lotta Svärd-yhdistys. [Kuhmo ] [Lotta Svärd-föreningen i
Kuhmoniemi.] [Kirj.] L. R.— Kainuun sissi 1927 s. 110—112.
Kuivaniemi . Ks. 14772.
14838 Niskala, [V.], Kuusamo n suojeluskunnan alkutaipaleelta. [Kuusamo skydds
kårs första tider.] — Pohjan mies 1928 s. 157—161.
Kuusamo . Ks. myös 14772.
14839 Kärsämäe n suojeluskunnan vaiheista (1917—1937). [Kärsämäki skyddskår
191 7—1937. 1 (Kirj.) O. K:nen. — Kuormarenki 1937 s. 303 — 305.
14840 Liminga n suojeluskunnan alkuvaiheista. Muistelma 10 vuoden takaa. Laati
nut Limingan sk:n esikunta. [Limingo skyddskårs första verksamhetsperiod.
Minnen från 10 år tillbaka.] — Pohjan mies 1928 s. 50—57.
14841 Niemelä, Iikka, Liminga n suojeluskunnan perustaminen ja alkuvaiheet sekä
osallistuminen Suomen vapaussotaan. [Grundandet av Limingo skyddskår och
IX. Historia 4. 983
dess första skeden samt dess deltagande i Finlands frihetskrig.] Oulu 1935.
2 3 s -
Tuori, Katri, Liminga n suojeluskunnan lippuhistoriikkia. — 264.
Liminka . Ks. myös 14772.
Lumijoki . Ks. 14772.
Muhos . Ks. 14772.
14842 Sk.-toimintaa Nivalass a 1917—18. [Skyddskårsverksamheten i Nivala
1917—18.] — Kuormarenki 1938 s. 1 5 — 18.
Nivala . Ks. myös 148 21.
14843 Oulaiste n suojeluskunnan toimintaa vuosina 1917—1937. [Oulais' skydds
kår 1917—1937.] [Kirj.] A. V. — Kuormarenki 1937 s. 77—80.
14844 Jussila, V., Oulu n suojeluskuntapiiri Vapaussodan jälkeen. [Uleåborgs
skyddskårsdistrikt efter Frihetskriget.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s.
2 19—220.
Kaila, E. E., Suojeluskuntatyö Suomessa sodan puhkeamiseen [Oulu n etap
pi]. — 14278.
14845 Kinanen, Herman, Oulu n suojeluskunnan palveluskoiraosasto. [Uleåborgs
skyddskårs avdelning för tjänstehundar.] — Palveluskoira 1934 s. 62—63.
Kivekäs, Aini, Oul u ympäristöineen. — 14782.
14846 Koskinen, Erkki, Poimintoja Oulu n suojeluskunnan toiminnasta [1917—
1939]. [Utdrag ur Uleåborgs skyddskårs verksamhetsberättelse åren 1917—
1939.] — Pohjan mies 1939 s. 109—110, 116, 119—1 20, 122.
14847 Levon, M[artti], Oulu n suojeluskunta. [Uleåborgs skyddskår.] — Suomen so
tilas 1920 s. 179—181.
14848 Levon, Martti, Oulu n suojeluskuntajuhlat 3 — 5 päivinä helmikuuta 1919.
[Skyddskårsfesten i Uleåborg den 3—5 februari 1919.] — Suomen sotilas
1919s. 123—125, 138—139.
14849 Muistelmia Oulu n lottapäiviltä ja Petsamon matkalta [heinäkuussa 1937.
[Minnen från Uleåborgs lottadagar och från en resa till Petsamo i juli 1937.]
Kirj.]L. V-o. — Pohjois-Karjalan suojeluskuntalainen 1937 s. 208—210.
14850 Oulu n lotta. Lotta-Svärd yhdistyksen Oulun piirin 1 5-vuotisjulkaisu 1922—
1937. [Uleåborgs lotta. Lotta-Svärd föreningens i Uleåborg district 1 5-år
spublikation.] Oulu 1937. 59 s. 4: o.
14851 Oulu n lottapäivät [8.-9. 7. 37. [Uleåborgs lottadagar 8—9. 7. 37.] Kirj.]
rep. — Lotta-Svärd 1937 s. 178—182, 186—189.
14852 Raivio, Arvi, Suojeluskuntatoimintaa Ouluss a 1700-luvulla. Uusia tietoja
kaupunkimme kotoisista puolustusvoimista, suojeluskuntien edeltäjistä.
[Skyddskårsverksamhet i Uleåborg på 1700-talet. Nya uppgifter om vår stads
hemvärn, skyddskårernas föregångare.] — Hakkapeliitta 1936 s. 6—8.
14853 V[ähäkuopus], A., Oulu n suojeluskunnan poliisiosastosta. [Polisavdelningen
inom Uleåborgs skyddskår.] — Poliisimies 1938 s. 923. Myös: Suomen polii
silehti 1939 s. 18.
14854 Piirteitä Oulujoe n suojeluskunnan alkuajoilta. [En kort redogörelse för Ule
älvs skyddskårs begynnelseskeden.] — Pohjan mies 1928 s. 7 5—80.
Oulujoki . Ks. myös 14772.
Oulunsalo . Ks. 14772.
14855 Kertomus Paavola n suojeluskunnan synnystä. [Redogörelse för Paavola
skyddskårs uppkomst.] Kirj. M. P. — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s. 416—
417.
14856 Paavola n suojeluskunnan alkuvaiheista. Raahen sk.-piirin IV alue [1917—
1918. [Paavola skyddskårs första skeden. Brahestads skyddskårsdistrikts IV
distrikt 191 7—1918.] Kirj.] H. S. — Kuormarenki 1937 s. 232—233.

984 Pohjois-Suomen bibliografia

14857 Rusanen, L. J., Paltamon suojeluskunta vuosina 1918 — 28. Paltamo skyddskår åren åren 1918—28.] — Kainuun sissi 1929 s. 36—38.

14858 Pattijoe n sk. sodan aikana ja nyt [1917 — 1921]. [Pattijoki skyddskår under krigstiden och i dag 1917—1921.] Kirj. A. H. — Suojeluskuntalaisen lehti 1921 s. 423.

148 59 Hietalahti, Uuno, Hajanaisia muistoja Pelkosennieme n suojeluskunnan alkuajoilta. [1917.] [Minnen av Pelkosenniemi skyddskår under dess första tiden år 191 7.] — Pohjolan vartio 1938 s. 11 2 — 113, 115.

Pello. Ks. 14774.

14860 Kuittinen, Alba, Pikapiirtoja L.S.-yhdistyksen Petsamo n po:n vaiheista. [Om verksamhet av Lotta Svärd föreningen i Petsamo] — Pohjolan vartio 1939s. 152-153.

14861 Valkama, Aino, Petsamo n lottia katsomassa. [På besök hos Petsamos lottor.] — Lotta-svärd 1927 s. 172 —174. Pudasjärvi. Ks. 14772.

14862 Koponen, Leon, Puikki i a n suojeluskunnan perustamisen ajoilta. Muistelmia 20 vuoden takaa. [Grundandet av Pulkkila skyddskår. Minnen från 20 tillbaka.]— Kuormarenki 1937 s. 299—302. 14863 Jaalangan k [ylä] [osaston] sk.-talo uusittu. [Puolanka ] [Skyddskårshuset i Jaalankaby.] [Kirj.] U. E. J. — Kainuun sissi 1938 s. 322—323.

14864 Puolanga n sk:n Väyrylänkylän kyläosasto saanut itselleen talon. [Väyrylänkylä byavdelning inom Puolanka skyddskår har fått ett eget hus.] — Kainuun sissi 1932 s. 305 — 306.

14865 Pyhäjoe n suojeluskunta. [Pyhäjoki skyddskår.] — Suomen sotilas 1920 s. 710-711.

14866 Piirteitä Pyhäjärve n suojeluskunnan 20-vuotistoiminnasta [1918—1938]. [Pyhäjärvi skyddskårs 20-åriga verksamhet 1918—193 8.] — Kuormarenki 1938 s. 63—6 5.

14867 Hajapiirtoja Pyhännä n suojeluskunnan . vaiheista [1918. [Pyhäntä skyddskår år 1918.] Kirj.] A. H. — Kuormarenki 1937 s. 267—269.

14868 Hiukan Raahe n suojeluskuntapiirin vaiheista [1917—1921]. [Brahestads skyddskårsdistrikt 1917—1921.] Kirj. O. H. — Suojeluskuntalaisen lehti 192 1 s. 410—411.

14869 Pikapiirtoja Raahe n sk.-piirin VI:nnen alueen suojeluskuntien toiminnasta vv. 1918—1928. [En kort redogörelse för skyddskårernas verksamhet åren 1918—1928 inom Brahestads skyddskårsdistrikts VI område.] [Kirj.] V. K-ja. — Kuormarenki 1928 s. 91—9 5.

14870 Pudas, Heikki, Huomioita Raahe n sk.-piirin III alueen toiminnasta. [Verksamheten inom III området av Brahestads skyddskårsdistrikt.] — Kuormarenki 1932 s. 55— 57.

14871 Raahe n suojeluskuntapiirin historiikkia [1917—1938]. O. Holmström, Alkuvaiheita. I. Kerttula, Ampumatoiminta. V. Peltoperä, Suojeluskuntien taloudellinen toiminta ja asema alkuaikoina. [Historik över Brahestads skyddskår 1917—1938. O. Holmström, De första tiderna, I. Kerttula, Skytteverksamheten. V. Peltoperä, Skyddskårernas ekonomiska verksamhet och ställning under den första tiden.] —Kuormarenki 1939 s. 216—225.

14872 Raahe n Suojeluskuntapiiristä vapaussodassa kaatuneet suojeluskuntalaiset. [De i frihetskriget stupade skyddskåristerna från Brahestads Skyddskårsdistrikt.] — Kuormarenki 1926 s. 71—75.

Utukka, Iida, Raahe n seudut. — 14782. 14873 Rantsila n suojeluskunnan vaiheita [1917—1921]. [Frantsila skyddskår 191 7—192 1.] Kirj. E. S. — Suojeluskuntalaisen lehti 192 1 s. 420—42 1.

IX. Historia 4. 985
14874 Syyt R a n u a n suojeluskunnan syntyyn ja hiukan suojeluskunnan vaiheista.
[Orsakerna till Ranua skyddskårs uppkomst och något om dess öden.] [Kirj.]
Suojeluskuntamies. — Suomen sotilas 1922 s. 19—20.
14875 Historiikkia Reisjärve n sk:n toiminnasta 20 v:n aikana. [Historik över
Reisjärvi skyddskår. 20 år.] [Kirj.] E. H. — Kuormarenki 1937 s. 346—351.
14876 Laitila, H., Katsaus Reisjärve n suojeluskunnan vaiheisiin. [Om Reisjärvi
skyddskår.] — Suojeluskuntalaisen lehti 1922 s. 24.
14877 Ristijärve n suojeluskunnan vaiheet 1918 jälkeen. [Ristijärvi skyddskår ef-
ter år 1918.] [Kirj.] H. O. — Kainuun sissi 1929 s. 128—1 30.
14878 Paassalo, K., Muutamia piirteitä Rovanieme n suojeluskunnan ajoilta.
[1917] [Några drag ur Rovaniemi skyddskårs tidigaste historia. 1917J —
Pohjolan vartio 1938 s. 41—43, 46—49.
14879 Rivinoja, Ale, Koillisrajan vartijat. [Salla n suojeluskunta.] [Vaktposterna vid
nordostgränsen. Skyddskåren i Salla.] — Hakkapeliitta 1936 s. 372—374.
14880 Saariaho, Jaakko, Muutamia tietoja Sälöiste n suojeluskunnan toiminnasta
sen alkuaikoina [1917—1918]. [Några uppgifter om skyddskårens i Sälöinen
verksamhet under dess första tider 1917—1918.] — Kuormarenki 1937 s.
118—1 20.
14881 Haikola, Lauri, Hajamuistelmia 20 vuoden takaa [Sievi n suojeluskunnasta.]
[Minnen från 20 år tillbaka. Sievi skyddskår.] — Keski-Pohjanmaan vartio
1937 s. 200—202.
14882 Haikola, Martti, Sievi n suojeluskunnan historiikkia. [Historik över Sievi
skyddskår.] — Keski-Pohjanmaan vartio 1938 s. 98—99, 140—141.
14883 Siikajoe n suojeluskunnan alkuvaiheista. [1917—1918. [Siikajoki skydds
kårs första tider 1917—1918.] Kirj.] L. A. P. — Kuormarenki 1937 s.
159—160.
Sodankylä . Ks. 14774.
14884 Muistelmia lottien piirikursseilta Sotkamoss a 27. 6.—11. 7. 32. [Minnen
från lottornas distriktskurs i Sotkamo 27. 6.—11. 7. 32.] [Kirj.] Eräs kurssi
lainen. — Kainuun sissi 1932 s. 227.
14885 Sotkamo n suojeluskunnan uusi talo. Vihittiin juhannusaattona [1929] huo
mattavin juhlallisuuksin. [Sotkamo skyddskårs nya hus. Det invigdes midsom
maraftonen 1929 under festliga former.] — Kainuun sissi 1929 s. 164—166.
14886 Erämaan taistelua suojeluskuntajärjestössä. [Suomussalmi . [Skyddskåren
kämpar med ödemarken. Näljänkä skyddskår i Suomussalmi bygger sig ett
eget hus.] Kirj.] Valkoinen neekeri. — Hakkapeliitta 1933 s. 1 562.
14887 Laru, Ilmari, Historiikki Suomussalme n suojeluskunnan synnystä, täytet
tyään 20 vuotta 24. 11. -37. [Historik över skyddskårens uppkomst i Suo
mussalmi sedan den fyllt 20 år 24. 11. -37.] — Kainuun sissi 1937 s. 270—
272; 1938 s. 8—10.
14888 Sk-toimintaa Näljängällä. [Suomussalmi ] [Skyddskårsverksamheten i
Näljänkä.] [Kirj.] S. M. — Kainuun sissi 1935 s. 266—268, 305 — 306.
Taivalkoski . Ks. 14772.
Temmes . Ks. 14772.
14889 Sihvo Aarne, Paluu. [Tervola n suojeluskunnan perustaminen.] [Återkoms
ten. Upprättandet av Tervola skyddskår.] — Jääkäri-invaliidi 1928 s. [26—
14890 Tornio n suojeluskunnan syntyajoilta. [Torneå skyddskårs första tider.]
[Kirj.] V. O. — Hakkapeliitta 1926: 50 s. 24—26.
14891 Matinolli, [J. M.], Muistelmia Tyrnävä n suojeluskunnan ensimäiseltä taipa
leelta. [Minnen från Tyrnävä skyddskårs första verksamhetsperiod.] — Pohjan
mies 1928 s. 1 80.
Tyrnävä . Ks. myös 14772.
Utajärvi . Ks. 14772.
986 Pohjois-Suomen bibliografia
1489214893148941489514896 Kovalainen, Paavo, Katsaus Säräisniemen suojeluskunnan 20-vuotistoimintaan 4. 3. 1938. [Vaala ] [En översikt över Säräisniemi skyddskårs 29-åriga verksamhet 4. 3. 1938.] — Kainuun sissi 1938 s. 105 — 109, 1 39—140. Kun Säräisniemen ja Kajaanin pojat [suojeluskuntalaiset] kävivät Tanskan kuningasta vastaanottamassa [toukokuussa 1928. [Vaala ] [Då skyddskåristerna från Säräisniemi och Kajana begav sig för att möta danska kungen i maj 1928.] Kirj.] Se viides mies joukosta. — Kainuun sissi 1928 s. 199—201. Vuolijoe n lotat ovat rakentaneet. [Lottorna i Vuolijoki har byggt.] [Kirj.] T. A. — Kainuun sissi 1937 s. 248—249. Viiri, Arvo, Ylitornio n suojeluskunnan perustamisvaiheista [1918]. [Overtorneå skyddskårs grundande 191 8.] — Pohjolan vartio 1938 s. 259—264. Ylikiiminki . Ks. 14772. A[rjc], L., Ylivieska n suojeluskunnan perustamisvaiheista. [Upprättandet av Ylivieska skyddskår.] — Kuormarenki 1938 s. 9—1 5.
5-
ITSENÄISYYDEN AJAN PUOLUSTUSLAITOS.
Försvarsväsen under självständigs hetstiden.

a.

Yleistä.

Allmänt.

14897 Aalto, Lahja I., Pohjanaan jääkäripataljoona.

(P. J. P. — Suomen sotilas 1922 s. 118—1 20.

14898 Avela, M., Lapin erämaiden [rajavartioston[Ödestugorna i Lapplands ödemarker, byggdaRajajääkäri 1951: 1 s. 10.

14899 Björklund, luutn., Yhtä ja toista Rajavartiostosta.ningen.]—Suomen sotilas 1923 s. 39—40.

[Österbottens jägarbataljon.]

ym. rakentamat] autiokämpät. av gränsbevakningen ni.fl.] — [Ett och annat om gränsbevak

14900 Eskolin, Kalle, Pohjolan "jätkät" ja maanpuolustus. [Stockflottarna i norden och försvaret.] — Hakkapeliitta 1929 s. 494—495. 14901 Forselies, Jenny af, Jokunen piirre Suomen Sotilaskotiliiton rajaseututyöstä. [Finlands Soldathemsförbunds verksamhet i gränstrakterna.] — Suomen nainen 1930s. 214. 14902 Halsti, Wolf H., Suomen puolustuskysymys. [Finlands försvarsfråga.] Kuopio

Sis. mm. Inneh. bl.a.: Suomen yleispiirteinen asema ja strateginen merkitys [Finlands allmänna ställning och strategiska betydelse] s. 30—39; Nykytilanteen kannalta tärkeät alueet: Lappi ja Pohjois-Suomi s. 55—80. [De enligt det nuvarande läget viktigaste områdena Lappland och norra Finland.]

14903 Heikkinen, Väinö, Porojen käyttö puolustuslaitoksemme hyödyksi. [Renarnas användning inom vår försvarsmakt.] — Sana ja miekka 1924 s. 1 33 — 1 3 5.

14904 Heiskanen, Otto, Huollon kehitys rajavartiolaitoksessa v. 1919—1939. [Underhållet inom gränsbevakningen åren 1919—1939.] — Sotilashallinnollinen aik. 1939 s. 102 —119.

IX. Historia 5. 987
14905 Huolenpito läntisestä maarajastamme. [Omsorgen om vårt lands västra lands
gräns.] [Kirj.] P. A. — Suunta 1920 s. 45—47.
14906 Ilmari, Erkki, Porot ja puolustuksemme. [Renarna och vårt försvar.] — Hakka
peliitta 1933 s. 9—10.
14907 Ilomäki, kapt., Urheiluoloista Pohjanmaan jääkäripataljoonassa. [Idrottsverksam
heten inom Österbottens jägarbataljon.] — Suomen sotilas 1922 s. 120—121.
14908 Innola, Erkki, Lapin rajavartiosto maamme pohjoisten rajojen vartijana ja Lapin
sotien iskujoukkoina. [Gränsbevakningen i Lappland.] — Rajajääkäri 1959: 1
s. 1 2—17.
14909 Juntto, Matti, Kansanomainen maanpuolustusperinne elää ja kehittyy esimerkilli
sesti Lapissa. [En folklig försvarsanda lever och utvecklas i Lappland.] —
Aliupseeri 1959s. 248—249.
Myös: Reservinupseeri (myös Reservin aliupseeri) 1959 s. 331 — 332.
14910 Juntto, Matti, Maanpuolustuksen henkeä, aatetta ja perinteitä on syvämuokattava
ja voimistettava koko kansamme keskuudessa. Muuan suurmerkitykseilinen ja
onnistunut kokeilu [maanpuolustusjuhlat Rovaniemen sotilaspiirin kaikissa kun
nissa] Lapissa viime syksynä. [Försvarsandan bör fördjupas och stärkas bland
vårt folk. Försvarsfesterna senaste höst i alla kommuner tillhörande Rovaniemi
militärdistrikt.] —Aliupseeri 1958 s. 188—189.
14911 Juntto, Mlattij, Miinojen ja muun tuhovälinemateriaalin jälkiraivauksesta Lapissa
viime vuosina ja kesäkausina 1953 — 54. [Röjningen av minor och annat
förstörelsematerial i Lappland under de senaste åren och somrarna 1953—54.]
— Aliupseeri 1954 s. 277, 274.
14912 Järvi, Lauri, Asevelitoiminta Pohjois-Pohjanmaalla saanut jälleen kiinteät muodot.
[Finlands Vapenbrödraförbunds verksamhet i norra Österbotten.] — Päivystäjä
1942:35.4 .
14913 Järvinen, E. L, Katsaus P. J. P:n [Pohjanmaan jääkäripataljoonan] vaiheisiin.
[Österbottens jägarbataljon och dess historia.] — Suomen sotilas 1926 s.
387-388.
14914 Jääkäripataljoona 3 vv. 1931 —1951. [Jägarbataljon 3 åren 1931 —1951.] Lahti
1951.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Lapin sotaretki [Kriget i Lappland] s. 91—92, kartta s.
139; Sotasaaliin keruuvaihe Lapissa 1945 [Insamlandet av krigsbyte i
Lappland år 1945] s. 103— 108; E. Mutikainen, Lääkintähuoltoa Lapin so
dassa, "Komunkeräyksessä" ja sen jälkeisenä aikana [Sanitetsvården under kri
get i Lappland.] s. 129—133.
1491 5 Karanko, Toivo, Suomen rajojen vartioiminen. [Bevakningen av Finlands grän
ser.] — Suomen viesti 1929 s. 190—191.
14916 Koillisrajamme turvaaminen. [Tryggandet av vår nordostgräns.] — Suunta 1922
s. 85-86 .
14917 Koirat Rajavartioston palveluksessa. [Hundarna i gränsbevakningens tjänst.]
[Kirj.] Rta. — Palveluskoira 1934 s. 64—68, 85—88.
14918 Kraemer, [B. Aj Sotaväen päällikön ja yleisesikunnan päällikön tarkastusmat
kaita Pohjois-Suomessa [kesällä 1927]. [Befälhavarens för krigsmakten och
chefens för generalstaben inspektionsresa i norra Finland sommaren 1927.] —
Suomen sotilas 1927 s. 728—73 1.
14919 Kärkkäinen, Y., Vanhempi päällystö Lapissa. [Det äldre befälet i Lappland.] —
Rajajääkäri 1959: 4 s. 8—9.
14920 L[ahtela], M. O., Maanpuolustuksen hyväksi käytetyt ja käytettävät porot. [Re
nar som använts och används i försvarets tjänst.] — Poromies 1940 s. 3—4.
14921 Lapissa tuhotaan surmanloukkuja [miinoja]. [Minorna desarmeras i Lappland.] —
Viikkosanomat 1945: 13 s. 2—3.
Pohjois-Suomen bibliografia
14922 Maarajankäyntiä Suomen—Norjan rajalla kesällä 1950. [Dragningen av
landgränsen mellan Finland och Norge sommaren 1950.] — Rajajääkäri
1951:2 s. 16—17.
14923 Miinanraivaus vaatii uhreja pohjoisessa. [Minröjningen kräver offer i norr.]
[Kirj.] K-nen. — Suomen invaliidi 1945: 9 s. 8—9.
14924 Myyryläinen, P., "Pikkuviestimiespäivät" Lapissa 4.—11. 7. 1948. [Förbindelse
officerarnas resa i Lappland 4—11. 7. 1948. — Viestimies 1948: 3 s. 42 —
44
14925 Mäkinen, Jouko, Miksi ei Lappia siivota [sotavuosien jätekamasta] ? [Varför stä
das inte Lappland rent från krigsårens bråte?] — Suomen kuvalehti 1953: 22
S \2 . 3 ' Mäkiniemi, A., Tukkilainen ja maanpuolustuskysymys. — 2175.
14926 Neitiniemi, [A. A.], Porojen käyttömahdollisuudet sotilastarkoituksiin. [Möjlighe
terna för en användning av renar i militära uppdrag.] — Suomen sotilas 1921
s. 190—192.
14927 Pakinaa huollosta Lapin sotaharjoituksissa 30. 9.-4. 10. 1957. [En berättelse
om underhållet vid krigsmanövern i Lappland 30. 9.-4. 10. 1957.] [Kirj.]
"Ilmarinen". — Häm. JP 1957: 28 s. 12 — 1 5.
14928 Partinen, V. A., Lapin rajamiesten parissa. [Hos Lapplands gränsvakter.] — Sau
li 1951 s. 167—168.
14929 Peltoniemi, U., Rajajääkärien ongelmia. [Gränsjägarnas problem.] — Virkamies
lehti 1958: 10 s. 12—13.
14930 Pennanen, Antti, Pohjoisten rajojemme vartijat. [Vakterna vid våra nordligaste
gränser.] — Reservinupseeri 1955 s. 58—59.
14931 Pentikäinen, P. V., Piiriorganisatiolla tärkeä tehtävä yhteydenpitäjänä liiton ja
kerhojen välillä. [Lapin res.ups.piiri]. [Distriktsorganisationerna har en viktig
uppgift i att fungera som förbindelselänk mellan förbundet och klubbarna.
Lapplands reservofficersdistrikt.] — Reservinupseeri 1955 s. 44—45.
14932 Pentikäinen, P. V., Sotilasperinteiden vaaliminen Lapissa. [Vårdandet av militär
traditionerna i Lappland.] — Lapin reserviupseeri 1957: 3 s. 3—4.
14933 Perä-Pohjolan miehet "sotapolulla" [reserviläisten kertausharjoituksissa] v. 1938.
[Nordbottens män på "krigsstigen" reservisternas repetitionsövningar 1938.]
[Kirj.] E. L. — Asemies 1938: 3 s. 10—1 3.
14934 Peura, Einari, Asevelvollisuus ja Peräpohjolan nuoriso. [Värnplikten och ungdo
men i Nordbotten.] — Suomen sotilas 1926 s. 389—390.
14935 Peura, Einari, Tarvitsevatko Perä-Pohjolasta saapuvat asevelvollisemme
kansalaisopetusta. [Behöver de värnpliktiga från Nordbotten medborgarfos
tran?] — Suomen sotilas 1927 s. 45 2—4 5 3.
14936 Pipping, Knut, Kompaniet som samhälle. Iakttagelser i ett finskt frontförband
1941 —1944. (Akad. avh. Åbo.) Åbo 1947. (Acta Academiae Aboensis. Hu
maniora XVI: 1.)
Sis. mm.: Lappland s. 1 7 7—2 19.
14937 Puolakka, Erkki, Rajavartiolaitos ja sen viesti. [Gränsbevakningsinstitutionen och
dess budskap.] —Viestimies 1948: 2 s. 14—21.
14938 Pölönen, P. J., Kainuustakin kuuluu . . . [Järjestöelämää rajavartiokomppanioissa.]
[Organisationslivet inom gränsbevakningskompanierna.] — Aliupseeri 1957 s.
1 5 3 —! 54
14939 Raita, T., Miinakoira [apuna Pohjois-Suomen miinanraivauksessa]. [Minhunden
som hjälp vid minröjningen i norra Finland.] — Palveluskoiralehti 1945 s.
7°-73 -
14940 Rajamme vartija. Suomen Sotilaskotiliiton rajaseutujulkaisu. 1934: 3 (Perä-pohjo
lan, Lapin ja Petsamon n:o). (Joensuu.)

1494114942

149431494414945

14946

14947149481494914950149 5114952

14953

IX. Historia 5. 989

Sis. mm. Inneh. bl.a.: S. J. Ranta, Savottapartio [Värriön tukkityömaalla henkilötodistuksia tarkastamassa v. 1923] [På patrulluppdrag till Värriö skogsarbetsplats för att granska identitetspapper år 1923] s. 54—56; Puusaari, rajav, alik. (Kuolajärven kompp.), Rajaloikkarin kotiinpaluu [1934] IKuolajärvi kompani, Gransöverlöparnas hemkomst 1934] s. 48—49.

1934: 4 (Kainuun n:o). (Joensuu) Sis. mm. Inneh. bl.a.: T. Karanko, Kohtalokas partiomatka [Kuhmoniemellä

16. 3. 33] [En ödesdiger patrullfärd i Kuhmoniemi 16. 3. 33! s. 65—66; K. Laitinen, Kainuun varhaisemmista vaiheista [Kainuus tidigaste historia] s. 67— 68; [M. Karvonen], Vienan rippeitä rajan tällä puolen. [Fjärrkarelska spår på denna sida av gränsen] [Kirj.] Onttoni Miihkali s. 69—70, 74 1935: 2 (Perä-Pohjolan, Lapin ja Petsamon n:o). (Joensuu) Sis. mm. Inneh. bl.a.: Väinö Mankinen, Poronhoito — Perä-Pohjolan omalaatuinen elinkeino [Renskötseln — Nordbottens egendomliga näring] s. 29—31;

O. A. V., Lapin rajavartioston lippu [Lapplands gränsbevaknings fana] s. 33;

A. Haapanen, Keväinen rajapartiomatka (Kuusamo) [En vårlig patrullfärd i Kuusamo] s. 34—36. 1935: 4 (Kainuun n:o). (Joensuu) Sis. mm. Inneh. bl.a.: Vanhojen rajamiesten tarinoita: K. Sauramäki & A. Huuskonen (Kuhmoniemen kompp.), L. Malinen (Suomussalmen kompp.) [Gamla gränsjägares berättelser: K. Sauramäki & A. Huuskonen (Kuhmoniemi kompani), L. Malinen (Suomussalmi kompani).] s. 86—87.

Rajavartiolaitos 40-vuotias. [Gränsbevakningsinstitutionen 40 år.] — Suomen sotilas — Suomen mies 1959: 2 s. 8—9.

Rajavartiosto jyllää. Muistelmia ja vaikutelmia Pohjan periltä. [Gränsbevakningen. Minnen och intryck från höga Norden.] [Kirj.] I. R. — Suomen sotilas 1935 s. 53^-539' 55I-55 2

Rajavartiosto muuttaa Lappiin. [Gränsbevakningen flyttar till Lappland.] [Kirj.] Aslak. — Rajajääkäri 1949: 4 s. 19—21.

Rajojemme vartiointi vv. 1918—38. [Bevakningen vid våra gränser åren 1918— 38.] — Suomen aliupseeri 1939 s. 1 22 — 1 23.

Raunioista rakentuva Lappi. Miinanraivaus loppuunsuoritettu. [Ett Lappland skall byggas upp ur ruiner. Minröjningen har avslutats.] [Kirj.] O. L. — Kyntäjä 1948 s. 108—109.

Rivinoja, Ale, Kelpaako lentojätkälle isänmaa ja sen puolustaminen? [Skogsarbetarna i norra Finland, fosterlandet och dess försvar.] — Hakkapeliitta 1937 s.

_ 494-495' 5°4

Rivinoja, Ale, Maanpuolustustyö savotoissa. — 2175.

Rivinoja, Ale, Poro Pohjolan puolustuksessa. [Renen i nordens försvar.] — Hak

kapeliitta 1935 s. 326—328. Rivinoja, Ale, Tukkilainen maanpuolustusväen riveissä. [Stockflottaren i försvarsmaktens led.] — Hakkapeliitta 1936 s. 518—520. Sarkola, Riku, Rajavartiolaitos. [Gränsbevakningsinrättningen.] — Suomen sotilas

— Suomen mies 1956: 3 s. 14—1 5. Sotilaskotityötä rajoillamme. [Soldathemsverksamhet vid våra gränser.] Rajasotilasyhdistys 1946—56. Hki 1957. 30 s. Steven, M. K., Ruotsin everstit pelkäävät Pohjois-Suomea. [Sveriges överstar fruktar norra Finland.] — Uusi kuvalehti i960: 26/27 s- 3 5

Suomen — Norjan rajaa tarkistamassa kesällä 1950. [En inspektionsresa vid den norsk-finska gränsen sommaren 1950.] [Kirj.] K. V. — Rajajääkäri 1950: 6

s. 2 2—2 5.

Suomen sotilas 1924: 7—8 (Lapin rajavartioston n:ot 1 — 2). Hki.

990 Pohjois-Suomen bibliografia
Sis. mm. Inneh. bl.a.: M-II , Lapin rajavartiosto ja sen kehitys [Lapplands
gränsbevakning och dess utveckling] s. 104—105; Jalmari Kara, Lapin raja
vartiostosta [Lapplands gränsbevakning] s. 108—109; luutn. B., Rajakomppa
niat [Gränskompaniet] s. 109—110; M-11 Roi/Lappi ja sen merkitys Lapin
rajavartiostolle [Lappland och dess betydelse för Lapplands gränsbevakning] s.
IIO-III ; T. R-ta, Katsaus Lapin rajavartioston puhelinoloihin ]En översikt
över gränsbevakningens telefonförbindelser i Lappland] s. 111-112 ; rajav.
kers. Laurikainen, Lapin rajavartioston puhelinkorjauspaja ja sen toiminta [Te
lefonverkstaden och dess verksamhet inom Lapplands gränsbevakning] s. 113;
Oskar Savolainen, Sähkölennätin Lapin rajavartiostossa [Telegrafin inom
Lapplands gränsbevakning] s. 114—115; Ape Rantaniemi, Lapin rajavartios
ton vartiopaikoilta [Från de lapska gränsbevakningens posteringar] s. 129—
131; Juho Koskimaa, Kahdenlaisia lappalaispoikia [Två sorters lapska pojkar]
s. 132—134; S. P., Kurtilla s. 134—135; S:lä, Sananen urheiluharrastuksista
Lapin rajavartiostossa [Några ord om idrottsintresset inom Lapplands gränsbe
vakning.] s. 136—137.
14954 Suomen-Ruotsin valtakunnanrajaa tarkastamassa. [På inspektionsresa vid svensk
finska gränsen.] [Kirj.] Via. — Rajajääkäri 1956: 6 s. 14—1 5.
14955 Susineva, J., Ensimmäinen partiomatkani rajavartiomiehenä v. 1933. [Min första
patrullfärd som gränsjägare år 1933.] — Rajajääkäri i960: 1 s. 15 — 16.
14956 Taljakeräyksen järjestely [rajavartioston varusteiksi]. [Insamlingen av fällar för
gränsbevakningen.] — Poromies 1939 s. 96—101.
14957 Tolsa, Aaro, Suomen Pohjola suursavotassa [=ylimääräisissä kertausharjoituksissa
syksyllä 1939]. [Den finska norden i extra repetitionsövning hösten 1939.] —
Yhdysside 1939 s. 1 36—1 38.
14958 Tuompo, W. E., Rajavartiostojen tehtävät ja niiden merkitys.
[Gränsbevakningsstationernas uppgifter och deras betydelse.] — Suomen sotilas
1939 s. 197—202.
14959 V[aa]la, [K.], Rajavartiolaitos, kehitys, organisatio ja tehtävät. [Gränsbevaknin
gsinstitutionen, dess utveckling, organisation och uppgifter.] — Sotilasaik.
1948: 5 s. i7-2 3 ;
14960 Vaala, K., Rajavartiolaitos 40-vuotias. [Gränsbevakningsinstitutionen 40 år.] —
Sotilasaik. 1959:2s. 51 —53.
14961 Vahla, Mauno, Kainuussa kiinnostus maanpuolustustyöhön jatkuvasti kasvamassa.
[Intresset för försvarsarbete växer oavbrutet i Kainuu.] — Reservinupseeri
(myös Reservinaliupseeri) 1958 s. 334.
14962 Vainio, V. H., Itärajan puolustajat. Rajan kansa on aina saanut omalla ruumiil
laan suojella rintamaita. [Ostgränsens försvarare. Gränsbygdernas invånare har
alltid med sina kroppar fått skydda kulturbygderna.] — Hakkapeliitta 1938 s.
161 2—161 3.
14963 Vainio, V. H., Miinanraivausta [Lapissa] jatketaan tulevana kesänä. [Minröjnin
gen i Lappland fortsattes nästa sommar.] — Hakku 1940: 4 s. 6—7.
14964 Vainio, V. H., Sota joka ei ole vieläkään päättynyt. [Miinanraivaus Lapissa.]
[Kriget som ännu inte tagit slut. Minröjningen i Lappland.] — Kansan kuva
lehti 1949: 44 s. 20—2 i.
14965 Wallenius, K. M., Tarvitaanko Lapissa sotaväkeä? [Behövs det militär i Lapp
land?] — Suunta 1922 s. 583—584.
14966 Virkkunen, Helmi, Suomen Sotilaskotiliiton toiminta rajaseudulla. [Finlands sol
dathemsförbunds verksamhet i gränstrakten.] — Rajamme vartija 1941 s.
144-147.
Ks. myös 2154.
IX. Historia 5. 991
b.
Paikallista .
Lokalt.
14967 Innola, Erkki, Jäniskosken alueen rajankäynti. [Inari ] (Gränsdragningen vid
Jäniskoski.] — Rajamme vartija 1948: 3 s. 3—4.
14968 Enwald, G., Tietoja entisestä Kajaani n pataljoonasta. [Uppgifter om Kaja
na forna bataljon.] — Kainuun sissi 193 1 s. 87—89, 127—129.
14969 Enwald, G., Tietoja Kajaani n i6:sta reservikomppaniasta. [Uppgifter om
Kajanas 16:e reservkompani.] — Kainuun sissi 1933 s. 156—157, 183—184.
14970 Eskelinen, E., Kajaani n Sk:n Aliupseerikerho r.y. [Kajana skyddskårs un
derofficersklubb.] — Kainuun sissi 1934 s. 163.
14971 Harmaala, Jaakko, Kainuun alipäällystökerhojen toiminnasta. [Kajaani ]
[Kainuu underofficersklubbar och deras verksamhet.] —Aliupseeri 1958 s. 82.
14972 Kainuun kairoilta. [K:n rajavartiosto.] [Kajaani ] [Kainuu gränsbevakning.]
— Rajajääkäri 195 3 : 1 s. 9—10.
14973 Kainuun Rajavartiosto 15-vuotias. [Kajaani ] [Kainuus gränsbevakning 15
år.] — Kainuun sissi 1934 s. 121.
14974 Kainuun rajavartioston vaiheista. [Kajaani ] [Kainuus gränsbevakning.] —
Rajajääkäri 1959: 1 s. 18—21.
14975 Kivijärvi, Erkki, Kainuu — rajavartiopaikka nyt kuten ennenkin. [Kajaani ]
[Kainnu — en gränsbevakningsplats nu liksom tidigare.] — Hakkapeliitta
1929 s. 46—48.
14976 Kivilinna, M., Käymätiellä Kainuussa. Vaikutelmia erämaapiiristä. [Kajaani ]
[Ett besök i Kainnu. Intryck från ödemarken.] — Hakkapeliitta 1927: 15/16
s. 14-15 .
14977 Laine, Juha, Pikapiirtoja Kainuun rajavartioston taipaleelta. [Kajaani ]
[Gränsbevakningen i Kainuu.] — Reservinupseeri (myös Reservin aliupseeri)
1958s. 335-336 .
14978 Lounela, Lauri, Kajaani , Pohjois-Suomen itäinen vartiopaikka. [Kajana,
norra Finlands ostligaste postering.] — Aliupseeri 1958 s. 66—67.
14979 Lääkintäaliupseerikurssit Kajaaniss a [2.—14. 4. 29. [Kursen för
sanitetsunderofficerare i Kajana 2— 14. 4. 29.] Kirj.] V:nen. — Kainuun sissi
1929 s. 102 — 103.
1498 0 Mustala, E., Huoltonäköaloja Kainuun oloissa. [Kainuun Rajavartiosto.] [Ka -
jaani ] [Underhållet inom Kainuu gränsbevakning.] — Rajajääkäri 1950 : 2
s. 9—10.
14981 Pohjannoro, Arvo, Kainuun "nälkämailla" rajavartiosotilaita tervehtimässä.
[Kajaani ] [På besök hos gränsjägarna i "hungerns" Kainuu.] — Suomen
sotilas 1923 s. 341-343, 342-343 [po. 352-353].
14982 Tuisku, Kajaani n sissipataljoonan historiaa vuosilta 1918—22. [Kajana
partigängarbataljons historia åren 1918—22.] — Suomen sotilas 1922 s.
122— 1 2 5.
14983 Wahla, Mauno, Kainuun Reserviupseerikerho. [Kajaani ] [Kainuu Reservof

ficersklubb.] — Kainuun sissi 1933 s. 265—266.

14984 Vaikuttavat maanpuolustusjuhlat Kajaanissa .ho juhli 2 5-vuotistoimintaansa. [En verkningsfulllokala reserofficersklubben firar 25-års jubileum.]275-276.

Paikallinen reserviupseeriker försvarsfest i Kajana. Den — Reservin upseeri 1957 s.

992 Pohjois-Suomen bibliografia

14985 Vehanen, V[äinö], Sananen taisteluharjoituksista Kuluntalahdella 22.-24. 3. 29. [Ett ord om stridsmanövern i Kuluntalahti 22—24. 4-29-J [Kajaani] — Kainuun sissi 1929 s. 203—204, 231-232.

14986 Vehanen, Väinö, Sotilaallinen toiminta Kainuun s.k.-piirissä. Kajaani ] [Militär verksamhet inom Kainuu skyddskårsdistrikt.] — Hakkapeliitta 1927: 15/16 s. 16—i 7.

14987 Vuoristo, Hanna, Kajaani n sotilaskoti. [Soldathemmet i Kajana.] — Kainuun sissi 1930 s. 360—361. 14988 Välähdyksiä Kainuun rajavartioston työsaralta. [Kajaani ] [Glimtar från Kainuu gränsbevaknings arbetsfält.] — Rajajääkäri 1951: Is. 6—8. 14989 Väänänen, A. C , Terveisiä Kainuun rajavartiosta. [Kajaani ] [Hälsningar från Kainuu gränsbevakning.] —Rajajääkäri 1952. 1 s. 5—6. 14990 Väänänen, O., Kainuun rajavartioston alkutaipaleelta. [Kajaani ] [Kainuu gränsbevaknings första skeden.] — Rajajääkäri 1951 : 1 s. 9. 14991 Vierimaa, A., 15. Kemi n reservikomppanian vaiheita. [Kemis reservkompanis växlingar.] — Jatuli 5. Kemi 1955 s. 94—96.

14992 Lovekari, Paavo, Sissisotaa Lapin kairoilla. [Kadettien talvileiri Kemijär ve n Ristilammella 4.—31. 3. 55.] [Gerillakrig i Lapplands ödemarker. Kadetternas vinterläger i Ristilampi, Kemijärvi 4—31. 3. 55.] — Viikkosanomat 1955: 14/15 s. 27-29.

Karanko, T., Kohtalokas partiomatka [Kuhmoniemellä 16. 3. 1933•] -14940. 14993 Susitaival, Paavo, Korpivaruskunta. [Kuhmo ] [Ödemarksgarnisonen. Kuhmo.] Porvoo 1954. 171 s., 1 karttal. Kuhmo. Ks. 14940.

14994 Rajan lapset kertovat rajamiehistä. [Kuusamo ] [Barn från gränsbygden berättar sina erfaranheter av gränsjägarna. Kuusamo.] — Rajajääkäri 1954: 2 s. 14-15.

14995 Vähän rajavartiostosta Kuusamossa . [Gränsbevakningen i Kuusamo.] [Kirj.] V. B. — Suomen sotilas 1925 s. 2 36.

14996 Öhberg, Reino, Kesä Kuusamoss a vuonna 1937 rv. oppilaan näkökulmasta katsottuna. [Sommaren i Kuusamo år 1937 sedd med en gränsjägarelevs ögon.] — Rajamme vartija 1945 s. 115 —117.

Kuusamo. Ks. myös 1 505 2. 14997 (Alanne, Arvo), Oulu n Reserviupseerikerho 1933 —1953. [Uleåborgs reservofficersklubb 1933 —1953.] Oulu 1953. 29s., 1 taittoi. 14998 Ansaranta, Reino, Oulu n aliupseerikerhon 10-vuotistaipaleelta. [Uleåborgs underofficersklubb under 10 år.] — Aliupseeri 1955 s. 235 — 236.

14999 Antipainen, Helvi, Muistelmia Oulu n Alipäällystönaiset ry:n 1 o-vuotistaipaleelta. [Minnen från föreningen Uleåborgs underbefälskvinnors 10-åriga verksamhet.] — Aliupseeri 1958 s. 86—87.

15000 Arvokkaat 20-vuotisjuhlallisuudet Oulu n Reserviupseerikerholla. [Uleåborgs Reserofficersklubbs 20-årsfestligheter.] —Reservinupseeri 1953 s. 109.

15001 Juutilainen, M., Me kävimme Pohjanlahdella. Tykkivene Turunmaa länsirannikkoa tervehtimässä [mm. Oulussa ja Raahessa]. [Kanonbåten Turunmaa vid västkusten. Bl.a. i Uleåborg och Brahestad.] — Laivastolehti 1939s. 233-234.

15002 Kauniskangas, Olavi, Oulu n Reserviupseerikerhon työsaralta. [Uleåborgs Reservofficersklubb.] — Reservinupseeri 1955 s. 224—22 5.

1 5003 Kenttätykistön nykyiset joukot, niiden perinteet ja varuskunnat . . . Pohjan Prikaatin kenttätykistöpatteristo [Oulu ] . [Fältartilleriets nuvarande enheter, traditioner och garnisoner. Brigaden Pohjan Prikaatis fältartilleribatteri. Uleåborg.] — Tykkimies 1958 s. 57—62.

IX. Historia 5. 993

15004 Leiviskä, Iivari, Vapaaehtoisena vanhassa väessä. Oulu n pojan muistelmia asevelvollisuusajalta. [Som frivillig i gamla gardet. En Uleåborgspojkes minnen från värnpliktstiden.] — Hakkapeliitta 1939 s. 918—920.

15005 Nousiainen, Hugo, Oululaise t odottavat. [Puolustuslaitoksen ja huvilanomistajain väliset Valkia- ja Niilesjärvien välisiä alueita koskevat maanomistuskiistat.] [Uleåborgarna väntar. Tvisten mellan försvarsmakten och villaägarna rörande äganderätten till områdena mellan Valkia- och Niilesjärvi.] — Viikkosanomat 1955:32 s. 6—8.

15006 Oulu n Reserviupseerikerhon 2 5-vuotisjuhlakokous. [Uleåborgs reservofficersklubbs 2 5-årsfestmöte.] — Reservin upseeri 1958 s. 132.

15007 Oulu n sotilaskoti vihittiin tarkoitukseensa lokakuun 3 p:nä [1924]. [Uleåborgs soldathem invigdes den 3 oktober 1924.] [Kirj.] V. P. — Suomen sotilas 1924 s. 785—786.

15008 Peura, Einari, Oulu n sotilaskoti. [Uleåborgs soldathem.] — Suomen sotilas 1926 s. 397-398. 15009 Reserviupseereilla propagandapäivä Ouluss a [26. 2. 39]. [Reservofficerarnas propagandadag i Uleåborg den 26. 2. 39.] — Reserviupseerilehti 1939 s. 82-84.

15010 Suomela, Niilo, Oulu n kasarmi. [Uleåborgs kasärn.] — Suomen sotilas 1920

s. 2 19—220.

15011 Uudelleenjärjestelyjen vuosi [1959] Pohjanmaan tykistörykmentissä. [Oulu ] [Förnyelsernas år vid Pohjanmaan tykistörykmentti. Uleåborg. Österbottens artilleriregemente.] — Tykkimies i960 s. 1 3 5 — 1 39.

1 5012 Valtari, Urho, Oulu n sotilaskoti. [Uleåborgs soldathem.] — Suomen sotilas 1919 s. 456-458.

15013 Varikonpäälliköllä puheenvuoro. (Oulu n varikon päällikkö Viljo Larvola haastateltavana.) [Depåchefen har ordet. (Intervju med chefen för järnvägsdepån i Uleåborg, Viljo Larvola.] — Veturimies i960 s. 99—100. Oulu. Ks. myös 1 5019.

i 5014 Kraemer, B. A., Petsamo n perillä. Yleisesikunnan tiedustelumatkalta Pohjois-Suomeen. [Generalstabens inspektionsresa till norra Finland, Petsamo.] — Suomen sotilas 1928 s. 820—824.

1501 5 Merikallio, Einari, Petsamo n rajavartiain mukana. [Med en gränsbevakningssoldat i Petsamo.] — Suomen sotilas 1923 s. 729—737. 15016 Petsamon rajavartiosto. [Petsamo gränsbevakning.] — Suomen sotilas 1924 s.

434~436-75 15017 Siltala, M., "Ailletten" [ranskalaisen sotalaivan] vierailu Petsamoss a 14.

7. 36. [Det franska krigsfartyget "Aillettes" besök i Petsamo den 14. 7. 36.]

— Rajamme vartija 1937 s. 46—47.

15018 Terä, E., Ei meillä napilla pelata. Kuvaus " M I:n" matkasta Petsamoon . [Inte spelar vi med knappar. Beskrivning av " M I:s" resa till Petsamo.] — Hakkapeliitta 1927: 2 s. 24—27.

i 5019 Laivastovierailu Pohjanlahdella .. . Raahess a käynti . . . Vierailusta O u 1 u s s a . [Ett flottbesök i Bottniska viken . . . Besöket i Brahestad . . . Besöket i Uleåborg.] [Kirj.] Sivilisti. — Laivastolehti 1934 s. 206—207.

15020 Raahe n Reserviupseerikerhon 20-vuotisjuhla. [Brahestads reservofficersklubbs 2o-årsfest.] —Reservinupseeri 1953 .s 231— 232. Raahe. Ks. myös 1 5001. 15021 Alajoki, M., Kunnianosoitus Rovajärven rakentajille. [Rovaniemi ] [Artillerilägret i Rovajärvi.] [Kuvaseloste.] —Tykkimies 1958 s. 82—88. 15022 Avela, M., Lapin [Rajavartioston] erikoisolosuhteet. [Rovaniemi ] [Gränsbevakningen i Lappland.] — Rajajääkäri 1950:6 s. 21.

994 Pohjois-Suomen bibliografia
15023 Havaintoja Rovanieme n sotilaspiirin kutsunnoista, f Militäruppbåden i Ro
vaniemimilitärdistrikt.] — Lapin reserviupseeri 1958: 5 s. 3—4.
15024 Hiukkasen Lapin rajavartiostostakin. [Rovaniemi ] [Gränsbevakningen i
Lappland.] — Rajajääkäri 1950: 6 s. 18—19.
1 502 5 Hynynen, E., Rovaniem i — Lfapin] R[ajavartiosto]. [Rovaniemi —
Lapplands gränsbevakning.] — Rajamme vartija 1948: 9 s. 8.
15026 Jokela, Kimmo, Leikkisotaa Lapin kairoilla. [Taisteluharjoitus Rovaj arvella.]
[Rovaniemi ] [Ett krig på lek i Lapplands ödemarker. En manöver i
Rovajärvi.] —Viikkosanomat 1957: 41 s. 25—29.
15027 Juntto, Matti, Rovanieme n väestönsuojelua. (Befolkningsskyddet i Rova
niemi.] — Väestönsuojelu 1959: 3 s. 35— 37.
Kara, Jalmari, Lapin rajavartiostosta. [Rovaniemi ] —149 53.
15028 Kertausharjoitukset kenttätykistössä [Rovajärvellä 1959. [Rovaniemi ]
[Reservövningarna inom fältartilleriet i Rovajärvi 1959.] Kirj.] E. Sävy, T.
Linnala, Tapio Hakuni, Aimo Huhtala, Antero Salmenkivi. — Tykkimies
i96 0 s. 86—108.
15029 "Lapin porstuassakin" [Rovaniemellä ] on sotilaskoti päässyt oman kur
kihirren alle. Vihkiäisjuhlat 15. 3. 30. [Också i Rovaniemi har soldathemmet
fått ett eget hus. Invigningsfesten den 15. 3. 1930.] Kirj.] Hannes A. — Suo
men sotilas 1930s. 2 14—2 i 5.
Lapin rajavartiosto ja sen kehitys. [Rovaniemi ] f Kirj.] M-ll. — 149 5 3.
15030 Lapin rajavartioston uudet kasarmirakennukset Rovaniemellä .
[Lapplands gränsbevaknings nya kasärner i Rovaniemi.] [Kirj.] A. R-mi. —
Suomen sotilas 1925 s. 542—543.
15031 "Lapin sota". [Taisteluharjoitus lokakuussa i960 Vikajärven — Sarriojärven
alueella. [Rovaniemi ] ["Krig i Lappland". En militärmanöver i okto
ber i96 0 på området Vikajärvi — Sarriojärvi.] Kirj.] Eer. — Hämeen jääkäri
i960: 39/40 s. 57-59.
15032 Mäki, A. V., Uudisrakennustoimintaa Lapin rajavartiossa. [Rovaniemi ]
[Nybyggnadsverksamheten vid Lapplands gränsbevakningsstationer.] — Raja
jääkäri 1951:2 s. 8—10.
15033 Poppius, U., Rovajärvi. [Tykistöleiri.] [Rovaniemi ] [Rovajärvi. Ett artil
leriläger.] — Suomen sotilas — Suomen mies 1955: 6 s. 14—1 5.
Haapanen, A., Keväinen rajapartiomatka [Kuusamo] . 14940.
15034 Poranen, Auli, Muistelma Rovaniemeltä . [Rovaniemen Sotilaskotiyhdis
tys.] [Minnen från Rovaniemi. Rovaniemi Soldathemsförening.] — Sotilaskoti
sisar. 25 [-vuotisjulkaisu] (Hki 1946)5. 17.
Rantaniemi, Ape, Lapin rajavartioston vartiopaikoilta [Rovaniemi ] —
M953
15035 Rovajärven sotaharjoitus 30. 9.-5 . 10. 57. [ Rovaniemi ] [Rovajärvi ma
növern 30. 9.-5 . 10. 57.]— Peitsi 1957: 1 s. 36—43.
15036 Rovanieme n Reserviupseerikerho vietti arvokkain juhlamenoin 20-vuotis
juhlaansa. [Rovaniemi Reserofficersklubb firade under festliga former sitt 20
årsjubileum.] — Reservinupseeri 1957 s. 81—82.
I 5°3 7 (Rysä, Osmo), Havaintoja Rovanieme n sotilaspiirin kutsunnoista. [Haas
tattelu] [Observationer gjorda vid uppbåden i Rovaniemi militärdistrikt. Inter
vju.] — Lapin reserviupseeri 1958: 4 s. 3—4.
15038 Tiainen, Arvo, Rovanieme n Reserviupseerikerho esittäytyy. [Rovaniemi
reservofficersklubb presenteras.] — Reservin upseeri 1955 s. 66.
15039 Tykistömme talvileirillä [Rovajärvellä 19.—30. 3. 1958). [Rovaniemi ]
[Vårt artilleri på vinterläger i Rovajärvi 19—30. 3. 1958.] — Peitsi 1958 s.
6-9 .

IX. Historia 5. 995

i 5040 Tykkipoikamme jylläävät Lapin korvessa. Rovajärven harjoitusleirillä vaalitaan ja kohennetaan tykistömme perinteitä. [ Rovaniemi ] [Våra kanoniärer mullrar i Lapplands ödemarker. Vid lägret i Rovajärvi omhuldas och starkes vårt artilleris traditioner.] [Kirj.] Isku. — Suomen kuvalehti 1953: 38 s. 16—

15041 [Urponen, Timo], Rovanieme n Reserviupseerikerho r.y. 1937—1957. [Rovaniemi reservofficersklubb r.f. 1937—1957.] (Rovaniemi) 1957. 27 s. 15042 Hirvonen, J. J., Valtakunnan rajaa käymässä [Alakurtista Lieksajoelle]. [Sal la ] [Längs riksgränsen från Alakurtti till Lieksajoki.] — Hakkapeliitta 1934

s. 1 346-1 349. 15043 Laitinen, K. E., Erämaiden vartiomiehet. [Kuolajärvi] [Salla ] [Ödemarkernas vaktposter. Kuolajärvi.] — Hakkapeliitta 1928 s. 1500—1501.

1 5044 Puusaari, rajav. alik., Rajaloikkarin kotiinpaluu. [Lapin rajavartioston Kuolajärven komppanian toiminnasta v. 1934] [Salla ] [En gränsöverträdares hemkomst. Verksamheten inom Kuolajärvi kompani vid Lapplands gränsbevakning år 1934J — Rajamme vartija 1934 s. 48—49.

15045 Vuorjoki, U., Rajamiehen kohtalo. Tosikertomus 15 vuoden takaa. Rajavartiosotamies Aaltosen murha Sallassa . [En gränsjägares öde. En sann berättelse från 15 år tillbaka. Mordet på gränsjägaren Aaltonen i Salla.] — Hakkapeliitta 1937 s. 852—8 54.

15046 Väänänen, O. A., Miten Salla n sotilaskoti sai oman talon. [Hur Salla soldathem fick ett eget hus.] — Rajamme vartija 1939 s. 276—278.

15047 Havaintoja ja muistoja Sievi n talvitaistelukursseilta 16—19. 3-2^- [Skyddskårskursen i vinterkrigföring i Sievi den 16—19. 3. 26.] [Kirj.] L-a. — Keski-Pohjanmaan vartio 1926 s. 106—107, 109.

15048 Mättö, Tuulikki, Sodankyläst ä tulee sotilaiden kylä. [Pohjanmaan jääkäripataljoonan muutto Vaasasta S-ään.] [Sodankylä blir en soldaternas by. Förflyttningen av Österbottens jägarbataljon från Vasa till Sodankylä.] — Viikkosanomat 1959: 51 s. 17.

15049 Vuorelainen, Marja, Sodankylä lunastaa nimensä. [Pohjanmaan jääkäripataljoonan muutto Sodankylään. ] [Sodankylä gör skäl för sitt namn. [Österbottens jägarbataljon flyttar till Sodankylä.] (Sodankylä = Krigets by.)] — Suomen kuvalehti 1959: us . 26—27.

15050 Hirvonen, J., Rämsänrannan rajaviskaali [Kainuun rajavartioston Rämsänrannan komppanian päällikkö]. [Suomussalmi ] [Kompanichefen för Rämsäranta kompani vid Kainuu gränsbevakning.] — Hakkapeliitta 1927: 20 s.

11 —14.

1 5051 Katavisto, Anja, Suomussalme n asevelijuhla [elokuussa 1959]- [Vapenbrödrafesten i Suomussalmi i augusti 1959.] — Suomen kuvalehti 1959: 36 s. 28-29.

15052 Lehtosalo, Veikko, Suomussalmelta Kuusamoon. [Miinanraivausosaston tarkastajan kertomaa.] [Från Suomussalmi tili Kuusamo. Inspektören för en minröjningspatrull berättar.] — Hakku 1945: 8 s. 8—10.

15053 Schoultz, Karl von, Kenttävartioiden parissa Suomussalmella . [Hos fältposterna i Suomussalmi.] — Rajajääkäri 1954: 6 s. 11 —12; 1955: 1 s. 8-9; 2 s. 7-8.

15054 Suomussalme n komppanian asuinsijoilta. [Suomussalmi-kompaniets boplatser.] [Kirj.] Yrjönpoika. — Rajajääkäri 1958: 3 s. 5—6. Suomussalmi. Ks. myös 14940.

15055 Terveisemme pohjan perille ja totiseen Tornio n kaupunkiin. [Länsirajan talvisodan aikaisesta rajavartiostosta. [Vår hälsning till den höga norden och staden Torneå. Gränsbevakningen vid västgränsen under vinterkriget.] Kirj.] Rättäri. — Tullimies 1940 s. 40—41.

996 Pohjois-Suomen bibliografia
1505615057 Kangasniemen rajamiehiä tapaamassa. [Utsjoki] [På besök hosKangasniemi.] [Kirj.] Hika. — Rajaseutu 1955 s. 60—62. Hintikka, Veikko, Rajamiehiä Kangasniemessä. [Utsjoki ]Kangasniemi.] — Rajajääkäri 1956 s. 9—10. gränsjägarna [Gränskarlar
6.
RAJAKYSYMYKSET.
Gränsfrågor.
a.
Yleistä .
Allmänt.
150581505915060150611 506215063 Aminoff, Torsten G., Kampen om Nordens östgräns genom seklerna. — Kampen om Östkarelen (Åbo 1941)5. 33—78. Bergelund, Theod., Underdånigt betänkande i f[r]ågan om tilldelande åt Finland af ett jordområde vid Ishafvet. Hfors 1918. 30 s. Blauweiss-Buch der finnischen Regierung. 2. Die Einstellung der Sowjetunion zu Finnland nach dem Moskauer Frieden. Veröffentlichungen des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten. Hki 1941. Sis. mm.: Die vom Konsulat in Petsamo verursachten Schwierigkeiten s. 24; Die Anspriiche auf die Nickelminen von Petsamo s. 40—48. Sama ransk.: Documents sur les relations finno-soviétiques. 2. Attitude de 1'U.R.S.S. envers la Finlande å partir de la paix de Moscou. Publications du Ministére des af-faires étrangéres de Finlande. Lausanne s.a.Sis. mm.: Difficultés provenant du consulat de Petsamo s. 23; Visées sur les mines de nickel de Petsamo s. 36— 44. Sama romaniaksi: Cartea alb-albastra a guvernului Finlandez. 2. Atitudinea Uniunei Sovietelor fata de Finlande dupa pacea dela Moscova. Publicatiuni ale Ministerului afacerilor straine Finlandez. Bucuresti 1942. Sis. mm.: Dificultatile pricinuite de Consulatuldin Petsamo s. 20—21; Pretentiile asupra minelor de nichel din Petsamo s. 34—41. Born, S. F. von, Relation om förhållandet med gränsen emellan Norrige och Finland, afg. af landshöfdingen i Uleåborg. — Suomi 1843 • 5s- 291—298. Finland genom seklerna. Gränslinjernas skiftningar — Petschenga förvärvet. — Veckans krönika 1920s. 1062 —1063. Ks. myös ibid. s. 1068. Finland reveals her secret documents on Soviet policy March 1940—June 1941. The attitude of the USSR to Finland after the peace of Moscow. With a preface by Hjalmar J. Procopé. Cornwall, N.Y. 1941. (Official Blue-white book of Finland.) Sis. mm.: Difficulties arising out of the Russian consulate in Petsamo s. 12; Attempts to gain control of the Petsamo nickel mines s. 22 — 28; [Petsamoa

IX. Historia 6. 997

kosk.] Article 5—6 s. 37; [Inari] Documents 47, 52, 59 s. 78—80, 83—84, 88—89; [Ivalo] Document 47 s. 78—80; [Kemijärvi — Salla — Kandalaksha Railway] Documents 49, 55, 57 s. 81—82, 85, 86; [Province of Lapland] Documents 45, 52, 58, 62 s. 77—78, 83—84, 87—88, 90—92; [Liinahamari] Documents 47, 52, 58 s. 78—80, 83—84, 87—88; [Petsamo, Attempts to gain control of the Petsamo nickel mines] Documents 14—16, 19, 27, 30, 37—38, 40—44, 46, 60—61, 63—71, 74 s. 50—52, 54, 61—62, 63, 73 — 74, 75—77, 78, 89—90, 92—97, 99—105; [Salla railway] Documents 25,

49> 5 5> 57> 74 s- 58—60, 81—82, 85, 86, 99—105.

1 5064 Finn kék-fehér könyv. A Szovjetunio viszonya Finnorszåghoz a Moszkvai béke utan. Forditotta Korbuly György. Felelös kiado Gasko Dezsö. Budapest [ 1942]. (A magyar-finn tårsasåg kiadåsa.) Sis. mm.: A petsamoi konzulåtus åltal tåmasztott nehézségek s. 22; Igények a petsamoi nikkelbånyåkra s. 34—40.

15065 Fredsfördrag, Gränsetraktater och Råbref. . . Fridzfördragh emilian Sverige och Rydzlandh, oprättat then 10 Maij åhr 1595 vidh Narfve Aå opå then Iwangorodz side, vid Teusina [sis. mm. Pohjois-Suomen alueita kosk.] — Suomi 1841: 5 s. 53—66; Rågångs Bref emellan Österbotten eller Kajanske Landet och Lapplandh i Sverige samt Novogorodske och Karelske Länen i Ryssland; daterat på gränsen vid Rajasoo den 25 Martii 1596. — Suomi 1841: 6 s. 47—51; Fredz fördragh Emilian Sverige och Ryszland, oprättadh i Stolbowa then 27 Februarii åhr 1617 sis. mm. Pohjois-Suomen alueita kosk. — Suomi 1842: 5 s. 34—68; Fredsfördrag emellan Deras Majestäter Kejsaren af Ryssland och Konungen af Sverige; afhandladt i Fredrikshamn den 5 (17) September 1809 och ratificeradt i S:t Petersburg den 1 (13) October. . . Gränse-Reglerings-Tractat emellan Deras Majestäter Kejsaren af Ryssland och Konungen af Sverige; afslutadt i Torneå den 8 (20) November 1810.. . Gränseledning emellan Gouvernementet Archangelsk å ena, och Uleåborgs Län å andra sidan, uppgången och bestämd öfver Uleåborgs Län, ang. stadfästelse af gränsereglerings förrättningen åren 1827, 1829 och 1830 emellan Uleåborgs och Kajana Län å ena samt Archangelska Gouvernementet å andra sidan, af Helsingfors den 29 Juli 1833.. . Gränsledning emellan Gouvernementet Olonets af Kejsaredömet Ryssland samt Uleåborgs, Kuopio och Wiborgs Läner af Storfurstendömet Finland uppgången och bestämd åren 1839 och 1840 . . . H.K. Maj:ts Nådiga Bref till Gouverneurerne i Wiborgs, Kuopio och Uleåborgs Län, ang. stadfästelse å förestående gränseledning, af Helsingfors den 29 November 1841. — Suomi 1943 s. 3 5 5 — 374, 377—391. Fredsfördrag, gränsetractater och råbref. 6. Rågångs bref emellan Österbottnen eller Kajanske Landet och Lapplandh i Sverige samt Novogorodske och Karelske Länen i Ryssland; daterat på gränser vid Rajasoo den 25 Martii 1 596. — Suomi 1 841: 6 s. 47—51.

1 5066 Gränse-reglerings-tractat emellan Hans Majestät Kejsaren af Ryssland, och Hans majestät Konungen af Swerige, afsluten i Torneå den 8/20 november 1810. Acte de demarcation conclu entré Sa Majesté L'Empereur de toutes les Russies & Sa Majesté Le Roi de Suéde, å Torneå le 8/20 novembre 1810. Åbo 1811. [28] s.

1 5067 Helle, Väinö, Lisävalaistusta kysymykseen Pähkinäsaaren rauhan rajan pohjoispäästä. [Några tilläggsuppgifter om Nöteborgs-fredens nordgräns.] Oulu 1937. 14 s. Myös: PPM. Vuosik. 4 (1936) s. 29—40.

1 5068 Holten-Bechtolsheim, H., Norsk-russiske graensestridigheder indtil freden i Teusina 1 595. — Nordisk tidskr. (Sthlm) 191 5 s. 2 55 — 270. 1 5069 Hänninen, Kaarlo, Valtiollisten rajojemme kehityksestä Pohjois-Suomessa. [Ut

998 Pohjois-Suomen bibliografia
vecklingen av våra riksgränser i norra Finland.] — Itsenäinen Suomi 1937 s.
113-114.
1 5070 Ignatius, K. E. F., Några anteckningar rörande nordliga Finlands östra gräns. —
HArk. 5 (1876) s. 10-21 .
15071 Ikonen, V., Taittua voi, taipua ei. Kuvaus koillisrajalta v.lta 1922—23. [En be
rättelse från gränsbygden i nordost åren 1922—23.] — Hakkapeliitan joulu
1932 s. 47-49 .
1507 2 Ingman, Santeri, Kaarlo IXnen Jäämerenpolitiikka. 1. [Karl IX:s Ishavspolitik.]
(Yliopistoll. väitösk. Hki.) Hki 1894. (4) 111 s. [Uusintap.] Hki 1895. 105
s. Myös HArk 14 s. 161—277.
15073 Innola, Erkki, Kappale pohjoisimman itärajan historiaa. [Ett kapitel ur ostgräns
ens historia.] — Rajajääkäri 1952: 6 s. 2 5—2 5.
15074 Innola, Erkki, Suomen pohjoisin rajamerkki. [Finlands nordligaste råmärke.] —
Rajajääkäri 1959: 6 s. 18—19.
1507 5 Jutikkala, Eino, Lapin valtiollisia vaiheita. — Suomen matkailu 1942: 4—5 s.
6-7 -
Sama ruots.:
Något om Lapplands politiska öden. — Turistliv i Finland 1942 : 4/5 s. 6—7.
1 5076 Kallia, R. G., Eräitä huomioita Suomen Lapin-osuuden vaiheista. [Några randan
märkningar till det finska Lapplands historia.] — Suomen heimo 1931 s.
1 59—161.
15077 Klingenberg, K. S., Praktiske og juridiske sp0rsmål opstått under grenseopgan
gen mellem Norge og Finnland 1925. — Norsk geografisk tidskr. (Oslo)
1930 s. 197—240.
1 5078 [Koskinen, Yrjö], Rajaseikoista Suomen ja Wenäjän välillä. [Oklarheter rörande
gränsen mellan Finland och Ryssland under 1500-talet.] — HArk. 5 (1876),
Finska Historiska Samfundets protokoller s. 87—91.
15079 Libro bianco — azzurro del governo Finlandese. 2. L'atteggiamento dell' Unione
sovietica verso la Finlandia dopo la pace di Mosca. Milano 1941.
Sis. mm.: Difficoltå sorte a proposito del Consolato di Petsamo s. 8; Pretese
sulle miniere di nichelio di Petsamo s. 1 o—1 2.
1 5080 Manninen, E. N., Rajakomissionin asiantuntijana. Suomen ja Norjan rajankäyn
nistä vuonna 1925. [Som expert vid gränskommissionen. Gränsdragningen
mellan Finland och Norge år 1925.] — Kansan kuvalehti 1931: 29 s. 6—8,
27—28; 30 s. 16—18.
i 5081 Manninen, E. N., Rajakomissionin poromiehenä. [Suomen — Venäjän rajankäyn
tiä v. 1921.] [Gränskommissionens renkarlar. Gränsdragningen mellan Fin
land och Sovjetunionen år 1921.] — Kansan kuvalehti 1931: 1 s. 4—6; 2 s.
7-8 ; 3 s. 8-10 .
1 5082 Melander, K. R., Mitä suuntaa kulki Pähkinäsaaren rauhan rajan pohjoisosa?
[Vilken riktning hade den nordliga delen av Nöteborg-fredens gräns?] —
HAik 1931 s 241 — 267.
Väittelyä. Jalmari Jaakkola 1932 s. 49—5 5.
15083 Melander, K. R., Pohjanmaan entisistä rajoista. [Österbottens forna gränser.]
Hki 1926. 16 s., 1 karttal. [Deutsches Ref. s. 17—18.] (Fennia 47: 2.)
1 5084 Mikkola, J. J., Lännen ja idän rajoilta. Historiallisia kirjoitelmia. [Från väst och
östgränsen Historiska essäer.] Porvoo 1942. 207 s.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Suomi, Kainuu, Karjala ja Lappi [Finland, Kainuu, Ka
relen och Lappland] s. 5—65; Pähkinäsaaren rauhansopimuksen pohjoinen raja
[Nöteborgsfreden ns nordgräns] s. 67—107.
15085 Numelin, Ragnar, Nordens nordligaste gränsfrågor. — Svensk tidskr. (Sthlm)
1923 s. 25-37 .
IX. Historia 6. 999
15086 Näsi, Valde, Länsipohjan kysymys. [Västerbotten-frågan.] — Suomalainen Suomi
11 (1928) s. 66—1 31.
15087 Näsi, Valde, Pohjois-Suomen valtiolliset rajat. [Norra Finlands riksgränser.] —
Rajaseutu 1929 s. 119—134.
15088 Osmonsalo, Erkki K., Fabian Langenskiöld. Valtiollinen elämäntyö. 1. Hki
1939. (Historiallisia tutkimuksia 24.)
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Norjan vastaisen rajan käynti v. 1846 [Dragningen av
gränsen mot Norge år 1846] s. 160—173. Langenskiöldin mietinnöt Norjan
vastaisella rajalla esiintyneiden riitaisuuksien järjestämiseksi [Langenskjölds be
tänkanden för biläggandet av de stridigheter som uppstått vid gränsen mot
Norge] s. 173— 187. Kompromissaarina Oulun läänin rajaa määrättäessä
[Kompromisserna vid bestämmandet av Uleåborgs läns gränser] s. 197—205,
Fabian Langenskiöld ja Varangin kysymys [Langenskjöld och Varanger-frå
gan.] s. 205—217.
15089 Osmonsalo, Erkki K., Suomen rajapolitiikka Venäjän vallan aikana. 1. Ruotsin
vastaista rajaa koskevat kysymykset 1809—1824. [Finlands gränspolitik under
ryska tiden. 1. Frågorna rörande gränsen mot Sverige 1809—1824.] Hki
1933. XVII, 578 s., karttal. (Historiallisia tutkimuksia 17: 1.) [Deutsches
Ref. s. 511— 577.]
1 5090 Pohjankanervo, T., Tunnemmeko isänmaamme rajojen vaiheita? [Pohjois-Suomi]
[Känner vi till gränsernas historia i vårt fosterland? Norra Finland.] — Suo
men heimo 1939 s. 303—304.
i 5091 Ruutu, M., Die Östgrenze Finnlands im Laufe der Zeiten. — Nordlicht 1941: 5
s. 6-8 .
15092 Saloranta, Hannes, Pyhäjokilaakso rajaseutuna. [Pyhäjoki älvdal som gränsbygd.]
— Pyhäjärvi 8. Iisalmi 1957 s. 15—22.
15093 Sarva, Gunnar, Itä-Karjala ja Kuolla. [Mm. Suomen Jäämeren-kysymyksestä.]
[Öst-Karelen och Kola. Bl.a. Finlands Ishavsfråga.] — Maailma 1919: II s.
194—202.
1 5094 Sarva, Gunnar, Oulun läänin ja Arkangelin kuvernementin välisen rajan määrää
minen. — Juhlajulkaisu G. A. Paimenin 70-vuotispäiväksi. [Gränsdragningen
mellan Uleåborgs län och guvernementet Arkangelsk. — Festskrift utgiven med
anledning av G. A. Palmens 70-årsdag.] Porvoo 1919 s. 15 3 — 163.
15095 Sarva, Gunnar, Suomen ja Norjan välisen rajan sulkeminen v. 1852. [Stängnin
gen av gränsen mellan Finland och Norge år 1852.] — HAik. 1920 s.
!-29
1 5096 Sarva, Gunnar, Suomen Jäämeren-rajojen vaiheet. [Finlands Ishavsgränsers histo
ria.] — Maailma 1919: II s. 1 7—22.
1 5097 Sarva, Gunnar, Suomen pääsy Jäämerelle. Selonteko kysymyksen aikaisemmista
vaiheista. Senaatin kulkulaitostoimikunnan toimesta laatinut . . . [Finlands
tillträde till Ishavet. Redogörelse för frågans tidigare skeden. Uppgjord på
uppdrag av Senatens kommunikationskommitté. 1 Hki 191 7. 15 s.
i 5098 Sarva, Gunnar, Suomi Jäämeren rannikolle. [Historiallinen katsaus Jäämeren
alueen rajaoloihin.] [Finland vid Ishavskusten. En historisk översikt över
gränsförhållandena i Ishavs-området.] —Aika 1917 s. 181 —185.
i 5099 Sarva, Gunnar, Venäläis-norjalaisen yhteisalueen ja Suomen välinen raja ennen
vuotta 1826. [Gränsen mellan det gemensamma rysk-norska området och Fin
land före år 1826.] Hki 1926. 22 s. (HArk. 34: 7.) [Deutsches Ref. Refera
tenabt. 11 —1 2.]
1 5100 Savander, Otto, Muistelmia rajankäynnistä Suomen ja Norjan välillä vv. 1896—
1897. [Minnen från gränsgången mellan Finland och Norge åren 1896—
1897.] — Nuori Suomi. Päivälehden joulualbumi 10(1900)5. 149—177.
1000 Pohjois-Suomen bibliografia
15101 Seppälä, Väinö, Suomen ja Norjan rajan aikaisemmat vaiheet ja rajantarkastus
vuonna 1925. [Gränsen mellan Finland och Norge under tidigare år och
gränsinspektionen år 1925.] —Maanmittaus 1926 s. 171 —193.
i 5102 Sjöberg, Valentin ("Sir V), Skuggan över Norden. Sthlm 1942.
Sis. mm.: Den ryska huvudstöten (Ivalos och Inareområdets roll i den röda
strategiens system) s. 125 —141; Från Petsamo till Leninskolan s. 142 — 155.
Sama saks.:
Der Angriff auf die Flanke der Welt. 6.—17. Tausend. Stuttgart 1942. (Sch
wertbiicher 4.)
Sis. mm.: Der Hauptstoss (Ivalo und das Inare — Gebiet im System der Ro
ten Strategie) s. 149—166; Von Petsamo zur Leninschule s. 165 — 177.
i 5103 Skola delar av Västerbotten tillfalla Finland. Ett giv akt av Gamillus. Sthlm
1918. 26 s. — 2. pain. 1918.
1 5104 Soglasenie mezdu Rossiej i Finljandiej o meroprijatijah obespecivajuscich nepri
kosnovennost' granicy. — Sopimus Venäjän ja Suomen välillä toimenpiteistä
rajarauhan turvaamiseksi. — Sbornik "Krasnaja Karelija" — Kokoelma Punai
nen Karjala [Petrozavodsk] 1925 s. 89—99.
15105 Suomalais-norjalaiset neuvottelut. Paatsjoen rajakysymys Norjan suurkäräjillä.
[Finsk-norska förhandlingar. Paatsjoki gränsfråga i Norges storting. — Suunta
1922 s. i 20—1 22.
Ks. myös ibid. s. 502 — 504.
1 5106 Valorinta, V., Kainuun vaiheita rajamaakuntana. [Kainuus öden som gränspro
vins.] — Hakkapeliitta 1935 s. 920—921.
i 5107 Wessel, A. B., Fra vor graendse mod Rusland. Kristiania 1902. IV, 72 s.
1 5108 Vilkuna, Asko, Missä sijaitsi Hämäläis-savolaisen rajan pohjoinen päätepiste
141 5 ? [Var läg den tavastländska-savolaxiska gränsens nordligaste punkt
141 5?] [Rillankivi, Maanselkä] — Pyhäjärvi 5. Kokkola 1953 s. 7—12.
1 5109 Vilkuna, Kustaa, Kuninkaan lähettilään tuomio Kemin rajasta 1596. [Konungens
sändebuds dom om Kemis gräns 1596.] — Jatuli 2. Kemi 1950s. 11— 20.
Ks. myös 1696.
b.
Paikallista .
Lokalt.
1 5110 H[ult], R., Finlands gräns mot Norge mellan Enare och Varangerfjord. [Ina -
r i ] Hfors 1883 . 6 s., 1 karttal. (Aftr. ur Helsingfors Dagblad.)
1 5111 Innola, Erkki, Rajajärjestelyt Jäniskosken alueella v. 1947. [Inari ]
[Gränsregleringen vid Jäniskoski år 1947.] — Rajajääkäri i960 : 5 s. 6—8.
1 5112 Ahonen, G., Rajavartiointia Kuusamoss a 200 v. sitten. [Gränsbevaknin
gen i Kuusamo för 200 år sedan.] — Rajajääkäri i960 : 5 s. 1 7—19.
1 5113 Pohjola, Antti, Itärajan vaiheet Kuusamo n alueella. [Ostgränsens historia i
Kuusamo.] — Maanmittausinsinööri 1955 s. 67—74.
1 5114 Jaakkola, Jalmari, Pattijoe n rajahistoriallinen asema. [Pattijokis gränshisto
riska ställning.] — HAik. 1960s . 224—233 . [Deutsches Ref. s. 233—234.]
1 511 5 Laitakari, Eino, Pähkinäsaaren rajalinja [Pattijoki ] — pähkinä tutkijoille
tänäkin päivänä. [Nöteborgsfredens gränslinje, Pattijoki — en nöt för forskar
na ännu i dag.] — Kaltio 1953 s. 1 50.
IX. Historia 6. 1001
i 5116 Hannula, Erkki, Suomenlahden [sekä Petsamon ] kysymys Tarton rauhan
neuvotteluissa. [Frågan om Finska viken och Petsamo vid fredsförhandlingar
na i Dorpat.] — Suomen sotilasaikakausl. 193 5 s. 23— 37, 81—99.
15117 Heinrichs, Erik, Mannerheim-gestalten. 2. Hfors 1959.
Sis. mm.: Dragkampen om Petsam o s. 214—217.
Sama suom.:
Mannerheim Suomen kohtaloissa. 2. Keuruu 1959.
Sis. mm.: Köydenvetoa Petsamon nikkelistä, s. 210—21 3.
15118 Innola, Erkki, Norjalais-venäläinen rajankäynti Petsamoss a 1947. [Den
norsk-ryska gränsdragningen i Petsamo år 1947J — Rajajääkäri 1953: 3 s.
1 2—1 3.
15119 Lilja, F. E., Petsamo n asema Jäämeren rajaseutuna. [Petsamos ställning
som gränsbygd vid Ishavet.] — Rajaseutu 1927 s. 222--22Ö.
i 5120 Nord-Finlands stora problem. Petsamo n rajakysymyksistä. [Petsamos gräns
frågor.] — Veckans krönika 1920s. 190—192.
15121 Petjengaområdets övergång i finländsk ägo. [Petsamo ] — Mercator 1921
s. 83-84 .
15122 Petsamo n liittäminen Suomeen. [Petsamos införlivande med Finland.] —
Suunta 1920s. 506—509.
1 512 3 Pohjois-venäläinen lehti (Russkij Sjeverin) Petsamo n kysymyksestä. [Norr
ryska tidningen om Petsamo frågan.] — Suunta 1920 s. 119— 1 20.
15124 R[ail]o, E[ino], Eräs ulkopoliittinen tehtävä säätyvaltiopäivien ajoilta. [Jäämeren
ranta-alueen luovutus Suomelle. [Petsamo] En utrikespolitisk uppgift från
ståndslantdagens tider. Överlåtelsen av kustområdet vid Ishavet till Finland.]
— Kotoa ja kaukaa 1917 s. 97—100.
i 512 5 Rajankäyntiä Petsamossa . Kappale suomalais-venäläisten "ystävällisten
suhteitten" alkuhistoriaa. [Gränsdragning i Petsamo. Ett kapitel ur de finsk
ryska "vänskapliga relationernas" förhistoria.] — Suunta 192 1 s. 405—408.
Ks. myös ibid. s. 470—472.
i 5126 Rauanheimo, Uljas, Suomen pääsy Jäämerelle. Ulkomaiden sanomalehdistössä jul
kaistuja kirjoituksia v:n 1918 keväällä. [Petsamo ] [Finlands tillträde till
Ishavet. Artiklar publicerade i utländska tidningar våren 1918.] — Hakkape
liitta 1938 s. 838-840,858 .
1512 7 Renvall, Heikki, Jäämeren rannikko ja ulkopolitiikkamme itsenäisyys. [Petsa
mo ] [Ishavskusten och vår utrikespolitiks självständighet.] — Suunta 1919
s. 58.
15128 Simonen, Vihtori, Rikottu Keisarisana — yksi monista. [Petsamo n kysymys
1864.] [Ett brutet Kejsarord — ett av många. Petsamo-frågan 1864.] —
Hakkapeliitta 1933 s. 6—8.
1 5129 Suomen ja Venäjän välisten Tartossa pidettyjen rauhanneuvottelujen pöytäkirjat
kesäk. 12 p—stä — lokak. 14 p:n 1920. [Protokoll förda vid fredsförhandlin
garna i Dorpat mellan Finland och Sovjetunionen den 12 juli — 14 oktober
1920. Petsamo-frågan.] Hki 1923.
Petsamo n kysymys: Toinen yleinen istunto s. 19—25; Kymmenes ylei
nen istunto s. 95 — ui ; Aluejaoston ensimäinen istunto s. 145 — 157;
Aluejaoston toinen istunto 158—171; Aluejaoston kolmas istunto s. 172—
184; Aluejaoston neljäs istunto s. 185 — 198; Aluejaoston viides istunto s.
199—216.
15130 Suomen oikeus Jäämeren rannikkoon Petsamo n alueella. [Finlands rätt till
Ishavskusten i Petsamo.] [Kirj.] A. B. — Sosialistinen aikakausi. 1920 s.
176-177.
i 5131 Suomen sinivalkoinen kirja. 2. Neuvostoliiton suhtautuminen Suomeen Moskovan

i 5132i 51 3 3

i 5134

i 513 5

15136i 513 7

i 5138

Pohjois-Suomen bibliografia

rauhan jälkeen. Hki 1941. (Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) Sis. mm.: Petsamo n konsulinviraston aiheuttamat vaikeudet s. 22—23; Petsamon nikkelikaivosten havittelu s. 3 5—41. Sama ruots.: Finlands Blåvita bok. 2. Sovjetunionens inställning till Finland efter freden i Moskva. Hfors 1941. (Utrikesministeriets publikationer.) Sis. mm.: Svårigheterna med konsulatet i Petsamo s. 22—23; Försöken att komma åt Petsamo nickelgruva s. 35—42; Dokument [ mm. Pohjois-Suomea, erit. Petsamoa koskevaa] s. 57—1 39. Sama tansk.: Finlands Blaa-hvide bog. 2. Sovjetunionens holdning överfor Finland efter freden i Moskva. Udg. af Finlands udenrigsministerium. Khvn 1941. Sis. mm.: Vanskelighederne med Konsulatet i Petsamo s. 21; Fors0gene paa at erhverve Petsamos Nikkelgruber s. 32—39; Dokumenter [mm. Pohjois-Suomea, erit. Petsamoa koskevaa] s. 52—1 23.

Suomen vaatimukset Petsamo n alueeseen. [Finlands krav på Petsamo-området.] — Suunta 1920 s. 290—291. Tokoi, Oskari, Kun Petsam o liitettiin Suomeen. — Työväen kalenteri 1938

s. 61—67. Sama ruots.: Då Petsamo förenades med Finland. — Folkkalender 1938 s. 139—144.

Tragedia Jäämerellä. [Vakoilutoimintaa Petsamoss a 1930-luvulla.] [Tragedi på Ishavet. Spionage i Petsamo på 1930-talet.] — Tutka i960: 17 s. 6-7. Wallenius, K. M., Mitä puuhattiin Petsamoss a silloin, kun tiedemiehet vielä uskoivat maan olevan pannukakun muotoisen. [Vad sysslade man med i Petsamo på den tiden då vetenskapsmännen ännu trodde att jorden var platt som en pannkaka.] — Pohjolan vartio 1942 s. 261—264. Myös: Kuva 1943 : 6 s. 10—11. Voionmaa, Väinö, Jäämeren kysymys. [Petsamo ] [Ishavs-frågan.] — Tuleva Suomi 1918 s. 103 —111. Voionmaa, Väinö, Suomen uusi asema. Maantieteellisiä ja historiallisia peruspiirteitä. [Petsamo ] [Finland nya ställning. Geografiska och historiska grunddrag.] Porvoo 1919. Jäämeren kysymys s. 400—416. Voionmaa, Väinö, Suomi Jäämerellä. [Petsamo ] [Finland vid Ishavet.] Hki 1918. 145 s. — 2. pain. 1919. Arv.: I[ivari] Lfeiviskä], Valvoja 1919 s. 249—251.

IX. Historia 7. 1003
7
SUKU- JA HENKILÖHISTORIA.
Släkt- och personhistoria.
a.
Yleistä .
Allmänt.
1513g15140151411 5142 Boström, H. J., Muistorahoja pohjalaisten tapahtumain sekä Pohjanmaalla syntyneiden tai eläneiden henkilöiden muistoksi. — Kotiseutu 1916 s. 33— 38, 53 — 60. Gummerus, Jaakko, Pohjoispohjalaisia pappissukuja. [Nordösterbottniska prästsläkter.] — Jouko I (191 o) s. 6—40. Historialliset muistomme. [Våra historiska minnen.] — Kaltio i960 s. 77—79, n:o 5 :n etukannen sisäsivu. Sis. mm. Inneh. bl.a. luettelon pohjoissuomalaisista merkkimiehistä. [En förteckning över märkesmännen från norra Finland.] Holm, Liina, Suurmiesten sukulaisia. Vanhoja sukumuistoja Pohjanmaalta. [Stormännens släktingar. Gamla släktminnen från Österbotten.] Jyväskylä 1931.
1514315144151451514615147 Impiwaara, Heikki, Pohjalaisia sukujohtoja [1]—4. [Österbottniska släktledningar.] SSV 7 (1923) s. 178-182 ; 9 (1925) s. 245-251 ; 11 (1927) s. 487—492; 24 (1940) s. 228—233. Impiwaara, Heikki, Raahen porvari ja kauppiassukuja. [Brahestads borgar och köpmanssläkter.] [1]—4. — Raahen porvari- ja kauppakoulu. Kertomus... lukuvuodelta 1913—1914 s. 9—33; 1916—1917 s. 53—90; 1917—1918 1918—1919 s. 99—144; 1919—1920 s. 45—92. Suvut: 1. Fagervik, Freitag, Frieman; 2. Ahlholm, Ahlqvist, Hajahn, Kieliin, Lundberg; 3: Alf, Bogman, Ervast; 4: Hedman-Hedmansson, Holm. Arv.: A. Wilskman, HAik 1918 s. 148—151. Ensimmäisen osan nimekkeenä: Kolme Raahen kauppiassukua. Impivaara, Heikki, Sukunimiä Raahesta ennen ja jälkeen Isonvihan. [Släktnamn i Brahestad före och efter Stora ofreden.] — Suomalainen Suomi 8 (1925) s. 105 —112. Kansalaiselämäkertoja. i. Maanraivaajia. [Biografier, i. Nyröjare.] Toim. Jaakko Nikkinen. Hki 1920. (Suomen Nuorison liiton kirjasto 4.) Sis. mm.: Heikki Saarela & J. Koistinen, Olli Holappa [Muhos] s. 11 —14; Mikko Tiitto, Fredrik Isokangas [Haapajärvi] s. 90—95. Nuorten liitto. Suomen Nuorison liiton vuosikirja. 13, 16, 17, 20—24, 2 8 , 29, 31 — 37> 39, 4X> 45. 48, 49 Hki 1921, 1924, 1927, 1929, 1930—1932, 197>h J 9^7 ' X939> r 94 2 ' J944> 1946, 1948, 1952. (Suomen Nuorison liiton kirjasto 6, 12, 13, 19—21, 24, 26, 29—30, 32—35, 37, 39, 43, 46, 47-) Sis. mm.: Menneiden muistolle: 13: Anna Korhonen [Paltamo, Sotkamo] s. 46—47; 16: J. Kgo, Matti William Salmi [Oulu] s. 23— 24; 17: Lauri Merikallio, Niilo Liakka Peräpohjolassa [Alatornion kansanopistossa] v. 1904— 1908 s. 55—67; MUrtti] A[lpiranta], Lapsen [Niilo Liakka, Alatornio] po

Pohjois-Suomen bibliografia

i 5148

1 51491 51 50

1 51 51

i 5152

luilta puolen vuosisadan takaa s. 68—77. 20: M. A., [Pohjois-Pohjanmaan] Kansanopiston johtaja Aarno Pesonen s. 60—62; 21: E. K., Niilo Jäykkä [Pulkkila] s. 38—39; Aino K.nen, Urho Kaakinen [Oulunsalo] s. 39—40; 22: A-ri K:nen, Suoma Tervonen [Paltamo] s. 38—39; E. K., Janne Hapuoja s. 41—42; Kaarlo Tenkula [Oulainen] s. 42—43; 23: L. P. ja K. T., Antti Punttala [Liminka] s. 25—29; H. T., Lauri Vilppula [Pattijoki] s. 30—31;

24: V. T., Iivari Fri [Pattijoki] s. 36—37; V. T., Herman Putkonen [Oulainen] s. 37—38; -lo, Aarne Kärnä [Muhos] s. 38—39; A. K., Väinö E. Väyrynen [Säräisniemi] s. 43—44; 28: V. T., Maikki Kärenlampi [Nivala] s. 11 —12; V. T., Maija Remes [Oulunsalo] s. 15— 17, 28: Hilma Heikkilä, Kaisa Elina Räsänen [Ylivieska] s. 7—8; 31: J-ko K-lo, Juho Kaakinen [Lumijoki] s. 8—9; 32—34: Niilo Liakka, Presidentti Kyösti Kallion muisto s. 7—9; Viljami Kalliokoski, T. A. Janhonen [Sotkamo] s. 69—70; K. H., Niilo Hannikainen [mm. Liminka] s. 72—73; 35— 36: Artturi Karjalainen, Iivari Tolonen [Sotkamo] s. 100—103; 37: Kustaa Hautamäki, Jaakko Kangastalo [Oulunsuu] s. 51— 52 ja Katri Tuori [Liminka] s. 53— 54. Muistosanoja vainajista: 39: Wiljo Mikkonen, Hanna Muttonen [Haapavesi] s. 103— 106;

41: Leevi Myllylä [Kalajoki] s. 101-102; 45: E. L., Kustaa Hautamäki [Oulu] s. 10—11; Aino Koukkari, K. V. Jäykkä [Pulkkila] s. 11 —13; A. K., Felix Kokko [Ylivieska] s. 14—15; 48: Reino Jakkula [li] s. 10—11; 49: Artturi Karjalainen, Antti Huotari [Sotkamo] s. 16, Adolf Karhu [Paltamo] s. 17—19 ja Niilo Reinikainen [Suomussalmi] s. 22—23. [Suomen Nuoriso liittos (Finlands ungdomsförbunds) årsbok nr. 39, 41.]

Saluri, Kaija, Pohjalaisten sivistyssukujen kehitystä Oulussa isonvihan ja Suomen sodan välisenä aikakautena. [De österbottniska kultursläkternas utveckling i Uleåborg under tiden mellan Stora ofreden och Finska kriget 1 — 3.] 1 — 3. — PPM vuosik. 12 (1949—52) s. 5484; 14 (1956) s. 3—29; 15 (1957) s.

7>~'>l

Suolahti, Gunnar, Pohjanmaan pappissuvut. [Prästsläkterna i Österbotten.] — SSV 1 (igi7)s. 37-47 Uusi sukukirja. 2—3. Hki 1947—1954. (SS julk. 19—20.) Esiteltyinä mm. seuraavat suvut, joiden jäseniä on elänyt Pohjois-Suomessa: 2: Castren (kirj. Heikki Soininvaara) s. 1—69; Mennander (kirj. Olavi Wanne ja Yrjö Blomstedt) s. 161—203; Lagus (kirj. Yrjö Blomstedt ja Heikki Soininvaara) s. 327—397; 3: Lagerlöf (kirj. Yrjö Blomstedt) s. 10—16; Masalin (kirj. Albert Vermasvuori) s. 17—44; Forsman, Koskimies, Yrjö-Koskinen (kirj. Lauri Koskimies) s. 104—155; Messman, Miesmaa (kirj. Yrjö Blomstedt) s. 219—224. Vanhasta Kemijärvestä ja sen ensimmäisestä pappissuvusta. Professori Hannes Gebhardin käynti syntymäpitäjässään viime kesänä. [Det gamla Kemijärvi och dess första prästsläkt. Professor Hannes Gebhard besökte senaste sommar sin födelsesocken.] — Suomen osuustoimintalehti 1930 s. 4 50—4 5 5. Wilskman, A., Genealogia sursilliana. — Juhlajulkaisu G. A. Paimenin 70-vuotispäiväksi. Porvoo 1919. s. 191— 208.

IX. Historia 7. 1005
b.
Henkilö j a sukunime t
Person- och släktnamn.
i 51 53151 541 51 5 51 51 56 Turja, Ilmari, Pohjolan voimamies. [Dipl.ins. Erkki Aalto.] [Nordens kraftkarl. Dipl. ing. Erkki Aalto.] — Uusi kuvalehti 1952:8 s. 16—17. Krohn, Helmi, Suomalaisen oopperan ensimmäinen tähti. Emmy Achtén elämä ja työ. [Den finska operans första stjärna. Emmy Achtés liv och arbete.] Hki 1927. Oulun vuodet [Aren i Uleåborg.] s. 16—22. Ahlholm — 1 5144. Ahlqvist — 1 5144. Lindahl, Emil, Sanan ja toiminnan mies Kössi Ahmala: toveri, ihminen, runoilija. [Oulu] [Ordets och handlingens man Kössi Ahmala: Kamrat, människa, skald. Uleåborg.] — Työväen joulualbumi 1929 s. 69—73. Pohjolan laamanni ja synnynnäinen valtiopäivämies Arvi Ahmavaara. [Nordens lagman och borne riksdagsman Arvi Ahmavaara.] — Kansan kuvalehti 1950:

6 s. 11.

151 57 Nevanlinna, Lempi, Isänmaalle ja yhteiskunnalleaviopuolisot Jenny ja Arvi Ahmavaaran. [Ettsamhället. Vi presenterar makarna Jenny ochnainen 1953 s. 142—144.

omistettua elämää. Esittelemme liv tillägnat fosterlandet och Arvi Ahmavaara.] — Suomen

151 58 Kunnallisneuvos Pekka Ahmavaara. [Kommunalrådet Pekka Ahmavaara.] — Oulun läänin talousseuran vuosik. 1929 (Oulu 1930) s. 10—14. 151 59 Outakoski, Aslak, Pekka Ahmavaara [li] 1862 —1929. — Suomen talonpoikia Lallista Kyösti Kallioon. Porvoo 1952 s. 598—608. 15160 Pekka Ahmavaara 60-vuotias. [Pekka Ahmavaara 60-vuotias. [Pekka Ahmavaara

60 år.] — Maa 1922 s. 304—305. 15161 Pekka Ahmavaara. [Oulu] —Maa 1930s. 37—38. 15162 Helmi Ahola [Kajaani]. [Kajana] — Kainuun sissi 1939 s. 307. 15163 Paulaharju, S., Rimmin Ulaska. [Eljas Ahtonen (Akseli Gallén-Kallelan Aino-tau

lun Väinämöisen malli), Lentiira.] [Eljas Ahtonen (modell för Väinämöinen i Axel Gallén-Kallelas tavla Aino), Lentiira.1 — Suomen kuvalehti 1919 s. 331-332.

1516 4 Mättö, Tuulikki, Utsjoen unohdetut vanhukset. [Sisarukset Anna Katariina ja Elli Inga Aikio, Polmakjärvi.] [Utsjoki glömda åldringar. Systrarna Anna Katriina och Elli Inga Aikio, Polmakjärvi. 1 — Viikkosanomat i960: 28 s. 6—8.

i 5165 Kaapin Jouni. [Jouni Aikio] [Lemmenjoki. [Jouni Aikio. Lemmenjoki.] Kirj.] In

ka.— Suomen kuvalehti 1944 s. 1238.

15166 Kaapin-Jouni [Jouni Aikio, Inarin Lemmenjoki], suuriAikio, Lemmenjoki, Enare, on stor same är död.]

61.

15167 Mättö, Tuulikki, Kelohonka on kaatunut. Kaapin-Jouni[Inari] [En torrfura har fallit. Jouni Aikio är död.1956: 29 s. 28—29.

Aikio, Oula — 1 5407.

saamelainen kuollut. [Jouni

— Työn lomassa 1956 s.

[Jouni Aikio] on kuollut. Enare.] — Viikkosanomat

15168 Tekijämiehistä [Yrjö Ailanko, Kuolajärvi ja Pekka Narkaus, Rovaniemi.] [Overdängarna Yrjö Ailanko, Kuolajärvi och Pekka Narkaus, Rovaniemi.] — Poromies 1933 s. 13 — 1 5.

1006 Pohjois-Suomen bibligrafia
15169 Hukki, R., Kuvauksia Kusti Ainasojasta, joka antoi aiheen Nivalan malmitutki
muksiin. [Kusti Ainasoja, som gav anledning till malmforskningarna i Nivala.]
— Nuorten Pellervon joulu 1937 s. 316—318.
i j 170 Häätänen, Martta, Emäntä Karoliina Ajoa haastattelemassa. [Karunki] [En inter
vju med värdinnan Karoliina Ajo. Karunki.] — Maatalousnainen 1943 s.
6-8.
Alamattila, Juho — 15626.
15171 Sissipartion johtaja — mestarihiihtäjä Olavi Alakulppi [Rovaniemi] talvisodassam
me. [Partigängarpatrullens ledare — mästarskidåkaren Olavi Alakulppi, Rova
niemi, i vårt vinterkrig.] — Tutka 1956:4s. 16—18, 22.
Ks. myös ibid, no 5/7 s. 7—9.
15172 Vuorelainen, Marja, Lapin tietäjä [Juho Heikki Alamattila, Enontekiön Leppä
järvi] täytti vuosia [85]. — Suomen kuvalehti 1959: 1 s. 16—17.
Den lapska trollkarlen [Juho Heikki Alamattila Leppäjärvi, Enontekis] fyllde
8 5 år.
15173 Pekkanen, Toivo, Murhenäytelmä erämaassa. [Poromies Eetu Alaperä miinan uh
rina Tanhualla 1944J [Ett sorgedrama i ödemarken. Renkarlen Eetu Alaperä
offer för en mina i Tanhua 1944J — Pellervo 1945 s. 12 — 1 3.
15174 Kariniemi-Willamo, Annikki, Poro ja poroneuvos. [Yrjö Alaruikka] [Renen och
renrådet. Yrjö Alaruikka.] — Kyntäjä 1954:9 s. 15.
1517 5 Klemetti, Oskari, Edustajakysymyksestä. [Yrjö Alaruikka ehdolla Lapin läänin
edustajaksi.] [Representantfrågan. Yrjö Alaruikka har föreslagits till represen
tant för Lapplands län.] — Poromies 1954 s. 7.
i 5176 Yrjö Alaruikka 50 vuotias. [Yrjö Alaruikka 50 år.] — Poromies 1952 s. 80—
81.
Alf— 15144.
1 5177 Leinonen, Hannes, "Suo, Jeesus, rakkaani, mun pitää liittoni..." muutama muis
telma Frans Andellista [Ylitornio]. — minnen minen av Frans Andell, Overtor
neå. — Kristityn joulu 1955 s. 12—14.
15178 Routavaara, Reino, Simon Wilhelm Appelgren. Eräs suomalaisuusharrastaja
1830-luvun Oulussa. [En finskhetsivrare i Uleåborg på 1830-talet.] — PPM.
Vuosik. 6 (1938) s. 34—45.
Arctophilacius, Petrus Michaelis —15189.
1 5179 Kaarlo Aro [Ylitornion Nuotioranta] 60-vuotias. [Kaarlo Aro, Nuotioranta,
Övertorneå, 60 år.] — Pohjois-Suomen Karjanjalostusyhdistyksen tiedonantoja
13(1938)5.3.
15180 Kauniskangas, Kerttu, Heinäaikana Aronahossa. Kirjailija Impi Aronahon muis
toksi. [Tili minne av författaren Impi Aronaho.] — Kaltio 1945 s. 26—27.
15181 Johtaja Edvin Arppe [50-vuotias, Kajaani]. [Direktör Edvin Arppe 50 år, Kaja
na.] — Maatalous 1923 s. 317.
15182 Ansas, O., Eräs Pohjanmaan runoilijaneitonen [Iisa Asp]. [En österbottnisk skal
dinna Iisa Asp.] — Suomen ylioppilaskunnan albumi Elias Lönnrotin kunniak
si, hänen täyttäessään kahdeksankymmentä vuotta 9. IV. 1882 (Hki 1892) s.
100—1 24.
1518 3 Isa Asp. — Ilmiö 18 81 s. 13 4—137.
15184 Rautavala, N., Isa Asp Runoilija, taistelija, tähdenlento. [Isa Asp, skaldinnan,
kämpen och stjärnskottet.] —Nuortensarka 1952 s. 249.
15185 Rautavala, N., Isa Asp — tähdenlento. Nuoren runoilijan kuoleman 80-vuotis
muisto. [Isa Asp — ett stjärnskott. 80-års minnet av den unga skaldinnans
död.] — Opettajain lehti 1952 s. 1001.
i 5186 Kivioja, Vilho H., Lukkarisuku Aspegren. [Muhos, Utajärvi] — SSV 22 (1938)
s. 60—82.
IX. Historia 7. 1007
i 5187 Direktör G. F. Astrén. [Av] -o. [Oulul — Tidning för handtverk och industri
1910 s. 140—141.
15188 Vaatturimestari Kalle Aura 60-vuotias. [Oulu] [Skräddarmästare Kalle Aura 60
år. Uleåborg.] —Vaatturi 193 1 s. 258—260.
Ks. myös ibid. 1941 s. 130. [K. A. 70-vuotias.]
1 5189 Luukko, Armas, Koira-Kreus ja Terva-Pieti. [Kalajoen kirkkoherrat Gregorius
Henrici Balss ja Petrus Michaelis Arctophilacius.] [Kalajokis kyrkoherdar Gre
gorius Henrici Balss och Petrus Michaelis Arctophilacius.] — Kotiseutu 1952
s. 171 —172.
i 5190 Jääskeläinen, Lempi, Kaarlo Aleksanteri Rafael Leander Basilier. * 8. 9. i860
[Kalajoki] — 24. 7. 1951. — Kvs. Kai. 195 2 s. 210—21 2.
15191 Viitanen, Alma, Uranuurtajia ihmisrakkauden työvainiolla. [Limingan tyttökodin
perustajat Julius Immanuel Bergh ja Emma Maria Wichmann.] [Banbrytare
på människokärlekens arbetsfält. Limingo flickhems grundare Julius Immanuel
Bergh och Emma Maris Wichmann.] — Kotivalo 1946: 2 s. 7—8.
15192 Nikkinen, Lempi, [Oulun suomalaisen jatko-opiston ent. johtajatar] Mimmi Ber
gh [75-vuotias] [Uleåborgs finska fortbildningsläroverks f.d. föreståndarinna
Mimmi Bergh 7 5 år.] — Otava 1920 s. 681—684.
15193 Anttila, Aarne, Jokunen lisätieto Samuli Bergh-Kalliosta. [Bidrag till uppgifterna
om Samuli Bergh-Kallio.] — KTV 1 (1929)5. 191 —196.
15194 Bergh, A. W., Samuli Kustaa [Berg] Kallion sukujuurien selvittelyä. Pari oikai
sua edellisessä Kaltiossa julkaistuun "Oulun kuvaan" [Atte Kalajoki, Oulun ku
va kaunokirjallisuudessamme.]. [En redogörelse för Samuli Kustaa Kallios här
stamning.] — Kaltio 1947 s. 69—70.
15195 Heikkinen, Hannes, Samuli Kustaa Berg (Kallio). — PPM vuosik. 2 (1934) s.
9-51 .
Tietoja Samuli Kustaa Berg[h]'in (Kallion) sukupuusta. [Samuli Kustaa Ber
g[h]'s stamträd.] 3 (193 5) s. 157—158.
15196 T[arkiainen], V., Samuli Kustaa Bergh. — Nuori Suomi 20 01910) s. 159—
165.
Bogman —15144.
15197 Sinnemäki, J., Laupeudensisaria. Kolme diakoniatyön uranuurtajaa. [Barmhärtig
hetssystrar. Tre banbrytare inom diakonissarbetet.] Hki 1935.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Palvelevainen papin tytär [Inarissa diakonissana toimi
nut Naemi von Bonsdorff] [Den tjänande prästdottern Naemi von Bonsdorff
som verkat som diakonissa i Enare.] s. 1 37—2 1 3.
1 5198 Durchman, Osmo, Henrik Johannes Boström. [Hki 1933] 17 s.
i 5199 Lehto, Juho, Eräs 100-vuotismuisto. Suomalaisen vapaakirkollisuuden lipunkanta
jan Hjalmar Gustaf Braxénin syntymän 1 oo-vuotispäivänä. [Ett 100-årsmin
ne. 100 år har förflutit sedan Hjalmar Gustaf Braxéns, den finska frikyrkorö
relsens banéerförare, födelse.] — Suomen viikkolehti i960 s. 404—405, ibid.
194 5 s. 298 Braxén.
15200 Lehto, Juho, Jäänlähtö Oulunjoesta. [Ote J. L:n teoksesta Uskon ja totuuden
mies, Hjalmar Gustaf Braxén.] [Islossningen i Ule älv. Utdrag ur J.L:s verk
Trons och sanningens man, Hjalmar Gustaf Braxén.] — Suomen viikkolehti
1945 s. 298-299.
i 5201 Lehto, Juho, Uskon ja totuuden mies. Piirteitä Hjalmar Gustaf Braxénin, julista
jan ja vapaakirkollisuuden uranuurtajan elämästä ja toiminnasta. [Trons och
sanningens man. Några drag ur förkunnaren och banbrytaren för frikyrkorörel
sen Hjalmar Gustaf Braxéns liv och verksamhet.] Tampere 194 5.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Vanhempien ja kodin perinteitä [Pudasjärvi, Enontekiö,
Oulu] [Arvet från föräldrarna och hemmet i Pudasjärvi, Enontekis, Uleåborg]
1008 Pohjois-Suomen bibliografia
s. 14—17; Koulutie ja nuoruuden ratkaisu [Oulussa] [Skolgången och uppgö
relsen under ungdomsåren i Uleåborg.] s. 18—2 1.
15202 Grotenfelt, Gösta, Pohjanmaan suoviljelyksen perustaja, kirkkoherra Iisakki
Brenner. — Suomen suonviljelysyhdistyksen vuosik. 1899 s. 161 —167.
Sama ruots.:
Grundläggaren af Österbottens mosskultur, kyrkoherden Isak Brenner. — Fins
ka Mosskulturföreningens årsb. 1899 s. 161 —167.
15203 Impiwaara, Heikki, Sakari Topeliuksen isänäidin [Iin nimismiehen tyttären Ma
ria Magdalena Bäck-Ocklavitzin] suomalaisuus. I Zacharias Topelius farmors,
Marta Magdalena Bäck-Ocklavitz', länsmansdotter från Ijo, finska ursprung.]
— Virittäjä 1934 s. 243 — 244.
1520 4 Simelius, Aukusti, Juhana Bäckvall.—Aika 1916 s. 436—441
15205 Raivio, Arvi, Kainuunpoika J. F. Cajan, Lönnrotin matka ja työtoveri. [Kainuu
pojken J. F. Cajan, Lönnroths rese och arbetskamrat.] — PPM vuosik. 10
(1946-47) s. 8-22 .
15206 Biographi öfver Mag. Johannes Cajanus. Extra-Ord. Professor vid Universitetet
i Åbo. — Mnemosyne 1819 s. 81—84.
1520 7 Frosterus, Johan, Biographi öfver Ericus Johannis Cajanus, Prost och Kyrkoher
de i Paldamo. — Mnemosyne 1821 s. 1 — 5.
15208 Paltamon viisas sijaishallitsija. Paltamon rovastin Juhana Cajanuksen kaksi sopi
musta K. A. Gottlundin kertomana. [Paltamos vise härskare. Paltamo-prosten
J. Cajanus' två avtal enligt K. A. Gottlund.] — Hakkapeliitta 1934 s. 262 —
26 3
1520 9 Enwald, G., Pohjanmaan jättiläinen Daniel Cajanus. [Österbottens jätte Daniel
Cajanus.] — Kainuun sissi 1930s. 363 — 364.
15210 Raivio, Arvi, Paltamon jättiläinen [Taneli Cajanus] ja Preussin pitkä kaarti. [Jät
ten från Paltamo, Taneli Cajanus, och Preussens långa garde.] — Hakkapeliit
ta 1938 s. 5 2 54.
i 5211 Wainio, W. I., Milloin kuoli Daniel Cajanus — "pitkä suomalainen". [När avled
Daniel Cajanus — "den långe finnen".] — Suomen invalidi 1950: 7/8 s. 19.
i 5212 Isän ja äidin [A. B. Calamniuksen ja Cecilia Lundahlin] muistolle heidän merkki
päivänään i/IX 1913 kiitollisilta lapsilta. [Till minnet av far och mor (A. B.
Calamnius och Cecilia Lundahl) på deras högtidsdag i/IX 1913 av de
tacksamma barnen.] [Kannessa:] Kultahää-albumi i/IX 1863 Kemi — i/IX
191 3 Suomussalmi. Oulu 191 3. 92 s., 1 kuval.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Olivia Calamnius, Bröllopet på Pörhölä 1/9 1863 s.
7—8; R. Calamnius, Historiikkia Calamnius suvusta [Historik över släkten
Calamnius] s. 9—21; Karl Gabriel Calamniuksen autobiografia [Karl Gabriel
Calamnius självbiografi] s. 22—29; A. B. Calamnius, Isän kirje lapsilleen
[Fars brev till barnen] s. 30; Otteita pater noster A.B.C:n muistiinpanoista
Niettussaaren päiväkirjasta [Utdrag ur A.B.C:s dagbok från Niettusaari] s.
31— 36; Väinö Calamnius, Muuan matkamuistelma [Ett reseminne] s. 61 —
63; Ilmari Kianto, Lapsuuteni, nuoruuteni, miehuuteni kotiseutu [Min
barndoms, ungdoms och mandoms hembygd.] s. 69—76.
1 5213 Kalajoki, Atte, Vanha muotokuva kertoo.. . [J. W. Calamnius] [Ett gammalt
porträtt berättar . . . J. W. Calamnius.] — Kaltio 1947 s. 14—1 5.
1 5214 Boström, H. J., Tornion Carlenius-suku. [Släkten Carlenius i Torneå.] — SSV
11 (1927) s. 441-445 .
i 521 5 Johan Fredrik Carpelan. Till 200-års minnet av hans födelse. (Utg. av) Tor Car
pelan. — SSV 29 (194 5) s. 1 2—3 2.
J. F. C. = Oulun ja Kajaanin maaherra. Elämäkerran kirj. tuntematon.
[Landshövding i Uleåborg och Kajana.]

IX. Historia 7. 1009

15216 Welle-Strand, Edvard, Forstmcsteren [Axel Lennart Castren] ved verdens ende i nordjlnarinjärvi.] — Turistliv i Finland i960: 5 s. 10, 26. 1 5217 L[aurila], K. S., Jalmar Castren. * 14. 12. 1873 [Alatornio] [Nedertorneå] —

19. 2. 1946.— Kvs. Kai. 1947 s. 173 — 175. 1 5218 Ahola, Vilho, Kaarlo Castren. (In memoriam). — Urheilukalastaja 1938 s. 137—

I38

.1521 9 Castren, Liisa, Piirteitä Kemin rovastin Matthias Castrenin elämästä. [Prosten i Kemi, Mathias Castrens liv.] — HAik. 1948 s. 119—1 3 5. 15220 A[spelin], J. R., M. A. Castren muinaistutkijana. [M. A. Castren som fornfors

kare.] —Valvoja 1882 s. 375 379.

15221 Donner, Kai, Mattias Aleksanteri Castren. — Valvoja 1913 s. 651 —661.

1522 2 [Edlund, E. O.], M. A. Castréns lefnad och resor berättade för ungdom. Hfors 1868. VI, 354 s. Sama suom.:

M. A. Castren'in elämä ja matkustukset, nuorisolle kerrotut. Hki 1878. (4), 219 s., 3 kuval., karttal.

1522 3 Estlander, B., Mathias Aleksander Castren. Hans resor och forskningar. En levnadsteckning. Tammerfors 1928. 187 s., 5 kuval., 2 karttal. Sis. mm.: Barndomsåren i höga norden s. 9—15; Lapplandsresan 1838 s. 22—36; Andra Lapplands-resan 1841—42 s. 47—52. Sama suom.: Mathias Aleksanteri Castren. Hänen matkansa ja tutkimuksensa. Suomennos. Hki 1929. 238 s., 16 kuval., 2 karttal. Sis. mm.: Lapsuusvuodet pohjan perillä s. 9—16; Lapinmatka 1838 s. 27— 44; Toinen Lapinmatka 1841—42 s. 57—63.

15224 Karilas, Yrjö, Suurten retkeilijäin seikkailuja. [Stora resenärers äventyr.] Hki 1920. Sis. mm. Inneh. bl.a.: Pohjolan jokien kulkija, Matias Aleksanteri Castren [En de nordliga älvarnas färdman, Matias Alexander Castren.] s. 113 — 142.

1522 5 Karjalainen, K. F., Mattias Aleksanteri Castren. — Oma maa 3 (Porvoo 1908)

s. 81—93. — 2. uud. pain. (1922 ja 1928) s. 125— 137.

1522 6 Karjalainen, K. F., Mathias Aleksander Castrenin syntymän satavuotismuisto. [Hundraårsminnet av Matias Alexander Castréns födelse.] — Otava 1913 s. 489-493.

15227 Mattias Aleksanteri Castren. — Suomen kuvalehti 1873 s. 217—221, 237—240, 2 50—2 5 2.

15228 Mathias Aleksanteri Castren. [Kirj.] -o. — Kyläkirjaston kuvalehti B-sarja 1895

s. 65—67. 15229 Mathias Aleksanteri Castren. 1813 2/XII 1913. — Helsingin kaiku 1913 s.

599—600. 15230 Mattias Aleksanteri Castren. Satavuotismuisto. [Ett 100-års minne.] [Kirj.] V-i

K. — Kodin kuvasto 191 3 s. 586—587. 15231 Matias Aleksanteri Castren. — Kyläkirjaston kuvalehti B-sarja 1913 s. 191—

193. 15232 Mattias Aleksanteri Castren. [Kirj.] -ii-. — Nuorten nuija 191 3 s. 206—208. 15233 Matias Aleksanteri Castren 2. 12. 1813—7. 5. 1852. —Työväen kalenteri 19 5 2

(Hki 1951) s. 1 24—1 26.

Sama ruots.:

Mathias Alexander Castren 2. 12. 1813—7. 5. 1852. — Folkkalender 1952

(Hfors 1951) s. 71—73.

15234 Matias Aleksanteri Castrenin muisto. [Till minnet av Matias Aleksander Castren.] — Kaltio 1954 s. 10—11.

1010 Pohjois-Suomen bibligrafia

15235 Mathias Aleksanteri Castren'in satavuotismuisto. [Hundraårsminnet av Mathias Alexander Castren.] — Kyläkirjaston kuvalehti A-sarja 191 3 s. 2 57—260.

15236 P[olen] Rfietr], Mathias Aleksanteri Castren. — Mehiläinen i860 s. 276—281.

15237 Teckning af M. A. Castréns lefnad och verksamhet. — Suomi 1954 s. 237—

283.

15238 Tiander, K., Matias Kastren [Castren] — osnovatel' finnologii. Sis. mm.: Uceniceskie gody Kastrena s. 15— 16; Putecestvija po Laplandii i Karelii s. 21— 28.

15239 Toivonen, Y. H., M. A. Castrenin kuolemasta sata vuotta. [Hundra år har förflutit sedan M. A. Castréns död.] — Kvs. Kal. 1952 s. 65—80. 15240 Danielson-Kalmari, J. R., Antti Cydenius. 200-vuotismuisto. [Anders Chydenius. Ett 200-årsminne.] — HA 1 (1929) s. 93 — 108. 1 5241 Haavio, Heikki, Antti Chydenius 1729—1808. — Mikael Agricolasta E. W. Pakkalaan. Toim. Jaakko Haavio. Porvoo 1947 s. 202—211.

i 5242 Krook, Tor, Anders Cydenius. — Svensk-Finland 1956 s. 34—37, 97—99.

15243 Krook, Tor, Anders Cydenius som kristen personlighet. — SKHS vuosik. 41/42

1951/1952 (Hki i954)s. 33-4515244 Paimen, E. G., Antti Chydenius. — Oma maa 1 (Porvoo 1907) s. 400—412.

— 2. uud. pain. (1920) s. 596—608.

15245 Paulaharju, Jenny, Antti Chydenius erämaan pitäjien [mm. Perhon] paimenena. [Anders Chydenius som herde för ödemarkssocknarna bl.a. Perho.] — Kansan kuvalehti 1929: 8 s. 3—4, 14.

15246 Suviranta, Br., Antti Chydenius. — Suomen historia radiossa 1 = HA 2 (1929)

s. 161 —169. 15247 Kalajoki, Atte, H. W. C[laudelin], kainuunkuvaaja. [H. W. Claudelin, en Kainuu-skildrare.] — Kaltio 1948 s. 45.

15248 Cederberg, A. R., John David Cneiff. Suomalainen virkamies ja taloudellinen kirjailija 17:11a sataluvulla. [John David Cneiff. En finsk tjänsteman och ekonomisk författare från i7:e århundradet.] Hki 1916. 62 s. (HArk. 26: 10.) [Deutsches Ref. Referatenabt. s. 1 5 — 16.]

15249 Impiwaara, Heikki, Muutamia tietoja Corte-suvun jäsenistä Raahessa. [Några uppgifter om släkten Cortes medlemmar i Brahestad.] — Raahen porvari- ja kauppakoulu. Kertomus 1911 —1912 s. 29—53.

15250 Impivaara, Heikki, Raahen ensimmäiset pormestarit. [Henrik ja Gabriel Corte.] [Brahestads första borgmästare. Henrik och Gabriel Corte.] Raahe 1931. 32

s. 15251 Linnamies, Olavi, Eräs Dahlbäck suvun suomalainen haara. [En finsk gren av släkten Dahlbäck.] — Genos 1947 s. 73—79.

15252 Liickj Edw., Kaksi syntymäpäivää. [Oulun kuuromykkäinkoulun opettaja Ellen Drake ja Samuli Paulaharju 50-vuotiaita.] [Två födelsedagar. Lärarna vid dövstumskolan i Uleåborg, Ellen Drake och Samuli Paulaharju 50 år.] — Kuuromykkäin lehti 192 5 s. 43—45.

Durchman, Frans Oskar — 1 579 5.

15253 Ramsay, August, Nils Ekström. En märkesman i Tornedalen. Ur betänkanden och brev. — Juhlajulkaisu K. R. Melanderin kunniaksi hänen täyttäessään 80 vuotta 18. XI. 1938. — HArk. 44 s. 43 5—450. [Deutsches Ref. s. 450.]

15254 Rajalla asuva maanviljelijä Matti Eksymä 75-vuotias. [Kuusamo] [Jordbrukare Matti Eksymä, som bor vid gränsen, fyller 75 år. Kuusamo.] — Maa 1942 s. 108—110.

15255 R[yhtä], N[iilo], [Maanviljelijä] Matti Eksymä [Kuusamo] 75-vuotias. [Jordbrukaren Matti Eksymä, Kuusamo 7 5 år.] — Rajaseutu 1942 s. 48—49. 1 52 56 Åström, Sven-Erik, Kajanasläkten Elfving. — Genos 1959 s. 88—90.

IX. Historia 7. 1011
15257 EnwalcL G., Vanhoista kätköistä. [Daniel Elfving Kajaanin kihlakunnan kruu
nunvoutina 1808—09.] [Daniel Elfving som kronofogde i Kajana härad
1808—09.] — Kainuun sissi 1940 s. 89—90.
15258 Poromies Oskari Erkkilä kuollut [Kemijärvi]. [Renägaren Oskari Erkkilä har av
lidit. Kemijärvi.] — Poromies 1943 s. 2.
Ervast —15144.
15259 A. W. Ervasti. — Suomen kuvalehti 1918 s. 401 —402.
15260 Heimotyön merkkimies [A. W. Ervasti]. [En märkesman inom arbetet för frän
defolJken A. W. Ervasti. Ett 50-årsminne.] [Kirj.] V. J. P-i. — Suomen heimo
1929 s. 248—249.
15261 Leinonen, Hannes, [Lääkintöneuvos] Ali Ervasti — kuusamolainen persoonalli
suus. [Medicinalrådet Ali Ervasti — en personlighet från Kuusamo.] — Kaltio
1953 s. 7-8 .
15262 Ilmoniemi, Arvi, Aineksia Oulun Estlander suvun alkuperän tutkimiseksi. [Mate
rial för forskningar rörande Uleåborgssläkten Estlanders ursprung.] — Genos
194* s. 43-47 -
Fagervik — 1 5144.
Fellman, Helena — 15945.
15263 Erkamo, V., Jaakko Fellman, Lapin luonnon kuuluisin tutkija. [Den berömde
Lapplands-forskaren, Jacob Fellman.] —Luonnonystävä 1945 s. 83—87.
15264 Itkonen, T. I., Jaakko Fellman 1795 —1875. — Mikael Agricolasta E. W. Pak
kalaan. Toim. Jaakko Haavio. Porvoo 1947 s. 313—323.
15265 Itkonen, T. I., Jaakko Fellmanin muisto, [tili Jacob Fellmans minne.] S.l. &
a.[2 ]s.
15266 Itkonen, T. I., Lapin kansan suuri valistaja. Jaakko Fellmanin syntymästä kulu
nut 150 vuotta. [Det lapska folkets store lärofader. 1 50 år har förflutit sedan
Jacob Fellmans födelse.] —Valojuova 1945 s. 202, 206.
15267 Raivio, Arvi, Lapin muistelmia vuosisadan takaa. [Otteita Jaakko Fellmanin päi
väkirjasta.] [Minnen från Lappland för 100 år tillbaka. Utdrag ur Jacob
Fellmans dagbok.] — Suomen invalidi 1947: 5 s. 19, 22.
15268 Rinne, Reino, Jaakko Fellmanin, Lapin-tutkimuksen uranuurtajan syntymästä 150
vuotta. [150 år har förflutit sedan banbrytaren inom Lapplands-forskningen,
Jacob Fellman föddes.] — Kaltio 1945 s. 44—46.
15269 Wessel, A. B., Utsjok-presten og forfatteren Jacob Fellman. Kirkenes 1923. 38
s., 1 kuval.
1 5270 [Joh. Fellmans testamente, Brahestad 1871.] Uleåborg 1879. 22 s.
Impivaara, Heikki, Silmäys Johan Fellmanin elämäntyöhön. — 3939.
i 5271 H[eikel] F[elix], Johan och Baltzar Fellman. Minnesteckning.[Raahe] Uleåborg
1887. i 5 s.
15272 Suomela, J. L., Yölamppu meren saarella. Poimintoja [Hailuodon kirkkoherran]
Erik Johan Frosteruksen ansioluttelosta. [En nattlampa på en ö i havet. Ut
drag ur Karlökyrkoherden Erik Johan Frosterus meritförteckning.] — Kaltio
1953 s. 148-149.
15273 Frosterus, Johan. Biographi öfver framledne Theol. Doctorn, Prosten och Kyrko
herden i Sotkamo, Herr Magister Johan Frosterus. (Meddelad af Jacob Fros
terus.) — Mnemosyne 1820 s. 237—248, 257—260, 265—274; Bih. till
Mnemosyne 1820 s. 45—46.
15274 Nervander, E., Historieller från söder norr i Finland 4. Några små tillägg till
"Fröken Drifvas" minnen. [Karin Frosterus, Oulu.] — Hemma och ute 1912
s. M-M
15275 [Berndtson, F.], Till Frans Michael Franzéns sekularminne. Hfors 1872. (4) 43
1012 Pohjois-Suomen bibliografia
15276 Boldt, Alexander, Studier öfver en del barndomen och ynglingaåldern berörande
drag i svenska och svensk-finska skalders diktning. 1. saml. (Akad. afh.
Hfors.) Hfors 1902.
Sis. mm.: Franzén såsom ung s. 1 5 o—165.
15277 Castrén, Gunnar, Frans Mikael Franzén i Finnland. (Akad. afh. Hfors.) Hfors
1902. (4) 380 s.
15278 Cygnaeus, Fredr., Teckningar ur Frans Michael Franzéns lefnad vid åminnelse
festen den 9 februari 1872 i Finska Universitetets högtidssal. Hfors 1872.
(2)93 s.
1 5279 Frans Mikael Franzén. — Kotikirjasto 1887 s. 41—42.
15280 Franzén, Frans Michael, Till min biografi. Självbiografiska anteckningar 1772 —
1824. [Frans Mikael Franzén] Med kommentar utg. av Gösta Lundström.
Göteborg 194 5. (Göteborgs högskolas årsskr. 51: 2, 194 5: 2.)
Sis. mm.: Släkten s. 11; Tidigaste barndomsminnen s. 12; Lärare i Uleåborg
s. 12; Besök i Uleåborg 1786 s. 17; Faderns död s. 19; Affärsresa till Caja
na s. 19; Miljön i Uleåborg s. 21 Pietiska intryck i Uleåborg s. 25; Vistelse
i hemmet [i Uleåborg] 1789—1790 s. 26—27; Besök i hemmet [i Uleåborg]
1797 s. 52.
1 5281 Ett gammalt familjearkiv (Det Franzén—Grafströmska). Bref och anteckningar af
Anna Maria Roos. Stockholm 1909.
Sis. mm.: Från F. M. Franzéns ungdomsdagar s. 5—2 5.
15282 Grafström, Erik, Frans Michael Franzén. Några genealogiska uppgifter om hans
släkt [i Uleåborg]. Höör 1949. 60 s. [Konekirjoite.]
15283 Hyttinen, Vilho, Eräs viisikymmenvuotismuisto. Frans Michael Franzenin muis
topatsaan paljastaminen [Oulussa] 30. 6. 1881. [Ett femtioårsminne.
Avtäckningen av Franz Michael Franzéns minnesstod i Uleåborg den 30. 6.
1881.] —Vesaiset 6 [193 1] s. 16—19.
i 5284 Minne af Frans Michael Franzén. Örebro 1868.
Sis. mm.: Anders Abraham Grafström, Lefnadsteckning öfver Frans Michael
Franzén s. 1 — 56; Gustaf Henrik Mellin, Aminnestal. . . s. 71—85; A. F.,
Frans Michael Franzén s. 146—172.
15285 Muistoja piispa [Frans Mikael] Franzenista syvissä riveissä. [På besök hos en
bondesläkting till Frans Mikael Franzén, Kajsa S chulin—Marttila.] [Kirj.]
Kyösti. — Liitto. Suomen Kaunokirjailijaliiton albumi 3 (1904) s. 209—221.
15286 Rosendal, L. F., Frans M. Franzenia muistellessa. [Minnen av Franz M. Fran
zén.] — Kaltio 1947 s. 77, 91—92.
1 5287 [Wirsén, C. D. af], Minne af biskopen doktor Frans Michael Franzén. S.l. & a.
Sis. mm.: Födelse s. 2; Barndom och barndomsintryck s. 4—10; Skolgång s.
11 —i 3; Universitetslif s. 1 3—24; Faderns död s. 24—34.
Freitag — 15144.
Fri, Iivari — 1 5147.
Frieman —15144.
15288 A. Fränti 50-vuotias. [A. Fränti 50 år.] —Maa 193 1 s. 206—207.
1 5289 A. Fränti 60-vuotias. [A. Fränti 60 år.] — Maa 1941 s. 230.
15290 I[nkilä], A[rvo], Aleksanteri Fränti. *4. 5. 1881 — 11. 5. 1950 [Kajaani]. —
Kvs.Kal. 1951 s. 203 — 204.
1 5291 Kunnallisneuvos A. Fränti 50-vuotias. [Kommunalrådet A. Fränti 50 år.] — Pyr
kijä 193 1 s. 1 36—1 37.
15292 Matti Fältin [peräpohjalaisen metsätyömiehen] sankaritarina. [Matti Fälts, en
nordbottnisk skogsarbetares, hjältesaga.] [Kirj.] W. — Hakku 1928: 7 s. 7.
Sama myös: Kainuun sissi 1928 s. 162 —163.
Simojoki, Väinö, Kristfrid Ganander, pohjoispohjalainen suurmies. — 181 56.

IX. Historia 7. 1013

1529 3 Peltovuoma, A., Mari Garvolius. [Utsjoen kirkkoherran David Erik Hogman'in puoliso.] Eräs elämäntarina. [Maria Garvolius. Maka till kyrkoherden i Utsjoki, David Erik Högman. Ett levnadsöde.] — Kotoa ja kaukaa 1916: 7/9 s. 66—70.

15294 Hannes Gebhard. Elämäkerrallinen yleiskatsaus. [En biografisk översikt.] — Pellervo 1933 s. i 22—126. 15295 Haataja, Kyösti, Hannes Gebhard. Kansantaloudellisen yhdistyksen kokouksessa

2. XI. 1933 pidetty muistopuhe. [Hannes Gebhard. Minnestal hållet vid Nationalekonomiska samfundets möte den 2 XI 1933.] Hki 1934. 32 s. 15296 Borenius, Joh., Helge Ragnar Godenius. — Tekniska föreningens i Finland för

handl. 1917 s. 265—266. Toiminut mm. Aavasaksa oy:ssä Ylitorniolla. 15297 A[spelin], J. R., Kulturhistoriska minneteckningar, i. Emanuel Granberg. [Oulu]

— FM 1898 s. 39—41. 15298 Kokko, Yrjö, Haari. [Kalastaja Kalle Granqvist, Enontekiö.] [Fiskaren Kalle Granqvist, Enontekis.] — Uusi kuvalehti 1956: 18 s. 26—27,3115299 (Tattari, Tauno), Granroth eli Junes-suku. [Granroth eller släkten Junes.] Hki

1932. 31 s. 1 5 300 Grape, Ernst, Den gamla släkten Grape. Uppsala 1947. 126 s. i 5301 Grape, Hugo, Eräitä lisätietoja saarnaaja C. J. Grapesta. [Jukkasjärvi.] [Bidrag

till kännedomen om predikanten C. J. Grape. Jukkasjärvi.] — Maitojyvä 1951s. 23-24.

1530 2 Schoultz, Karl von, Maailman pohjoisin ritarikunta. [Kangasniemen matkailumajan omistajan Yrjö von Grönhagenin perustama Pyhän Paavalin Ritari- ja sisarkunta.] [Världens nordligaste riddarorden. Den Helige Paulus Riddarorden, grundad av ägaren till turisthärbärget i Karigasniemi, Yrjö von Grönhagen.]

— Miesten kesken 19 51: 1 o s. 10.

15303 Erään peräpohj alaisen taitomiehen tarina. [Metsäpäällikkö Arthur Grönlund.] [Berättelsen om en nordbottnisk tusenkonstnär. Skogschef Arthur Grönlund.]

— Kaltio 1949 s. 78—79. 15304 Häggblom, Leif, Släkten Gyllenberg i Österbotten. — SSV 29 (1945) s. 142—

151. 15305 Kiuru-Lehtonen, Terttu, Aili Haanpää — kirjailijan elämäntoveri. [Aili Haanpää

— en författares livskamrat.] — Kirjakerho 1958: 3 s. 3 — 5.

15306 Haanpää, Aili, Elämä kertoo... [Pentti Haanpään kuolinsanoman saapuminen
kotitaloon.] [Budet om Pentti Haanpääs död når hemmet.] — Kaltio 1956 s.
124.
1530 7 Hankonen, Kalle, Pentti Haanpää ja Piippola. [Pentti Haanpää och Piippola.] —
Kaltio 195 6 s. 125.
1 5 308 Hyytinen, E. L., Pentti Haanpää. — Kuva 1948 : 5/6 s. 22.
1530 9 Ifnkilä], A[rvo], Pentti Haanpää. * 14. 10. 1905 [Pulkkila] 30. 9. 1955.
— Kvs. Kai. 195 6 s. 1 56—1 57.
1531 0 Kannila, Helle, Opin tiellä. Pentti Haanpää. [Pentti Haanpääs självstudier.]
Opintotoveri 1955 s. 115 —117.
15311 Kare, Kauko, "Vierailu". Pentti Haanpää 14. 10. 1905 — 30. 9. 1955. [Pentti
Haanpää 14. 10. 1905 — 30. 9. 195 5.] — Uusi kuvalehti 1955:4 1 s. 15.
1531 2 Kauppinen, Eino, Kesää Kairanmaassa. Pentti Haanpään vieraana. [Som gäst un
der sommaren hos Pentti Haanpää i Kairamaa.] — Jouluhimmeli 1955 s. 10—
M-
1 5313 Kauppinen, Eino, Pentti Haanpään ensimmäinen joulu maailmalla. [Pentti Haan
pääs första jul borta från hemmet.] — Oman kodin joulu 1958 s. 13— 14.
i 5314 Kauppinen, Eino, Yksinäinen. [Pentti Haanpää] [Enslingen Pentti Haanpää.] —
Kaltio 1956 s. 122—123.
1014 Pohjois-Suomen bibliografia
i 5 31 5 Kiviranta, Eero, Tämän hetken Pentti Haanpää. [Pentti Haanpää av idag.] —
Kansan kuvalehti 1951: 24 s. 10—11,30.
1 5 316 Kupiainen, Unto, Pentti Haanpää ja jätkät. [Pentti Haanpää och timmerflottar
na.] — Kirjakerho 1955:4 s. 2—3, 1 3—14.
1 5317 Kurjensaari, Matti, Pentti Haanpää. — Suomen kuvalehti 1945 s. 378—379.
1 5 318 Kurjensaari, Matti, Pentti Haanpään viimeinen päivä. [Pentti Haanpääs sista
dag.] — Uusi kuvalehti 1955:455.14— 1 5.
1531 9 Kyrölä, Vilho, Varjo Pentti Haanpään valtakunnan yllä. [En skugga över Pentti
Haanpääs rike.] — Suomen kuvalehti 1955:42 s. 2 3—2 5, 40.
1532 0 Partanen, Johannes, Pentti Haanpään seura. [Pentti Haanpää sällskapet.] — Kal
tio 1956 s. 138.
15321 Partanen, Niilo, Tuokio Pentti Haanpään haudalla. [En stund vid Pentti Haan
pääs grav.] — Kaltio 1956 s. 131.
1532 2 Pukema, Anneli, Pentti Haanpää eläinlääkärinä ja ukkosentekijänä. [Pentti Haan
pää som veterinär och frambesvärjare av åska.] — Uusi nainen i960: 8 s.
10—11.
1532 3 Reenpää, Erkki, Syntymäpäivä, jota ei vietetä. [Pentti Haanpää] [En födelsedag
som inte firas. Pentti Haanpää.] — Kuvaposti 1955:41 s. 5.
1532 4 Rinne, Reino, Suuri yksinäinen. [Pentti Haanpää] [Den store ensamme. Pentti
Haanpää.] — Kaltio 1946 s. 102—103.
1532 5 Saranoro, Edvard, Muistelen Pentti Haanpäätä. [Minnen av Pentti Haanpää.] —
Miesten mies 195 5: 11 s. 11 —12.
1532 6 Sinervo, Aira, Lyhty on sammunut. [Pentti Haanpää] [Lyktan har slocknat.
Pentti Haanpää.] — Työläisopiskelija 1955 s. 171 .
1532 7 Tajamäki, Arvo, Kirjailija Haanpään kerällä suomalaisella suksiladulla. [Med för
fattaren Haanpää i finska skidspår.] — Latu 1950: 7 s. 6 (1 34).
1532 8 Wadenström, Erkki, Kuka on Pentti Haanpää? [Vem är Pentti Haanpää?] —
Kansan kuvalehti 1927: 47 s. 11 —12.
1532 9 Vala, Erkki, Pentti Haanpään vaikeat vuodet. [Pentti Haanpääs svåra år.] —
Uusi kuvalehti 1959: 22 s. 22—23.
1533 0 Vammelvuo, Alpo, [Pentti] Haanpään haastelua. [Samtal med Pentti Haanpää.]
— Tänään 1952:4 s. 15.
15331 Ångbåtskonstruktören M. H. Haapalainen [Kajaani] [Kajana] — Tidning
för handtverk och industri 1913 s. 8.
15332 Eerala, Jorma, Martta Häätänen — kirjailija, jolle Peräpohjola on kaikki kaikes
sa. [Martta Häätänen — en författarinna, för vilken Österbotten betydde allt.]
— Suomen invalidi 1947: 2 s. 1 2—1 3,22.
Hajah n —15144 .
1533 3 Släktbok. N. F/. 1: 4. Utg. av Ingegerd Lunden Cronström. Hfors 1955.
(SSLF 286: 4.) Halleen s. 629-678 .
1533 4 Merikallio, Arvi, Pietari Hanhivaara 1833—1926. — Mikael Agricolasta E. W.
Pakkalaan. Toim. Jaakko Haavio. Porvoo 1947 s. 474—483.
1 5 3 3 5 Pfutaala], Martti, Hengen suurmies. [Pietari Hanhivaara, Kittilä.] [En andens
storman. Pietari Hanhivaara, Kittilä.] — Vainion varrelta. 50 vuotta sisä ja
ulkolähetystyötä. (Oulu 1957) s. 4.
Hannikainen, Niilo — 1 5147.
1533 6 Jokela, Eila, Lapin palvelija ja päämies. [Maaherra Uuno Hannula.] [Landshöv
dingen i Lapplands län, Uuno Hannula.] — Suomen kuvalehti 1958: 40 s.
19—21, 58.
1533 7 Kyytinen, Pekka, Lapin läänin maaherra [Uuno Hannula]. [Landshövdingen i
Lapplands län, Uuno Hannula.] — Kyntäjä 1949 s. 103 — 104.
15338 Maalaisliittolaisia "kynällä kyntäjiä". [Agrarförfundsmedlemmar som "plöjer med
IX. Historia 7. 1015
pennan".] 6. Uuno Hannula. [Kirj.] V. S. — Kyntäjä 1944: 11/12 s. 34—
36.
1533g Moilanen, Anja, Miten läänien päämiehet asuvat. [Lapin läänin maaherra Uuno
Hannula.] [Landshövdingarnas residens. Landshövdingen i Lapplands län,
Uuno Hannula.] — Me naiset 1953: 5 s. 30—3 1.
15340 S[ireniu]s, Sigfrid, Maaherra Uuno Hannula 60-vuotias. [Landshövding Uuno
Hannula 60 år.] — Yhdysside 1951 s. 65.
Hapuoja, Janne — 15147.
15341 H[olster], K. J., Poromies, alikersantti Hemming Harri . [Ylitornio] [Renkar
len, undersergeant Hemming Harri. Övertorneå.] — Poromies 1942 s. 3.
Hartman, Mary — 16142.
Hautamäki, Kustaa — 1 5147.
15342 Kustaa Hautamäki [Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Keskusseuran puheen
johtaja] 60 vuotias. 14. 6. 29. [Kustaa Hautamäki, ordförande för Norra Ös
terbottens ungdomsföreningars centralsällskap 60 år den 14. 6. 29.] — Pyrki
jä 1929 s. 164—16 5.
15343 Kustaa Hautamäki. 60 vuotta täyttänyt nuorisoseuramies. Kustaa Hautamäki.
Ungdomsföreningsmannen, 60 år. — Opastaja 1929 s. 2 5—26.
15344 Liakka, Niilo, Kustaa Hautamäki 70-vuotias. [Kustaa Hautamäki 70 år.] —
Pyrkijä 1939 s. 156.
15345 Toimelias elämäntyö alkoi "hoosiannaköörissä" [Kauhavan nuorisoseuran laulu
kuorossa] ja päättyi eduskuntaan. [Kustaa Hautamäki 80 v. [En levnadsbana
som började i "hosiannakören" (Kauhava ungdomsförenings sångkör) och slu
tade i riksdagen. Kustaa Hautamäki 80 år.] Kirj.] M. E. M. — Pyrkijä 1949
8. 96-97.
15346 Toimittaja Kustaa Hautamäki 75-vuotias. Redaktör Kustaa Hautamäki 75 år.
[Kirj.] E. T. — Opastaja 1944 s. 22—23.
15347 Tuomikoski, Erkki, Toimittaja Kustaa Hautamäki [Oulu] 75-vuotias. [Redaktör
Kustaa Hautamäki Uleåborg 7 5 år.] — Pyrkijä 1944 s. 164—16 5.
15348 Viljanen, Paavo, Wäinö Havas. Hengen ja miekan mies. [Wäinö Havas. En an
dens och svärdets man.] Porvoo 1943. — 2. pain. 1944.
Sis. mm.: Ensimmäiset pappisvuodet [ mm. Oulussa ja Rovaniemellä] s. 83—
88; Kittilässä s. 99—103; Merijärvellä s. 104—113. [Inneh. bl.a.: De första
åren som präst (bl.a. i Uleåborg och Rovaniemi) I Kittilä, i Merijärvi.]
15349 Kiviranta, Eero, Miehen tie. [Tienraivaajainvalidi Otto Haverinen, Kuhmo.
]Vägbyggaren, invaliden Otto Haverinen, Kuhmo.] — Seura i960: 49 s.
6-7.
15350 [Reuter, Einar], Kreivi ja erämaan torppari [kuhmolainen Renne Haverinen].
Louis Sparren 90-vuotispäivän johdosta. [Greven och ödemarkstorparen Ren
ne Haverinen från Kuhmo. I anledning av Louis Sparres 90-års dag.] [Kirj.]
H. Ahtela. — Kaltio 1953 s. 86—87.
15 3 51 Schmidt, W. A., Fredrik Gabriel Hedberg, den evangeliska rörelsens i Finland
grundare. Hfors 1948.
Sis. mm.: "Fånge" i Uleåborg s. 72—85.
Sama suom.: Fredrik Gabriel Hedberg. [Suom. Heikko Koskenniemi.] Hki
Sis. mm.: "Vankina" Oulussa s. 77—91.
15352 Takala, Veikko, Evankelisen liikkeen isä. Fredrik Gabriel Hedberg. (Lauri Taka
lan Evankelisen liikkeen historian ja W. A. Schmidtin Hedberg-elämäkerran
pohjalla.) [Den evangeliska rörelsens fader. Fredrik Gabriel Hedberg. (Base
rad på Lauri Takalas Evankelisen liikkeen historia och W. A. Schmidts Hed
berg-biografi.)] — Kevätkylvö 1949 s. 18—20, 28—30, 54—55, 70—71,
1016 Pohjois-Suomen bibliografia
82—8}, 88—89, x 14—115. 119, 132—133.
Hedman-Hedmansson —15144.
15353 Kauppaneuvos Johan Sanfrid Hedman. [Oulu. [Kommerserådet Johan Sanfrid
Hedman. Uleåborg.] Kirj.] — Palotorvi 1902 s. 1 5 — 16.
15354 Mäkinen, H., Ylitorniolainen, joka taisteli Filippiineillä 60 vuotta sitten. [Albert
Heikki] [En Overtorneåbo som kämpade på Filippinerna för 60 år sedan. Al
bert Heikki.] — Suomen sotilas — Suomen mies 1959: 3 s. 3 2—3 3.
15355 Candelin, Edv., Muuan vanha metsänvartija. [Benjamin Heikkinen, Hyrynsal
mi.] [En gammal skogsvaktare. Benjamin Heikkinen, Hyrynsalmi.] — Tapio
191 5 s. 57-58-
15356 Edward Heikkinen [Sotkamo]. — Kainuun sissi 1934 s. 296.
15357 Maanvilj. Eemi Heikkinen . [Hyrynsalmi. [Jordbrukaren Eemi Heikkinen
Hyrynsalmi.] Kirj.] S. P. — Maa 1934 s. 163—164.
15358 Auer, Into, Hallan Ukko Juho Alfred Heikkinen, lujauskoinen itsenäisyystaistelua
kaukaisessa Hyrynsalmessa. ["Halla-gubben" Juho Alfred Heikkinen, en tros
viss frihetskämpe i det avlägsna Hyrynsalmi.] — Suomen vapaussota 1938 s.
268-271 .
15359 Hallan-Ukko . Jääkärien kunniavanhus ja itsenäisyystaistelija maanviljelijä J. A.
Heikkinen kuollut. [Halla-gubben . Självständighetskämpen, jordbrukaren J.
A. Heikkinen död.] [Kirj.] T. K. — Hakkapeliitta 1938 s. 872—874.
15360 Hallan Ukko [J. Heikkinen, Hyrynsalmi], Kainuun patriarkka 70-vuotias. [Hal
la-gubben J. Heikkinen, Hyrynsalmi, Kainuus patriark 70 år.] — Hakkapeliit
ta 1933 s. 878—879.
15361 Hallan Ukko [J. A. Heikkinen] puhuu nuorisoseuraväelle. [Mieslahdella 13. 12.
30. [Halla-gubben J. A. Heikkinen talar till ungdomsföreningsfolket i Mies
lahti den 13. 12. 30.] Kirj.] M. E. M. — Pyrkijä 193 1 s. 2.
15362 Juntunen, Oskari, "Hallan ukko" [J. A. Heikkinen] — Jägarbataljonen 27. Red.:
Jaakko Suomalainen. H fors 1919 s. 421—431.
15363 Katavisto, Anja, Hallaa [Johan Alfred Heikkisen taloa Hyrynsalmella] ei saa hä
vittää. [Johan Alfred Heikkinens gård Halla i Hyrynsalmi får inte förstöras.]
— Suomen kuvalehti 1959: 17 s. 30—31.
15364 Kianto, Ilmari, Hallan Ukko. [J. A. Heikkinen] [Halla-gubben.] — Suomen ku
valehti 1918 s. 2 30—2 31, 234.
15365 Kianto, Ilmari, Juho Alfred Heikkinen 1863—1938. — Suomen talonpoikia Lal
lista Kyösti Kallioon. Porvoo 1952 s. 609—619.
15366 Kokko, Arvo, Hallan ukko. Piirteitä maanviljelijä J. A. Heikkisen elämästä ja
elämäntyöstä. [Halla-gubben. Jordbrukare J. A. Heikkinens liv och livsverk.]
Porvoo 1939. 314 s., i karttal.
Arv.: Niilo Liakka, Pyrkijä 1939 s. 348.
15367 Kokko, A., Hallan Ukko [J. A. Heikkinen] sotavankipakolaisten auttajana.
[Halla-gubben, J. A. Heikkinen, hjälper de förrymda krigsfångarna.] — Hak
kapeliitta 1939 s. 6—8.
15368 Lyy, Toivo, Hallan ukkoa [Johan Alfred Heikkistä] haastattelemassa. [En inter
vju med Halla-gubben Johan Alfred Heikkinen.] — Seura 1935: 47 s. 12—
M-
15369 Parkanon Parooni [Wrede] ja Hallan Ukko [Juho Alfred Heikkinen]. [Parkanos
Baron [Wrede] och Halla-gubben Juho Alfred Heikkinen.] — Tunnussana
1941: 5 s. 5.
15370 "Päätettiin lähteä Hallaan"... Hallan-Ukko [Johan Alfred Heikkinen] täyttää
20 p. heinäkuuta 70 vuotta. ["Vi beslöt att resa till Halla" . . . Halla-Gubben
Johan Alfred Heikkinen fyller den 20 juli 70 år.] — Suomen kuvalehti 1933
s. 982—983.

IX. Historia 7. 1017

i 5 5 71 Suomen vapauden luojia. [J. A. Heikkinen, Hyrynsalmi.] [Skaparna av Finlands frihet. J. A. Heikkinen, Hyrynsalmi.] Kirj. H. S. — Suojeluskuntalaisen lehti 192 3 s. 268—269.

15372 Susitaival, Paavo, Hallan Ukko [in memoriam] [J. A. Heikkinen] [Halla-Gubben inmemoriam.J — Luo lippujen 1938 s. 290.

15373 Suuri surujuhla heinäkuussa [13. 7. 38] Hyrynsalmella. "Hallan Ukon" [J. A. Heikkisen] viimeinen matka Hallasta Petäjälahden rantaan. [Den stora sorgefesten i Hyrynsalmi [den 13. 7. 38]. "Halla-Gubben" J. A. Heikkinens sista färd från Halla till Petäjänlahti] [Kirj.] E. K. — Sarkatakki 1938 s. 208—

209.

15374 Tunnettu "Hallan ukko" — liikemies ja maakauppiaskin [J. A. Heikkinen Hyrynsalmelta]. [Den kände "Halla-gubben" — affärsmannen och handelsmannen

J. A. Heikkinen från Hyrynsalmi.] [Kirj.] A. H. K. — Kauppias 1938 s.

457-458.

Heikkinen, J. B. — 1 5690

1537 5 Kirjavainen, Jussi, "Vanhanväen" ensimmäinen hiihtomestari [Kusti Heikkinen]. Haastattelijamme mielenkiintoinen löytö Sonkajärven ja Sotkamon rajamailta. [Kusti Heikkinen, den förste skidmästaren av den gamla stammen. Vår intervjuare gjorde ett intressant fynd in gränstrakterna mellan Sonkajärvi och Sotkamo.] — Hakkapeliitta 1937 s. 1604—1606.

1537 6 Saastamoinen, Anja, Apurahalla palkittu kainuulainen "yksityistiedemies" — kasvien kerääjä Lauri Heikkinen. [En med stipendium belönad "amatörvetenskapsman från Botanisten Lauri" Heikkinen.] — Kaltio i960 s. 82-83.

15377 Oesch, L., Hallan emäntä Lici Heikkinen 17. 2. 28. [Halla-gumman Lid Heikkinen 17. 2. 28.] —Hakkapeliitta 1928s. 362. 15378 Till Hallan akkas minne. [Lici Heikkinen. Av] Pandora. — Journalen Våra kvinnor 1928 s. 84. 15379 Till minnet av Halla gårdens värdinna [Lici Heikkinen. Av] -Z. — Astra 1928

s. 96.

15380 Huuhka, Mirja, Näin eletään Kainuussa. Rajaylikersantti [Onni Antero Heikkinen]. [Så lever man i Kainuu. Gränsjägaröversergeanten Onni Antero Heikkinen.] — Kotiliesi 1959 s. 7 50—7 51, 768.

15381 Laitinen, Mirja-Leena, Pohjan Tornion poika. [Leo Heikurainen, PPO:n uusi inspehtori.] [Leo Heikura från Torneå, ny inspektor för Nord-österbottniska Nationen.] — Ostrobotnia 1959: 1 s. 6—7.

Heinonen, J. F. — 1 5944.

15382 Jokinen, Eino, "Kuuleppa äijä, tuuppa tänne". Lisäpiirteitä Antti Rietrikki Helaakoskesta. [Bidrag till kännedom om Antti Rietrikki Helaakoski.] — Kaltio 1952 s. 98-99. Lisiä Einar Reuterin artikkeliin Kaltio 1951 s. 182.

15383 [Reuter, Einar], Antti Helaakoski, lastunsirpale peloittavasta opettajasta. [Antti Helaakoski, en skräckinjagande lärare.] [Kirj.] H. Ahtela. — Kaltio 1951 s.

182. Lisiä: Eino Jokinen, Kaltio 1952 s. 98—99.

15384 Antti Helander, Suomen Lapin ensimmäinen koulumestari. [Antti Helander, den förste skolmästaren i finska lappmarken. 1 [kirj.] K. W. — Opettajain lehti 1923 s. 479-480.

15385 Wäyrynen, J., Valuri Klas Engelbrekt Helander. Hänen omien muistiinpanojensa mukaan kirj. . . . [Oulu] [Gjutaren Klas Engelbrekt Helander. Enligt hans egna anteckningar. . . Uleåborg.] — SM 191 o s. 38—42.

15386 Till prosten och ordensledamoten Viktor L. Helanders minne. [Raahe, Kajaani, Oulu] Jakobstad [1905]. 26 s.

1018 Pohjois-Suomen bibliografia
15387 Oulun piispatar Hanna Heliövaara. [Uleåborgs biskopinna Hanna Heliövaara.J
[Kirj.] M. H. — Suomen nainen 1955: 10/11 s. 4—5.
15388 Kariniemi-Willamo, Annikki, Lapin piispa [Olavi Heliövaara haastateltavana].
[Intervju med Lapplands biskop, Olavi Heliövaara.] — Uusi kuvalehti i960 :
33 s. 20—2 i.
15389 Boström, H. J., Anders Hellant. Kaksisatavuotismuisto 1717 30/XI 1917. [Ett
tvåhundraårsminne.] Vaasa 1918. 82 s. (PLK:n julk. 3.)
15390 Siikala, Veli, Eräs runoniekka. Pientä pakinaa Kalkkimaan Papista. [Pietari Aap
po Herajärvi.] [En kort berättelse om Kalkkimaas präst Pietari Aappo Hera
järvi.] — Vesaiset 12 (1938) s. 19—2 1.
15 391 Tienraivaaja Pohjoisessa. [Sos.-dem. puolueen edustaja Hilda Herrala, Kemi. [En
banbrytare i norr. Soc. dem. partiets rdgm. Hilda Herrala, Kemi.] Kirj.] A.
K. H. — Tulevaisuus 1956:4s . 39.
15392 Maanviljelijä Joh. Henr. Herva [Rovaniemi] . [Jordbrukaren Joh. Henr. Herva
Rovaniemi .] — Pohjois-Suomen Karjanjalostusyhdistyksen tied. 10 (1935) s.
7-8 .
1 5393 Tekijämiehistä. [Överdängarna.l [Joh. Henr. Herva .] — Poromies 193 5 s. 33.
15394 Berg, Erik, Lapin laki. [Joonas Hetan elämäntarina.] [Joonas Hettas levnadsö
den.] — Suomen sotilas — Suomen mies 1947:4 s. 27—28, 37—39.
15395 Kyrölä, Vilho, Kirjailijan korkeakoulut. [Sieviläinen kirjailija Eero Hietala.]
[Författarens högskolor. Författaren Eero Hietala från Sievi.] — Suomen ku
valehti 1959: 12/13 s- 28—29, 58.
1 5 396 Paasilinna, Erno, Eero Hietala. — Nuori voima 1957: 2 s. 6—7.
15397 Julkunen, Kaarlo, Moskun [itälappalaisen poromiehen Aleksi Hihnavaaran] muis
tolle. [Tili minne av den ostlapska renkarlen Aleksi Hihnavaara.] — Poromies
1938 s. 2.
15398 (Hilden, Nils-Eric), Perä-pohjolasta kotoisin olevien Hilden nimisten sukujen su
kuselitys. [Släktutredning över de i Nordbotten hemmahörande släkterna Hil
dén.] Lahti 1934. 31 s., 1 sukutaulul.
15399 Maaherrankoti [Kaarlo ja Elsa Hillilä] napapiirin vaiheilla [Rovaniemellä.
[Landshövdingsparet Kaarlo och Elsa Hilliläs hem vid polcirkeln (Rovanie
mi).] Kirj.] Hona. — Eeva 1944: 5 s. 2—3, 32.
i 5400 Edvard Hirmu — kemiläinen kunnallis ja liikemies. [Edvard Hirmu — en kom
munal- och affärsman från Kemi.] — Jatuli 5. Kemi 1955 s. 66—67.
1 5401 Uranuurtajan pakinoilla. [Oulun merivälitysliikkeen toimitusjohtaja Maikki Hirs
tiö. [Samtal med en banbrytare. Verkställande direktören för Uleåborgs
skeppsmäkleriföretag, Maikki Hirstiö.] Kirj.] A-K. R. — Naisten ääni 1931 s.
22 1 — 222 .
15402 Muuan menneen ajan ampujamestari Kainuussa: Metsänhoitaja Henrik Hjerppe.
[En skyttemästare från förgången tid i Kainuu: forstmästare Henrik Hjerppe.]
Kirj. W. — Kainuun sissi 1930s. 7 5—78.
15403 Levon, Kaarlo, Äitini kätköistä. Poimintoja äitini jälkeenjättämistä papereista. 2.
Raahen lääkäri Anders Jakob Hjertman. [Ur min mors gömmor. Utdrag ur
min mors efterlämnade papper. 2. Brahestadsläkaren Anders Jakob Hjertman.]
Raahe 1919. 30 s.
Hoikka, Iisakki — 16079.
Saarela, Heikki & Koistinen, J., Olli Holappa [Muhos]. — 15146.
1 5404 Ida Holck, suoraselkäinen Peräpohjolan nainen. [Tervola. [Ida Holck, en rak
ryggad nordbottnisk kvinna. Tervola.] Kirj.] H. S. — Suomen nainen 1957:
4 s. 7.
Holm — 1 5144.
Holm, Biina ja Petter. — 1 5142.
Salmenkallio, H. A., Muistelmia Adolf Holmström'istä. — 3941.
IX. Historia 7. 1019
15405 Kalastusmestari Karl Alvar Holmström [Kaihuaj . [Fiskerimästaren Karl Alvar
Holmström, Kaihua .] — Suomen kalastuslehti 1940 s. 131.
1 5406 Poroisäntä K. J. Holster 60-vuotias. [Renägaren K. J. Holster 60 år.] — Poro
mies 1942 s. 77—78.
1 5407 Poromiehiä [poroisäntä Holsteria ja lapinmies Oula Aikiota] haastateltu. [Inter
vju med renägare Holster och lappen Oula Aikio.] — Poromies 1947: 2 s.
7-10.
15408 [Poronomistaja] K. J. Holster 75-vuotias. [Ylitornion Vähä-Lohijärvi.] [Renäga
ren K. J. Holster 75 år. Vähä-Lohijärvi Övertorneå.] — Poromies 1957: 5 s.
13-14.
15409 Tekijämiehistä. [Porotalousmies Karl. J. Holster, Ylitornio, 50-vuotias; poromies
Pekka Koivula . [Överdängama. Experten på renskötsel Karl J. Holster
Övertorneå 50 år; renkarlen Pekka Koivula .] Kirj.] Vanha porotoveri. —
Poromies 1932 s. 54—56.
15410 Muistelus yli vuosisadan takaa. [Olli Holster, Ylitornion Lohijärven paliskunnan
perustaja.] [Hundra år gamla minnen. Grundaren av Lohijärvi renbeteslag i
Övertorneå, Olli Holster.] — Poromies 1950s. 44—45.
15411 Niilo Huhtala [Oulun raittiuspiiritoimikunnan sihteeri.] [Niilo Huhtala sekretera
re i nykterhetsnämnden i Uleåborgs distrikt.] — Kylväjä 1908 s. 56—57.
Huotari, Antti — 15147.
1541 2 Paulaharju, Samuli, Muistelmia Miina Huovisesta. [Kianta] [Minnen av Miina
Huovinen. Kianta.] — Kodin kuvasto 1917 s. 98—101.
15413 Havas, Martti, Veikko Huovista tapaamassa. [Ett besök hos Veikko Huovinen.]
— Kontti joulun:o 1956 s. 13—15.
15414 Hurri, Olavi, Havukka-ahon ajattelijan "isää" kirjailija Veikko Huovista tapaa
massa. [Ett besök hos Veikko Huovinen.] —Vihuri 1953 s. 22—23, 4°
1541 5 Ilmari, Leena, Ajattelija Veikko Huovinen. [Sotkamo] [Tänkaren Veikko Huovi
nen. Sotkamo] — Uusi kuvalehti 1959: 44 s. 20—21.
15416 Hulkko, Ilmari, Muistelmia saarnaaja Eetu Hurulasta. [Karunki] [Minnen av
predikanten Eetu Hurula. Karunki] — Maitojyvä i960 s. 26—29.
1541 7 Myllymäki, Pauli, Iivari Huttu [maanviljelijä ja savottamies Kuusamon Särkiluo
masta]. [Iivari Huttu, en lantbrukare och skogsarbetare från Särkiluoma i
Kuusamo.] — Uusi kuvalehti 1953:33 s. 15 —17.
i 5418 Parvela, A. A., Matti Huumonen +. — Luonnon ystävä 1946 s. 2 3—24.
1541 9 Hynynen, Erkki, Tähdenlento. Muistelmia Paavo Hynysen lapsuudesta ja nuo
ruudesta. [Minnen av Paavo Hynynens barndom och ungdom.] — Kaltio
1945 s. 15-18.
15420 Vesikansa, Jouko, Lapin ja vapauden runoilija. [Paavo Hynynen] [Lapplands
och frihetens skald. Paavo Hynynen.] — Kuva 1944: 11 s. 15, 2 3.
15421 Tolonen, Jorma, Helvi Hyvärinen, kainuulainen eläinveistäjä. [Helvi Hyvärinen
en djursnidare från Kainuu.] — Kaltio 1946 s. 10—11.
Hyvönen, Hilda — 1 5902.
15422 Konsuli Hjalmar Hägg. [Oulu] [Uleåborg] — Brandluren — Palotorvi 1907 s.
168—169.
15423 Fethulla, Ä., Matti Hälli lähikuvana. [Ett porträtt av Matti Hälli.] — Opettajain
lehti 1954: 40 s. 16.
15424 Matti Hällin elämänvaiheita. [Matti Hällis levnadsöden.] [Kirj.] A. H. — Kirja
kerho 1944: 3 s. 4—5, 16.
15425 R[osendal], L. F., Ansioitunut kunnalliskodin johtaja eroaa. Johtaja H. Hämälä
jättää Oulun kunnalliskodin. [En förtjänt kommunalhemsföreståndare avgår.
Föreståndare H. Hämälä lämnar Uleåborgs kommunalhem.] — Huoltaja 1929
s. 185-186.

1020 Pohjois-Suomen bibliografia

15426 R[osendal], L. F., Oulun kunnalliskodin johtaja Heikki Hämälä. 2 5-vuotinen merkkipäivä [1. 9. 22]. [Föreståndaren för Uleåborgs kommunalhem Heikki Hämälä. Ett 2 5-års jubileum i. g. 22]. — Huoltaja 1922 s. 341 — 342.

15427 Valtonen, Hilja, Suomen pohjoisin naisopettaja. [Maire Högman Utsjoki.] [Finlands nordligaste lärarinna. (Maire Högman Utsjoki.)] — Naisopettaja 1948

s. 4—6.

1 5428 Maria Iinatti. [Kätilönä Oulussa ja Suomussalmella. [Maria Iinatti. Som barnmorska i Uleåborg och Suomussalmi.] Kirj.] S. K. — Naisten ääni 1923

s. 90—91.

i 5429 Sievinen, Irja, Korpikylän sankariäiti. [Helmi Iivarinen, Sodankylä, Ylinampa.] [Hjältemodern från ödemarksbyn. Helmi Iivarinen, Ylinampa, Sodankylä.] — Uusi kuvalehti 19 5 8: 32 s. 15— 17.

15430 Mättö, Tuulikki, Lapin lapsiperhe. [Pekka Iivarisen 1 5-lapsinen perhe Rovaniemen Ylinammassa.] [En barnfamilj i Lappland. Pekka Iivarinens 1 5-barnsfamilj i Ylinamma, Rovaniemi.] —Viikkosanomat 1958: 32 s. 6—8. 15431 Mäki, Tauno V., Karhu-Alpi. [Karhunkaataja Albert Ikäheimo Savukosken Martinkylästä.] [Björnjägaren Albert Ikäheimo, Martinkylä, Savukoski.] — Apu i960: 16 s. 14—16, 72. 15432 Pehkoranta, M., Pikku Reeta [savottakokki Reeta Illikainen, Pudasjärvi]. [Skogsarbetarnas kocka Reeta Illikainen Pudasjärvi.] — Työtä ja tekijöitä 1952:1 s. 3O-31Tiitto, Mikko, Fredrik Isokangas [Haapajärvi]. — 15146. 15433 Pastori Tuomo Itkonen. Haastattelu. [Pastor Tuomo Itkonen. Intervju.] — Kuuromykkäin lehti 1929 s. 133 — 134. 1 5434 Ingman, Rosa ja Naemi, Jenny Ivalo päiväkirjansa valossa. [Jenny Ivalo och hennes dagbok.] Sortavala 1928. Sis. mm. Inneh. bl.a.: Lapsuus ja alkuopinnot (Revonlahti, Kärsämäki, Sodankylä, Oulu) [Barndomen och de första skolåren (Revolax, Kärsämäki, Sodankylä, Uleåborg)] s. 11 —14; Kotiopettajana Kuusamossa [Som hemlärare i Kuusamo.] s. 16—18. 15435 Kivijärvi, Erkki, Santeri Ivalo. (Syntymäpäiväsankareita.) [Santeri Ivalo. (Födelsedagsbarn).] — Nuori Suomi 25 (1915)5. 36—45. 1 5436 Santeri Ivalo 70 vuotias. [Santeri Ivalo 70 år.] — Naamio 1936 s. 47—48. 15437 20 vuotta teatterissa. [Alice Jacobsson-Lyly, Oulu.] [20 år vid teatern. Alice Jacobsson-Lyly. Uleåborg.] —Ahjo 1939: 2 s. 4—5. Jakkula, Reino — 1 5147. Janhonen, T. A. — 1 5147.

1543 8 Kalliokoski, Viljami, Kansanedustaja rovasti T. A. Janhonen 1" [Sotkamo]. [Riksdagsmannen, prosten T. A. Janhonen i" Sotkamo.] — Pyrkijä 1939 s.

326.

1 5439 Karjalainen, Artturi, Rovasti Toivo Janhosen kuolemasta 20 vuotta. [Sotkamo] [20 år har förflutit sedan prosten Toivo Janhonens död. Sotkamo.] — Kainuun joulu 1959 s. 16—i 7,45.

i 5440 Rovasti Toivo Janhonen 1". [Sotkamo] [Prosten Toivo Janhonen i". Sotkamo.]

— Maalaiskunta 1939 s. 409, 413. 15441 Salomies, Ilmari, Eemil Julius Jatkola. 13. 10. 1879 [Pyhäjärvi O.I.] — 31. 12. 1948. — Kvs. Kai. 1950s. 203 — 205.

1 5442 Kiiminkiläinen kuvanveistäjä Oskari Jauhiainen ahertaa ateljeessaan Helsingissä. [Bildhuggaren Oskari Jauhiainen från Kiminge och hans ateljé i Helsingfors.] [Kirj.] S. U. K. — Kaltio 1952 s. 1 28—1 29.

15443 Oskari Jauhiaisen [kuvanveistäjän] kehitysvaiheista. [Bildhuggaren Oskari Jauhiainen. ]Kirj.] Marttiinus. — Kaltio 1946 s. 6—7.

IX. Historia 7. 1021
i 5444 Saloseudun nuorukainen kuvanveistäjänä. Oskari Jauhiainen . . . [Kiiminki] [En
ung ödemarksskulptör. Oskari Jauhiainen... Kiminge.] — Seura 1937: 52 s.
10.
1 5445 Valkonen, Olli, Oskari Jauhiainen. [Kiiminki] —Taide i960 s. 54—59.
15446 Karjalainen, Heikki, Piirteitä rehtori Antti Jauhon elämäntyöstä. [Oulu] [Rektor
Antti Jauhos livsverk. Uleåborg.] — PPM vuosik. 4 (1936) s. 9—28.
1 5447 [Rehtori Antti A. Jauho 1".] [Rektor Antti A. Jauho.] — Oulun lyseo. Kertomus
lukuvuodesta 1935 —1936 s. 3—7.
1 5448 Lauri, Maija-Liisa, Rovaniemeläinen kuvaamataiteilija Matti Jaukkuri.
[Bildkonstnären Matti Jaukkuri från Rovaniemi.] — Kaltio i960 s. 11, 24
[a].
1 5449 Jungell, Felix, Justus Johannes. Äventyrarliv i Lappmarken och Petjenga. — Lör
dagen (s krönika) 1921 s. 11, 26—27, 81, 97, 113, 129, 145, 161, 177,
15450 Tornion vanhin asukas [värjärimestari Erkki Johansson] kertoo. [Torneå älsta in
vånare färgmästare Erkki Johansson berättar.] [Haastattelija:] Kar. — Seura
1936:135.13,15 .
15451 Allu Jokisalo — rohkea aktivisti. [Allu Jokisalo, en modig aktivist.] — Jatuli 6.
Kemi 1958s. 49— 5 2.
15452 Toiminnanjohtaja Reino Jaakko Jokkula 14. 6. 1913—15. 4. 1954. [Verksam
hetsledaren Reino Jaakko Jokkula 14. 6. 1913 —15. 4. 1954.] — PPM vuo
sik. 1 3 (195 3-5 5) s. 3-4 .
15453 Pälsi, Sakari, Lappalainen maailmanmatkustaja, tietomies ja aapiskirjantekijä. [Ju
hani Jomppanen, Inari.] [En lappländsk världsresenär, trollkarlen och ABC
boksförfattaren. Juhani Jomppanen, Enare.] — Suomen kuvalehti 1931 s. 55 —
57
15454 Johan Julin. [Av] Z. T. [Oululainen Lapin tutkija.] [En Lapplands-forskare från
Uleåborg.] — Album utg. af Farmaciekandidatklubben (MDS) 1905 s. 26—
45
15455 Ttopelius], Zfachris], Johan Julin. [Apotekare, naturforskare, 1752 —1820.] —
Finlands minnesvärda män 1 (Hfors 1853 — 1854)5. 264—285.
Junelius — 1 5970.
Junell — 1 597°
15456 Peltovuoma, A., Herastuomari Antti Junes v:pi 1". lAlatornio] [Häradsdomare
Antti Junes d.ä. 1" Nedertorneå.] — Maatalous 191 7 s. 263—264.
15457 [Hannula, Uuno], Antti Junes, peräpohjalainen talonpoika hallitusmiehenä. [Antti
Junes, en nordbottnisk bonde som minister.] — Talonpojan joulu 1929 s. 22.
15458 Einari Junttila. [Kittiläläinen taidemaalari. [Einari Kittilä, en målare från Kittilä.]
Kirj.] P. J. —Ahjo 1938: 4 s. 19.
15459 Hynynen, Paavo, Kaksi Lapin näkijää. Einari Junttila ja A. E. Järvinen. [Två
Lapplands-skildare. Einari Junttila och A. E. Järvinen.] — Ahjo 1936: 4 s.
4-6 .
1 5460 Hynynen, Erkki, Lisätietoja uutisraivaajan [Einari Junttilan] taiteilijaurasta.
[Bidrag till uppgifterna om nyröjaren Einari Junttilas konstnärsbana.] — Suo
men kuvalehti 1935 s. 1734—1735.
i 5461 K[alajo]ki, Atte, Einari Junttila ennen ja nyt. [Einari Junttila förr och nu. En
målare från Kittilä.] — Kaltio 1955 s. 81—82.
15462 Thaer, Giinther, Kuinka löysin [Einari] Junttilan. Pohjalaisen työmiehen vesiväri
maalaukset Suomen mestarien teosten rinnalla Berliinissä. [Hur jag fann [Eina
rij Junttila. En österbottnisk arbetares akvareller vid sidan av de finska mäs
tarnas arbeten i Berlin.] — Suomen kuvalehti 1935 s. 1450—1451.
15463 Jurva, Aura, Eelis Jurva. Muistelmia veljestäni. (Eelis Jurva. Minnesbilder av
min broder.] Hki 1935.

1022 Pohjois-Suomen bibliografia

Sis. mm. Inneh.b.l.a.: Sotilaskapellimestarina 1919—1933 [Oulussa] [Som militärkapellmästare 1919—1933 i Uleåborg.] s. 85 — 100.

i 5464 Jääkärimajuri Heikki Jussila [Haukipudas] in memoriam. [Jägarmajoren Heikki Jussila, Haukipudas in memoriam.] [Kirj.] E. H. — Hakkapeliitta 1941 s. 1515.

15465 Tapaninen, L. P., Oskari Heikki Jussila [Tornion lääninrovasti] in memoriam. [Torneås kontraktsprost Oskari Heikki Jussila in memoriam.] — Maitojyvä 1956 s. 14—18.

1 5466 Hemmilä, Eino, Mikko Jutila. Alavieskalainen julkisen elämän johtomies. [Mikko Jutila, en ledande man inom det offentliga livet i Alavieska.] — Keskipohjalaisten joulu 1940 s. 12—13.

15467 Maanviljelijä Aappo Juustila [Liminka] 60-vuotta. [Jordbrukaren Aappo Juustila, Limingo, 60 år.] — Karjatalous 1932 s. 10. 15468 Maanviljelijä Aappo Juustila. [Jordbrukaren Aappo Juustila.] * 14. 1. 1872 +

14. 8. 1932. [Liminka] [Limingo] — Oulun läänin Talousseuran vuosik. 1932 (Oulu 1933) s. 10—11. 1 5469 Maanviljelijä Aappo Juustila [Liminka] 1". [Jordbrukaren Aappo Juustila, Limingo+.] — Karjatalous 1932 s. 597—598.

15470 [Juustila, Väinö], Muistosanoja. Väinö Juustila 17. 4. 1884 — 27. 1. 1933. [Liminka ja Oulu] [Minnesord. Väinö Juustila 17. 4. 1884 — 27. 1. 1933. Limingo och Uleåborg.] (Julk.: Y.O.L:n Oulun Osuuskauppapiirin toimikunta.) Hki 1933. 24 s.

15471 Kunnallisneuvos Väinö Juustila. [Kommunalrådet Väinö Juustila.] * 17/4 1884 t 27/1 1933. [Liminka] [Limingo] — Oulun läänin Talousseuran vuosik. 1933 (Oulu 1934) s. 7-8.

15472 Väinö Juustila "f. [Liminka] — Maa 1933 s. 60—70.

15473 Väinö Juustila [Oulu]. — Pellervo 193 3 s. 116—118.

1 5474 Ensimmäinen maassamme ylioppilastutkinnon suorittanut umpisokea Eila Jyrhämä, yleisarvosana cum laude. [Rovaniemen yhteislyseo] — Varjojen mailta 1943: 10/11 s. 7—8. Sama ruots.: Den första helt blinda studenten i vårt land Eila Jyrhämä, allmänt vitsord cum laude. [Rovaniemi samlyceum.] — Finlands blindorgan 1943: [2] s.

_778. _

15475 Hirvi, Eino, Järvi-Mikko eli keisarin vierimmäinen ja hänen aikakautensa Lohtajan kunnalliselämässä. [Kunnallislautakunnan esimies Mikko Järvenpää.] [Kommunalnämndens ordförande i Lochteå, Mikko Järvenpää.] — Keskipohjalaisten joulu 1938 s. 26—28.

1 5476 K. A. Järvi 50-vuotias. [K. A. Järvi 50 år.] — Otava 1919 s. 294—295.

1 5477 Rinne, Reino, Valon ja kauneuden etsijä — Lapinmaalari A. E. Järvinen. [Sökande ljus och skönhet. Lapplands-målaren A. E. Järvinen.] — Kaltio 1949 s. 90-91.

15478 [Saarikoski, Jaakkoq, Kairojen kuvaaja. [A. E. Järvinen] [Obygdens skildrare. A.

E. Järvinen.] — Suomen kuvalehti 1955: 30 s. 32—33.

1 5479 Lapintavaroiden valmistaja. (Lauri Järvinen ja Nänni Kantola.] [Lapplandsvarornas tillverkare. (Lauri Järvinen och Nänni Kantola.)] [Kirj.] Maria. — Poromies 1953 s. 63—64. Jäykkä, K. V. — 1 5147 Jäykkä, Niilo — 1 5147.

1 5480 [Kalajoki, Atte], Pasi ja Pasin laulu. [Pasi Jääskeläinen ja "Kotimaani ompi Suomi . . ." [Pasi Jääskeläinen och sången Kotimaani ompi Suomi . . . (Mitt hemland är Finland).] Kirj.] Petteri Peräpohjalainen. — Kaltio 1956 s. 109. Ks. myös: E. L. ibid. 1958 s. 46.

IX. Historia 7. 1023

i 5481 Kansanlauluja Pasi Jääskeläinen. [Haapavesi] [Folksångaren Pasi Jääskeläinen. Haapavesi.] — Työmiehen illanvietto 1903 s. 109. 15482 Merikallio, Lauri, Pasi [Jääskeläinen, Haapavesi]. — Maailma 1919: II s. 421 — 42715483 Niemelä, Lauri, Pasin [Pasi Jääskeläisen] muistoja. [Minnen av Pasi Jääskeläinen.] — Kaltio 1958 s. 20—21. 1 5484 Pasi Jääskeläinen ja hänen kanteleensa. [Haapavesi] [Pasi Jääskeläinen och hans kantele. Haapavesi] — Lukutupa 1904 s. 247. 15485 Paulaharju, Samuli, Pakina Pasi Jääskeläisestä. [En berättelse om Pasi Jääskeläinen.] — Otava 1918 s. 385 — 391. 1 5486 Porma, Ilona, "Pasi" [Kansanlaulaja Pasi Jääskeläinen.] [Folksångaren Pasi Jääskeläinen.] — Kaltio 1947 s. 71—73. Porma, Ilona, "Pasi" Jääskeläinen. — 1 761 5. 1 5487 Merikallio, Hilkka, Aarno Olavi Jääskö. — Kaltio 1950s. 64. Kaakinen, Juho. — 15147. 1 5488 Maanviljelijä Juho Kaakinen [Lumijoki] +. [Jordbrukaren Juho Kaakinen Lumi

joki T-] — Pellervo 1938 s. 391. Kaakinen, Urho — 1 5 147. Kaarto, Lauri — 15649. Tulkki, K. J., Karl Henrik Kahra. - 3 576.

1 5489 Kaarlo Eemil Kahva [Oulun kuuromykkäinkoulun johtaja] 1". [Föreståndaren för Dövstumsskolan i Uleåborg, Kaarlo Eemil Kahva 1".l — Kuuromykkäin lehti 1909 s. 5—6, 21—24. Ks. myös: Tidskr. för dövstumma 1909 s. 2 1—24.

1 5490 Oulun kuuromykkäin koulun johtaja, fil. maisteri Kaarlo Emil Kahva 1". [Föreståndaren för Dövstumsskolan i Uleåborg fil. mag. Kaarlo Emil Kahva "f.] [Kirj.] J. O. K. — Suomen aistivialliskoulujen lehti 1909 s. 1 7—19.

1 5491 Sievinen, Irja, Karihaaran Kairamo, puunjalostaja ja metsämies. [Kemi-yhtiön toimitusjohtaja Aulis O. Kairamo.] [Kairamo vid Karihaara, träförädlare och jägare. Kemi-bolagets verkställande direktör Aulis O. Kairamo.] — Uusi kuvalehti 1958: 3 s. 34-35.

15492 Kaisa Kallio täyttää 60 vuotta 28. 5. 38. [Kaisa Kallio fyller 60 år den 28. 5. 38.] [Kirj.] A. W. — Kotiliesi 1938 s. 410—411.

15493 Kaisa Kallion muisto elää. [Minnet av Kaisa Kallio lever.] * 28. 5. 78 — 1" 24.

n . 54. [Kirj.] A. W. — Kotiliesi 1954 s. 924. 1 5494 Kallio, Kaisa. — Emännän tietokirja 2 (Porvoo 193 1) p. 1 39—141. 15495 Krohn, Helmi, Presidentinrouva [Kaisa] Kallion puheilla. [Samtal med presiden

tens maka Kaisa Kallio.] — Suomen nainen 1937 s. 69—70. 1 5496 Liakka, Niilo, Suomalaisia emäntiä. Kaisa Kallio. [Finska husmödrar. Kaisa Kallio.] — Kotiliesi 193 1 s. 956, 980—981. 1 5497 Norma, Ada, Linnan entinen emäntä Kaisa Kallio. [Slottets forna husmor Kaisa Kallio.] — Suomen kuvalehti 1952: 17 s. 21. 1 5498 Presidentinrouva Kaisa Kallion luona. [På besök hos presidentmakan Kaisa Kallio.] (Mummo muistelee.) — Koti 1954 s. 6—7. 1 5499 Tasavallan presidentin puoliso [Kaisa Kallio] maan äitinä. [Republikens presidents maka (Kaisa Kallio) som landets moder.] — Kotiliesi 1940 s. 602—

603. i 5 500 Tunnettuja naisia kotioloissaan. Kaisa Kallio. [Kända kvinnor i deras hemförhållanden. Kaisa Kallio.] [Kirj.] A. W. — Kotiliesi 1946 s. 200—201, 220. i 5 501 Alkio, S. I., Mies lähti pellolta maailmankuuluisuuteen. [Kuvanveistäjä Kalervo

Kallio.] [Skulptören Kalervo Kallio.] —Peitsi 1958: 10 s. 23— 25. 15502 Auran kurjesta taltan ja siveltimen pariin. Kalervo Kalliota tapaamassa. [Ett be

Pohjois-Suomen bibliografia

sök hos skulptören Kalervo Kallio.] [Kirj.] Johanna. — Keskipohjalaisten joulu
1944 s. 12— 14.
15503 Ruotsala, Allan, Kalervo Kallio — lakeuksien talonpojasta kuuluisaksi kuvanveis
täjäksi. [Kalervo Kallio — en slättens bonde som blev en berömd skulptör.] —
Pyrkijä 1951 s. 288—290.
1550 4 Tolonen, Jorma, Pohjoisesta noussutta nuorta polvea: kuvanveistäjä Kalervo Kal
lio. [Den unga generationen norrifrån: skulptören Kalervo Kallio.] — Kaltio
1945 s. 110—112.
1550 5 Väänänen, Marjatta, Kalervo Kallio. — Pellervo i960 s. 968—971.
15506 Durchman, Osmo, Vihkimerkintöjen maininta sukutieteellisessä kirjallisuudessa.
Tasavallan presidentti Kyösti Kallion esivanhempia. [Republikens president
Kyösti Kallios förfäder.] — Genos 1947 s. 49—52.
1550 7 Finlands nye bondepraesident [Kyösti Kallio. Av] E. Wbg. — Vecko-journalen
(Sthlm) 1937:8 s. 20—2 3, 34.
1 5 508 Harras elämä. [Kyösti Kallio. Kirj.l A. V. — Suomen kuvalehti 1941 s. 14—16.
15509 Heiskanen, V. A., Kyösti Kallion muistolle. [Tili minne av Kyösti Kallio.]
Suomalainen Suomi 1941 s. 1—4.
15 510 Karilas, Yrjö, Korkea elämänkaari. Kymmenen kansamme tienviitoittajaa. [En
märklig levnadsbana. Tio av vårt folks banbrytare.] Hki 1954. 2.-3 . p.

Sis. mm. Inneh. bl.a.: Talonisännästä maanisäksi. Kyösti Kallio [Från husbon

de till landsfader. Kyösti Kallio.] s. 175 190.

15 511 Kaskimies, Einari, Kuinka "Suomen suurin talonpoika" [Kyösti Kallio] syntyi? [Hur boken "Suomen suurin talonpoika", (Finlands störste bonde, Kyösti Kallio), kom till.] — Kyntäjä 1954: 8 s. 14—1 5.

15512 Kauhanen, Sylvi, Nuorisoseuramiehestä tuli presidentti. [Kyösti Kallio] [Ungdomsföreningsledaren blev president. Kyösti Kallio.] — Pyrkijä 1937 s. 58-60.

15513 Kesti, G. W., Presidentti — ylipäällikkö ja talonpoika Kyösti Kallio. [Presidenten — överbefälhavaren och bonden Kyösti Kallio.] — Asemies 1941: 1 s. 25-27.

15514 Kyösti Kallio 60 vuotias. [Kyösti Kallio 60 år.] — Maalaiskunta 1933 s. 140—

141.

15 51 5 Kyösti Kallio Nivalan NS:n puheenjohtajana. [Kyösti Kallio som ordförande för Nivala Ungdomsförening.] [Kirj.] H. H. — Keskipohjalaisten joulu 1937 s. 18-19.

15516 Kyösti Kallio Tasavallan Presidenttinä. [Kyösti Kallio som Republikens President.] Toim. Börje Sandberg. Hki 1941. 64 s.

1 5 517 Käkönen, Yrjö, Maalaistalosta presidentinlinnaan. Kyösti Kallio suuri suomalainen talonpoika. [Från bondgården till presidentens slott. Kyösti Kallio, en stor finsk bonde.] —Nuortensarka 1949 s. 28—29, 54~55

1 5518 Laurila, K. S., Kyösti Kallion kouluvuosilta. Muistelmia 1890-luvun Oulun lyseosta. [Kyösti Kallios skolår. Minnen från Uleåborgs lyzeum på 1890-talet.] Hki 1942. 16 s. Kantaesiintymä: Yhteishyvä 1942: 13— 15.

i 5 519 Leinonen, Artturi, Kyösti Kallio 1873 —1940. — Suomen talonpoikia Lallista Kyösti Kallioon. Porvoo 1952 s. 62 5—638. 15520 (Leinonen, Artturi), Kyösti Kallio, talonpoikaispresidentti. [Kyösti Kallio, bondepresidenten.] — Suomen tasavallan presidentit (Porvoo 1950) s. 95 —1 20. 15521 Liakka, Niilo, Presidentti Kyösti Kallio. [President Kyösti Kallio.] — Pellervo 1941 s. 1—4. 15522 Liakka, Niilo, Presidentti Kyösti Kallion muisto. [Minnet av president Kyösti Kallio.] — Pyrkijä 1941 s. 4.

IX. Historia 7. 1025
Liakka, Niilo, Presidentti Kyösti Kallion muisto. — i 5147.
15523 Ojaniemi, Sulo, Kyösti Kallio ja Nivalan ensimmäinen talo. — Kyösti Kallio och
Nivalas gård nummer ett. — Talonpojan joulu 1927 s. 9—1 2.
15524 Pesola, Vilho A., Kyösti Kallion elämä ja toiminta. [Kyösti Kallios liv och verk
samhet.] — Pyrkijä 1941 s. 100—101, 112, 145— 146, 161.
15525 Presidentti [Kyösti] Kallio 16 vuotta Maalaiskuntien liiton liittovaltuuston pu
heenjohtajana. [President Kyösti Kallio, ordförande under 16 år för Lands
kommunernas förbunds förbundsfullmäktige.] — Maalaiskunta 1937 s. 106.
15526 Ripsaluoma, Aukusti, Kyösti Kallio, nuorisoseuramies ja tasavallan presidentti —
Juhlakirja. [Kyösti Kallio, ungdomsföreningsman och republikens president. En
festpublikation.] Nuorisoseurajärjestö vuosina 1931 —1941 (Mikkeli 1941) s.
119—i 26.
15527 Ruotsala, Josua, Muistopatsas Kyösti Kalliolle. [En minnesstod över Kyösti Kal
lio.] — Pyrkijä 1957 s. 260—261.
15528 Salanne, Herman, Kyösti Kallio Heikkilän isäntänä. [Kyösti Kallio som husbon
de på Heikkilä.] — Käytännön maamies 1957: 12 s. 14—15.
1 5 529 Simelius, Aukusti, Kyösti Kallio. — Maailma 1926^ 1] s. 146—149.
15530 Suomen suurin talonpoika. Kyösti Kallion muistojulkaisu. [Finlands störste bon
de. Minnesskrift över Kyösti Kallio.] Toim. Einari Koskimies. Porvoo 1941.
190 s. 2. pain. Porvoo 1948. 190 s.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Artturi Leinonen, Talonpojasta presidentiksi [syntyperä,
lapsuus, kouluajat Kalajoella, Raahessa, Oulussa, Heikkilän isäntänä Nivalassa
jne.] [Från bonde till president härkomst, barndom, skolåren i Kalajoki, Bra
hestad, Uleåborg, som husbonde på Heikkilä i Nivala o.s.v.] s. 7—34.
15 5 31 Tasavallan Presidentti Kyösti Kallio i". Republikens president Kyösti Kallio i".
— Opastaja 1940 s. 2 2—2 3.
15532 Terning, Oskar, Bonden, som blev president. Skildring av Kyösti Kallios liv och
gärning. Sthlm 1941. 203 s.
Sama tanskaksi:
Kyösti Kallio. Bonden som blev president. Kobenhavn 1941. 132 s., 8 ku
val.
15533 Vilkuna, Kustaa, Kyösti Kallio. — Oma maa 4 (Porvoo 1958)5. 137—149.
15534 Maisteri Vieno Kallio [Nivala. [Magister Vieno Kallio. Nivala.] Kirj.] H. H. —
Pyrkijä 1938 s. 301.
Kallunki, Pekka — 1 5690.
15535 Honka, Matti, Knut Kangas — Pohjolan työväen säveltäjä [Oulu] [Knut Kan
gas, nordens arbetarkompositör, Uleåborg.] — Työväen musiikkilehti i960 s.
85-86 .
15536 Eriksson, William, Saarnaaja Levi Kangas. Junosuando. Kuoleman muisto. [Pre
dikanten Levi Kangas. Junosuando.] Lahti [1948]. [4] s.
Kangastalo, Jaakko — 1 5147.
Kantola, Nänni — 1 5479.
Karhi, I. A. — 1 5944.
15537 Näsi, Valde, "Isäntäväki ja palkolliset". [Oulun kaupunginvaltuuston puheenjoh
taja Otto Karhi.] ["Husbondefolket och legohjonen". Stadsfullmäktigeordfö
randen i Uleåborg, Otto Karhi.] — Pyrkijä 1959 s. 95—97.
Karhu, Adolf — 1 514 7.
15538 J. T. Karhu 60-vuotias. [Muhos] [J. T. Karhu 60 år. Muhos] — Maa 1939 s.
107—108.
15539 Luutnantti Juho Karhu, oululainen sotavanhus. [Löjtnant Juho Karhu, en krigsve
teran från Uleåborg.] [Kirj.] A. A. P. — Sotavanhus 1936 s. 20—21.
15540 Kirjavainen, Jussi, Kolme "vanhanväen" hiihtäjää [mm. paltamolainen Juho Kar

1026 Pohjois-Suomen bibliografia

jala.J [Två skidåkare av den gamla stammen, bl.a. Juho Karjala, Paltamo.] — Hakkapeliitta 1937 s. 18—21.

15 541 (Karjalainen, August), Kuuluisan keksijän, vankilaan elinkaudeksi tuomitun August Karjalaisen elämäkerta. Itsensä kertoma. [Rovaniemi] [Den berömde uppfinnaren, livstids fången August Karjalainens biografi. Rovaniemi.] Oulu 1911. 24 s.

15542 Krohn, Kaarle, Kajaanin poika. K. F. Karjalainen, joka puotilaisesta kohosi kuuluisaksi tiedemieheksi. [K. F. Karjalainen — ett affärsbiträde som blev en berömd vetenskapsman.] — Nuori voima 1921 s. 516— 521.

15543 Haapavaara, Jussi, Miehusta pojan puseroon Eeran sukasta... [Kainuulainen voimamies Eerik Karppinen.] [Kraftkarlen Eerik Karppinen från Kainuu.] — Kainuun joulu 1959 s. 20—2 1,43.

1 5 544 Talas-Eera — "Kainuun karhu" . . . Pehkolanniemen väkevä poika [Erkki Karppinen] oli viime vuosisadan lopun Pohjolan kuuluisuus. [Talas-Eera — "Kainuus björn" . . . Pehkolanniemis starke son (Erkki Karppinen) var i slutet av senaste sekel ryktbar i Norden.] — Seura 1936: 41 s. 18—19; I93(5: 42 s. 16-17, 31

15545 Junttila, Emil, Esimerkillinen opiskelija. Nivalalainen kunnallis- ja valtiopäivämies Israel Karvosenoja. [Kommunal- och riksdagsmannen Israel Karvosenoja från Nivala.] — Keskipohjalaisten joulu 1947 s. 18—19.

15546 Heikka, Viljo, Muistelma Väinö Katajasta. [Minnen av Väinö Kataja.] — Pyrkijä 1921 s. 16—17.

15547 Helakaltio, Viljo, "Väinön kannel Pohjan perillä". Muistelmia kiveliöitten kansan kuvaajasta Väinö Katajasta. [Minnen av ödemarksfolkets skildrare, Väinö Kataja.] — Pyrkijä 1952 s. 211—212, 222.

1 5 548 Kirjailija Wäinö Kataja. [Författaren Wäinö Kataja.] — Pirtti 1914: 24 s. 1.

15549 [Reuter, Einar], Väinö Kataja, Perä-Pohjolan ja Kiveliön ensi kuvaaja. [Väinö Kataja, Nordbottens och ödemarkens förste skildrare.] [Kirj.] H. Ahtela. — Kaltio 1951 s. 38, 52.

15550 Valakorpi, U. W., Muistelmia Väinö Kataja -vainajasta. [Minnen av Väinö Kataja.] — Otava 191 5 s. 1 53 — 1 57. 15551 Walakorpi, U. W., Väinö Kataja. In memoriam. — Joulutunnelma 191 5 s. 28— 29;

15552 Väinö Kataja f. — Kodin kuvasto 1914 s. 498.

15553 Kare, Kauko, Hyrynsalmen Kalle Kauko [, itsenäisyysmies, opettaja ja paikallishistorioitsija]. [Kalle Kauko från Hyrynsalmi, självständighetskämpe, lärare och lokalhistoriker.] — Uusi kuvalehti 1956: 50 s. 40—41.

15554 H[eiskanen], Aatu, Lapin merkkimiehen muistolle. [Tuomas Kaukonen, Kittilä.] [Till märkesmannen, Tuomas Kaukonens i Kittilä minne.] — Armon sanomat 1929 s. 189—190.

15555 Kauppinen, Hannes, Jumalan tulen kuljettaja Kalle Kauppinen. [En biografi över Kalle Kauppinen.] Hki 1946. 189 s.

15556 Urho Kekkonen. Taivalta, linjoja, näkökulmia. (Urho Kekkoselle hänen [60-vuotis]juhlapäivänään 3. 9. i960.) Toim. Eino S. Repo. Keuruu i960. Sis. mm.: Kustaa Vilkuna, Suku ja koti s. 11—20; Martti Haavio, Urho Kekkosen ylioppilasvuodet s. 21 — 34. Ruots. pain.: Urho Kekkonen. Människa och statsman. (Urho Kekkonen 3. 9. i960.) Hfors i960. Sis. mm.: Kustaa Vilkuna, Släkten och hemmet s. 3 —11; Martti Haavio, Studentåren s. 12—25; Ilmari Hustich, President Kekkonen och Norra Finland s. 124—140.

IX. Historia 7. 1027
15557 Urho Kekkonen, Pohjois-Suomen rakentaja. [Urho Kekkonen, mannen som
byggde upp norra Finland.] [Kirj.] Poro-Ruikka. — Kyntäjä 1955: 6/7 s. 18.
15558 "Vai että käräjätohtori . . ." [Urho Kekkosen kainuulaiskosketuksista. [Jaså, en
tingsdoktor . . ." Urho Kekkonens rötter i Kainuu.] Kirj.] Osviitta. — Kai
nuun joulu 1955 s. II—III.
1555 9 Wahlberg, Erik, Några fakta ur Antti Keksis liv. — Scandinavica et Fenno-Ugri
ca. Studier tillägnade Björn Collinder den 22. juli 1954 (Uppsala 1954) s.
92—98. [Resumé franc, s. 98.]
15560 R[yhtä], N [iilo], Esimerkillinen uudisraivaaja ja viljelijä. [Matti Kellinsalmi, Po
sio] [En exemplarisk nyröjare och lantbrukare. Matti Kellinsalmi, Posio.] —
Rajaseutu 1951 s. 87—88.
15561 Impivvaara, Heikki, Pieni lisä kysymykseen Kemellien sukuperästä. [Ett litet
bidrag till kännedomen om släkten Kemells ursprung.] — Virittäjä 1931 s.
103—104.
15562 Vilkuna, Kustaa, Klaus Juhana ja Frans Petter Kemellin sukuperästä. [Klaus Jo
han och Frans Peter Kemells härkomst.] — Virittäjä 1930 s. 4 5 3—4 5 5.
15563 Jaakko Kemppainen T [Oulu] — Vaatturi 1931 s. 156—157. Ks. myös ibid. s.
168-169.
15564 Jaakko Kemppainen 60 v. [Oulu] [Jaakko Kemppainen 60 år. Uleåborg.] —
Vaatturi 1929 s. Nekrologi ibid. 193 1 s. 156—157.
15565 Kianto, Ilmari, Nälkämaan poika, Kusti Kemppainen. [Kusti Kemppainen från
Kainuu.] — Sankaripoikia. Vapaussodassamme kaatuneiden alaikäisten muistok
si. Toim. Elsa Heporauta. 2. Hämeenlinna 1919. S. 157—162. — 2. pain.
1938 s. 26—33.
15566 Eräs innokas aatteenmies. Kauppias Onni Kemppainen, Kemin raittiusseura "Toi
vo III" :n monivuotinen johtaja ja Peräpohjolan raittiusväen eturivin miehiä.
[Handelsman Onni Kemppainen, mångårig ordförande för nykterhetsförenin
gen Toivo III och en förgrundgestalt inom nykterhetsarbetet i Nordbotten.] —
Kylväjä 1924 s. 22—23.
15567 Kellokumpu, Aap., Pimeydestä valkeuteen. Hermanni Kerkelän elämäkerta. [Ke
mijärvi] [Biografi över Hermanni Kerkelä. Kemijärvi.] Oulu 1920. 12 s.
Kerkkonen, Kaarlo — 4091.
15568 Kaarlo Kerkkonen [mm. osuustoiminta-aatteen edustajana Limingassa]. [Kaarlo
Kerkkonen, en representant för kooperationsidéen i Limingo.] — Pellervo
1928 s. 582—583.
15569 Lapin Rakentaja. [Toimitusjohtaja Auno Kerola, Rovaniemi, Kemin Rakennus.]
[Lapplands byggherre. Verkställande direktören Auno Kerola, Rovaniemi.] —
Kyntäjä 1958: 10 s. 16—17.
15570 Paulaharju, Samuli, Keskitalon Elias. Muistelus Lapinmatkalta. [Näkkälä] [Elias
Keskitalo. Ett minne från en resa till Lappland. Näkkälä.] — Jousimies 1923
s- 5O-53'
15 571 Ellilä, E. J., "Kapinoitsijan" parissa. [Ilmari Kiantoa haastattelemassa.] [En in
tervju med Ilmari Kianto.] — Pyrkijä 1920s. 112—115.
15572 Hautamäki, K., Ilmari Kianto. — Vesaiset 2 (1924) s. 19—20.
15573 Ilmari Kianto — Turjanlinnan isäntä 80 vuotta 7. 5. 1954. [Ilmari Kianto hus
bonden på Turjalinna fyller 80 år den 7. 5. 1954.] [Kirj.] N. R-vala. — Var
jojen mailta 1954: 5 s. 15.
1557 4 Ilmari, Leena, Vastarannan kiiski nuorten naisten hoivissa. [Ilmari Kianto] [I an
ledning av Ilmari Kiantos 80-årsdag.] — Uusi kuvalehti 1959: 18 s. 11 —13,
37
1557 5 Juntunen, Timo, Mahtuuko Maestro muotteihin. [Ilmari Kianto] — Kaltio 1959
s. 51-52 .

1028 Pohjois-Suomen bibliografia

15576 Kainuun korpikirjailija juhli Suomen lehdistön palstoilla. Muutamia kommentaareja Ilmari Iki-Kiannon 7 5-vuotispäivän johdosta. [Kainuus ödemarksförfattare hyllas på tidningssidorna. Några kommentarer med anledning av Ilmari Kiantos 75-årsdag.] —Kaltio 1949s. 58—59.

15577 Kauppinen, Eino, Korpikirjailija täyttää vuosia. Ilmari Kianto 75-vuotias. [Odemarksförfattar fyller år. Ilmari Kianto 75 år.] — Suomen kuvalehti 1949: 18

s-9

15578 Kauppinen, Eino, Metsä humisee — ihminen elää. Korpikirjailija Ilmari Kianto täytti 75 vuotta 7. 5. 1949. [Ödemarksförfattaren Ilmari Kianto fyllde 75 år den 7. 5. 1949.] — Kirjakerho 1949: 2 s. 3—6.

15578 Kauppinen, Eino, Metsä humisee — ihminen elää. Korpikirjailija Ilmari Kianto täytti 75 vuotta 7. 5. 1949. [Ödemarksförfattaren Ilmari Kianto fyllde 7 5 år den 7. 5. 1949.] — Kirjakerho 1949: 2 s. 3—6.

15579 Kirjailija Ilmari Kianto 70-vuotias. [Författaren Ilmari Kianto 70 år.] — Viena-Aunus 1944 s. 79. 15580 Kohtamäki, Ilmari, Iki-Kianto. [Ilmari Kianto] — Kansan kuvalehti 1954: 9 s. 8-9-J 15 581 Korpi-Kainuun kuningas kohtalon kourissa. — Ilmari Kiannon vaiheita. [Kainuus konung, Ilmari Kianto.] [Kirj.] Ville Vispilä. — Politiikka 1946: 3 s. 12—

If

15582 Korpikirjailija [Ilmari Kianto] kiroaa. [Ödemarksförfattaren Ilmari Kianto.] [ Kirj. ] Diopter. — Miesten kesken 19 51: ios. 12—13. 15583 Korpikirjailijan [Ilmari Kiannon] kuvakirjasta. [Ur ödemarksförfattaren Ilmari Kiantos bilderbok.] — Kansan kuvalehti 1949: 18 s. 10—11. 15584 "Korven ylimys" Ilmari Kianto. [80 v. [En ödemarkens ädling, Ilmari Kianto 80 år.] Kirj.] J-na. — Opettajain lehti 1954: 18 s. 20—21.

15585 Koskimies, Rafael, Ilmari Kianto. [60-vuotispäivän johdosta.] [Ilmari Kianto. Med anledning av författarens 6o-årsdag.] — Suomen kuvalehti 1934 s. 614—61 5. 15586 Kupiainen, Unto, Tervehdys Ilmari Kiannolle 8 5-vuotisjuhlassa Konservatoriossa 9/5 1959. [En hälsning till Ilmari Kiantos 8 5-årsfest i Konservatoriet den 9/5 1959.] — Kaltio 1959 s. 90—92. 15587 Kyrölä, Vilho, Kiantoa katsomassa. [På besök hos Kianto.] — Suomen kuvalehti 1958: 41 s. 39-41, j8, 1 5 588 Lampén, Ernst, Ilmari Kianto. — Joulutunnelma 1916 s. 21— 22. 15589 Lampén, Ernst, Ilmari Kianto kirjeenkirjoittajana. [Ilmari Kianto som brevskrivare.] — Nuori Suomi 33 (1923)5. 3 5—48; 34(192 4) s. 3 5—46. 15590 [Lampén] Iso-Keisari, Ernst, Ilmari Kianto Pusulassa. [Ilmari Kianto i Pusula.1

— Jousimies 19 3 4 s. 41 —4 2. 15 591 Luukkonen, Siiri, lki-Kiannosta suomussalmelaisen silmin. [Författaren Ilmari Kianto i en Suomussalmi-bos ögon.] — Kainuun joulu 1959 s. 32. 15592 Nurmela, Eeva, Iki-Kianto 85-vuotias. [Ilmari Kianto 85 år.] — Tie ja vesi 1959: 3 s. 52. 15593 Rautavala, Niilo, Ilmari Kiantoa tapaamassa. [På besök hos Ilmari Kianto.] — Postimies 1954 s. 317. 15594 Rautavala, Niilo, Korpikirjailijaa [Ilmari Kiantoa] tapaamassa. [På besök hos ödemarksförfattaren Ilmari Kianto.] — Joulutouhu 1954 s. 12. 15595 Rautavala, Niilo, Korpikirjailijan Ilmari Kiannon juttusilla. [Samtal med ödemarksförfattaren Ilmari Kianto.] — Vapaussodan invaliidi 1954: 1/2 s. 53Kieliin — 1 5144.

15596 Paulaharju, Samuli, Mestari Heikki. [Heikki Kilpua, Vihanti] [Master Heikki. Heikki Kilpua, Vihanti.] — Nuori Suomi 33 (1923)5. 183 — 192.

IX. Historia 7. 1029

15597 Maanviljelijä, herastuomari Aappo Kinnunen. [Jordbrukaren, häradsdomare Aappo Kinnunen.] * 2. 9. 1855 1* 8. 6. 1935- [Muhos] — Oulun läänin Talousseuran vuosik. 1935 (Oulu 1936) s. 7—8.

15598 Tuomari, Paavo, Tomppa. Toimittaja Urho Kittilä [60-vuotias]. [Tomppa. Redaktör Urho Kittilä 60 år.] — Maaseudun joulu 1957 s. 22—23.

15 599 Jokela, Eila, Nili-Pekka, Lapin Martti Kitunen. [Nili-Pekka, Lapplands Martti Kitunen.] [Pekka Nilivaara, Kittilä.] — Kansan kuvalehti 1944 s. 326—328.

15600 Maanviljelijä, porotalousneuvoja Vilho Kiuru 50-vuotias. [Lantbrukaren, konsulenten i renhushållningsfrågor vilho Kiuru 50 år.] — Poromies 1953 s. 39.

i 5601 Pienen taidekerhon [Kajaani] lahjakas edustaja. [Emma Irene Kivekäs.] [En begåvad representant för ett litet konstnärssällskap i Kajana. Emma Irene Kivekäs.] Kirj. S-L. A. — Suomen nainen 1955: 7/8 s. 4—5.

i 5602 Ylipoussu, Elli, Esittelemme Emma-Irene Kivekkään kajaanilaisen taiteilijan. [Vi presenterar Emma-Irene Kivekäs, en konstnär från Kajana.] — Kaltio 1954 s.

57

15603 Suomalaisia sanomalehtimiehiä. 1. [Mm. K. F. Kivekäs, J. A. Lyly.] [Finska journalister. 1. Bl.a. K. F. Kivekäs, J. A. Lyly.] — Nuori Suomi 4 (1894) s. 71—75

i 5604 Minken Kivekäs. [Oulu. [Uleåborg.] Kirj.] -i -a. — Suomen nainen 1927 s. 52— 5 5 • 15605 Snellman, Jussi, Erkki Kivijärvi ja hänen koulutoverinsa. [Oulu] [Erkki Kivijärvi och hans skolkamrater. Uleåborg.] — Teatterilehti Naamio 1942 s. 45—46. 1 5606 Kaarto, Maria, "Ei puhuta innoituksesta". [Kemiläisen kirjailijan Rauni Kivilinnan haastattelu.] [En intervju med författarinnan Rauni Kivilinna i Kemi.] — Kaltio 1960s. 33—34. 15607 Aukusti Koivisto, "Lapin lähettiläs". [Kirj.] Ala. — Ahjo 1936: 5 s. II, 14. 1 5608 Lapin lumoama taiteilija. [Aukusti Koivisto. [Lapplands-konstnären Aukusti Koivisto.] Kirj.] Hako. — Seura 1939: 47 s. 7. 15609 Rinne, Reino, [Pohjoissuomalainen taidemaalari] Aukusti Koivisto [60-vuotias]. [Den nordfinska målaren Aukusti Koivisto 60 år.] — Kaltio 1946 s. 60—61. 15610 Aholinna, Bruno, Isä.. . ja poika. Taiteilijat Aukusti ja Pentti Koivisto pikavalottimen heijastimessa. [Far . . . och son. Konstnärerna Aukusti och Pentti Koivisto.] — Kaltio 1949 s. 110—112. 15611 Kolme vuotta yhden miehen [kansaned. Erkki Koiviston] työtä maakuntamme hyväksi. [Riksdagsman Erkki Koivistos arbete under 30 år vårt landskap till fromma.] [Julk.: Lapinläänin Kansallisliitto r.y.] Rovaniemi 1948. 40 s. 15612 Arajuuri, A. H., [Jääkäriluutnantti] Yrjö Koiviston viimeinen kirje [Salmijärveltä

27. 3. 20]. [Jägarlöjtnanten Yrjö Koivistos sista brev från Salmijärvi den 27.

3. 20.] — Sotavanhus 1944 s. 34—36.

1 5613 Arajuuri, A. H., Viesti Jäämeren rannoilta. Nuoren jääkärin [Yrjö Koiviston] vaiheita Kuurinmaan juoksuhaudoista Lapin tuntureille. [Den unge jägaren Yrjö Koivistos öden, från Kurlands skyttegravar till Lapplands fjäll.] — Hakkapeliitta 1944 s. 973-975.

i 5614 Frans Koivula — kunnallismies [Kemi]. [Frans Koivula — en kommunalman (Kemi).] — Jatuli 7. Kemi i960 s. 59—61. Koivula, Pekka — 1 5409.

15615 Maatalousneuvoja K. Koivunen "f. [0.1. Talousseuran Kuusamon piiri.] [Lantbrukskonsulent K. Koivunen "f. Kuusamo distrikt inom Uleåborgs läns Hushållningssällskap.] —Maa 1928 s. 396—397.

i 5616 Lahja Koivunen — kuusamolainen graafikko ja taidemaalari. [Lahja Koivunen — en grafiker och målare från Kuusamo.] [Kirj.] R . . a. — Lapin loimu 1956:

3/4 s. 10—11.

Kokko, Felix — 1 5147. Kokko, Juhana — 1 5864.

1030 Pohjois-Suomen bibliografia

15617 Paulaharju, Samuli, Juhana Kokko. Kuvaus kirjailija "Kyöstistä". [Oulunsuu] [Juhana Kokko. Ett författarporträtt av signaturen "Kyösti". Oulunsuu.] — Kyläkirjaston kuvalehti 1917 s. 172 — 175.

15618 Onnia Kokko. [Oulujoella toiminut kansakoulunopettaja. [Onnia Kokko. En folkskollärare som verkat i Uleåborgs landskommun.] Kirj.] M. K. — Naisten ääni 1924 s. 3 11— 3 i 2.

15619 M[ikkoncn], W[iljo], Väinö Kokko. * 27. 9. 1880 [Oulu]. — t 5- 12. 1943.

— Kvs. Kal. 194 5 s. 1 5 2—154. 1 5620 Kivimaa, Anni, "Miehen tehtävä on työ . . ." [Yrjö Kokon haastattelu.] [Intervju med Yrjö Kokko.] — Kaltio 1949 s. 80—81,93—94. 15621 Mäkipuro, Viljo, Sammakko ja sielu. Tarinahetki Yrjö Kokon seurassa. [Grodan och själen. En stund med Yrjö Kokko.] — Uusi kuvalehti 1956: 46 s. 16.

15622 Poutvaara, Matti, Ungelon saari ja sen isäntä [Yrjö Kokko, Enontekiö]. [On Ungelo och dess husbonde Yrjö Kokko, Enontekis.] — Suomen kuvalehti 1953:41 s. 31,46.

15623 Setälä, Annikki, Lappiin paennut Yrjö Kokko. [Yrjö Kokko som flytt till Lappland.] — Taiteen maailma 1947: 11/1 2 s. 10—11. 15624 Ström, V[eikko], Neljän tuulen tuntija — Yrjö Kokko. [De fyra vindarnas man

— Yrjö Kokko.] — Seura 1947: 51/52 s. 10— 11. 15625 Ström, Veikko, Yrjö Kokko — luonnonystävä ja kirjailija. [Yrjö Kokko — natur

vän och författare.] — Nuorten sarka 1955 s. 16—17. 15626 Syhlman, S. K., Erämaan erimiehiä. 1. Ungelon velho. [Yrjö Kokko, Enontekiö]

2. Lapin tietäjän tuvilla. [Juho Alamattila, Leppäjärvi.] 3. Karhurajan vartijat. [Ammattimetsästäjät Einari ja Alfred Ruotsala, Puljunkylä.] — Seura 1959: 17 s. 6—7; 18 s. 12—13; J 9 S - 16—17.

15627 Turja, Ilmari, Lapin tiellä. [Piirieläinlääkäri ja kirjailija Yrjö Kokon haastattelu Muoniossa.] [På Lapplands vägar. Intervju med distriktsveterinären och författaren Yrjö Kokko i Muonio.] — Suomen kuvalehti 1947: 20 s. 1 2—1 3.

15628 Vuorelainen, Marja, Ungelon torpan isäntä [Yrjö Kokko]. [Husbonden på Ungelo torp, Yrjö Kokko]. — Uusi kuvalehti 1958:9s. 4—6.

15629 Iivari Koli [Oulun läänin talousseuran karjatalouskonsulentti] 50-vuotias. [Iivari Koli, konsulent i husdjursskötsel vid Uleåborgs läns Hushållningssällskap, 50 år.] — Maa 1941 s. 166.

15630 H[aarahiltunen], K. A., 70-vuotias poromies Taneli Konttila. [Pudasjärvi] [Renkarlen Taneli Konttila 70 år. Pudasjärvi.] — Poromies 1932 s. 4. Korhonen, Anna — 15147.

15631 Viena Korhonen, kainuulainen kirjailijatar. [Viena Korhonen, en författarinna från Kainuu.] [Kirj.] Firinä. — Suomen kuvalehti 1943 s. 1186—1187. 15632 Ylönen, Volmar, i" Feodor Korniloff [Kuhmoniemi]. — Kainuun sissi 1930 s.

155-156. Korpela, Juho — 15690.

15633 Taloustirehtööri, maanviljelijä Juho Korpela * 22. 1. i860, 1" 4. 1. 1942. [Ekonomiedirektören, jordbrukaren Juho Korpela född 22. 1. i860 död 4. 1. 1942.] — Oulun läänin Talousseuran vuosik. v. 1942 (Oulu 1943) s. 7—8.

15634 Horstia, Olavi, Posti-Kalle. [Kalle Kortesalmi, Ranua, Simonkylä] — Postitorvi 1956: 12 s. 30—32. 15635 Korhonen, Matti, Hiihtäjäpatsas Haapavedelle. [Hiihtäjäveteraani Matti Koskenkorvan muistelmia.] [Ett skidmonument tili Haapavesi. Tili minne av skidåkarveteranen Matti Koskenkorva.] — Kyntäjä i960: 3 s. 24—2 5.

15636 Korpisuo, Antero, Korvenhiihtäjä. Katkelmia mestarihiihtäjä Matti Koskenkorvan elämästä. [Haapavesi] [Ödemarksskidåkaren. Drag ur mästerskidåkaren Matti Koskenkorvas liv. Haapavesi] —Seura 1936: 1 s. 17—18.

IX. Historia 7. 1031
15637 Koskenniemi, V. A., Onnen antimet. Lukuja elämäni kirjasta. [V. A. Koskennie
mi] Porvoo 1935. 211 s. — 2. pain. 1935.
Sama ruots.:
Lyckans håvor. Blad ur min levnads bok. Övers, av Einar Spjut. Hfors
1943. 173 s.
Sama saks.:
Gaben des gliicks. Aus dem Buche meines Lebens. Ubers. von Rita Öhquist.
Munchen 1938. 168 s.
15638 Miesmaa, Anna-Maija, Rikkaan elämän iltapäivää. [V. A. Koskenniemi] [I an
ledning av V. A. Koskenniemis 70-års dag.] — Ostrobotnia 1955: 3 s. 10—
11 .
Koski, Juho — 161 2 9.
15639 H[eikinheimo], A. I., Piispa J. R. Koskimies "f. Biskop J. R. Koskimies 1". —
Tervehdys Oulun Diakonissakodista 1936: 1 s. 3—6.
15640 Vihantola, O., Muistelmia piispa Koskimiehestä. Minnen av biskop Koskimies.
— Tervehdys Oulun Diakonissakodista 1936: 1 s. 7.
15641 Muistelmia vuorineuvos V. A. Kotilaisen toiminnasta Kajaanissa v. 1919—1924.
[Minnen av bergsrådet V. A. Kotilainen och hans verksamhet i Kajana åren
1919—1924.] [Kirj.] V. V. K. — Enso-Gutzeit Tornator 1937 s. 8—10.
15642 Castrén, Gunnar, Kaarlo Kramsu. — FT 93 (1922 : 2) s. 3 — 39.
15643 Kivijärvi, Erkki, Kaarlo Kramsun elämästä. Muutamia piirteitä hänen Oulun
ajoiltaan. [Ur Kaarlo Kramsus liv. Hans vistelse i Uleåborg.] — Aika 1915 s.
20-28.
1 5644 Kivijärvi, Erkki, Muutamia pikkupiirteitä Kaarlo Kramsun elämästä. [Några
drag ur Kaarlo Kramsus liv.] — Jousimies 1926 s. 107—108.
15645 Juho Kriksholman elämäkerta, eli sydäntä liikuttava kertomus hänen elämästänsä,
suruttomille ja heränneille sekä uudesta syntyneille. [Kemi] [En biografi över
Juho Kriksholm, eller en rörande berättelse om hans liv. Kemi.] Oulu 1879.
16 s.
Kronqvist, Hannes — 16023.
1 5646 Lavonius, Olga, [Kansakoulunopettaja] Anna Charlotta Kujala. [Haukipudas]
[Folkskollärarinnan Anna Charlotta Kujala. Haukipudas.] — Naisten ääni
191 3 s. 333-336.
15647 Cajander, E., Heikki Herman Kuoksa. [Perunkajärvi, Posio] — Asuttaja 1919 s.
44—49, 66—70. Myös: Otava 1919 s. 321— 330. Sama ruots. Kolonisatorn
1919. s. 44—49, 66—71.
15648 Kare, Kauko, Kitinojan kylä [Ylistaro] ja [Juho] Kuoppala itte. Kertomus kyläs
tä ja sen talousneuvoksesta. [Kitinoja by i Ylistaro och Juho Kuoppala. Berät
telsen om en by och dess ekonomieråd.] — Uusi kuvalehti 1955: 51/52 s.
26—27.
i 5649 Tanninen, Antero, Jussi Kurikka, Lauri Kaarto — kaksi Kalajoen kuulua poikaa.
[Jussi Kurikka, Lauri Kaarto — två kända Kalajoki-söner.] — Urheilijan joulu
1937 s. 17-19.
15650 Solitander, Axel, Anders Kurt. En levnadsteckning. — Pappers och
trävarutidskrift för Finland 1937 s. 306, 308—310, 312—314, 316—317,
654, 656-658, 660, 693-694, 696, 810, 812, 814, 858-860, 862 -
863.
1 5651 Elmgren-Heinonen, Tuomi, Toivo Kuula. Elämäkerta. Porvoo 1938. 2. pain.
Porvoo 1953.
Sis. mm.: Kapellimestariksi Ouluun [Som kapellmästare i Uleåborg] s. 246;
Toimintaa Oulussa [Verksamhet i Uleåborg] s. 250—254; Toinen sävellys
konsertti. Takaisin Ouluun [Den andra kompositionskonserten. Tillbaka till
1032 Pohjois-Suomen bibliografia
Uleåborg] s. 256—268; Lähtö Oulusta [Avresan från Uleåborg] s. 269—
270.
15652 Kianto, Ilmari, In memoriam: Ryysyrannan Jooseppi. [Jooseppi Kyllönen] [In
Memoriam: Jooseppi Kyllönen.] — Suomen kuvalehti 1933 s. 886.
15653 Peltovuoma, A., Tuomas Kyrön urotyö. Palanen Lapin asutushistoriaa. [Tuomas
Kyrös storverk. Ett stycke Lapplands kolonisationshistoria.] — Kotoa ja kau
kaa 1916: 1 s. 22—24.
1565 4 Peltovuoma, A., Uutisraivaaja Tuomas Kyrö. Palanen Lapin asutushistoriaa. [I
valojoki] [Nyröjaren Tuomas Kyrö. Ett stycke Lapplands kolonisationshisto
ria. Ivalo älv.] — Maatalous 1915 s. 71—72.
15655 J. K. Kyyhkynen [in memoriam]. — Uusi joululehti 1909 s. 15.
15656 Kianto, Kerttu, Revontulien tähyilijä, Lapin mainio maalari. Piirteitä taiteilija J.
Kyyhkysen elämästä. [Lapplands-målaren J. Kyyhkynens liv.] — Kaltio 1950
s. 1 24—1 2 5.
15657 Tirranen, Hertta, Suomen taiteilijoita Juho Rissasesta Jussi Mäntyseen. Elämäker
toja. Porvoo 1950.
Sis. mm.: Juho Kyyhkynen (Juho Kustaa K.) 1875 —1909 s. 79—88.
15658 Toiviainen, Risto, Juho Kustaa Kyyhkynen, Lapin loiston löytäjä. [Juho Kustaa
Kyyhkynen, upptäckaren av Lapplandshärlighet.] — Kaltio i960 s. 30—3 1.
15659 Törmänen, V. E., Muistoja J. K. Kyyhkysestä. [Minnen av J. K. Kyyhkynen.]
— Kaltio 1960s. 15 o—151.
1 5660 Vennervirta, L., J. K. Kyyhkynen. — Kyläkirjaston kuvalehti A-sarja 1909 s.
1 30, 132 .
Kärenlampi, Maikki — 1 5147.
Kärnä, Aarne — 1 5147.
15661 Sk.-veteraani Edvard Kääriä [Sotkamo] "j*. [Skyddskårsveteranen Edvard Kääriä,
Sotkamo 1".] — Kainuun sissi 1934 s. 187.
1 5662 Reippaan tytön työmaa. [Terveyssisar Lilja Laaksonen, Kemijärvi, Isokylä. [En
rask flickas arbetsfält. Hälsosyster Lilja Laaksonen, Isokylä, Kemijärvi.] Kirj.]
R. B. — Seura 1954: 20 s. 8—9.
Ks. myös Oskarinpoika ibid. n:o 50 s. 20.
15663 Impivaara, Heikki, Arthur Lagerlöf kotiseutunsa [Raahen] ystävänä. [Arthur La
gerlöf som sin hembygds, Brahestads, vän.] — Kaltio 1949 s. 36, 64, 64[a].
15664 Mannermaa, Y., Vuorineuvos Johan Arthur Lagerlöf [Rauma-Raahe Oy:n poh
joisen ryhmän perustaja], [Bergsrådet Johan Arthur Lagerlöf, grundare av den
nordligaste gruppen inom Rauma—Raahe Oy.] — Työtä ja tekijöitä 1950: 4
s. 10—11, 26.
15665 Vanhaa ja unohdettua. [Muistelmia Rauma-Raahe oy:n Pohjoisen ryhmän perus
tajasta, vuorineuvos Arthur Lagerlöfistä. [Gammalt och glömt. Minnen av
bergsrådet Arthur Lagerlöf, grundaren av Rauma-Raahe oy:s Nordliga grupp.]
Kirj.] Y. M:aa. — Työtä ja tekijöitä 1949: 2 s. 39—41; 1950: 2 s. 2 5—27.
i 5666 Airas, Kaarlo, Kaksi Jonas Laguksen kirjettä. [Två brev av Jonas Lagus.] —
SKHS vuosik. 43/44 1953/1954 (Hki 1956) s. 199—203.
1 5667 Kares, Olavi, Jonas Lagus. — Mikael Agricolasta E. W. Pakkalaan. Toim. Jaak
ko Haavio. Porvoo 1947 s. 324—3 3 1.
15668 Krook, Toor, Ett nytt brev av Jonas Lagus. — SKHS vuosik. 37/38 1947/
1948 (Hki 1949) s. 1 88—189.
1 5669 Krook, Tor, Jonas Lagus. En österbottnisk väckelsehövding. Vasa 1947. VIII,
381 s. (SKHS toim. 49.)
15670 Krook, Toor, Nya bidrag till Jonas Lagus brevväxling. — SKHS vuosik. 35/36
194 5/1946 (Hki 1948) s. 41 — 51.
15671 Taipale, U. N., [Pyhäjärven (O.l.) kappalaisen] JonasLaguksen kuolemasta 100

IX. Historia 7. 1033

vuotta, ioo år har förflutit sedan kaplanen i Pyhäjärvi, Jonas Lagus död. — Pyhäjärvi 8. Iisalmi 1957 s. 4—10.

15672 Kansanedustaja M. O. Lahtela 60-vuotias. [Riksdagsman M. O. Lahtela 60 år.]

— Poromies 1941 s. 46—47, 54. 15673 Siikala, Kalervo, Ikäpuhemiés M. O. Lahtela. [Kemijärvi] [Ålderstalmannen M.

O. Lahtela. Kemijärvi.] — Kyntäjä 1956: 5/7 s. 12—13.

15674 Korttihuijarien ja kansanedustajain kylvettäjä Matti Lahtela. [Kemijärvi. [Kommunalrådet Matti Lahtela, Kemijärvi, riksdagsman under 20 år.] Kirj.] V. H-s. — Kansan kuvalehti 1950: 9 s. 9.

15675 Kujanen, Niilo, Jussi Lainio, Perä-Pohjolan tukki- ja poromiesten mestarikuvaaja.

[Jussi Lainio, de nordbottniska timmerflottarnas ochskildrare.] — Työläisopiskelija 1948 s. 1 54—15 5. 15676 Paasilinna, Erno, Jussi Lainion genius ja demoni. [Jussimon.] — Kaltio 1957 s. 30—32. 15677 Jaantila, Kirsti, Pohjalaistytön sisunnäyte. [Rauni Laitala,bottnisk flicka visar prov på "sisu". Rauni Laitila,

renkarlarnas mästerlige Lainios genius och de Leppijoki.] [En öster

Leppijoki, 1 5 km från

Haapajärvi kyrkby.] —Viikkosanomat 1958: 48 s. 34—37. 15678 Maunu, J. A., Eräs paimenmuisto Perä-Pohjolasta. [A. Laitinen] [Ett herdeminne från Bortre-Norden.] — Kirkko ja kansa 193 1 s. 197—205. 15679 Viljanen, Paavo, Aatu Laitinen 1853—1923. ~~ Mikael Agricolasta E. W. Pakkalaan. Toim. Jaakko Haavio. Porvoo 1947 s. 5 52—562.

Laitinen, Antti — 1 5690. 1 5680 Antti Laitinen [Utajärvi] 1*. — Suomen kalastuslehti 1942 s. 1 23—1 24. 15681 Iflvessalo], Y[rjö], Metsäneuvos, fil. tohtori Oiva Johannes Lakari f. [Forstrå

det, fil. dr Oiva Johannes Lakari +.] — Metsätal. aik. 1941 s. 191 —193.

15682 Immonen, Unto, Vilho Lampi — lakeuden melankolikko.slättens melankoliker.] — Kaltio 1957 s. 12—13. Myös:sik. 1956—1957 s. 56—71.

15683 Immonen, U[nto], Vilho Lampi, pohjalainen maalari,österbottnisk målare.] — Kontti joulun:o 1953 s. 11 —14.

[Vilho Lampi — en Suomen taide. Vuo

[Vilho Lampi, en

1 5684 Oman kohtalonsa maalari. [Vilho Lampi, Liminka. [Målaren Vilho Lampi, Limingo.] Kirj.] Strano. — Kuvaposti 1959; 38 s. 8—9. 15685 Tirranen, Hertta, Vilho Lampi, Limingan lakeuksien maalari ja viljelijä. [Vilho Lampi som Limingo-viddernas målare och odlare.] — Kaltio 1948 s. 36—37. 15686 Vehmas, E. J., Limingan maalari Vilho Lampi. [Limingo-målaren Vilho Lampi.]

— Uuden Suomen kuvalehti 1957: n/1 2 s. 1 2—14. 15687 Visuri, Osmo, Unohdettu taiteilija Vilho Lampi. [Den bortglömde konstnären Vilho Lampi.] — Suomen kuvalehti 1953: 1 s. 38—39.

1 5688 Lampio, Eero, Yli Lapin rajojen. Konsuli Eero Lampion jälkeen jääneestä käsikirjoituksesta muodostanut ja hänen elämänkuvauksensa kirj. K. M. Wallenius. [Över Lapplands gränser. Sammanställd enligt konsul Eero Lampios efterlämnade manuskript och med en levnadsteckning av K. M. Wallenius.] Jyväskylä 1936. 228 s. E. L:n elämäkerta s. 11—64.

1 5689 A[laruikka], Y., Aate Lanttö 1*. [Kolari] — Poromies 1943 s. 42—43.

1 5690 Maalaisliiton perustajajäseniä Pohjois-Pohjanmaalla. [Agrarförbundets stiftande nord-österbottniska medlemmar.] Fredrik Lanttö, J. B. Heikkinen, Iisakki Ylitalo, Juho Korpela, Antti Ylielsilä, Juho Poutala, Antti Laitinen, K. G. Veijola, Jaakko Rautamäki, Antti Paasonen, Pekka Kallunki, Juho Rauta. Kirj. S.

O. — Heräävä maaseutu 3 (Vaasa 1936) s. 102—106. i 5691 Juho Erkki Lassila [Salla] 60-vuotias. [Juho Erkki Lassila, Salla, 60 år.] Kirj.

U. A. — Poromies 1938 s. 54. 1 5692 Veikko Lassila [Suomussalmi] 1". — Kainuun sissi 1933 s. 264.

1034 Pohjois-Suomen bibliografia
i 5693 Tavaila, Aatos, Jaakko Laurikainen [Lapin läänin maatalouskerhokonsulentti]
[Jaakko Laurikainen, konsulent vid Lapplands läns lantbruksklubb.] i" 22. 6.
1943. — Maatalouskerhoneuvoja 1943 s. 94—95.
15694 Heinonen, Alfr., Valuri [Heikki Laurikkala 1847—1937]. Gjutaren. [Pyhäjärvi
O. 1.] — Pyhäjärvi 4. Kuopio 1952 s. 2 5—27.
15695 L[änsiluoto], Y[rjö], Kaarle Sanfrid Laurila. * 1. 6. 1876 [Kalajoki] — i" 15.
9. 1947— Kvs. Kal. 1948 s. 164—167.
1 5696 Grotenfelt, Gösta, Karl Oskar Laurin [Oulun läänin lääninagronomi] 70 vuotta.
[Länsagronomen i Uleåborgs län, Karl Oskar Laurin 70 år.] — Maatalous
1917 s. 95-96 .
Nekrologi ibid. s. 240.
i 5697 Nuotio, Tyyne, Henni Lehto, Peräpohjolan ensimmäinen Martta. [Alatornio]
[Henni Lehto, Nordbottens första Martha. Nedertorneå.] — Emäntälehti
192 1 s. 23—2 5.
1 5698 Lehtola, Laura, Entisiä [rajaseutu] työn tekijöitä. Matti [Inarin katekeetta] ja
Elsa Lehtola. [Forna förgrundsgestalter inom gränsbygdsarbetet. Matti och
Elsa Lehtola, Enare.] — Rajaseutu 1957 s. 93—94; 1958 s. 13.
i 5699 Auvinen, Helmi, Eino Leino lapsena. Muistelmia Kainuusta. [Eino Leino som
barn. Minnen från Kainuu.] — Opettajain lehti 1954: 39 s. 15 — 16; 50 s.
15, 18; 1955:4 s. 18.
15700 Eino Leino aikalaistensa silmin. Lähikuvia, muistelmia, haastatteluja. [Eino Leino
o sin samtids ögon. Porträtt, minnen, intervjuer.] Koonnut Aarre M. Pelto
nen. Keuruu 1958.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Väinö Siikaniemi, Synnyinseudun kasvot [Födelsebug
den] s. 11 —13; Hannes Mikkonen, Hövelö ympäristöineen [Hövelö med om
nejd] s. 13—20; Isidor Wuori, Alkeiskoululainen [Elementarskoleeleven] s.
2 1; K. S. Laurila, Oulun lyseossa [I Uleåborgs lyceym] s. 22 — 3 3.
15701 Eino Leinon "lapsenlikkana". [Anna Halme Paltamon Hövelöjoelta haastatelta
vana. [Eino Leinos "barnflicka". Intervju med Anna Halme från Paltamo.]
Kirj.] A. J-o. — Kuvaposti 1958, 27 s. 11.
15702 Kalajoki, Atte, Eino Leinon muistovuonna. [80 år sedan Eino Leinos födelse.]
— Kaltio 1958 s. 93—94.
15703 Kare, Kauko, Suomen suurin runoilija [Eino Leino]. 1. Hövelöstä Riihiluhtaan.
[Finlands största skald. Eino Leino. 1. Från Hövelö tul Riihiluhta.] — Uusi
kuvalehti 1954: 1 s. 10—11.
15704 Peltonen, Aarre M., Eino Leino ja Vuokatti. [Eino Leino och Vuokatti.] —
Suomen matkailu 1959: 3 s. 8—9.
15705 Peltonen, Aarre M., Eino Leinon syntymäpäivä, lauantai 6. 7. 1878. [Eino Lei
nos förelsedag, lördagen den 6. 7. 1878.] — Jouluhimmeli 1958 s. 8—11.
15706 Rautavala, Niilo, Piirteitä Eino Leinon runoilijataipaleelta. [Drag ur Eino Leinos
diktarbana.] — Opettajain lehti 1953 s. 957—958.
15707 Hanski, Sirkka-Liisa, Oulun ensimmäinen nainen. [Kaupunginjohtajan rouva Elli
Leino.] [Uleåborgs första dam. Stadsdirektörens maka Elli Leino.] — Me nai
set 1954: 3 s. 40.
15708 Opettaja A. Leinonen "f. [Kajaani] [Läraren A. Leinonen "f. Kajana] — Kylväjä
1929s. 37.
15709 Maatalousneuvoja Erkki Leinonen [50-vuotias. Kajaanin Maanviljelysseura.]
[Lantbrukskonsulent Erkki Leinonen 50 år. Kajana Lantbrukssällskap.] —
Maa 1925 s. 327.
15710 Lassi Leinonen, mainio roswo Muhoksella Ruotsin waliam aikana ja hänen pa
luunsa seitsentoistawuotisesta wankeudesta. [Lassi Leinonen, en bandit i Mu
hos under svenska tiden och hans återkomst efter 17 års fängelse.] [Kirj.] R.
M. — Kyläkirjasto 1878 s. 232 — 242.
IX. Historia 7. 1035
1571 1 Haikala, Heimo, Paavo Leinonen. Erään taiteili)akuvan ääriviivoja. [Paavo Lei
nonen. Ett konstnärsporträtt.] — Kaltio 1945 s. 81—83.
15712 [Kalajoki, Atte], Paavo Leinonen [Paavo Leinonen, en målare från Uleåborg
och Säräisniemi.] [Kirj.] Panu. — Kaltio 1956 s. 12—13.
15713 Yrjö Leinonen [Kajaani] i". — Kainuun sissi 1932 s. 216.
i 5714 Kaikko, Joh., Iivari Gabriel Leiviskä. * 22. 8. 1876 [Oulu] — 1" 2. 9. 1953. —
Kvs. Kai. 1954 s. 199—201.
1 5715 Similä, Esko, In memoriam Iivari Leiviskä. — Ostrobotnia 1953:4 s. 6—7.
15 716 Hatara, Pertti, Jaakko Leppänen — sotkamolainen väriniekka. [Jaakko Leppänen
— en målare från Sotkamo.] — Jousi 1958: 5 s. 20.
15717 Rautavala, Niilo, "Sotkamolaista värienkäyttöä". — Jaakko Leppänen [Konstnä
ren Jaakko Leppänen i Sotkamo och hans färger.] — Kyntäjä 1958: 10 s.
25
15718 R[auta]vala, N[iilo], Sotkamolaista taiteilijapariskuntaa Jaakko ja Eeva Leppästä
tapaamassa. [På besök hos konstnärsparet Jaakko och Eeva Leppänen i Sotka
mo.] — Lapin loimu 1956: 5 s. 2.
A[lpiranta, M[artti], Lapsen [Niilo Liakka] poluilta puolen vuosisadan takaa. —
15 719IJM7- Hautamäki, Kustaa, Niilo Liakka. Talonpojan elämäntyö talonpoikaisväestön hy
väksi. — En bondes livsverk till bondefolkningens fromma. — Talonpojan jou
lu 193 1 s. 7—8.
15720 Kalliokoski, Viljami, Niilo Liakka * 23. 6. 1864 — + 26. 1. 1945. — Suomen
osuustoimintalehti 1945 s. 12.
15721 Kanslianeuvos Niilo Liakka on poissa. [Kanslirådet Niilo Liakka har gått ur ti
den.] — Nuori Karjala 1945 s. 15.
15722 Kojonen, Edla, Kanslianeuvos Niilo Liakka ja raittiuskasvatustyö. [Kanslirådet
Niilo Liakka och nykterhetsarbetet.] — Raittiuskasvatus 1944—45 s. 83—85.
15723 Leinonen, Artturi, Sataprosenttinen kansanvalistusmies, kanslianeuvos Niilo Liak
ka. [Folkbildningsmannen, kanslirådet Niilo Liakka.] — Eteläpohjalaisten joulu
i960 s. 2—3.
15724 Luukko, Armas, Niilo Liakka+. — HAik. 1945 s. 232—233.
15725 Länsiluoto, Yrjö, Niilo Liakka. * 23. 6. 1864 [Alatornio] — i" 26. 1. 1945. —
Kvs. Kai. 1946 s. 15 5 —161.
15726 Moilanen, Kaapro, Niilo Liakka sivistystyöntekijänä. [Niilo Liakka, som bildnin
gsarbete.] — Pyrkijä 1945 s. 3 5 — 37.
15727 Niilo Liakka 1*. [Kirj.] V. K-o. — Yhdysside 1945 s. 26.
15728 Niilo Liakka. [Suom. ja ruots. rinnakkaisteksti.] — Sosiaalinen aik. 1945 s. 18—
19.
15729 Niilo Liakka. Kansansivistystyömme merkkimies. [80-vuotias.] [Niilo Liakka.
Märkesmannen inom vårt folkbildningsarbete 80 år.] — Karjalan aamu 1944
s. 144-145.
15730 Niilo Liakka 23. 6. 1864—26. 1. 1945. — Eteläpohjalaisten joulu 1949 (La
keuksien nuorison joulunumero [ 1949: 9]) s. 6—8.
15731 Pesola, Vilho A., Niilo Liakan työtoverina. [Som Niilo Liakkas arbetskamrat.]
— Pyrkijä 1945 s. 45—47, 62.
15732 Railo, Pekka, Niilo Liakka kansansivistystyön tekijänä. [Niilo Liakka som folk
bildningsarbetare.] — Työläisopiskelija 1945 s. 29—30.
15733 Rautakoski, Niilo, Muistoja kanslianeuvos Niilo Liakasta. [Minnen av kanslirå
det Niilo Liakka.] — Pellervo 1945 s. 1 54—15 5.
15734 Suomalainen kataja. Ajatuksia Niilo Liakan elämäntyön johdosta. [Tankar med
anledning av Niilo Liakkas livsverk.] [Kirj.] E. Hio. — Koti 1945 s. 131 —
133.
Tulkki, K. J., Jaakko Liedes. — 3576.
1036 Pohjois-Suomen bibliografia
15735 Alatalo, Olavi, Ina Liljeqvist [Oulu] täyttää 100 vuotta. [Ina Liljeqvist, Uleå
borg, fyller 100 år.] — Suomen viikkolehti 1949 s. 209—2 10.
15736 Valokuvaajien kunniavanhus 100-vuotias. [Regina Maria Liljeqvist o.s. Willgren,
Oulu.] [Fotografernas nestor 100 år. Regina Maria Liljeqvist född Willgren,
Uleåborg.] — Suomen valokuvaaja 1949 s. 89.
15737 Kiljunen, Marianna, Äiti [Jenny Elisabeth] Linden ja tyttäret [Ellen Katarina ja
Lempi postivirkailijoina Oulussa, Kuhmossa ja Pyhäjärvellä]. [Jenny Elisabeth
Linden och hennes döttrar Ellen Katarina och Lempi som posttjänstemän i
Uleåborg, Kuhmo och Pyhäjärvi.] — Postitorvi 1943 s. 203.
15738 Ahonen, Albin, Ei elämää ilman Lappia. Anton Lindforss — Lapin maalari. [An
ton Lindforss — Lapplands målare.] —Seura 1939:40 s. 12, 22.
15739 Ahonen, Albin, Taiteilijan tie, Anton Lindfors — Lapin maalari. [En konstnärs
väg, Anton Lindfors — Lapplands målare.] — Jousimies 1940 s. 3 5 — 37
15740 Pajastie, Eila, Valo palaa Lappiin, ja [taidemaalari] Anton Lindforss pääsee töi
hin. [Ljuset återvänder till Lappland och målaren Anton Lindfors kan börja
arbeta.] — Suomi—Saksa 1943 s. 284—285.
i 5741 Savolainen, Leena, Lapinmaalari Anton Lindfors. [Lapplandsmålaren Anton Lin
dfors.] — Opettajain lehti 1955: 20 s. 16.
15742 Rfosendal], L. F., Toimestaan poistuva ansioitunut työntekijä. [Kunnalliskodin
emännöitsijä Amanda Lindqvist, Oulu.] [En förtjänt arbetare, som lämnat sin
tjänst. Kommunalhemsföreståndarinnan Amanda Lindqvist, Uleåborg.] —
Huoltaja 1934 s. 198.
15743 Fränti, A., Kainuun maatalouden merkkimiehiä. [Maist. H. I. Linna ja rovasti
Johannes Väyrynen.] [Två lantbrukets förgrundsgestalter i Kainuu. Mag. H.
I. Linna och prosten Johannes Väyrynen.] — Rajaseutu 1927 s. 194—196.
15744 Maisteri H. I. Linna "f. [Kajaani. [Magister H. I. Linna "f. Kajana.] Kirj.] A.
I. — Maa 192 1 s. 37—38.
1 5745 Huugo Linna f. [Kajaani] —Maatalous 192 1 s. 38—39.
15746 Melander, K. R., Muutamia tietoja lain suomentajan Ljungi Tuomaanpojan per
heestä. [Kalajoki] [Några uppgifter om lagöversättaren Ljungo Thomassons
familj. Kalajoki.] Hki 1909. 7 s. (HArk. 21:1:7.)
15747 Snellman, A. H., Ljungi Tuomaanpoika, Pohjanmaan pappi ja lainsuomentaja.
[Ljungo Thomasson, Österbottens präst och lagöversättare.] — HArk 16: 2
(1900) s. 1 — 24.
15748 Kärna, Aarne, Sydänmaan talonpojasta ministeriksi. Katsaus K. A. Lohen elämän
vaiheisiin. — Ödemarksbonde till minister. En översikt över K. A. Lohis
livsöde. — Talonpojan joulu 1928 s. 14—16.
15749 Haastattelemme metsäteknikkokirjailija Heikki Lounajaa. [En intervju med
skogsteknikerförfattaren Heikki Lounaja.] [Kirj.] E. H. — Metsämies 1951 s.
275 —2 76 -
15750 Heikki Lounaja on tullut tolppatien varteen. [Författaren Heikki Lounaja.]
[Kirj.] E. K. — Kirjakerho 1951: 1 s. 3—6.
15751 Klemola, Matti, Lehtori Lauri Lounela, uupumaton Kainuun sanaston ja kansan
tietouden keräilijä. [Lektor Lauri Lounela, en outtröttlig samlare av ord och
folklore i Kainuu.] —Kaltio 1949 s. 160—161.
15752 Kauhanen, Sylvi, Lukkarilan suku. [Kemi]. [Släkten Lukkarila. Kemi.] — Joulu
kellot 1957 s. 29—32.
15753 Opettaja K. J. Lund 50-vuotias. [Tornio. [Läraren K. J. Lund 50 år. Torneå.]
Kirj.] E. E. S. — Maa 1918 s. 16—1 7.
15754 Opettaja K. J. Lund "h [Tornio] [Läraren K. J. Lund. "j" Torneå] — Maa 1926
s. 162—163.
15755 Amelie Lundahl ["f]. [Oululaissyntyinen maalaustaiteilla. [Amelie Lundahl ["f].
En målare född i Uleåborg.] Kirj.] U. V. — Naisten ääni 1914 s. 3 14—3 1 5.
IX. Historia 7. 1037
15756 Haikala, Heimo, Oulun tytär Bretagneen. Amelie Lundahlin taiteilijauran alku
vaiheita. [En dotter av Uleåborg till Bretagne. Början av Amelie Lundahls
konstnärsbana.] — Kaltio 1947 s. 78—79, 89—90.
15757 Cecilia Lundahl-Calamnius. [Suomussalmi. Kirj.] Grasp. — Naisten ääni 1922 s.
I34-I35 -
15758 Kianto, Ilmari, Cecilia Lundahl-Calamnius 80-vuotias. [Suomussalmi] [Cecilia
Lundahl-Calamnius 80 år. Suomussalmi.] —Aurora 1922 s. 38—45.
Luhdahl, Cecilia — 1 52 1 2.
Lundberg —15144.
Luomajoki, Aapo — 161 o 1.
15759 Kirjavainen, Jussi, Aapo Luomajoki, ensimmäinen suomalainen suurhiihtäjä. [Aa
po Luomajoki, Finlands första stora skidåkare.] — Suomen kuvalehti 1936 s.
180-181.
15760 Kivekäs, Airi, Oulun tytär. [Fanni Luukkonen] [Fanni Luukkonen från Uleå
borg.] — Lotta-Svärd 1942 s. 61—62.
i 5761 Kivijärvi, Erkki, Vanhan Oulun tyttö. [Fanni Luukkonen] [Fanni Luukkonen
från det gamla Uleåborg.] — Lotta-Svärd 1940 s. 3 1 2—3 1 3.
15762 F[riberg], M[aikki], Sofia Lybecker o.s. Franzén. [Raahe] [Sofia Lybecker född
Franzén. Brahestad.] — Naisten ääni 1917 s. 245—247.
15763 Korhonen, Signe, Johtaja Edw. Liickin [Oulun kuuromykkäinkoulun johtajan]
muistolle. [Tili minne av föreståndaren för dövstumsskolan i Uleåborg, Edw.
Liick.] — Kuuromykkäin lehti 1936 s. 97—98.
Lyly, J. A. — 1 5603.
15764 Lyly, J. A., J. A. Lyly, "Viipurin Sanomain" toimittaja. [Omaelämäkerta.] [J. A.
Lyly, redaktör för tidningen Viipurin Sanomat. Självbiografi.] — Nuori Suomi
4, 1894 s. 81—82.
15765 Tohtori J. A. Lylyn lapsuuden muistolle. [Liminka. [Tili minne av doktor J. A.
Lylys barndom. Limingo.] Kirj.] Kyösti. — Liitto. Suomen Kaunokirjailijalii
ton albumi [2] (1903) s. 179—185.
15766 Paulaharju, Samuli, Salkko-Niila [Niila Länsman] ja hänen "pirunsa". [Ivalo]
[Niila Länsman och hans "djävul". Ivalo.] — Maailma (ig2z[: 1] s. 294—
2?9
15767 Anttila, Aarne, Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta. [Elias Lönnrot. Liv och ver
ksamhet.] 1—2. Hki 1931, 1935. (SKS toim. 190: 1—2.)
Sis. mm. Inneh. bl.a.: 1: [Lääkärinä Kajaanissa, Oulun Viikkosanomien avus
tajana] [Som läkare i Kajana. Som medarbetare i tidningen Oulun Viikkosa
nomat] s. 153 — 209. — 2: Viimeiset vuodet Kajaanissa [De sista åren i Kaja
na] s. 90—100.
i 5768 Anttila, Aarne, Elias Lönnrot. Hki 1945. (Tietolipas 2.)
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Kajaanin piirilääkärinä [Som distriktsläkare i Kajana] s.
27-30.
15769 Anttila, Aarne, Elias Lönnrotin syysmatka 1834. [Mm. Koillis-Suomi] [Elias
Lönnrots höstresa. Bl.a. i Nordöstra Finland.] — Juhlakirja professori Kaarle
Krohnin seitsemänkymmenvuotis-päiväksi 10. 5. 1933 = Suomi V: 16
oi933)s. 38-45 .
15770 Anttila, Aarne, Kuinka Elias Lönnrot sai puolisonsa? [Hur Elias Lönnrot fick
sig en maka.] —Joulu-Lotta 1933 s. 14—15.
15771 Anttila, Aarne, Kun Lönnrot luultiin kuolleeksi v. 1831 ja 1833. [L. mm. Ka
jaanissa ja Hyrynsalmella] [Då man trodde att Lönnrot avlidit åren 1831 och
1833. Lönnrot bl.a. i Kajana och Hyrynsalmi.] — Nuori Suomi 40 (1930) s.
87-95 .
15772 Eliaksen muisto 19 10/X 02. [Kansinimeke: Eliaksen muisto. Elias Lönnrotin
1038 Pohjois-Suomen bibliografia
muistoksi 19 10/X 02.] [Tili Elias Lönnrots minne 19 10/X 02.] Hki
1902.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: A. N[iemi], Elias Lönnrotin päiväkirjasta [Kajaani] [Ur
Elias Lönnrots dagbok, Kajana] s. 10—29 j a Elias Lönnrotin talo Kajaanissa
[Elias Lönnrots hus i Kajana] s. 58.
1577 3 Haahti, Hilja, Elias Lönnrotin avioliitto. [Elias Lönnrots äktenskap.] — Suomen
nainen 1952 s. 33— 35.
1577 4 Kähkölä, Paavo, Elias Lönnrot ja Polvila. [Elias Lönnrot och Polvila.] — Kai
nuun joulu 1959 s. 28—29.
15775 Oulujärven vesiltä. [Elias Lönnrot. Kirj. A. Th. E.] [Från Ule träsk. Elias Lön
nrot.] — Yhdeksäs päivä huhtikuuta 1802 —1882 (Oulu 1882) s. 4—6.
15776 Sofia Amanda Lönnrot. [Oulu. Kirj.] -n. — Suomen nainen 1914s. 231—232.
1577 7 Olsoni, Adolf Emerik, Toivoa kaikille. Piirtoja [Pelastusarmeijan] everstiluutnant
ti Väinö Löthmanin elämästä. [Hopp åt alla. Drag ur överstelöjtnantens i
Frälsningsarmén, Väinö Löthmans liv.] Hki 1941.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Pikisaaren musta poika [Pojken från Beckholmen] s.
5—7; Jälleen Oulussa [Åter i Uleåborg] s. 70—72; Tukkipoikien parissa
[Pohjois-Suomessa] [Bland stockflottare i norra Finland.] s. 73—77.
1577 8 Haapanen, Toivo, Leevi Madetojan muisto. Muistopuhe säveltäjän hautajaisissa
11. 10. 1947. [Tili minne av Leevi Madetoja. Minnestal vid kompositörens
jordfästning 11. 10. 1947.] — Musiikki 1947 s. 92—93.
1577 9 Helakaltio, Viljo, Sävelrunoilija Leevi Madetojan taiteen juuret saivat elinvoi
mansa kotiseudun luonnosta ja sen kansan sielunelämän uumenista. [Komposi
tören Leevi Madetojas musik har sitt ursprung i hans hemtrakts natur och
dess folks själsliv.] —Joulutunnelma 1954 s. 20—21.
15780 H[elasvuo], Veikko], Leevi Antti Madetoja. * 17. 2. 1887 [Oulu] — t 6. 10.
1947. — Kvs. Kal. 1948 s. 178—182.
i 5781 "Juhan" säveltäjän kodissa. [Leevi Madetoja. [Hemma hos Leevi Madetoja, "Ju
has" kompositör.] Kirj.] Kaarina. — Naamio 1935 s. 2 — 3.
15782 Kunnas, Jouko, Leevi Madetojan velvoittava muisto. [Leevi Madetojas minne
förpliktar.] — Työväen musiikkilehti 1957 s. 22—23, 2 9
15783 Leevi Madetojan 60 vuotispäivänä. [Leevi Madetojas 60-årsdag.] — Musiikki
1947 s. 23.
15784 Merikallio, Lauri, Nuori Madetoja. Lyseolaisvuodet Oulussa vv. 1898—1906.
[Den unge Madetoja. Lyceiåren i Uleåborg åren 1898—1906.] — Kaltio
1960s. 140—141, 158—159, 173 — 174; 1961 s. 10—11, 36—38.
15785 Siloranta, Hannes, Lisää Leevi Madetojan isänsuvun tuntemukseen. [Bidrag till
kännedomen om Leevi Madetojas faders släkt.] [Pyhäjärvi] — Pyhäjärvi 3.
Kokkola 195 1 s. 17—19.
15786 Similä, Martti, Leevi Madetojaa tapaamassa. Säveltäjän 60-vuotispäivän johdos
ta. [På besök hos Leevi Madetoja. Kompositörens 60 årsdag.] — Kaltio
1947 s. 7-8 .
15787 Syrjälä, Hannes, Lisiä Leevi Madetojan sukuperän tuntemukseen. [Bidrag till
kännedomen om Levi Madetojas härkomst.] — Genos 1951 s. 2 5—27.
15788 Tuukkanen, Kalervo, Leevi Madetoja. Suomalainen säveltäjäpersoonallisuus.
[Leevi Madetoja. En finsk kompositörspersonlighet.] Porvoo 1947. 164 s.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Veren perintö [Blodsarvet] s. 5 — 19; Lapsuuskodin pe
rintö [Arvet från barndomshemmet.] s. 20—32.
Arv.: Väinö Pesola, Työläisopiskelija 1947 s. 65—66; Tauno Pylkkänen,
Suomalainen Suomi 1947 s. 203 — 204.
15789 Inkeri-ahkun jännittävä elämä. [Poromiehen leski Inkeri Magga, Sompio. [Änkan
Inkeri Maggas spännande liv, Sompio.] Kirj.] R. Rna. — Suomen kuvalehti
1956:8 s. 29.
IX. Historia 7. 1039
15790 Huuhka, Mirja, Näin eletään Lapissa. Poronhoitaja [Jouni Magga] Vuoksosta.
[Så lever man i Lappland. Renskötaren Jouni Magga från Vuokso.] — Koti
liesi 1959 s. i 206—1 207, 1245 —i 247.
15791 Mättö, Tuulikki, Ihminen kuolee — muisto elää. Poromies Petter Tuomas Mag
gan viimeinen matka [Muonion kirkkomaahan]. [Människan dör — minnet le
ver. Renkarlen Petter Tuomas Maggas sista färd till Muonio begravnings
plats.] — Viikkosanomat i960: 3 s. 28—29.
15792 Aikio, Oula, Piera Maggan ja Paulus Maggan muistolle. [Till minne av Piera
Magga och Paulus Magga.] — Poromies 1939 s. 10—11.
15793 Alanen, Yrjö J. E., En österbottnisk pietisthövding [Juho Malkamäki], — Lösen
1942: 22 s. 2—3, 6—7.
15794 Kuusikymmenvuotias. [Juho Malkamäki, Ylistaro.] [Juho Malkamäki 60 år, Ylis
taro.] — Wäinämöinen 1904 s. 164.
15796 Kares, Olavi, Niilo Kustaa Malmberg 1807—1858. — Mikael Agricolasta E.
W. Pakkalaan. Toim. Jaakko Haavio. Porvoo 1947 s. 342—3 5 5.
1579 5 Bergroth, Elis, Elämänkuvauksia herännäisyyden ajoilta. Niilo Kustaa Malmberg.
Frans Oskar Durchman. [Levnadsteckningar från pietismens tidevarv. Nils
Gustav Malmberg. Frans Oskar Durchman.] — Kyläkirjaston kuvalehti B-sar
ja 1895 s. 2 5—26, 35— 36, 38, 89—91.
15797 Kares, Olavi, Palava kynttilä. Niilo Kustaa Malmbergin elämä. [Det brinnande
ljuset. Nils Gustav Malmbergs liv.] Porvoo 1936. — 2. pain. 1937. 3. pain.
Porvoo 1953.
Sis. mm. Inneh. bl.a.: Teinivuodet koulussa Raahessa ja Oulussa [Tonåren i
skolan i Brahestad och Uleåborg] s. 16—20; Nivala s. 72—78; Nivala jää
[Nivala; Nivala lämnas;] s. 126—129.
Arv.: Erkki Kaila, Länsi 1936s. 9—1 2.
15798 Kytömäki, J., Niilo Kustaa Malmberg ja lapset. [Nils Gustaf Malmberg och bar
nen.] — Herättäjän Talvikynttilät 1933 s. 17—18.
15 799 Niilo Kustaa Malmberg. [Kirj.] K. H. — Väinämöisen joululehti 1903 s. 4—8.
15800 Oravala, Aug., Niilo Kustaa Malmberg. [Kalajoki] — Kyläkirjaston kuvalehti
B-sarja 1908 s. 118—119.
1 5801 Oravala, Auk., Niilo Kustaa Malmberg. — Kotimaan joulu n:o 1907 s. 5—7.
15802 Oravala, Auk., Niilo Kustaa Malmberg. — Herättäjän Talvikynttilät 1929 s.
3-4
1 5803 Tiitula, K., Niilo Kustaa Malmberg. —Wäinämöinen 1907 s. 81—85.
15804 Anders Johan Malmgren i". [Kirj.] O. N. — Suomen kalastuslehti 1897 s. 59—
62.
Sama ruots.:
Anders Johan Malmgren "f. [Af] O. N. — Fiskeritidskr. för Finland 1897 s.
59-63.
15805 Malmivaara, Arvi, Opettaja Onni Malmivaara. (Muistosanoja.) [Läraren Onni
Malmivaara. (Minnesord.)] — Herättäjän Talvikynttilät 1929 s. 6—7.
15806 Kares, Olavi, Wilhelmi Malmivaara 1854—1921. — Mikael Agricolasta E. W.
Pakkalaan. Toim. Jaakko Haavio. Porvoo 1947 s. 581— 591.
15807 Kares, Olavi, Vilhelmi Malmivaara [n syntymän satavuotismuistoksi].
[Hundraårsminnet av Vilhelmi Malmivaaras födelse.] — Suomen kuvalehti
1954:75.24-25 .
15808 Korhonen, Pekka, Wilhelm Malmivaaraa muistellessa. [Minnen av Wilhelm
Malmivaara.] — Herättäjän talvikynttilät 1922 s. 11 —12.
15809 Kuoppala, J. K., Lasten ystävä. [Wilhelmi Malmivaara.] [Barnens vän. Wilhelmi
Malmivaara.] — Herättäjän Talvikynttilät 1922 s. 17.
15810 Kytömäki, Juho, Wilhelmi Malmivaaran elämäntyö. [Wilhelmi Malmivaaras liv
sverk.] — Kaltio 1954 s. 24—2 5.

1040 Pohjois-Suomen bibliografia

i 5 811 Leinonen, Artturi, 1" Wilhelm Malmivaara. In memoriam. — Suunta 1922 s. 4. 15812 Oravala, Auk., Rovasti Malmivaaraa hautaamassa 25. 1. 22. [Prosten Malmivaaras jordfästning 2 5. 1. 22.] — Vaasan joulu 1922 s. 28—33. 15813 Oravala, Auk., Wilhelmi Malmivaara. Elämä ja elämäntyö. [Wilhelmi Malmivaara. Liv och livsverk.] Porvoo 1929. — 2. pain. 1930. [Innen

Sis. mm.: Pappina Pohjanmaalla [Paavolassa] s. 106—127.- bl.a.: Som präst i Österbotten i Paavola.] i 5814 Oravala, Auk., Wilhelmi Malmivaara. — Herättäjän talvikynttilät 1922 s. 6—7. Myös: Jouluilta 1922 s. 14—16. 1 5 81 5 Ruotsalainen, Paavo, Muistelma Vilhelmi Malmivaaran eduskuntatyöstä. [Vilhel-mi Malmivaaras arbete i riksdagen.] — Hengellinen kuukauslehti 1952 s. 22 —

2}:

1 5816 Heliövaara, O. K., Väinö Malmivaara [+]. —Kaltio 1958 s. 168—169.

15817 Kytömäki, Juho, Kansanopistonjohtajasta piispaksi. [Väinö Malmivaara] [Från folkhögskolerektor till biskop. Väinö Malmivaara.] — Kansanopiston kevät 1944s. 26-33.

15818 Oravala, Auk., Piispa Väinö Malmivaara 70-vuotias. [Biskop Väinö Malmivaara 70 år.] — Hengellinen kuukauslehti 1949 s. 231 — 234. 15819 Oulun piispan [Väinö Malmivaaran] koti. [Uleåborgs-biskopen Väinö Malmivaaras hem.] [Kirj.] I. I. K. — Kodin kuvalehti 1949: 5 s. 16—17. 15820 Paljakka, Urho, Piispa Väinö Malmivaara *h [Biskop Väinö Malmivaara.] — Pyhäkoululehti 1959 s. 4—5. 15821 Piispa Väinö Malmivaara. [Biskop Väinö Malmivaara.] [Kirj.] L. T. — Sisälähetys 1958 s. 1 36—1 37.

15822 Piispa Väinö Malmivaaran elämänvaiheet. 7. 11. 1879—13. 11. 1958. [Biskop Väinö Malmivaaras levnadsöden. 7. 11. 1879—13. 11. 1958.] — Hengellinen kuukauslehti 1958 s. 401—402.

15823 Piispa Väinö Malmivaaran 7 5-vuotisjuhlilta. [Biskop Väinö Malmivaaras 75-års fest.] [Kirj. Aarne] — Jouluturina 1954 s. 3—4. 15824 Heikinheimo, A. I., J. A. Mannermaa 1871 —1943. — Mikael Agricolasta E.

W. Pakkalaan. Toim. Jaakko Haavio. Porvoo 1947 s. 707—71 5.

15825 H [eikinheimo], A. J., Oulun diakonissakodin johtokunnan puheenjohtajien piispojen J. A. Mannermaan ja Y. A. Wallinmaan muisto. [Till minnen av biskoparna J. A. Mannermaa och Y. A. Wallinmaa, vilka fungerade som direktionsordförande för Uleåborgs diakonisshem. 1 — Tervehdys Oulun Diakonissakodista 1943: 1/2 s. 1—4.

15826 H [eikinheimo], A. J., Oulun piispojen J. A. Mannermaan ja Y. A. Wallinmaan muistolle. [Tili minne av biskoparna i Uleåborg J. A. Mannermaa och Y. A. Wallinmaa.] — Tervehdys Oulun Diakonissakodista 1943 : 3/4 s. 5 — 11.

15827 Heikinheimo, A. I., Piispa J. A. Mannermaa. [Oulu] [Biskop J. A. Mannermaa. Uleåborg.] — PPM vuosik. 8 (1941—43). Oulu 1943 s. 3—7.

15828 Heikinheimo, A. I., Tanakka kansankirkon mies J. A. Mannermaa Pohjois-Suomen piispana. [En folkkyrkans man, J. A. Mannermaa som norra Finlands biskop.] — Kodin kuvalehti 1947: n/1 2 s. 4—5. 15829 i* Piispa J. A. Mannermaa. [Biskop J. A. Mannermaa.] — Keski-Pohjanmaan vartio 1943 s. 26. 15830 R[osendal], L. F., Eräs uskollinen työntekijä köyhäinhoidon alalla. [Anna Manninen, Raahe.] [En trogen arbetare inom fattigvården. Anna Manninen, Brahestad.] — Huoltaja 1925 s. 85—86.

15831 Kuvanveistäjä Kainuusta. Jooseppi Mannisen pakeilla. [En bildhuggare från Kainuu. Samtal med Jooseppi Manninen.] [Kirj.] S. U. K. — Kaltio 1950 s.

102.

IX. Historia 7. 1041
15832 Suomussalmen taiteilijapoika. (Kuvanveistäjä Jooseppi Manninen.] (Konstnären
från Suomussalmi. Bildhuggaren Jooseppi Manninen.] — Viikkosanomat 1949
s. 430,450.
Mantere, Niilo — 1 5842.
15833 Vienankävijän marttyyrikuolema. [Antti Marjoniemi, Nivala I (En martyrdöd.
Antti Marjoniemi, Nivala.] — Hakkapeliitta 1935 s. 498.
15834 Teerijoki, Niilo, Kalle Marosen [kemiläisen kalastajan] tarina. IKalle Maronens
berättelse (en fiskare från Kemi).] — Jatuli 7. Kemi i960 s. 55— 57.
15835 Perämeren 70-vuotiaat lohimiehet. E. Marostenmäki ja K. Vahtola. [Bottenvi
kens 70-åriga laxfiskare. E. Marostenmäki och K. Vahtola.] — Suomen kalas
tuslehti 1940s. 56—57.
15836 Puukkotehtailija sananjulistajana. [Janne Marttiini, Rovaniemi.] [En slidknivsfab
rikant som ordets förkunnare. Janne Marttiini, Rovaniemi.] — Nuori mies
1957: 7/8 s. 1 5 — 16.
15837 K[oskimie]s, A. V., Vanhoista kätköistä. 1. Eräs onnentoivotusruno ja sen tekijä
[Tervajärven kappalainen Yrjänä Mathesius]. [Ur gamla gömmor, i. En
hyllningsdikt och dess författare kaplanen Georg Mathesius från Tervajärvi.]
— Aika 1909 s. 131 —137.
15838 Kunnallisneuvos Antti Matinolli [Tyrnävä] 1". [Kommunalrådet Antti Matinolli,
Tyrnävä 1".] — Karjatalous 193 1 s. 738.
15839 Maanviljelijä, kunnallisneuvos Antti Matinolli. [Jordbrukaren, kommunalrådet
Antti Matinolli.] * 3. 8. 1871 "f 26. 10. 1931. [Tyrnävä, Angäslevä.] —
Oulun läänin Talousseuran vuosik. 193 1 (Oulu 1932)5. 5—7.
15840 Lapin kulttuurilähettiläs. [Anna Briitta Mattus, Lemmenjoki. Kirj.] [Lapplands
kulturambassadör. Anna Briitta Mattus, Lemmenjoki.] Ericus. — Taiteen
maailma 1951: 11/12 s. 32.
15841 Silvennoinen, Martti, Matka Suomen pohjoisimman asukkaan luo. [Eino Mentu
la, Nuorgam.] [En resa till Finlands nordligaste invånare. Eino Mentula,
Nuorgam.] — Suomen matkailu 1955: 5 s. 26—27.
15842 Kalajoki, Atte, + J. N. Merenheimo — Niilo Mantere. — Kaltio 1954 s. 27—
28.
15843 K[ale]la, Oflavi], Einari Merikallio 60-vuotias. [Oulu] [Einari Merikallio 60 år.
Uleåborg.] — Luonnon tutkija 1948 s. 52— 53.
15844 Alkio, Santeri, Kaksi kirjailijaa. [Heikki Meriläinen, Jaakko Nikkinen.] [Två för
fattare. Heikki Meriläinen och Jaakko Nikkinen.] — Ilkan joulu 1926 s. 10—
13;
15845 Haavio, Martti, Kainuun vanha tietäjä. Kirjailijoittemme kunniavanhus Heikki
Meriläinen 80 vuotias 21. 12. 1927. [Nestorn bland våra författare, Heikki
Meriläinen 80 år den 21. 12. 1927. Kainuu.] — Kansan kuvalehti 1927: 51
s. 3-4 , 12.
i 5846 Hautamäki, Kustaa, Heikki Meriläinen, kirjailija ja kansantiedon kerääjä 80-vuo
tias. [Heikki Meriläinen, författare och insamlare av folkkunskap 80 år.] —
Talonpojan joulu 1927 s. 16—17.
15847 Havu, I., Heikki Meriläinen [80-vuotias 21. 12. 27]. [Heikki Meriläinen 80 år
den 21. 12. 27.] — Suomalainen Suomi 1 o (Hki 1927)5. 140—155.
15848 Heikki Meriläinen * 21. 12. 1847 — "J" 12. 2. 1939. — Kvs. Kai. 1940 s.
181-184 .
15849 Kfarhu], Adfolf], Heikki Meriläinen 85-vuotias. [Heikki Meriläinen 85 år.] —
Pyrkijä 1932 s. 377—380.
15850 Karhu, Adolf, Heikki Meriläinen 90-vuotias. [Heikki Meriläinen 90 år.] — Pyr
kijä 1937 s. 382 — 384.
15851 Karhu, A[dolf], Työn ja sanan mahtimies. Korpi-Kainuun merkkimies, kirjailija
1042 Pohjois-Suomen bibliografia
Heikki Meriläinen. [Författaren Heikki Meriläinen från Kainuu.] — Rajaseutu
1939 s. 40-42 .
15852 Karjalainen, Artturi, Hän oli kuokan, kirjeen ja kirjojen mies. Kansankirjailijam
me [Heikki Meriläinen] syntymästä kulunut 100 vuotta. [En grepens, yxans
och böckernas man. 100 år har förflutit sedan allmogeförfattaren Heikki Me
riläinen föddes.] — Kainuun joulu 1947 s. 13, 16.
15853 Karjalainen, Artturi, Kirjailija Heikki Meriläisen lapsuudesta. [Författaren Heikki
Meriläinens barndom.] — Kainuun joulu 1958 s. 10—11, 23.
15854 Kirjailija Heikki Meriläinen. [Författaren Heikki Meriläinen.] [Kirj.] A. K. —
Maalaisen joulu 1920 s. 52—53.
15855 (Meriläinen, Heikki), Heikki Meriläisen elämä hänen itsensä kertomana. [Heikki
Meriläinens liv, berättat av honom själv.] Porvoo 1927. 352 s., 1 kuval.
15856 Niemi, A. R., Heikki Meriläinen. Kansankirjailija ja Karjalan kansantiedon suuri
kerääjä. [Heikki Meriläinen. En folklig författare och en stor insamlare av ka
relsk folklore.] — Toukomies 1927 s. 142 — 146, 172—179.
15857 Olsoni, K., Heikki Meriläinen [80-vuotias]. [Heikki Meriläinen 80 år.] — Pel
lervo 1928 s. 176—178.
15858 Paulaharju, Sfamuli], Heikki Meriläinen. — Raittiuskalenteri 1916 (Duluth,
Minn. s.a.) s. 118— 1 23.
15859 Paulaharju, Samuli, Heikki Meriläinen [70-vuotias]. [Heikki Meriläinen 70 år.]
— Suomen kuvalehti 191 7 s. 678—679.
15860 Paulaharju, S., Heikki Meriläisen luona. [Hos Heikki Meriläinen.] — Kyläkirjas
ton kuvalehti A-sarja 191 5 s. 197—200.
15861 Rantala, Iivari, Tervaskanto kirjailijoittemme joukossa. Heikki Meriläinen 85
vuotias. [Kärngubben bland våra författare. Heikki Meriläinen 8 5 år.] —
Kansan kuvalehti 193 2 : 51/52 s. 24.
15862 Röytiö, Aarne, Kirveen, kuokan ja kirjojen mies. [Heikki Meriläinen] [Yxans,
grepens och böckernas man. Heikki Meriläinen.! — Kontti joulun:o 1956 s.
4-5 -
15863 Tolvanen, Onni, Heikki Meriläinen 90-vuotias. [Heikki Meriläinen 90 år.] —
Kvs. Kai. 1937 s. 63—71.
1 5864 Turtiainen, Arvo, Kirjailijoita kansan syvistä riveistä . . . Heikki Meriläinen. Ju
hana Kokko. [Författare ur folkets djupa led . . . Heikki Meriläinen. Juhana
Kokko.] — Vappu 1954. SKDL Järjestö ja kunnallistoimintalehti n:o 4 s.
10—11, 46—47.
15865 Cederberg, Eino, Kaksi Kajaaninlinnan vankia. [Två fångar på Kajaneborg.l
Hämeenlinna 1923. 212 s.
Johannes Messenius s. 10— 1 3 2 ; Lars Vivallius s. 133 — 209.
15866 Claudelin, H. W., Kuuluisan "kuninkaan vangin" jesuiitta-raamattu, jonka muis
toihin liittyvät 20 vuotta kestäneen vankeuden hirveät kärsimykset. [Johannes
Messenius Kajaaninlinnassa.] [Jesuit-bibeln tillhörande den berömde "kungsfån
gen" på Kajaneborg, Johannes Messenius, vilken utstod fruktansvärda lidan
den under sin 20-åriga fångenskap.] — Seura 1937 : 6 s. 14—15.
1 5867 Impola, Heikki, Kajaanin linnan vangin iltapäivä. [Johannes Messenius.] [Kaja
neborgs-fångens eftermiddag. Johannes Messenius.] — Kaltio i960 s. 37, 41,
76, 76 [a],
15868 Juhana Messenius. — Turun kuva-lehti 1 890: 44 s. 1 — 2.
15869 Juhana Messenius. [Kirj.] H. G. — Kyläkirjaston kuvalehti B-sarja 1888 s. 89—
15870 Kajaanin linnan kuuluisa vanki. (Johannes Messenius) [Den berömde fången på
Kajaneborg. Johannes Messenius.] —Apu 1939: 12 s. 7—8.
15871 Kajaanin linnan vanki [Johannes Messenius.] [Fången på Kajaneborg Johannes
Messenius.] — Sarkatakki 1936 s. 1 57—1 58.
IX. Historia 7. 1043
15872 Kajana illustrata. [Johannes Messenius Kajaanin linnan vankina.] [Johannes Mes
senius som fånge på Kajaneborg.] Ett minnesblad då Elias Lönnrot fylde 80
år. [Av] W. L. — Finska studentkårens album tillegnadt Elias Lönnrot på åt
tionde årsdagen af hans födelse 9. VI. i882(Hfors 1882) s. 20—52.
15873 Raivio, Arvi, Kajaanin linnan vanki. Messeniuksen elämäntyö ja hänen suoma
laisten sotaista urhoollisuutta ylistävä kronikkansa tekijän kuoleman 300-vuo
tispäivänä. [Fången på Kajaneborg. Johannes Messenius livsgärning och hans
krönika (Scondia illustrata) i vilken han förhärligar finnarnas krigiska tapper
het. 300-årsdagen av hans död.] —Hakkapeliitta 1936 s. 1383—1385.
15874 Rauhala, M., Kajaanin linnan vanki [Johannes Messenius]. [Fången på Kajane
borg, Johannes Messenius.] — Joulukontti 1947 s. 9.
15875 Kotilainen, Mauno J., Kaarlo Metsävainio 60-vuotias. [Kaarlo Metsävainio 60
år.] — Luonnon tutkija 1950s. 134.
1 5876 Sarkola, Riku, Ministeristä maaherraksi. [Martti Miettunen] [Från minister till
landshövding. Martti Miettunen.] — Suomen kuvalehti 1958: 48 s. 14—17.
15877 Eräs Kainuun nostattaja. [Kajaanin seudun osuuskassan toimitusjohtaja Fredrik
Mikkola. [Verkställande direktören för Kajana-traktens andelskassa, Fredrik
Mikkola.] Kirj.] A-o. — Nuorten Pellervo 1939 s. 144—146.
15878 Mikkola, Eino, Fredrik Mikkola [Kajaanin Seudun Osuuskassan toiminnanjohta
ja] 1870—1946. [Fredrik Mikkola, verksamhetsledare vid Kajana traktens an
delskassa 1870—1946.] — Uranuurtajia ja rakentajia (Hki 1959) s. 223 —
227.
15879 Tarkastaja Fredrik Mikkola 60-vuotias. [Kajaani] [Inspektören Fredrik Mikkola
60 år. Kajana.] — Pellervo 1930 s. 876—877.
15880 Poismenneitä tovereita. Matti August Mikkola. [Avlidna kamrater. Matti August
Mikkola.] [Kirj.] I. S. — Voima ja käyttö 1927 s. 96.
1 5881 Harakka-Antti. [Laivaliikennöitsijä Antti Moilanen, Suomussalmi. [Fartygsreda
ren Antti Moilanen, Suomussalmi.] Kirj.] O. V. — Rajajääkäri 1954: 1 s.
7-8 .
15882 Kallio, Heimo, Seitenoikean herra. Lajinsa viimeisiä. [Koskenlaskija Matti Moi
lanen.] [Forsfararen Matti Moilanen, den siste av sitt slag.] — Kuvaposti
1959: 34s. 16-17 .
15883 Järvinen, A. E., I. G. Montell. In memoriam. — Metsästys ja kalastus 1936 s.
177-178.
15884 Aarnio, Unto, Kuka oli Justus Montell? [Vem var Justus Montell?] — Suomen
retkeily 1959 s. 170.
15885 Reuter, Einar, Justus Montell, Mallatunturin "isä". Lapin kuulun metsänhoitaja
kasvitieteilijän muistolle. [Justus Montell, Mallatunturis "beskyddare". Till
minne av Lapplands berömda forstmästare och botaniker.] — Kaltio 1954 s.
90,92.
Montgomery, Carolina — 1 5142.
Montgomery, Kaarle ja Liisa Magdaleena — 1 5142.
15886 Forstmästaren Carl Munsterhjelm fyller 50 år den 4. 5. [1926. Tornion alue ja
Kolari]. — Tidskr. för jakt och fiske 1926 s. 179—180.
15887 Katavisto, Anja, Ilman kotia, työtä ja terveyttä. Kuusamon surullinen sotavanki
perhe. [Uuno Mursu] [Utan hem, utan arbete och med nedsatt hälsa. Den f.d.
krigsfången, Uuno Mursus familj i Kuusamo.] — Suomen kuvalehti 1958: 15
S-l*~1}' 38—39
15888 Leskelä, Eino, Eräs pyhäjärveläinen tieasioiden ajaja 1800-luvulla. Olli Murto
mäki. [Olli Murtomäki, som på 1800-talet kämpade för att få vägförhållande
na i Pyhäjärvi i skick.] — Pyhäjärvi 2. Kuopio 1950 s. 32— 3 5.
i 5889 Oskari Mustonen [Paltamo] "f. — Kainuun sissi 1933 s. 2 34—2 3 5.
Muttonen, Hanna — 1 5147.
1044 Pohjois-Suomen bibliografia
15890 Cederberg, Eino, August Maksimilian My[h|rberg. Suomalaisen vapaustaistelijan
elämäntarina. [August Maksimilian Myhrberg. En finsk frihetskämpes levnads
öden.] Hki 1928.
Lapsuudenkotona ja koulutiellä [Raahe, Oulu] s. 13—47. [Barndomshemmet
och skolan Brahestad, Uleåborg.]
1 5891 J[outsen], O. A., Vapaustaistelijoita. 1. Raahen poika. [Maksimilian Myhrberg.]
[Frihetskämpar. 1. Gossen från Brahestad, Maximilian Myhrberg.] — Suoje
luskuntalaisen lehti 1924 s. 61—64.
15892 Karilas, Yrjö, Maximilian August Myhrberg. — Suomen sotilas 1930 s. 171—
15893 Krohn, Helmi, Maksimilian August Myhrberg. — Vapaussodan invaliidi 1941 s.
260—262, 278—279.
15894 Krohn, J., En finsk krigares lefnadsöden. Maksimilian August Myhrbergs biogra
fi. Ofvers. från finskan. Borgå 1887.
Syntyperä, lapsuusvuodet Raahessa ja Oulussa s. 1 — 5. [Börd, barndomsåren i
Brahestad och Uleåborg.
15895 Lapinkari, Sirkka, August [Maksimilianl My[h]rberg, suomalainen vapaustaisteli
ja. [August Maksimilian Myhrberg, en finsk frihetskämpe.] — Vapaa työ
1944: 3/4 s. 3-j.
15896 "Raahen pojan" — August Maksimilian Myfhlrbergin 7 5-vuotismuisto. ["Gossen
från Brahestad" — August Maksimilian Myhrbergs 75-års minne.] [Kirj.] R.
— Karjalan miekka 1942 : 5 s. 7, 9—10.
15897 "Raahen poika". [August Maksimilian Myhrberg.] Eino Cederbergin kirjan mu
kaan ["Gossen från Brahestad". August Maksimilian Myhrberg. Enligt Eino
Cederbergs bok.] kirj. Valistusupseeri. — Kuormarenki 1942 s. 79—81.
1 5898 Rein, Th., Maksimilian August Myhrberg. — Oma maa 4 (Porvoo 1909) s.
343-3 5 3
15899 Sankarien hautakumpuja. 2. (August Maximilian Myhrberg.) [Hjältegravar. 2.
(August Maximilian Myhrberg.)] — Suomen sotilas 1924 s. 410—412.
Topelius, Z., Raahen poika August Maximilian Myhrberg. — 1 70 51.
15900 Mfunsterhjelm], Lfudvig], [Skogsinspektor] Carl Muller femtio år. — Tidskr.
för jakt och fiske 1929 s. 82—83.
Myllylä, Leevi — 1 514 7.
15901 Matti Myllylä [Piippola], vanha suojeluskuntamies. [Matti Myllylä, Piippola, en
gammal skyddskårsmedlem.] [Kirj.] J. P. — Kuormarenki 193 1 s. 210.
1 5902 Poismuuttaneita. (P.S.K:n johtokunnan puh. joht. Thorsten Myréen, Peräpohjo
lan Maanviljelysseuran konsulentti Hilda Hyvönen ja ylitorniolainen maanvil
jelijä Isak Ponka.) [Bortflyttade. (Direktionsordföranden för Pohjois-Suomen
karjanjalöstusyhdistys, Thorsten Myréen, konsulenten vid Nordbottens
Lantbrukssällskap, Hilda Hyvönen och jordbrukaren i Övertorneå, Isak Pon
ka.)] — Pohjois-Suomen Karjanjalostusyhdistyksen tied. 6 (193 1) s. 5—7.
1 5903 Maanvilj. [Perä-Pohjolan Hevosjalostusliiton sihteeri ja neuvojaf Arvid Mäenala
nen 60-vuotias. [Sekreteraren i Perä-Pohjolan Hevosjalostusliitto, (Nordbot
tens hästavelsförbund), och lantbrukskonsulenten Arvid Mäenalanen 60 år.]
Hevostalous 193 1 s. 26.
1 5904 Aholinna, Bruno, Juho Mäkelä, yksinäisen rannan värirunoilija. [Juho Mäkelä,
den ensamma strandens färgdiktare.] — Kaltio 1945 s. 22—2 5.
15905 Hellaakoski, Aaro, Juho Mäkelä. Luonnekuva. [Juho Mäkelä. En karaktärstec
kning.] — Suomen Taiteilijaseuran joulualbumi 1923 s. 31— 36.
15906 Kahra, Jalmari, Juho Mäkelä [Oulu] ihmisenä ja taiteilijana. [Juho Mäkelä, Uleå
borg, människa och konstnär.] — Ahjo 1936: 1 s. 4—6.
i 5907 Maalarinsällistä Pohjanmaan lakeuksien kuvaajaksi. [Juho Mäkelä. [Den öster
bottniska målaren Juho Mäkelä. 1 Kirj.] Kar. — Seura 1936: 20 s. 20, 31.

IX. Historia 7. 1045

i 5908 [Reuter, E.], Juho Mäkelä — pohjoisen merenrannan runoilija. [Juho Mäkelä — skalden vid kusten i norr.] [Kirj.] H. Ahtela. — Suomen taiteen vuosik. 1943

s. 46-54. 15909 H[olster], K. J., Poromies Kustaa Mäkikyrö "f. [Ylitornio] [Renkarlen Kustaa Mäkikyrö "f. Övertorneå.] — Poromies 1942 s. 3.

15910 Oikelmus, Reino, Mänkki-Anttooni. [Minnen från det gamla Kemi. Anttooni Mänkkis spöstraff.] —Vesaiset 5 (1930)5. 24—26. Toisnimekkeisenä esiintymänä: Muistelma vanhasta Kemistä. Mänkki Anttoonin raipparangaistus. — Vesaiset 14(1941) s. 3 o—3 1.

1 5911 Vesanti, Reino, Porotytär. [Kilpa-ajaja ja poronkasvattaja Martta Mänty.] [Renarnas dotter. Tävlingsföraren och renuppföderskan Martta Mänty.] — Seura i960: 13 s. 17.

i 5912 R[yhtä], N[iilo], Eräs "vanhankansan" uudisraivaaja koillis-Pohjanmaalla. [Herman Määttä, Kuusamo] [En nyröjare, tillhörande en tidigare generation i nordöstra Österbotten. Herman Määttä, Kuusamo.] — Rajaseutu 1937 s. 28-29.

i 5913 Hanski, Sirkka-Liisa, Miten läänien päämiehet asuvat 4. Franzenin puiston vanhan kivilinnan tieteellisen kirjallisuuden ystävä. [Oulun läänin maaherra Kalle Määttä.] [Hur landshövdingarna bor 4. Uleåborgs läns landshövding Kalle Määttä.] — Me naiset 1953:6 s. 16—17.

i 5914 Maaherra K. Määttä 50-vuotias. [Landshövding K. Määttä 50 år.] — Rajaseutu 1950s. 68. 15915 Sievinen, Irja, Kalle -kansanmies. [Maaherra Kalle Määttä.] [Kalle — en folkets man. Landshövding Kalle Määttä.] — Uusi kuvalehti 1958: 2 s. 12 1 3. 15916 Oulun läänin maaherra M. von Nandelstadh 60 vuotias. [Landshövdingen i Uleåborgs län, M. von Nandelstadh 60 år.] — Suomen poliisilehti 1922 s. 3 37—3 381 5917 Johtaja Armas Narkaus i". [Rovaniemi] [Direktör Armas Narkaus i". Rovaniemi]

— Poromies 1942 s. 2. Narkaus, Pekka — 1 5168.

1 5918 Suomalainen suffragetti ja kynänkäyttäjä. Lempi Nevanlinna 75 vuotta 23. 1. i960. [En finsk suffragett och publicist. Lempi Nevanlinna fyller 75 år den

23.1. i960.] [Oulu. Kirj.] A. L. — Suomen nainen i960: 1 s. 6—7.

i 5919 Lahdenperä, E., Maailmanmestarihiihtäjä koululaisena. Suurhiihtäjä Pekka Niemen vaiheita ja Rovaniemen metsäkoululaisten toimintaa. [Världsmästaren i skidåkning som skolelev. Storskidaren Pekka Niemis levnadsöden och elevernas verksamhet vid Rovaniemi skogsskola.] — Hakkapeliitta 1938 s. 1586— 1588.

Nikkinen, Jaakko — 15844. Nilivaara, Pekka —15 599. 15920 Kariniemi-Willamo, Annikki, Nili-Pekka [Pekka Nilivaara, Kittilä], Lapin Matti Kitunen. — Suomen kuvalehti 1952: 49 s. 26, 44.

15921 Jokela, Eila, Muuan sotavanhus. [Antti Arvid Niskala, Rovaniemi.] [En krigsveteran. Antti Arvid Niskala, Rovaniemi.] — Sotavanhus 1942 s. 10—1 3. 1592 2 Mättö, Tuulikki, Lapin kansan herättäjä. [Juhani Nuorgam, Inari.] [Han som

väckte Lappland. Juhani Nuorgam, Enare.] — Viikkosanomat i960: 15 s. 32—3315923 Insinööri Ilmari Nyholm. In memoriam. [Oulu] [Ingenjör Ilmari Nyholm. In memoriam. Uleåborg.] —Voima ja valo 1933 s. 183.

1 5924 Paakkolanvaara, Hilkka, Kemin ensimmäinen nainen. [Kaupunginjohtajan rouva Agne Nylander.] [Kemis första kvinna. Stadsdirektörens maka Agne Nylander.] — Me naiset 1954: 7 s. 42.

1046 Pohjois-Suomen bibliografia
15925 Fabriksdisponenten Eugen Nyman. [Oulu. Av] -x. — Tidning för handtverk och
industri 191 1 s. 118.
1 5926 Köyhäinhoidon esimies A. Nyrlund eroaa toimestaan. [Oulu] [Ordföranden för
fattigvårdsnämnden i Uleåborg, A. Nyrlund, avgår från sin post.] — Huoltaja
1932 s. 30-31.
15927 R[oscndal], L. F., Aleksanteri Nyrlund. Kaksikymmentä vuotta Oulun kaupungin
köyhäinhoidon esimiehenä. [Aleksanteri Nyrlund. I tjugo år föreståndare för
Uleåborgs stads fattigvård.] — Huoltaja 1926 s. 33— 34.
15928 Oulasvirta, Pauli, Aleksanteri Ockenströmin elämänvaiheita [Kajaanissa ym.].
[Aleksanteri Ockenströms levnadsöden, Kajana m.m.] — Kaltio 1953 s. 154—
156.
1 5929 Auterinen, Olli, Savottapappi. [Rovalan työkeskuksen johtaja Arvo Ohinen 50
v.] [Ödemarksprästen. Ledaren för Rovala settlement Arvo Ohinen 50 år.] —
Metsätal. Aik. 1956 s. 374.
15930 Abraham Ojanperä * 16. 9. 1857 [Liminka] [Limingo] — 1" 26. 2. 1916. —
Kvs. Kal. 191 7 s. 169—170.
1 5931 Hyttinen, Vilho, Abraham Ojanperä — paimenpoika, josta tuli suuri laulaja ja
laulunopettaja. [Abraham Ojanperä — en vallpojke, som blev en stor sångare
och sånglärare.] — Suomen invalidi 1949: 10 s. 14, 18.
15932 Hällström, Ester, Laulajan kodissa. [Abraham Ojanperä, Liminkal [I sångarens
hem. Abraham Ojanperä. Limingo] — Otava 191 3 s. 583 — 589.
15933 Niemelä, Iikka, "Abraham Ojanperän rahasto" ja "Muistokoti" Aappola. [Li
minka] ["Abraham Ojanperäs stiftelse" och "hem", Aappola, Limingo.] —
Jousimies 1932 s. 44—47.
1 5934 Niemelä, Iikka, Lakeuden laulaja syntymäseudullaan. Kolme välähdyskuvaa laula
ja Abraham Ojanperän elämäkerrasta. [Sångaren från slättlandet. Glimtar ur
sångaren Abraham Ojanperäs biografi.] — Pohjalaisen joulu 1938 s. 16—20.
15935 Niemelä, Iiikka, Piirteitä Abraham Ojanperän elämästä ja elämäntyöstä. [Limin
ka] [Abraham Ojanperäs liv och livsverk. Limingo] — PPM vuosik. 5 (1937)
s. 39-56 .
15936 Suomalaisia musiikin taitajia. Esittävien säveltaiteilijoiden elämänkertoja. [Finska
musiker. Biografier över utövande tonkonstnärer.] Toim. Maire Pulkkinen.
Hki 1958.
Sis. mm.: Abraham Ojanperä s. 230—2 37.
15937 Oulasvirta, Pauli, Okkonen-Ockenström. Sukukirja. [Släktbok.] Oulu 1950. 112
s., 2 taulul.
1 5938 Keränen, Lauri, Tunturipuron sinisen arvoituksen säveltäjä kemiläinen kanttori
Antti Oksa. [En kompositör från Kemi, kantor Antti Oksa.] — Kaltio 1953
s. 1 28—1 29.
1 5939 Schalin, Z., Byskolläraren Erik Olins lif och wärksamhet. Ett blad ur den ambu
latoriske skolans historia i Österbotten. Nykarleby 1897. 9 s.
1 5940 Riiko Ollikainen — "raudan herra". Ponkalahtelainen tietäjäseppä. [Riiko Ollikai
nen — "järnets herre". Trollkarlen och smeden från Ponkalahti. (Finska
trollkarlar 6.:] Kirj. Rep. (Suomalaisia tietäjiä, 6.) — Apu 1940: 46 s. 3—4.
i 5941 Kaksi keksijää: Oulun Ollila — veljekset [Jaakko ja Juho]. [Två uppfinnare: brö
derna Jaakko och Juho Ollila, Uleåborg.] — Seura 1937: 52 s. 14.
1 5942 Primus-Nyman, Anna-Liisa, Aarne Orjatsalo ihmisenä. [Aarne Orjatsalo som
människa.] — Näyttämöväen joulu 1948 s. 5—6.
1 5943 Välisalmi, Heikki, Aarne Orjatsalo taiteilijana ja ihmisenä. [Aarne Orjatsalo som
konstnär och människa.] [Simo, Kajaani] [Simo, Kajana] — Työväen joululeh
ti 1941 s. 16, 20, 26.
1 5944 Oululaisia liikkeenharjoittajia. [Kellosepät F. A. Oulasvirta ja J. F. Heinonen se
IX. Historia 7. 1047
kä insinööri I. A. Karhi.] [Affärsidkare i Uleåborg. Urmakarna F. A. Oulas
virta och J. F. Heinonen samt ingenjör I. A. Karhi.] — Ajan kuvastin 1922:
7 s. 5; 8 s. 4; 9 s. 4; 13/14 s. 3.
15945 Oulun naisliiton jäsenet ovat täyttäneet vuosia. [Hilja Oulasvirta 50 v. ja Helena
Fellman 60 v. [Medlemmar i Uleåborgs kvinnoförbund har fyllt år. Hilja Ou
lasvirta 50 år och Helena Fellman 60 år.] Kirj.] A. H. — Naisten ääni 1936
s. 54.
i 5946 Järvinen, A. E., Alvar Outakka, Lapin taiteilijaerakko. [Alvar Outakka, en
konstnärseremit i Lappland.] — Kaltio 1951 s. 100.
1 5947 Rivinoja, Ale, Lapin taiteilijaerakko Alvar Outakka. [Konstnärseremiten i
Lappland, Alvar Outakka.] — Lapin loimu 1954: [1] s. 15— 16.
1 5948 Wainio, W. I., Alvar Outakka — Lapin maalari. [Alvar Outakka — Lapplands
målare.] — Suomen invalidi 1948: 5 s. 12—13.
Paasonen, Antti — 1 5690.